nyfysik.dk

 

Velkommen til

 

Ny fysik.dk

 

og det "ikke fysiske"

Paranormale univers!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nye beviser! Nye tanker! Ny viden!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional fysik!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

"Al fysisk masse i universet er 4 dimensional

 

og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

 

"J.E.A. 2012".

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

Det vil sige at naturvidenskabens tolkning af universet er totalt forkert.

Den siger at den 3 dimensionale fysiske masse ligger i en 4 dimensional rumtid.

 

Årsagen til dette er den store fejltolkning af den rigtige og vigtige universale gravitation.

Den universale gravitation er ikke forårsaget af disse påståede "partikler", gravitonerne.

Det bliver jo helt og fuldt ud bevist af flod og ebbe effekten.

Problemet for alle typer af fysiske bølger, er jo det universale vakuum.

 

De har nu i mindst 90 år prøvet at påvise og bevise disse gravitoner, men uden held.

Og det som overhoved ikke eksisterer, kan heller ikke findes, uanset hvad de end prøver på.

 

Hvis der ikke kan påvises og bevises at disse påståede gravitoner virkeligt findes, så bortfalder også strengteorien, superstrengteorien og supersymetriteorien helt, sammen med dagens 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik, og det sker jo helt naturligt på grund af de manglende gravitoner. Dagens standardiserede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik baserer sig jo netop på disse hypotetiske gravitoner som ikke eksisterer, og som derfor gør at den naturvidenskabelige linje ikke kan bevises.

Derfor kan ikke astrofysikere og fysikere forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne. Og kan

de ikke forklare stjernerne rigtigt, så kan de jo heller ikke forklare det resterende univers rigtigt.

Vi kan nu sige farvel til gravitoner og den kun 3 dimensionale naturvidenskabelige tankegang.

 

Nu skal du til at tænke 5 dimensionalt. Det bliver nu til din helt nye og store udfordring.

 

Den universale gravitation forbliver "ikke fysisk", både af natur og karakter.

 

Det store aktive "maskinrum" i universet består af hele 5 dimensioner.

To af disse dimensioner er "ikke fysisk" både af natur og karakter.

 

Dette resulterer i en 4 dimensional fysisk masse,

som ligger i en 5 dimensional rumtid.

Og det er et universalt faktum!

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

I manglen på gravitoner, så skal og må der være en gravitation tilstede i forbindelse med den fysiske masse. Dette er nødvendigt for at universet skal fungere rigtigt. Uden gravitation, intet univers.

 

Kan den helt rigtige universale gravitation vise sig at være denne "mørke masse" som kun kan regnes ud?

Husk at der eksisterer ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter. Disse gravitationsfelter er påvist og bevist fuldt ud. Det eneste sted i universet hvor du finder gravitation, er i forbindelse med de mange gravitationsfelter som universet indeholder. Indvendigt i disse gravitationsfelter finder du den fysiske masse.

 

Det store spørgsmål er om den universale gravitation ligger indvendigt i den fysiske masse, i form af fysiske partikler som gravitoner, og dermed ”trækker” den 3 dimensionale fysiske masse indover mod et stadigt mindre centrum? Er den universale gravitation fysisk i sin oprindelse? Er det den fysiske masse som udfører den universale gravitation via alle gravitoner?

 

Eller er den universale gravitation repræsenteret af de mange ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter som ligger på udsiden af den ekspanderende fysiske masse, og er omkransende og presser massen sammen i fra udsiden af og dermed skaber det gravitationale centrumspunkt ud i fra et stadigt øgende udvendigt pres som fører til et stadigt stigende indvendigt tryk, og at resultatet er et øgende energi- og varmeinput?

 

Det universale fysiske princip som beskriver hvordan gravitationsfeltet bliver skabt, beskriver også den helt rigtige skabelse af vort univers.

Måden universet skabes på, afgør også hvilken universal fysik som er den herskende til enhver tid.

Dette forklarer også at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang, og at den naturvidenskabelige fysik og lære, ikke er den helt rigtige grundlæggende lære om den universale fysiske masse.

Den universale fysiske masse er nemlig 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

Det vil sige at alle universets atomer er 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid.

 

Læs mere om dette i det næste afsnit, Den afgørende opdagelse, og beviset.

 

 

___________________________________________________________

 

 

Her på hjemmesiden finder du også link til den helt nye triologi

om universets helt rigtige 5 dimensionale fysik.

Denne nye bogserie hedder:

 

 

"Genopdagelsen af den femte dimension".

 

 

 

 

___________________________________________________________

 

 

Denne hjemmeside er oprettet okt. 2014.

 

Copyright © jea@nyfysik.dk

 

_____________________________________________________________

 

 

 

 

”Den virkelige virkelighed vil for de aller fleste, virke mærkeligere, forunderligere og mere uforståelig end den vildeste science fiction”.

 

”Steven Hackings. 2016.”

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Velkommen til den 5 dimensionale virkelige virkelighed!

Da Steven Hackings besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction.

Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i.

Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten.

Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med.

Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres.

Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Denne mørke masse er selve Gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter!

Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden?

Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i de visuelle beviser.

 

Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men de videoklip som er her på min hjemmeside, som viser to ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram.

Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

Ja, som Steven Hackings sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Link til de visuelle beviser finder du længere nede på siden.

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Den afgørende opdagelse, og beviset!

 

 

Denne aller første del foregår i en størrelsesorden som siger at dette er mindre end den spidse ende på en knappenål.

Så dette er ikke noget som du umiddelbart vil kunne lægge mærke til, på grund af størrelsesforholdet, men det gør de mange og avancerede elektroniske apparater. Alle disse elektroniske apparater sender så disse optagede resultater og data ind på en computer i real time. Fordelen med denne manøvre er at man kan gå de samme resultater igennem, om og om igen. Og med mængder af data i fra mange forskellige steder, så tegner det et billede af hvad som virkeligt er til stede i de forskellige rum.

Dette har ført til at det "ikke fysiske" 4 dimensionale gravitationsfelt har blevet påvist og fuldt ud bevist.

 

Det starter med et gammaglimt. I dette punkt opstår der så en ionisering som går over i en elektromagnetisk signatur. Denne elektromagnetiske signatur åbner sig så op til en rund boble, for eksempel på størrelse af en fodbold.

Det bemærkelsesværdige i dette billede, er at indvendigt i denne omsluttende elektromagnetiske signatur på størrelse af denne fodbold, er der kun et vakuum! Så vi har en vakuumboble med en tæt omsluttende elektromagnetisk signatur.

Denne elektromagnetske signatur har altså skabt et vakuum på indersiden af denne omsluttende signatur.

 

Spørgsmålet er om dette overhoved kan forklares med den naturvidenskabelige 3 dimensionale tankegang?

Det store spørgsmål er nu, hvad bliver resultatet af dette?

Hvad er det som her har blevet opdaget og som overhoved ikke kan forklares med den standardiserede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære?

Skabelsen af en vakuumboble indenfor vor atmosfære!

Eller er dette tilsvarende som skabelsen af det universale vakuum?

 

Det første som sker, er at dersom det rum som dette sker i er nogenlunde tæt, så vil resultatet af denne vakuumboble føre til en helt lokal atmosfærisk trykøgning i dette værelse. Dette resulterer i at Arkimedes lov kommer i brug på grund af vakuumboblen, som fortrænger den eksisterende fysiske masse. Det vil føre til en trykøgning, lokalt i det værelse.

En anden ting som vil ske er at denne boble også vil komme med et nedkølet vakuum som vil resultere i disse mere kendte ”kold spots” eller kuldepunkter. Efter at vakuumboblen har etableret sig, udlignes temperaturen i værelset, og en mulig følelse af en kølig brise vil brede sig i fra dette kolde punkt og ud i det resterende værelse. Men vakuummet er der fremdeles på indersiden af den elektromagnetiske signatur.

Hvis denne type boble åbner sig op til en stor størrelse og i et meget hurtigt tempo, kan den indre temperatur komme helt ned til et par grader Kelvin.

Denne vakuumboble svæver frit rundt og er totalt upåvirket af jordens gravitation, men den påvirker den lokale gravitation. Denne vakuumboble med den elektromagnetiske signatur, er en "gravitationsboble" med et omsluttende energifelt, og dette energifelt er et gravitationsfelt. Dette gravitationsfelt påvirker jo den lokale gravitation, så det er beviseligt et gravitationsfelt.

Alle disse gravitationsbobler har en del flere funktioner som der bliver redegjort for i triologien.

 

Mere om beviserne for det 4 dimensionale gravitationsfelt længere nede på denne side.

Alt det du har læst til nu i dette afgørende første notat, er noget som foregår på udsiden af de 3 fysiske dimensioner, altså i den ”ikke fysiske” side af vort store multidimensionale univers.

Har du måske et andet svar på denne nye og fantastiske opdagelse, så er du velkommen til at give mig besked om det.

 

Men finder du denne nye universale opdagelse interessant, så skal du bare fortsætte med at læse alt som står på denne hjemmeside. Du er også velkommen til at dele denne information med alle andre. Skriv om dette på din Facebook, Twitter eller lignende. Jo flere som finder ud af denne nye og rigtige universale fysik i 5 dimensioner, jo bedre og dybere diskussioner vil det komme ud af dette, også ude i det offentlige rum.

Denne store diskussion hører hjemme i det officielle offentlige mediecirkus, og at alle interesserede kan deltage.

 

Spørgsmålet om det rigtigt tolkede univers er naturvidenskabens svar, eller om denne helt nye og absolut helt grundlæggende aktive 5 dimensionale fysik er den helt rigtige universale tolkning?!

 

Læs videre og bliv klogere på det rigtige univers!

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

Det store chok i de naturvidenskabelige kredser!

 

 

Nu skal vi komme ind på videnskabens helt grundlæggende problemer med tolkningen af den universale gravitation.

Neil deGrasse Tyson, mest kendt som astrofysikeren i fra serien Cosmos, udtalte i et tv interview på BBC News mandag 21. november 2016 at, nu kendte man til de 5 % der er med fysisk masse i universet, men at det fremdeles mangler en forklaring på de resterende 95 %. Hele denne store bid på de 95 % er fuldstendigt ubekendt for fysikere i dag. Han sagde også at de havde et problem med at forstå denne ”ekstra” gravitation som er i universet og som holder galakserne sammen. Denne ”ekstra” gravitation er denne ”mørke masse”, og de har regnet ud at der skal være ca. 40 % af denne ”mørke masse” for at galaksen overhoved kan hænge sammen. Det er en rigtigt stor mængde af denne ubekendte "mørk masse".

Dagens videnskab regner jo den universale gravitation til at være udført af gravitoner, som er knyttet til den 3 dimensionale fysiske masse i en form for partikel. Det er jo derfor de undrer sig over denne "ekstra" gravitation i fra den "mørke masse".

Der var et problem mere som han også kom ind på, og det drejer sig om denne ”mørke energi” som får universet til at ekspandere i et foruroligende højt tempo. Hvad denne ”mørke energi” er for noget, hvor den kommer i fra og hvorfor den kommer strømmende ind i universet i den mængde, har de ikke så mange svar på. De kan bare konstatere at denne kontinuerlige tilstrømning af denne ubekendte ”mørke energi” får universet til at udvide sig i et meget stort tempo. Så den voldsomme ekspansionen og gravitationen mangler de at forklare helt og fuldt ud.

De svar ligger i de resterende 95 %, altså i den ”ikke fysiske” del af universet.

 

Ikke nok med det, for her tidligere på efteråret i 2016, så har Professor Brian Cox sammen med Dara O Briain på programmet Skywatch på BBC, udtalt at astrofysikere og fysikere ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne. Dette er virkeligt en bombe under hele den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære, og beviser jo bare at dagens naturvidenskab tager grueligt fejl i den grundlæggende universale tolkning de fremlægger med kun 3 fysiske dimensioner. Astrofysikere og fysikere kan med andre ord ikke finde ud af hvordan det helt grundlæggende univers er opbygget og hvordan det fungerer med hjælp af de kun 3 fysiske dimensioner, altså den naturvidenskabelige fysik og lære.

Nu kommer sandheden frem.

De svar ligger nemlig i det 5 dimensionale universale fysiske hologram.

De svar ligger i de 95 % af universet som er "ikke fysisk" både af natur og karakter.

 

Dette er et meget alvorligt fortolkningsproblem for alle de videnskabsgrene som er totalt afhængig af en helt fuldstendigt korrekt og grundlæggende universal fysik, og de videnskabsgrene er der faktisk rigtigt mange af. Det er også resultatet af snart 50 år med en forkert 3 dimensional universal filosofi, teori, fysik, lære og universal forståelse i det offentlige billede, af at det overhoved ikke findes mere i universet end de 3 fysiske dimensioner, + tiden.

Hvorfor og hvordan har vi kommet til dette uundgåelige crash punkt i fysikken, hvor ingen astrofysikere eller fysikere kan forklare hvordan universet faktisk er skruet sammen?

Er det ikke snart på tide at stille de helt store og helt grundlæggende spørgsmål om universet?

 

Består vort uendeligt store univers kun ene og alene af de 3 fysiske dimensioner + tiden, eller findes der mere i vort store univers, og som ikke på nogen som helst måde kan afsløres med den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik, tankegang eller universale forståelse? Det er jo der problemet ligger begravet.

Der mangler nogle dybere forklaringer, og disse helt nye og helt grundlæggende forklaringer skaber forandringer, nye og store forandringer i det universale forståelsesbillede.

Den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik er ikke den helt grundlæggende universale fysik! De regner sig ud i fra den fysiske masse og mener at alle universets atomer blev skabt i dette universale big-bang. For at det skal ske, skal der mængder af energier til, og det er energier som ikke findes indenfor den 3 dimensionale side af universet.

Naturvidenskabens udgangspunkt er vor planet og den fysik som til nu er opdaget af naturvidenskaben, og som kun er anderkendt af, naturvidenskaben selv.

Men der er rigtigt meget universal fysik som til nu er afsløret og som overhoved ikke passer ind i en kun 3 dimensional naturvidenskabelig teori, fysik og tankegang. Et eksempel er den berømmelige universale gravitation, og et andet dybtgående emne er det universale lys i fra stjernerne. Dette med lyset i fra stjernerne vender jeg tilbage til senere i dette skriveri. Men først den universale gravitation.

 

Verden er overhoved ikke som du tror den er! Universet er ikke kun 3 dimensionalt og fysisk! Universet er multidimensionalt og styres af noget som er "ikke fysisk" både af natur og karakter! Som for eksempel det fuldt ud beviste 4 dimensionale universale gravitationsfelt. Et universalt ”ikke fysisk” energifelt som også kan skabe den effekt som kaldes for gravitation. Det er energifeltets runde og lukkede form som skaber denne gravitationale effekt. Gravitationsfeltet udsender gravitationale bølger som bevæger sig i fra feltet og indover mod centrum. Det er den universale gravitation. Den kuglerunde effekt kan også tydelig ses på alle måner, planeter og stjerner som roterer rundt sin egen akse. Gravitationsfeltet ligger altid udvendigt og er altid omsluttende til den fysiske masse. Som for eksempel i alle de roterende himmellegemer, som spinder om sin egen akse. Dette er et fuldt ud bevist universalt faktum!

Med forståelsen af hele denne helt nye og rigtige grundlæggende 5 dimensionale universale fysik, vil astrofysikere og fysikere ikke have problemer med at forstå hvordan en stjerne bliver til en stjerne. I det 5 dimensionale og "to delte" univers eksisterer der ikke gravitoner, bare gravitationsfelter. Men når de bliver så store som de gør og bliver så kraftige som de gør, så forklarer de også noget om den universale udvikling som finder sted i galaksen.

Men det er ikke den gravitation som holder galaksen sammen, men noget helt andet og som også skaber alle de universale gravitationale linser som observeres sammen med galakser.

Spørgsmålet er nu om denne gravitation er fysisk både af natur og karakter? For at være det så skal du kunne se, opdage eller detektere selve gravitationen. Indenfor det påståede og kun 3 dimensionale naturvidenskabelige fysiske univers, skal og må der ikke være noget som helst som ikke er 3 dimensionalt og fysisk, både af natur og karakter. Absolut alt som findes i dette univers, uanset hvad, skal og må presses ind i det naturvidenskabelige forståelsesbillede. Det er også det aller største problem i den universale tolkning i dagens 3 dimensionale fysik. De medtager kun de 3 fysiske dimensioner som de kan se, måle og veje! Det at det resterende univers er "ikke fysisk" glemmer de helt, tydeligvis.

Men dagens forskning kommer også frem til at den anden universale gravitation ikke kan ses, opdages eller detekteres, overhoved. Denne "mørke" universale "ekstra" gravitation kan kun regnes ud, og de udregninger siger at der skal og må være ca. 40 % af denne mørke masse for at galaksen skal holdes sammen.

Det er jo også påstanden, men det er også en utroligt stor mængde af denne påståede ubekendte "mørke masse".

 

Det igen vil sige at den universale gravitation ikke kan være fysisk på nogen som helst måde. Den kan jo ikke ses, opdages eller detekteres, den kan kun regnes ud. Den er med andre ord pr. definition 100 % ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

Dermed kan vi også konkludere at den universale gravitation er ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Naturvidenskaben har altså selv påvist og regnet sig frem til at den universale gravitation er ”ikke fysisk”, og har dermed også selv påvist at den 3 dimensionale fysik ikke er den rigtige grundlæggende universale fysik. Det er også en bombe under den 3 dimensionale naturvidenskabelige filosofi, teori, fysik, lære og generelle universale forståelse.

Derfor findes der mere i dette univers! Husk også at den fysiske masse kun udgør ca. 5 % af hele universet. De resterende 95 % er altså også ”noget”, men som ikke kan opdages og beskrives af den naturvidenskabelige fysik og lære, på grund af at det ikke kan ses, måles eller vejes, og dermed så eksisterer det ikke??

Årsagen til det er at de resterende 95 % er det som betegnes som værende ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Men alt som er ”ikke fysisk” er også ”noget” i den store universale forståelse og sammenhæng, selv om du ikke kan se, måle og veje det, og alt dette ”ikke fysiske” er nu påvist, bevist, defineret og fuldt ud forklaret. Resultatet af dette siger at vi har 5 dimensioner som opbygger hele vort store og aktive universale maskinrum, og som forklarer hvordan dette univers virkelig fungerer. Disse 5 aktive dimensioner ligger igen i det universale vakuum. Så vi har to ”ikke fysiske” dimensioner i tillæg til de 3 fysiske dimensioner, som alle sammen ligger i dette universale vakuum.

Det er disse to "ikke fysiske" dimensioner som skaber, styrer og kontrollerer hele "maskinrummet" i universet.

 

Det er ikke den fysiske masse som skaber den universale gravitation. Du kan ”fjerne” hele den fysiske masse og gravitationen vil fremdeles være der. Forstå nu dette helt rigtigt, fordi det er gravitationen som skaber massen og ikke massen som skaber gravitationen. Dette er en af de absolut afgørende faktorer i hvorfor astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne og det resterende univers. En misforstået og fejltolket universal gravitation!

Jeg kan her oplyse dig om at gravitationen og ekspansionen på en måde er to sider af den samme sag.

Vi får nemlig en forstærket gravitation ud af ekspansionen!?

 

Dette skal bare forstås på den helt rigtige måde, og den helt rigtige måde og den helt rigtige universale løsning, kan du nu læse om i de tre bøger som jeg har skrevet for at forklare hele denne helt nye 5 dimensionale universale fysik.

Det tilbagevendende problem er tolkningen af den universale gravitation. Det har efterhånden blevet til et større problem for den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære, at forklare universets gravitation på den helt rigtige måde. Det store og misforståede problem ligger i tolkningen af den universale gravitation.

Findes der virkelig to udgaver af gravitationen, som Hr. Tyson fremlægger det? Eller kan det være at de tager fejl i akkurat det spørgsmål? Der kan jo kun findes en udgave af den universale gravitation, eller hvad?

Spørgsmålet nu er om den naturvidenskabelige fysik og lære er den helt rigtige og den helt grundlæggende universale fysik når de regner med at gravitoner skaber gravitationen?

 

Årsagen til dette er at den naturvidenskabelige fysik og lære kun ene og alene baserer sig på at hele universet skal og må indeholde noget som også skal og må være 3 dimensionalt og fysisk, både af natur og karakter. Og så findes der ikke mere end tiden i dette univers, og det er jo påstanden. Så absolut alt i dette univers skal og må i det mindste være fysiske partikler, fordi grundtanken i den naturvidenskabelige tankegang er at der ikke findes noget som ikke er partikler.

Resultatet er et hypotetisk 3 dimensionalt fysisk univers. Et umuligt univers.

Naturvidenskaben, som fremelsker denne kun 3 dimensionale fysik og som påstår at der ikke findes mere i dette univers end tiden, påstår også at den universale gravitation er noget som tilhører den fysiske masse i form af noget som kaldes for gravitoner.

Disse gravitoner, skal efter det som naturvidenskaben påstår, være en partikel i forbindelse med ethvert atom. Med andre ord så ligger gravitationen i forbindelse med atomet og den 3 dimensionale fysiske masse. Hvor ellers kan man vel placere den universale gravitation hen, når der kun er de tre mulige fysiske dimensioner i spil, og ingenting mere end tiden?

 

At dette med gravitoner ikke kan være tilfældet, bekræftes af flod og ebbe effekten. Du ved nok som de aller fleste, at det universale vakuum er den ultimative barriere som ikke kan overføre noget som helst af fysiske bølger, uanset hvor meget du ønsker at det skal ske. Det er og bliver en fysisk umulighed og et universalt faktum. Det vil sige at dersom den universale gravitation skulle være disse påståede gravitoner, og som er tilknyttet den fysiske masse, så kan flod og ebbe effekten ikke eksistere. Men vi kan jo også konstatere at der er en flod og ebbe effekt.

Det er jo den universale gravitation som er årsagen til flod og ebbe effekten. Det er jo også et universalt faktum. Når så disse påståede fysiske bølger, som eftersigende skal komme i fra disse påståede gravitoner og som skal være årsagen til gravitationen og denne berømmelige flod og ebbe effekt, så skal og må der også være et fysisk medie i det tomme universale vakuum!?

Men det er jo som ordet siger det, et vakuum. Der finder du ingenting som kan overføre disse fysiske bølger, og dermed kan vi også konkludere at der ikke eksisterer noget som kan kaldes for gravitoner. Det er i hvert fald ikke disse påståede gravitoner i solens, månens og jordens fysiske masse som kan være årsagen til flod og ebbe effekten.

Der skal helt andre og dybere og mere grundlæggende forklaringer til, og der skal flere ”ikke fysiske” dimensioner til.

 

I de senere år har astrofysikere og fysikere vært enige om at der også må være noget som kaldes for ”mørk masse” og at der skal og må være ca. 40 % af denne ”mørke masse” i en galakse for at den galakse skal kunne holde sammen. Det er denne ”mørke masse” som er den rigtige og virkelige universale gravitation, men den er altså også fejltolket af naturvidenskaben. Denne påståede ”mørke masse” har altså ingenting med den fysiske masse at gøre i det hele taget, men det er jo det de prøver på at indikere når de kalder det for ”mørk masse”.

Den aller sidste og nyeste påstand for den mørke masse er at denne mørke masse også ligger indenfor partikelfysikken. Men den universale gravitation har intet at gøre med den fysiske masse, andet end at skabe, styre og kontrollere den og holde den samlet.

 

Forstå dette rigtigt, fordi den universale gravitation udføres af den universale "mørke" energi og den 5 dimensionale universale information. Den universale energi er kun energi og styres fuldt ud af den universale 5 dimensionale information. Energien og informationen er begge ”ikke fysiske” både af natur og karakter og tilhører ikke partikelfysikken og kan dermed ikke bare regnes ud. Universal energi og universal information bliver til den 4 dimensionale fysiske masse i den sidste ende.

Det bliver jo påstanden når alt som findes i dette univers skal og må presses ind i de kun 3 fysiske dimensioner. Der findes ikke mere, er jo påstanden i fra den naturvidenskabelige fysik og lære. De fornægter altså eksistensen af disse 95 % af universet som er ”ikke fysisk”. Hele de 95 % skal og må "presses" ind i det naturvidenskabelige forståelsesbillede.

 

Dette er en af hovedårsagerne til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af universet. Det var jo også det Neil deGrasse Tyson, astrofysikeren i fra Cosmos serien, udtalte sig om i tv interviewet. Problemet er dybest set forståelsen og tolkningen af den universale gravitation. Gravitationen er altså den ubekendte faktor. Er det gravitoner eller mørk masse? Derfor også udtalelsen i fra Professor Brian Cox og Dara O Briain om dette med en manglende forståelse af hvordan stjerner bliver til stjerner.

 

Mine beregninger i denne nye 5 dimensionale hologramteori, siger at der er ca. 40 % af gravitationsfelter i en galakse.

Der kan udmærket godt være flere og meget mindre gravitationsfelter tilstede, men det er afhængig af hvor meget liv der er på de planeter som findes der i den galakse. Men det er ikke nok til at påvirke den totale sum af gravitationseffekt som er afgørende i dette forståelsesbillede af at galaksen holdes sammen. Det som holder galaksen sammen skaber også de gravitationale linser som observeres i universet i forbindelse med galakser. Det er også et bevist universalt faktum.

 

For at forstå hvad som sker, så må man erkende at der findes to forskellige sider i universet. Der er en fysisk side af universet og der findes en ”ikke fysisk” side af univers. Vort store univers er et todelt univers i den forstand, og den deling er mellem den fysiske og den ”ikke fysiske” side. Den fysiske side, som udgør de ca. 5 % af universet, indeholder den fysiske masse, og de resterende 95 %, er den ”ikke fysiske” side. Disse to sider ligger i de eksakt samme universale punkter, men i et universalt rum som er multidimensionalt i dybden. Dimensionerne ligger med andre ord lagvis i det samme universale punkt, og i det universale 5 dimensionale aktive maskinrum.

Hvis vi nu går tilbage til flod og ebbe effekten, så fik vi konstateret at den universale gravitation ikke kan være disse påståede gravitoner, og dermed så siger det sig selv at den universale gravitation må være ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Dette bevises jo af og med flod og ebbe effekten. Den universale gravitation er og bliver 4 dimensional og ”ikke fysisk”.

Årsagen til dette er at de kun kan regne sig til at denne ”mørke” universale gravitation på ca. 40 % må være til stede i galaksen. Den påståede ”mørke masse” kan nemlig ikke ses, opdages eller detekteres, den kan kun regnes ud. Og alt i dette univers som ikke kan ses, opdages eller detekteres, er det som pr. definition er ”ikke fysisk”, altså udenfor den fysiske verden og indenfor de resterende 95 % af det ”ikke fysiske” univers.

Denne universale gravitation er altså et ”ikke fysisk” 4 dimensionalt gravitationsfelt, og dette gravitationsfelt er i dag fuldt ud påvist og bevist. Der er bare et stort problem i dette, og det er at naturvidenskaben ikke vil anderkende at der eksisterer en anden form for fysik i universet, og at denne nye 5 dimensionale fysik, er den helt gældende fysik i universets maskinrum.

 

Vi har altså et univers som har en ”ikke fysisk” gravitation i form af et 4 dimensionalt energifelt, som er et påvist og bevist gravitationsfelt, og så ekspanderer universet hele tiden på grund af at der kommer mere og mere indstrømmende energi og derudaf også masse ind i universet. Dette univers er pr. definition faktisk et petroleum mobile + univers, altså et overskudsunivers, og dermed kan man også godt begynde at forstå tanken på at universet "opvarmes" hele tiden.

Det vil sige at alle universets spindende himmellegemer, som spinder om sin egen akse, bliver opvarmet og ikke afkølet. Temperaturen i det universale vakuum er jo også målt til at være stigende, og ikke faldende, som ville ha vært tilfældet hvis der nogensinde har vært et big-bang.

Universet er skabt på en helt anderledes måde end hvad man til nu har antaget, og den ”ikke fysiske” side blev skabt før den fysiske side blev skabt. Kan du i det hele taget fatte og forstå hvad det betyder i den store universale sammenhæng?

Så nu skal vi til at have en helt ny grundlæggende universal fysik. Den rigtige grundlæggende universale fysik i 5 dimensioner. Årsagen er at den fysiske masse er 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

 

Denne kontinuerligt indstrømmende energi som får universet til at udvide sig i et meget hurtigt tempo, beviser jo bare at universet er et mega stort aktivt 5 dimensional fysisk hologram, som bliver projekteret ind i det universale vakuum i fra rummet eller dimensionen som er udenfor vor universale boble. Denne kontinuerlige projektering fører så til denne indstrømmende "mørke energi" og den medfølgende universale information, og resultatet er den efterhånden store universale ekspansion + mange flere universale funktioner. De kan du læse om i triologien.

Der er nok mange flere dimensioner i universet videre udover, men det er kun disse inderste 5 dimensioner som udgør det aktive maskinrum i vort univers. Dette aktive maskinrum bliver styret af de to "ikke fysiske" dimensioner. De to "ikke fysiske" dimensioner indeholder kun energi og 5 dimensional universal information. Der finder du ingen fysiske partikler eller nogen som helst former for fysisk masse, kun de universale logaritmer i form af 5 dimensional universal information, indpakket i den universale energi.

Overførslen sker efter det samme universale princip som overførslen af data til og i fra din mobiltelefon. En informationsbølge som er indpakket i en bærebølge. Det er et universalt overførselsprincip. Forskellen er at den ene overførsel er i den fysiske atmosfære og den anden foregår i det ”ikke fysiske” universale vakuum.

Husk også at en kommunikation til et fartøj ude i verdensrummet foregår i begge typer fysisk miljø. Noget må jo sørge for at radiobølgerne kan passere igennem det universale vakuum, og det er den ”ikke fysiske” energirige 4de dimension som står for den overførsel. Er radiobølger "fysiske" eller "ikke fysiske" i sit ophav? Radiobølger må også være "ikke fysiske" bølger når de kan passere det universale vakuum. Dette drejer sig om "ikke fysiske" universale energier.

 

 

Det bringer os videre til det næste ømme punkt for naturvidenskaben som er det universale lys i fra stjernerne. Lyset i fra stjernerne er fuldstendigt usynligt og bliver kun synligt når det reflekteres i det universale stof som Carl David Anderson påviste og beviste i 1930erne. Dette universale stof dannes i det 4 dimensionale atom og af den dimensionale energiforskel der er mellem den ”ikke fysiske” side og den fysiske side. Dette universale stof gør universet synligt for vores øjne.

Lyset i fra stjernerne siges at være usynligt indtil at det træffer noget som allerede er fysisk og som derfor kan reflektere de usynlige lysstråler og dermed skabe det synlige lys for vores øjne. Spørgsmålet her er om dette lys i fra stjernen har en bag for liggende fysisk proces. Lyset i fra stjernerne kan ikke være fysisk i sit udgangspunkt, for hvis det universale lys i fra stjernerne var fysisk af oprindelse, så ville det ikke kunne passere igennem det universale vakuum.

Fysiske bølger kommer af de fysiske processer i den fysiske masse. Disse fysiske bølger trænger til et fysisk medie af en eller anden udgave for at kunne udbrede sig i. De kan med andre ord ikke bevæge sig gennem det universale vakuum, fordi der er der kun vakuum.

Årsagen til at jeg nævner dette er jo det faktum at lyset ikke kan have et fysisk ophav eller være forårsaget af en fysisk proces, for da ville ikke lyset kunne brede sig i det universale vakuum. Så lyset i stjernen må have en anden form for ”fysisk” årsag og en anden form for ”fysisk” proces for at kunne sende ud det usynlige universale lys.

Det store spørgsmål er hvad det kan være for en proces?

 

Problemet, eller rettere sagt løsningen på dette, må være at der findes en fysisk side og der findes en ”ikke fysisk” side i dette univers. Den fysiske side, som i dag er delvis i varetaget af den naturvidenskabelige lære, er den fysiske masse og alle former for partikler.

Energierne i universet, som er "ikke fysiske" og som vi finder i denne indstrømmende ”mørke energi”, giver energier til blandt andet den universale ekspansion, den universale gravitation og til det universale lys i fra stjernerne, og stort set alle former for energier finder du i disse 95 % af den ”ikke fysiske” side af universet. Men hvad kom først, den fysiske masse eller energierne? Det er disse "ikke fysiske" energier som skaber den fysiske masse i den sidste ende, og det fuldstendigt uden et big-bang.

Det er med andre ord ikke den fysiske masse som skaber energierne, men energierne som skaber den fysiske masse!

Det vil sige at stort set alle universale energier er ”ikke fysiske” og indeholder ingen forme for fysiske partikler, bare energier og den 5 dimensionale universale information.

Men de fysiske partikler og den fysiske masse, er et produkt af disse "mørke" universale energier som kommer strømmende ind i universet og forårsager den store ekspansion og derudaf også øgende gravitation, som igen fører til det universale lys i fra stjernerne. Disse "ikke fysiske" energier skaber det universale 5 dimensionale fysiske hologram, og disse indstrømmende energier hænger sammen i en kede og afgiver den kedereaktion som fører til gravitation og det usynlige lys. Dette kan du læse mere om i de tre bøger om den grundlæggende universale fysik, "Genopdagelsen af den femte dimension".

 

Vi kan godt mærke energierne i lyset i fra solen en solrig dag og alle de energier er ”ikke fysiske” energier. De har passeret det universale vakuum som ellers er den ultimative stopklods for udbredelse af alle forme for fysiske bølger. Det er den "ikke fysiske" side af universet som styrer den fysiske side. Så lysets bølger må også ligge indenfor de 95 % af universet som er ”ikke fysisk”, og på udsiden af den fysiske verden som kun udgør de ca. 5 %.

Disse ”ikke fysiske” lysbølger kan som sagt ikke have et ophav i en hvilken som helst form for fysisk proces, fordi de fysiske processer skaber fysiske bølger, og det vil føre til et helt mørkt univers, noget som vi jo kan se ikke er tilfældet.

Dette drejer sig om ”ikke fysiske” universale energier som er forårsaget af ”ikke fysiske” processer og som styres helt og fuldt ud af den universale 5 dimensionale information gennem de mange "ikke fysiske" gravitationsfelter.

Igen energier i fra den ”ikke fysiske” 4de dimension, buffer sonen.

Dette lys i fra stjernen er "ikke fysiske" energier, og er styret og kontrolleret af den 5 dimensionale universale information.

 

Så vi har et todelt univers, hvor stort set alt af universale energier ligger indenfor disse 95 % af det ”ikke fysiske” univers. Det er den ”mørke energi” dette drejer sig om, og denne "mørke energi" strømmer hele tiden ind i vort univers og får det til at ekspandere ganske så meget. Den ”mørke energi” skaber faktisk også den ”mørke masse”, eller den universale gravitation. Denne universale energi kommer sammen med den styrende 5 dimensionale universale information, og sammen skaber de dette univers, men alt dette kommer ud i fra den ”ikke fysiske” side.

Den fysiske side er det aller sidste som kommer til, og er den aller første som forsvinder igen.

Det kommer også tydeligt frem i de visuelle beviser. Så studer de visuelle beviser, og bliv forundret og overrasket.

Men denne kontinuerligt indstrømmende universale energi skaber altså ekspansionen i universet og den forstærker også gravitationen og giver os resultatet, som er lyset i fra stjernerne. Alle de energier er altså ”ikke fysiske” energier og ligger i de udenfor liggende dimensioner som er ”ikke fysiske” både af natur og karakter, og er den del af universet som aller først bliver skabt. Denne ”ikke fysiske” side af universet består ikke af fysisk masse eller fysiske partikler.

Den ”ikke fysiske” side af universet består udelukkende af universal energi og 5 dimensional universal information.

Det er meget vigtigt at forstå det skarpe skille som går mellem det som er fysisk og det som er "ikke fysisk" i universet.

Forstår du ikke det på en rigtig måde, så kan du ikke finde ud af dette med stjernerne og det resterende univers.

Det er jo derfor at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne og universet, udenfor vor planet.

 

 

 

 

Mit navn betyder ikke noget i denne sammenhæng, for jeg er nok for de aller fleste, totalt ubekendt.

Dette kun på grund af at jeg er den helt ubekendte faktor, endnu. Men det betyder ikke at jeg ikke forstår mig på universet! Tvært imod, jeg har nemlig kommet op med den helt nye og helt grundlæggende universale 5 dimensionale fysik som nu skal afløse den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære.

Dette er et endnu større multidimensionalt universalt og grundlæggende 5 dimensionalt forståelsesbillede som forklarer hele universet, og ikke bare de 5 % med den fysisk masse.

Jeg føler mig nemlig ikke bundet af naturvidenskabens eneste 3 fysiske dimensioner + tid og det totalt fysiske univers.

Denne nye og helt grundlæggende fysik er en 5 dimensional fysik. Der skal og må være 5 aktive dimensioner til stede for at kunne skabe et fysisk univers. Det er også et universalt faktum.

Kun de 3 fysiske dimensioner + tid, er ikke nok til at skabe et univers. Dermed kan det også fastslås med en gang at der aldrig nogensinde har vært et big-bang! Der kan ikke skabes et univers med kun de 3 fysiske dimensioner, som skal og må være fysiske, både af natur og karakter. Det er en fysisk umulighed i sig selv, og kan selvfølgeligt ikke ha sket.

For hvor skulle vel energierne til det komme i fra?

 

Universet er skabt uden et big-bang og på en helt andeledes og meget mere overbevisende måde, og hvordan dette i det hele taget er muligt, handler min nye og helt grundlæggende universale teori om. Fordi dette er fuldt ud muligt, og det beviser jeg også i min nye triologi om det helt nye og helt grundlæggende fysiske univers. Dette er et helt nyt universalt forståelsesbillede med 5 aktive dimensioner, og som forklarer hele denne nye tolkning af universet i disse tre nye bøger.

Jeg har altid interesseret mig for den helt store universale fysik og ikke så meget for den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik. Den omhandler jo kun den fysiske masse og ikke noget mere!

Jeg ved nemlig at der er mere i dette univers end hvad naturvidenskaben lægger op til. Jeg er det man kalder en paranormal person, altså den udgaven som har en fod i den fysiske verden og en fod i den ”ikke fysiske” verden. Men det har også du, via alle dine atomer, som er 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid. De to sider af universet findes nemlig, og er nu beskrevet i min nye triologi om universets rigtige 5 dimensionale fysik. Denne nye og helt grundlæggende fysik forklarer hele universet og ikke bare de 5 % med den fysiske masse som er kendt i dag.

 

Denne paranormale side af universet er noget jeg har forsket i siden jeg havde en ud af kroppen oplevelse for ca. 40 år siden. Efter den ud af kroppen oplevelse, stod jeg tilbage med mindst 1000 spørgsmål som ikke kunne besvares med den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære. Der skulle helt andre og meget dybere universale forklaringer til.

Fysik er fysik og kan ikke ”mures” inde i de kun 3 fysiske dimensioner.

Det er der problemet ligger og det er derfor at astrofysikere ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne.

Slip fysikken og din låste 3 dimensionale tanke fri, og forstå det helt rigtige 5 dimensionale universale holografiske ”maskinrum”.

I dag har jeg fået svar på de 1000 spørgsmål med denne helt rigtige og helt grundlæggende universale fysik, som beskriver den grundlæggende universale gravitation helt rigtigt, og hvordan gravitationen former ethvert himmellegeme til at blive et kuglerundt objekt i det universale vakuum, over tid. Der findes heller ingen overfladegravitation på et himmellegeme før det bliver kuglerundt. Dette er en del af den nye universale forståelse og forklarer hvordan den universale ekspansion, på et helt lokalt plan, sammen med gravitationen, kan forme himmellegemer helt kuglerunde. Når de bliver kugle runde så begynder det gravitationsforstærkende spind rundt sin egen akse.

Deri ligger altså den mekanisme som får alle de runde himmellegemer til at rotere rundt sin egen akse. Denne nye 5 dimensionale fysik giver også et detaljeret svar på hvad de gravitationale linser er for noget og hvordan de opstår. Så det aller vigtigste at forstå i dette univers, er hvordan den ”ikke fysiske” universale gravitation virkeligt fungerer.

 

Men vi kan ikke opnå at forstå den helt rigtige universale gravitation uden at vi også forstår årsagen til den store universale ekspansion. Denne ”mørke energi” strømmer jo ind i fra en helt anden dimensional side af det store univers, og det kommer i fra det rum som er udenfor vor universale kugle. Dette beskrives i detaljer i min helt nye grundlæggende 5 dimensionale teori, og den er som sagt en helt ny udgave af det som kaldes for en 5 dimensional fysisk hologramteori. Der skal mindst 5 dimensioner til for at skabe et fysisk univers, og energien til dette ”overførte” 5 dimensionale fysiske hologram, kommer i fra rummet eller dimensionerne udenfor! Det er denne indstrømmende ”mørke energi”.

Dette nye hologram startet jeg på for 30 år siden, i 1986, og dette helt nye universale holografiske forståelsesbillede stemmer mere og mere for hver eneste gang der dukker op nye opdagelser indenfor fysikken.

Så det går i den rigtige retning, men det tager alt for lang tid. Tid vi ikke har på grund af at dagens teknologi baserer sig kun på en 3 dimensional fysik, og det er en forurenende teknologi. Fremtidens teknologi, som er totalt rensende, er baseret på enten en 4 eller 5 dimensional fysik, og indeholder den helt frie universale energi. Mulighederne for at også få antigravitation ud af dette, er absolut ikke til at udelukke. Denne nye og mere avancerede teknologi vil også knække den opadgående temperaturstigning, og kan bruges til at rense op det som i dag er forurenet.

Det at dette er et overført holografisk og fysisk billede i 5 dimensioner, stemmer også med denne ”mørke energi” som kontinuerligt strømmer ind i vort univers og får vort univers til at ekspandere. Et sted må jo denne ”mørke energi” komme i fra. De to sider hænger nemlig sammen og forstærker faktisk gravitationen via en ”ikke fysisk” mekanisme som sker mellem ekspansionen og gravitationen. Den proces fører også til en anden effekt, det universale usynlige lys.

Ekspansionen i universet fører til en forstærket gravitation, som meget senere i forløbet skaber det universale lys.

 

I et sort hul er der ingen fysisk masse tilbage. Et sort hul er kun ene og alene ”ikke fysisk”, både af natur og karakter. Alle himmellegemer ekspanderer og vokser! Det er også et universalt faktum. Det vil sige at også vor planet ekspanderer og vokser i størrelse. Det er årsagen til jordskælv og vulkanudbrud. Men den universale ekspansion er ikke ens overalt i universet, det foregår i forskellige mere lokale tempoer. Der findes større soner som galakser, og som ekspanderer i et tempo, og så har vi den universale ekspansion udenfor det, og som øger afstanden galakserne i mellem, og som er så stor at astrofysikere ikke helt kan forstå dette forhold. Indvendigt i galakserne finder vi stjernesystemer, og stjernesystemerne ekspanderer også indvendigt i de ekspanderende galakser, og indvendigt i de ekspanderende stjernesystemer, ekspanderer stjernen, alle måner, planeter og gasplaneter. Hele denne mekanisme bliver grundigt forklaret i min helt nye triologi, så den vil jeg absolut på det varmeste anbefale at læse grundigt.

 

Vi kan også godt forstå at helt lokalt så vokser al vegetation og vi er levende og indeholder levende dna. Alt sammen i dette univers nyder altså godt af denne kontinuerlige indstrømmende og så kaldede ”mørke energi”. Men denne universale energi kommer ikke alene, den kommer sammen med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale universale information.

Dette er det samme universale fysiske overførselsprincip som overførslen af data til og i fra din egen mobiltelefon. Den overførsel består af en informationsbølge som er ”indpakket” i en bærebølge. Den universale bærebølge er den universale energi, den ”mørke energi”, og informationsbølgen som følger, er den 5 dimensionale universale information. Til sammen er det den kontinuerlige indstrømmede universale information som sammen med den universale energi, skaber hele universet fuldstendigt uden et big-bang! Det er også et universalt faktum.

Overførselsprincippet her minder meget om en teleportation. Så husk de visuelle beviser!

 

Den totale universale ekspansion er så stor at astrofysikere tydeligvis ikke helt kan forstå dette forhold helt og fuldt ud. Denne store universale ekspansion kan jeg godt forstå med denne helt nye 5 dimensionale teori, fysik og lære, fordi dette er en helt naturlig proces i et ind projekteret aktivt 5 dimensionalt fysisk hologram. Dette kan tydeligvis ikke forstås rigtigt med dagens naturvidenskabelige fysik, fordi astrofysikere og fysikere retter sig generelt kun efter den gamle og fejltolkede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære, og et big-bang univers.

Alle disse differentierende lokale universale ekspansioner har et par ting til fælles, og det er blandt andet den totale og meget store universale ekspansion og den indstrømmende "mørke energi". Hvad som står bag ekspansionen og hvordan det fungerer med den universale sammenhæng og sammen med den universale gravitation, må du læse om i triologien.

Dette helt nye universale fysiske princip som nu overtager efter big-bang fadesen, er jo det universale energifelt. Runde energifelter, som alle er ”ikke fysiske”, kan komme i fem forskellige varianter, men det aller mest afgørende er i hvilket miljø de indsættes i. Dette forklares også grundigt i triologien.

 

Det universale 4 dimensionale energifelt, altså æteren, er det universale maskinrums energikilde nr. 1. Stort set alt af energier i vort univers, finder du i dette ”ikke fysiske” energirige 4 dimensionale miljø. Dette er den store energirige ”buffersone”. Denne 4 dimensionale æter går også under navnet The Zero Point Grid, og er også nævnt som den ”mørke energi”.

Det er her i fra at alle de ”over unity” eller ”above unity” enheder henter ud den dobbelte mængde energi end hvad som puttes ind, og som kan skabe denne ekstra energi ud af den 4 dimensionale æter. Den helt frie energi.

Dette er en total umulighed ifølge den naturvidenskabelige fysik og lære, men det sker altså i den virkelige verden, som er og bliver et 5 dimensional fysisk hologram.

Udenfor den 4de dimension, finder vi tiden og rummet, the fabric of time and space, som også er et universalt ”ikke fysisk” energifelt, som er 5 dimensionalt og har den fantastiske egenskab at komme med selve tiden, sammen med rummets dybe 5 dimensionale opdeling, klargjort for den kommende 4 dimensionale fysiske verden. Uden dette universale 5 dimensionale energifelt og dybde i rummet, kan der ikke skabes noget som helst af fysisk masse. Så dette 5 dimensionale energifelt må komme aller først ind i vakuummet.

Der skal og må være en dybdeopdeling af rummet, og så er der jo den universale tid. Du kan ikke skabe et rum uden en eksisterende tid i det rum, og du kan heller ikke skabe en tid uden et rum at have den i. De to fænomener hænger ubønhørligt sammen og kan på en forunderlig og mærkelig måde ikke skilles ad.

 

Men dette er bare en lille del af den nye store og helt grundlæggende teori som jeg kommer med, angående den helt rigtige grundlæggende universale fysik. Dette er en helt ny og grundlæggende universal fysik i 5 dimensioner og som er den aktive del af det multidimensionale univers som vi lever i, og som er det aktive universale ”maskinrum”. Der skal og må være disse 5 dimensioner til stede for at skabe den fysiske masse. Det er også et universalt faktum. Det er også indenfor disse 5 aktive dimensioner at hele vort univers skabes, styres og kontrolleres af noget som er ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Den styring kommer sammen med denne ”mørke energi” som får universet til at ekspandere.

Dette er også grundtanken i det universale 5 dimensionale hologram. Hologrammet, eller universet, bliver jo projekteret ind i vakuummet i fra det rum eller den dimension som er udenfor vor universale boble. Det er resultatet af den indstrømmende ”mørke energi”. Det er jo også et universalt faktum.

 

Jeg ved godt at dette er helt nye tanker for de aller fleste, men denne helt nye og helt grundlæggende tolkning af den universale fysik er den jeg har arbejdet på i over 30 år nu, det fysiske hologram. De sidste endelige og mere detaljerede beviser kom den 15. februar 2012, i et radiointerview. Du finder link til det radioshow længere nede på siden. Da kom de aller sidste beviser som jeg havde gået og ventet på i over 15 år, og som var selve nøglen til at låse op for forståelsen for hele denne ubekendte og ”ikke fysiske” side af universet, de 95 %. Grundmodellen var allerede helt klar og jeg ventede kun på selve "nøglen", eller de sidste og afgørende detaljer.

Men denne helt nye og helt grundlæggende universale fysik og forståelse, giver også svar på de spørgsmål du stiller til den. Det er med andre ord den helt rigtige grundlæggende universale fysik. Denne nye og helt grundlæggende fysik er som minimum 5 dimensional. Det er som sagt den aktive kerne i vort universale maskinrum.

Jeg er måske bare 10 – 20 år foran det resterende videnskabelige felt i tankerne om den helt store universale forståelse.

 

Men dette ”ikke fysiske” univers er ikke noget man bare kan regne ud, det må forstås helt rigtigt og på en helt rigtig og grundlæggende korrekt måde, og til det skal man bruge tankens kraft, de universale love, fysiske principper og alle de menneskelige observationer. Det fører til den rigtige grundlæggende forståelse af universet.

Det må med andre ord tænkes ud, som for eksempel i løbet af 25 – 30 år.

Måske er det en paranormal person som mig som skal til for at løse universets helt grundlæggende gåder og forståelsen for denne "ikke fysiske" side af universet.

Den endelige og helt grundlæggende universale model, som kommer ud af disse 30 – 40 år, kan nu læses i min nye triologi om universets helt rigtige 5 dimensionale fysik.

Bogserien hedder ”Genopdagelsen af den femte dimension”, og består af bøgerne ”Den grundlæggende viden”, ”Den grundlæggende fysik” og ”Det paranormale univers”.

Disse tre bøger blev udgivet 1. november 2016, så de er helt nye. Her får du de universale svar du søger!

 

Den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære har altså ført til at astrofysikere og fysikere ikke kan forklare universet rigtigt med de kun 3 fysiske dimensioner i spil.

Vi kan med andre ord afskrive hele denne naturvidenskabelige retning udover i universet, fordi naturvidenskaben kun delvis kan forklare disse 5 % af universet, altså den fysiske masse. Det igen henvises kun til kendtskabet til vor planet.

De resterende 95 % kan ikke umiddelbart bare regnes ud.

Der skal og må bruges en helt anden og ny filosofi, teori, og derudaf også en helt ny og anderledes grundlæggende fysik i 5 dimensioner.

Dette vil give jer et helt anderledes universalt forståelsesbillede med de 5 aktive dimensioner vi har i det universale maskinrum. Dette aktive 5 dimensionale hologram ligger i det universale vakuum og er det universale "maskinrum".

 

Det universale vakuum er skabt i selve rummet eller dimensionen udenfor og på den samme måde som opdagelsen af gravitationsfeltet. Det er det eksakte samme universale fysiske princip som her er anvendt. Det er den sande universale skabelse og som også definerer fysikken i universet.

Det siger sig selv at alle universale forklaringer bliver forandret i forhold til hvad naturvidenskaben siger, når vi nu går i fra de kun 3 fysiske dimensioner og til de nye 5 aktive dimensioner, og til det universale faktum at det er de to ”ikke fysiske” dimensioner som styrer alt det som foregår i den 3 dimensionale fysiske side af verden.

 

Jeg har også kommet med denne påstand, at dersom du gennemlæser min nye triologi og du kan klare at forstå og opfatte denne helt nye udfordrende og grundlæggende 5 dimensionale tankegang og dermed også kan forstå det nye grundlæggende 5 dimensionale univers, så vil du ikke gå tilbage til den gamle naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik igen. Men det er jo noget vanskeligere at tænke på en universal helhed i 5 dimensioner, end i bare de 3 kendte.

Men det bliver nu til din kommende store udfordring. Triologien giver dig vejledning og svar på det helt grundlæggende.

Så sikker er jeg i min sag om denne helt nye og grundlæggende 5 dimensionale universale fysik.

 

Dermed har du nu valget om at blive hængende fast i den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik, som gør at astrofysikere og fysikere ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne, eller hvordan det resterende 95 % af universet fungerer. Dette på grund af de manglende og ikke eksisterende gravitoner, og et big-bang scenario.

 

Eller du kan om du vil, udforske universet som det fremstår med de 5 aktive universale dimensioner! Dette kan ikke bare regnes ud, det må forstås fuldt ud inden man prøver at regne på det. Det vil sige at filosofien, teorien, fysikken og den generelle og helt grundlæggende universale forståelse skal helt og fuldt ud forklare den grundlæggende helhed i universet.

Det som også er meget vigtigt at forstå, er at der også er et meget skarpt skille mellem de to ”ikke fysiske” dimensioner, på samme måde som der er et markeret og skarpt skille mellem den fysiske og den ”ikke fysiske” side af universet. Der er 3 helt separate typer fysik i dette nye forståelsesbillede, og det er vigtigt at holde de forskellige fysikker adskilte og hver for sig. Dette resulterer i en 5 dimensional fysik, en 4 dimensional fysik og en 3 dimensional fysik. Altså 3 helt separate fysikker.

 

Så du kan om muligt, forstå at den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik har nu kommet udenfor det skarpe skille som er der, dimensionerne i mellem. De har bevæget sig udenfor dette skarpe skille som går mellem den 3dje og den 4de dimension og mellem den fysiske og den ”ikke fysiske” side af universet. Derfor kan ikke astrofysikere og fysikere finde ud af dette med stjernerne, fordi det ligger udenfor det skarpe skille som ligger mellem den fysiske og den ”ikke fysiske” side, i det aktive universale 5 dimensionale maskinrum.

 

Her øverst på hjemmesiden min har du læst om selve opdagelsen af dette energifelt, som er et gravitationsfelt.

Du får også mere information om dette nye universale forståelsesbillede i de nye 5 dimensioner.

Du finder også to helt ægte teleportationer som selvfølgeligt kan forklares fuldt ud med denne nye 5 dimensionale fysik.

Det er de visuelle beviser.

Disse teleportationer kan ikke på nogen som helst måde forstås eller forklares med en 3 dimensional naturvidenskabelig tankegang.

Er du nu klar til denne nye og spændende 5 dimensionale fysik som forklarer hele universet og ikke bare de 5 % med fysisk masse? Så velkommen til den 5 dimensionale virkelighed!

Dette er en videnskabelig hilsen i fra fremtidens fysik, www.nyfysik.dk

 

Så langt fortalt, så er dette at sammenligne med de store overskrifter på forsiden af en avis. Detaljerne bliver afsløret et andet sted i avisen. Jeg afslører nok en lille smule af dette nye 5 dimensionale universale forståelsesbillede, men fremdeles ikke nok til at du kan afkode den rigtige universale udvikling af stjernelyset, gravitationen og ekspansionen. Det vil sige at dersom du vil have detaljerne om den universale ekspansion, gravitation og lyset, så må du nok læse triologien.

Det er i den "ikke fysiske" side af universet at du finder svarene du søger.

 

 

Den naturvidenskabelige fysik og lære påstår også at det paranormale univers ikke findes!?

Det paranormale univers er det "ikke fysiske" og sideliggende univers, og det er bevist rigtigt mange gange.

Hvordan vil naturvidenskaben kunne forklare alle disse paranormale medier som opklarer mængder af uløselige sager for politiet? Disse sager bliver løst og bliver også dokumenteret af politiet at sagen er løst af et synsk medie. Det er de synske detektiver. Har i set "Rædslernes nat" med Marion Dampier-Jeans? Eller "Long Island Medium? Eller andet tilsvarende?

Dette drejer sig ikke længere om at tro eller ikke at tro. Dette drejer sig om ny universal "ikke fysisk" 5 dimensional fysik.

Den paranormale fysik som foregår her, foregår i den "ikke fysiske" del eller side af universet.

Vi kan ikke se dem, og de kan ikke se os. Men ind i dette billede kommer der energier, følelser, billeder og lyder, og det er forbindelsen mellem de to sider. Følelser, billeder og lyde kan overføres begge veje. Det er den universale information.

Men det er fremdeles noget af denne "mørke energi" som spiller ind her. Den energi er "ikke fysisk".

Denne energi kan også skabe et hologram som du kan stikke hånden i gennem. Det kan opfattes som et genfærd.

 

Det at påstå at alt i dette univers skal og må være fysisk i en eller anden grad, kan jo ikke andet end at gå galt.

Det er jo årsagen til at astrofysikere og fysiskere ikke kan forklare universet eller dette med stjernerne.

 

Husk at få med dig de visuelle beviser. Linket er her.

 

Se de ægte teleportationer og de visuelle beviser her!

 

_________________________________________

 

Alle links på denne hjemmeside er mærket med den gule farve.

_________________________________________

 

__________________________________________________________________________

 

Husk at udfordre en bekendt med denne nye virkelige virkelighed!

__________________________________________________________________________

 

 

 

Velkommen til den 5 dimensionale virkelige virkelighed!

 

 

Da Steven Hackings besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere mærkelig, uforståelig og forunderlig end den vildeste science fiction.

Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i.

Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare mærkelig, uforståelig og forunderlig i starten.

Den virkelige virkelighed er mærkelig, uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med.

 

Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” 4de og 5te dimensioner.

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er selve Gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk, både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden?

Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i de visuelle beviser.

 

Men det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men de videoklip som er her på min hjemmeside, som viser to ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. De visuelle beviser har du måske allerede set? Kunne du virkelig forstå hvad som skete? Kan du forstå den nye 5 dimensionale tankegang?

Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

 

Ja, som Steven Hackings sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og forunderligere end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en 4de og 5te dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Dette betyder at vi skal til at have en helt ny fysik, igen!

En helt ny og grundlæggende universal 5 dimensional fysik! En ny grundlæggende fysik som kan bevises fuldt ud i dag!

Den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik er ikke holdbar i den store universale udforskning og afgiver ingen brugbare resultater. Den baserer sig på gravitoner og er fuldstendigt ubrugelig i enhver større universal sammenhæng.

Den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik giver fra sig så forkerte universale tolkninger og resulterer, at astrofysikere i dag ikke kan forklare hvordan en stjerne er skruet sammen til en stjerne. Dette er resultatet af at følge den forkerte universale filosofi, teori og fysik med kun 3 fysiske dimensioner + tid.

Dette har alvorlige konsekvenser for alle de videnskabsgrene som er totalt afhængig af en korrekt tolket grundlæggende universal fysik, og de videnskabsgrene er der faktisk rigtigt mange af.

Den 3 dimensionale fysik baserer sig kun på de 3 fysiske dimensioner, som skal og må være fysiske både af natur og karakter. De tager med tiden, men ikke det multidimensionale rum. Rummet forbliver kun 3 dimensionalt indenfor den naturvidenskabelige lære. Dette fører til at den fysiske masse kun ligger i en misforstået 4 dimensional rumtid, kun på grund af tiden og de manglende gravitoner. Og så består det resterende univers af partikler og ikke noget mere end tiden.

 

Det 4 og 5 dimensionale rum skaber sammen det som astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af i dag.

De universale gravitationale linser. Det mysterium er også løst i denne nye og helt grundlæggende triologi!

Dette forhold kan ikke den 3 dimensionale fysik løse på nogen som helst måde, på grund af at dette er et universalt ”ikke fysisk” fænomen. Dette er heller ikke noget som den fysiske masse skaber!

Den største fejl i dette forkerte forståelsesbillede er at alt i dette univers skal og må være fysisk, både af natur og karakter, og så findes der overhoved ikke mere i dette univers!? Det er i hvert fald påstanden i fra den naturvidenskabelige lejr.

For hvor galt kan vel dette gå!?

Med kun de 3 fysiske dimensioner, som skal og må være fysiske både af natur og karakter, er det en total fysisk umulighed i sig selv at skabe et univers, for ikke at snakke om ”at starte op” et big-bang! Til det trænges der enorme mængder af energier, og alle de energier er ”ikke fysiske” energier. Med andre ord energier som på ingen måde hører til i den naturvidenskabelige 3 dimensionale tolkning af universet eller i det misforståede big-bang univers.

 

Dette er resultatet af at følge et umuligt big-bang univers. Et drømmeunivers skabt af en poet en gang i 1870erne. Poetens fantasi var et eksploderende univers. Ca. 50 år senere bliver poetens dagdrøm helt pludseligt og totalt uventet til naturvidenskabens officielle big-bang teori. Dette sker i 1925. Hvorfor dette sker lige akkurat på dette tidspunkt og ikke mindst på denne måde, har noget med hvad som blev afsløret nogle ganske få år forinden.

Først kom Einstein og Kaluza med det teoretiske bevis for det 5te koordinat, i 1917, i Einsteins udvidede relativitetsteori og et 5te koordinat betyder en 5te dimension. Ca. 4 år efter kommer kvanteteorien.

Disse to nye teorier åbner nu op for en meget avanceret fysik, som de etablerede eliter faktisk havde jagtet på i over 100 år, på det tidspunkt. De havde vært igennem stort set alle ældre civilisationer og fundet ud af at der står omtalt en meget avanceret fysik i de gamle skrifter. Oligarkerne og eliterne har undret sig på hvordan den avancerede fysik var opbygget og hvordan den virkelig fungerer, og det første svar på det fik de af Einstein og Kaluza i 1917. Da gik det op for oligarkerne og eliten at universet indeholder mindst 5 dimensioner. Den anden del af svaret kom sammen med kvanteteorien i starten på 1920erne.

Derfor kom poetens big-bang helt pludseligt og uventet ind på banen i 1925, og blev til den grundlæggende 3 dimensionale naturvidenskabelige big-bang fysiks skabelsesteori. Det var et resultat af en forhastet konklusion og beslutning, foretaget af den siddende elite, oligarkerne. Det er absolut det man kalder en politisk beslutning. Dette i et forsøg på at viske ud kendskabet til den meget avancerede teknologi, som ville komme ud af det miks som nu opstår mellem den udvidede relativitetsteori til Einstein og Kaluza, det 5 dimensionale univers og den nye kvanteteori.

 

Hvorfor skulle der absolut indføres en 3 dimensional fysik når der forelå meget stærke beviser på at universet er 5 dimensionalt?

Nu opstår parallelsamfundet til eliterne og de forfølger selv denne nye 5 dimensionale fysik.

Der kan kun ligge en politisk beslutning bag dette. En politisk beslutning som har bragt verden hvor den er i dag, forurenet og med en mægtig elite som ikke kan få nok af penge, magt og verdensherredømme.

 

Big-bang teorien og den 3 dimensionale fysik er nu kastet ind på banen, og skal nu prøve på at dokumentere og overbevise hele den resterende befolkning i den hele verden om at universet kun ene og alene er 3 dimensionalt og fysisk, og så findes der ikke mere, end tiden. Alt andet er ”forbudt” at tænke på! Her opstår fysikkens 3 dimensionale fængsel.

Ved indførelsen af det totalt umulige big-bang scenario blev der sat en prop i flasken, og dermed var hele den resterende verden ”indelukket” som ånden i flasken, i et univers som kun skal og må være 3 dimensionalt og fysisk, både af natur og karakter, og så findes der overhoved ikke mere i dette univers end tiden.

Vel, det er jo påstanden i fra den naturvidenskabelige lejr, og senere også i fra Nasa. Eliternes Nasa.

Eliterne overstyrer det hele. Det kaldes topstyring. Det var den første gang at dette blev besluttet.

Den anden gang big-bang teorien bliver påtvunget hele menneskeheden, er når mennesket skal til månen sidst i 1960erne. Da bliver også big-bang og den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik ”genindført” rent politisk i al undervisning og ud i hele det officielle offentlige billede. Dette står eliternes Nasa bag på det tidspunkt, og Nasa bliver fremdeles overkontrolleret af eliten den dag i dag.

Vi skal heller ikke glemme The Brookings Report i fra 1960, som omhandler "The implications of a discovery of extraterrestrial life". Implikationerne og følgerne af opdagelsen af udenom jordisk liv.

Dette var vigtigt at få etableret inden turen til månen. Den ekspedition skulle jo undersøge om der har vært en ældre civilisation på månen. Siden starten på 1960erne har mængder af hobbyastronomer bekræftet om og om igen, at der er tydelige spor på månens overflade af noget som ikke har opstået af naturlige årsager. Nogen har altså vært på månen og bygget noget. Noget som også blev bekræftet af den kinesiske månelanding i december 2013.

 

Dermed opstår også ”De 3 dimensionale Vagthunde” sammen med månefærden og som har til opgave at fastholde den falske og genindførte 3 dimensionale fysik, og sørge for at de resterende dimensioner ikke kan opdages. Derfor kaldes denne "mørke masse" kun for ”masse”. Men er det i det hele taget nogen som helst type fysisk masse??

Alt skal og må tydeligvis presses ind i det kun 3 dimensionale universale forståelsesbillede, uanset hvad end det er.

Dette falske universale forståelsesbillede i kun 3 fysiske dimensioner skulle nu påtvinges hele menneskeheden. Nogle generationer går, og derfor kan jo dagens astrofysikere ikke finde ud af hvordan en stjerne bliver til en stjerne. De følger jo bare denne falske 3 dimensionale big-bang fysik som er indført af de bedrageriske eliter. Det fører ikke til noget som helst af brugbare universale resultater. Så kast den falske 3 dimensionale fysik i skrællet. Den er og bliver totalt ubrugelig i den større universale sammenhæng.

 

Efter at big-bang teorien kom i 1925, begyndte også nazisterne at interessere sig for det samme som de gamle oligarker, og nazisterne foretog den samme runde til alle de gamle civilisationer som oligarkerne havde gjort for lang tid siden.

Nazisterne fandt også ud af det som de gamle oligarker havde fundet ud af, og at det drejer sig om en meget avanceret fysik og derudaf teknologi. Nu kom der et teknologisk boost ud af dette både i USA og i Tyskland. Begge ville hurtigst muligt til månen og finde rester af den teknologi som fremdeles er der oppe og som kommer i fra denne gamle civilisation.

Dette nye teknologiske boost fortsætter så ind i den anden verdenskrig. Ud af det boost kom det berømmelige stealth fly og raket teknologi. Det er et resultat af den tidligt udviklede teknologi som gør at stealth flyet ikke kan opdages på en radar som er bygget på en 3 dimensional teknologi, og stealth flyet er et produkt af denne ældre avancerede fysik og teknologi, og det kan påvises i dag. Så eliterne har gang i denne avancerede fysik, det er helt sikkert.

Denne helt rigtige genopdagede stealth teknologi bliver også afsløret i triologien.

 

Eliterne har også forstået den universale opbygning, hvor noget af universet ikke kan ses, opdages eller detekteres. Det ser vi nu i alle disse skattelykonstruktioner, fordi de er på en måde ”usynlige” for den resterende verden. Vel, de var, indtil nogen af dem blev afsløret. Forinden at disse skattelyer blev afsløret 3. april 2016, var der ikke så mange mennesker som var overbevist om at det var sådan det hang sammen.

Nogle ganske få tusinde mennesker sidder på en formuebunke så stor, at Onkel Joakim von And ville virke som en nystartet opsparer i en lille nystartet provinsbank, i forhold til hvad der er i alle disse skattelyer tilsammen.

Økonomer mener på at der er over 1 trilliard dollar i alle disse skattelyer tilsammen. Det er ettallet med 21 nuller bag!

Tag kalkulatoren og prøv at dele det store beløb ens ud til hele befolkningen på 7.3 milliarder mennesker og få et økonomisk chok. Så kan du måske også forstå at de ikke trænger til nogen form for skattelette. Men der er mange flere af disse skattelyer der ude i den store verden. De skal bare afsløres først.

Oligarkerne har opbygget sit elitiske rige på en tilsvarende måde som universet. Forstå universet rigtigt, og forstå hvordan eliternes systemer fungerer. Denne triologi giver dig om muligt de nødvendige hint.

 

Der er mange ting som nu dukker op i mediebilledet i dag, og som forklarer om svindel og om et system som ligger over systemet. Det er eliternes system som ligger øverst og som overkontrollerer dagens forskellige samfund eller lande. Ethvert land har en elite, men der er ikke så mange lande som har de helt store og mægtige eliter. Af alle disse eliter er der en udpræget top som samarbejder om nogle fælles ting og modkæmper hindanden på andre områder.

Dette var helt tydeligt i den amerikanske valgkamp. Den amerikanske topelite var under et stort pres, og den elite består både af republikanere og demokrater. Så der var en repræsentant i fra den amerikanske elite, og en forretningsmand, som viste sig at ikke være en rigtig republikaner. Han er bare en elitebejler som ønsker at nå til en højere top og nyde økonomiske fordele af det. Den republikanske elite stod jo til det totale nederlag og er den elite som man burde frygte aller mest af de to elitefløje. Det var den elitefløj som Snowden afslørede i forbindelse med den enorme aflytning som foregår på alt af elektroniske data på verdensplan. Spørgsmålet er om nogen er klar over at den republikanske top elite overstyrer efterretningsvæsnet? Men var det dette billede som blev fremlagt i pressen? Det foregår i hvert fald mærkelige ting i de absolut højeste kredse derover! Også andre steder i denne verden. Det er bare elitetoppen som rømmer sig. De ville jo bestemme udfaldet, uanset. Havde den republikanske kandidat ret i at systemet er styret for et allerede forudbestemt mål? Var det derfor han vandt? Men hvem styrer? Var der nogen andre som prøverde på at overstyre og påvirke valgresultatet? Den meget politiske presse bruges til dette spind. Det er også afsløret i dag. Hvad synes du så om dagens amerikanske presse? Er den topstyret eller ej? Hvad med den resterende verdenspresse?

 

Hvad med den danske presse, er den også politisk styret? Eller har vi en absolut totalt fri presse her i landet? Den politiske influens er i hvert fald til at få øje på. Er den influens også elitestyret? Vel, det får vi vel ingen rigtige indrømmelser på.

 

Men den danske økonomi "bløder" på grund af at der skal spares på personalet i blandt andet skat.

De har måske sparet et sted mellem 50 og 100 millioner i lønsudgifter, men den danske statskasse har "mistet" ca. 250 milliarder kroner på den indsparing i løbet af et par år. Er dette planlagt af eliterne?

Dette skyldes netop denne spareplan, og man skulle tro at den var "bestilt" af "Nogen".

De penge finder du højst sandsynligvis i et eller andet skattely.

"Det skal jo lønne sig at arbejde" siger statsminister Lars Løkke. Han vil bare ikke sige hvem det skal lønne sig for.

250 milliarder kroner er ca. 1/4 af statsbudskettet, og drener dermed væk alt af velstand i landet.

Hvem tager skylden for det, Hr. Statsminister?

Hvad bliver vel det næste "træk" i fra den "plyndrende" blå blok?

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Triologien.

 

 

Denne helt nye triologi om universets helt rigtige og helt grundlæggende universale fysik, som er en 5 dimensional fysik, hedder ”Genopdagelsen af den femte dimension” og den består af disse tre bøger.

”Den grundlæggende viden”, ”Den grundlæggende fysik” og ”Det paranormale univers”.

 

Den grundlæggende viden, forklarer dig den store forskel som er mellem den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og denne helt nye 5 dimensionale fysik. Det er vigtigt at forstå disse meget markante forskelle til fulde inden du læser om den grundlæggende fysik i den anden bog. I denne første bog får du også det helt store historiske overblik over hvordan eliterne har udviklet denne avancerede fysik til en avanceret teknologi og blandt andet taget den nyudviklede teknologi i brug 11. september 2001. Her i den første bog får du også et meget spændende og dybt afslørende kapitel som hedder ”Fri energi, miljø og teknologi”.

Dagens teknologi er baseret på den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik, og det er en stærkt forurenende teknologi.

 

I den anden bog, Den grundlæggende fysik, forklares denne nye grundlæggende fysik i detaljer. Her forklares hvordan fysikken i dette nye og rigtige univers fungerer, og hovedkapitlet er om den universale gravitation. Hvordan gravitationen dannes og hvordan den skaber og former hele universet til det som vi ser i dag. Forklaringen på hvordan og hvorfor jorden vokser, og forklaringen på den totale universale ekspansion, får du også i den anden bog, sammen med opbygningen og forståelsen for dette helt nye 5 dimensionale fysiske hologram. Du får også Einsteins beviser og de sidste beviser for den 4 dimensionale universale gravitation i fra David Rountree. Frekvenser og størrelser samt de dybtgående fakta om gravitationsfeltet og vakuumboblen. Den universale gravitation er grueligt misforstået i den 3 dimensionale naturvidenskabelige filosofi, lære, fysik og forståelse.

Men i denne nye triologi bliver hele den universale gravitation afsløret helt og fuldt.

 

I den tredje bog, Det paranormale univers, afsløres hvordan en stjerne bliver til en stjerne og hvordan galakser bliver til galakser, og alt dette totalt uden et big-bang scenario. Universet er dannet af og styres af den ”ikke fysiske” universale information og den universale energi. Hvad denne universale information er for en størrelse får du vide i bogen om Det paranormale univers. Tid og rum forklares også, og at tiden er den eneste konstant i universet. Men det vigtigste udenom gravitationen er universets ekspansion. Ekspansion betyder bare at rummet udvider sig, men det udvider sig ikke helt ens overalt i hele universet. Denne forskel i den universale ekspansion bliver også grundigt forklaret. Den påvirker gravitationen i fra at være lille til at blive "uforståeligt" stor!

Paranormalt kommer af ordet para, som betyder ”ved siden af” eller ”på den anden side”, og beskriver det ”ikke fysiske” univers. Du får også vide hvad et sort hul virkelig er, og det er alt andet end 3 dimensionalt og fysisk. Et fuldendt sort hul er ene og alene ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Det paranormale univers omhandler alt som ikke er 3 dimensionalt og fysisk, altså de 95 % af universet som er ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Skabelsen kommer vi ikke udenom, og i skabelsen ligger svaret på hvordan stjerner bliver til stjerner og hvordan galakser bliver til galakser. Universet er en bevidst enhed, det er ikke til at komme udenom, så bevidsthed og paranormaliteter bliver også grundigt forklaret. Universet er skabt på en helt anden måde og fuldstendigt uden et big-bang. Dette helt nye universale grundlæggende forståelsesbillede forklarer hele det nye univers i detaljer, og det uden forklaringshuller.

Dette helt nye store og grundlæggende universale forståelsesbillede giver dig også et meget stort hint om hvad som er meningen med livet. Det ligger ligesom uskrevet i selve fysikkens opbygning og funktioner og indenfor det paranormale univers, altså denne helt rigtige og grundlæggende universale fysik i det universale maskinrum som er som minimum opbygget af 5 aktive dimensioner.

 

Disse tre bøger beskriver helheden i dette helt nye grundlæggende universale forståelsesbillede og forklarer alt om skabelsen og alle de universale funktioner som ligger i universet, og tegner dermed et helt nyt og for dig helt ubekendt univers som forklares i detaljer i fra a til å. Dette er den helt grundlæggende fysik som kommer i mellem skabelsen og universet som det er i dag. Det er det univers som du kan se rundt dig! Tættere på den virkelige virkelighed kommer du ikke!

Bøgerne er skrevet i et letfatteligt sprog, og alle forklaringer er så detaljerede og klare i sig selv at til og med de helt unge vil kunne forstå helheden i dette nye forståelsesbillede. Selv om du ikke forstår så meget af fysik inden du starter på denne triologi, så vil jeg bare sige at det ikke gør noget. Du vil få et stort udbytte af at læse bøgerne, uanset. Den universale fysik som undervises i skolerne er den naturvidenskabelige fysik og lære, og den er falsk og fuldstendigt ubrugelig i enhver større og udenom jordisk universal sammenhæng.

Denne nye triologi forklarer hele dette nye grundlæggende universale forståelsesbillede ned i de mindste detaljer.

Bøgerne består af ren tekst og ingen matematiske ligninger, så disse forklaringer kan alle forhåbentlig nemt forstå.

Universet kan nemlig ikke bare regnes ud sådan uden videre, som naturvidenskaben tror det, det må forstås helt og fuldt ud og på den helt rigtige måde, inden du griber til pen og kalkulator.

Husk at 95 % af universet er "ikke fysisk" både af natur og karakter. De 95 % må forstås fuldstendigt inden du begynder at regne på dette nye univers. Derfor anbefales det på det stærkeste at læse hele denne triologi og få den rigtige forståelse for vort forunderlige 5 dimensionale univers. Den helt rigtige universale forståelse, står skrevet i denne nye triologi.

Dette er den nye og helt grundlæggende universale fysik, i 5 dimensioner. Så nu skal du til at tænke 5 dimensionalt.

 

 

Denne nye bogserie hedder "Genopdagelsen af den femte dimension".

 

Linket til bøgerne finder du her:

 

ISBN-nummer: 9788740925333. Den grundlæggende viden.

 

ISBN-nummer: 9788740925388. Den grundlæggende fysik.

 

ISBN-nummer: 9788740925401. Det paranormale univers.

 

 

Jeg vil godt vove den store påstand, at dersom du gennemlæser hele min nye triologi, og du kan forstå denne nye og udfordrende 5 dimensionale tankegang og dermed kan forstå denne nye 5 dimensionale fysik fuldt ud, så vil du ikke vende tilbage til den dybt misforståede naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære. Når du er færdig med min triologi, og du har forstået hvad, hvordan og hvorfor, så vil du også ha opdaget hvor galt det står til i den 3 dimensionale naturvidenskabelige lejr, og så vil du også forstå hvorfor astrofysikere i dag ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne, ved at bruge den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære.

Tag bare eksemplet med den universale gravitation, som efter naturvidenskabens forkerte tolkning er gravitoner, og nu har de opdaget den mørke masse, som de regner for universets "ekstra" gravitation. Denne mørke masse kan jo ikke ses, opdages eller detekteres, påstår naturvidenskaben og Nasa. Man kan kun regne ud at den skal og må være der for at holde galakserne sammen. Denne mørke masse er med andre ord pr. definition 100 % ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Så vi har en fuldt ud bekræftet universal gravitation som er ”ikke fysisk”, både af natur og karakter. Hvordan passer det ind i et ellers kun så fysisk univers, hvor alt skal og må være fysisk både af natur og karakter, og så findes det overhoved ikke mere i universet end tiden?

Som tidligere nævnt så har den naturvidenskabelige fysik og lære totalt misforstået den universale gravitation og dermed også hele det resterende univers. Det beviser jo astrofysikere i dag med at de ikke kan finde ud af hvordan universet er skabt eller hvordan det fungerer, når de ikke en gang kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne.

Den meget store universale ekspansion har de også store problemer med at forstå.

Hovedårsagen er den meget forkerte universale forståelse og tolkning i kun 3 fysiske dimensioner, og de store universale begrænsninger som kommer ud af en så snæversynet universal forståelse sammen med et totalt umuligt big-bang scenario.

Med et forkert udgangspunkt, bliver alt som følger det spor, streng eller den linje også forkert. Det siger sig selv.

For at finde frem til den helt rigtige universale fysik, så må selve skabelsen forstås og beskrives helt korrekt.

Den helt rigtige beskrivelse af selve skabelsen, leder også til den helt rigtige universale fysik.

Og det er ikke et big-bang scenario med et totalt umuligt 3 dimensionalt naturvidenskabeligt big-bang univers.

Den helt rigtige skabelse, beskrives i denne nye triologi, og ud af den skabelsesbeskrivelse kommer også den helt nye og rigtige grundlæggende universale 5 dimensionale fysik.

Der ligger trods alt langt over 30 års arbejde i denne nye universale teori og tolkning, samt alle beviser.

 

Nu når du er blevet gjort opmærksom på at der er en anden virkelighed end den som du troede eksisterede, så synes jeg at du skulle forsætte at læse og udforske hvad som står på denne hjemmeside. Det kan du som sagt kun blive klogere af.

Dette vil give dig et lille indblik i den rigtige grundlæggende universale fysik og dermed give dig lidt af den helt rigtige og grundlæggende universale forståelse, og den har fået navnet, den nye 5 dimensionale fysik.

Denne nye triologi anbefales på det stærkeste, hvis du vil forstå universet bedre end du gør i dag.

 

For at kunne give dig en ordentlig chance til at forstå denne nye 5 dimensionale fysik til bunds, og dermed kunne give dig det rigtige universale billede og den rigtige universale forståelse, i et totalt og universalt helhedsbillede, så endte dette op med en triologi, som den aller første og grundlæggende del.

I denne triologi finder du hele denne nye fysik beskrevet, og du finder også den meget interessante historie om denne nye 4 dimensionale fysiks opdagelse og hvad det har ført til.

Det er fysikkens historiske udvikling op gennem de sidste ca. 250 år, plus de beviser som kom i februar 2012, som ligger til grund for min triologi. Det er den historiske del af triologien.

Dette er genopdagelsen af den 5te dimension, husk det!

Det 4 dimensionale gravitationsfelt og den 4de dimension blev genopdaget og fuldt ud bevist i 2012.

Disse 3 første bøger er en generel grundlæggende viden om forskellen mellem denne nye fysik og naturvidenskaben og ikke mindst historien som ligger bag.

Jeg går her dybere ind i fysikken, ind i de tunge dele af fysikken, som universets frekvenser og den universale gravitation, og giver dig også et helt nyt skabelsesbillede, totalt uden et big-bang, og det beskriver et hologram. Den helt rigtige forklaring på den universale gravitation finder du kun i bøgerne. Her forklares også rummets forunderlige dybde.

Og jeg kommer ind på dette universale fænomen som har fået navnet the fabric of time and space. Denne mærkelige sammensmeltning af tid og rum, som giver os mulighederne til at forstå ormehuller og selve rummet og hvordan tiden hænger sammen med rummet.

Spørgsmålet er om vi virkeligt kan rejse i tid, og hvordan det i så fald skulle foregå?!

Jeg kommer også til at gå dybere ind på det paranormale område, om ud af kroppen oplevelser, nær døden oplevelser ol. De dybere hemmeligheder om hvordan gravitationen og frekvenserne skaber og former vort univers til det som du ser i dag, finder du kun i de 3 bøger.

Sandheden om den rigtige universale fysik og hvordan vort store og ubekendte univers blev skabt, skal nu til at "opdages" helt på nyt, for dig i et helt nyt og ubekendt 5 dimensionalt billede, hologrammet.

 

Men jeg skal gøre mit aller bedste forsøg, med at forklare dig dette i detaljer, men dog igennem hele denne triologi.

Det er en ordentlig mundfuld du skal gennem, men det skal nok gå. Denne triologi er skrevet mere som vanlige artikler, fordi at det er vanskelig at afkode og formidle hele denne universale sandhed i en lang sætning som fylder en hel triologi.

 

Min hologramteori er unik, da det er den eneste skabelsesteori som siger at atomet er 4 dimensionalt og ligger i en 5 dimensional rumtid. Dette på grund af den "ikke fysiske" 4de dimension.

Nu er det så at denne helt nye fysik er absolut helt ny for mindst 99 % af befolkningen, så alle må lære sig denne helt nye fysik helt i fra bunden af.

Ingen af disse, over 99 % af befolkningen, ved noget som helst om denne nye og helt fuldstændig ubekendte 4 dimensionale fysik, som er en del af det universale 5 dimensionale fysiske hologram.

Det kan man takke mainstreammafiaen, eliterne, big-bang og den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik for.

Derfor så er disse artikler i triologien, skrevet i en stigende grad af indblik i denne nye og grundlæggende fysik.

Det er jo en helt anden opfattelse af den rigtige universale forståelse det drejer sig om, husk det.

Derfor anbefales det at læse bøgerne i fra perm til perm. Dette vil du ha det største udbytte af.

Triologien er skrevet akkurat til det formål.

Så læs triologien og fordyb dig i dette nye universale forståelsesbillede, og prøv at virkelig og forstå hvad du læser!

Du får her en helt ny verden, fuld af helt ny og grundlæggende viden, så få det med dig helt rigtigt i fra starten af.

Denne nye 5 dimensionale fysik er allerede fuldt ud bevist, så glem alt om den gamle 3 dimensionale fysik.

Husk hvad big-bang teorien er, et 3 dimensionalt fysikkens fængsel, uden noget mere end tiden.

Det duer ikke til noget som helst i en større universal sammenhæng. Det vil sige at dersom du søger andre forklaringer, så må du væk i fra big-bang scenarioet og gravitoner, fordi det scenario blokerer for absolut alt andet. Det er proppen i flasken. Det er jo det big-bang scenarioet specifikt er lavet for, blokering af universal forståelse. Det ved jo eliterne meget godt.

Prøv at forstå det, en gang for alle.

 

 

Her er udfordringen til jer allesammen!

 

Jeg vil med denne nye triologi, som forklarer det nye aktive 5 dimensionale fysiske hologram, udfordre hele den etablerede naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære, og præsentere jer og resten af verden for en helt ny skabelsesteori, helt og totalt uden et big-bang scenario.

Universet kan skabes uden et big-bang, det skal du være klar over, og denne nye teori beskriver hvordan.

Denne nye 5 dimensionale fysik bygger på påviste fysiske beviser for eksistensen af det 4 dimensionale gravitationsfelt, som er det eneste sted i universet hvor du kan finde gravitation.

Første bevis i fra Einstein. Det næste bevis er i fra David Rountree, og er opdagelsen af vakuumboblen med den omsluttende elektromagnetiske signatur. Det 4 dimensionale "ikke fysiske" gravitationsfelt.

De to herrer som står bag denne genopdagelse og som står bag disse nyere beviser, er David Rountree og Thomas P. Fusco. Så denne nye 4de dimension er i dag påvist og fuldt ud bevist. Men de to gode herrer har altså inkluderet et big-bang scenario i sine videre forskninger. Det big-bang scenario som aldrig nogen sinde har sket.

 

Min forskning siger at universets maskinrum er et aktivt 5 dimensionalt fysisk hologram, og det kan skabes uden et big-bang. Skabelsen er indsættelsen af et energifelt indeholdende universal information sammen med de universale love. Som den nyopdagede vakuumboble med den tæt omsluttende elektromagnetiske signatur. Med andre ord indsættelsen af et "ikke fysisk" energifelt. Det energifelt som skabte det universale vakuum. I dette vakuum ligger det aktive 5 dimensionale hologram.

Vort informations og tidsstyrede univers indeholder 5 dimensioner, og indvendigt i denne 5te dimension ligger den 4de dimension repræsenteret af blandt andet den 4 dimensionale æter og det 4 dimensionale gravitationsfelt. Og indvendigt i det 4 dimensionale gravitationsfelt finder vi de 3 fysiske dimensioner. Det er vor fysiske verden som faktisk er 4 dimensional på grund af det 4 dimensionale atom som ligger i en 5 dimensional rumtid, og det fører til den fysisk sanselige optiske illusion, det 5 dimensionale fysiske hologram.

Husk også de visuelle beviser i fra Dynamo. De er også vigtige i forståelsen af det 5 dimensionale univers.

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Ny Fysik og det "ikke fysiske" Paranormale univers!

 

 

Ny Fysik, har som hovedmål, at få indført denne helt nye og helt grundlæggende 5 dimensionale universale fysik i al undervisning og i samfundet generelt. Dette er den fysik som skal afløse den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære.

Målet er et viden og forskningscenter for forskning i denne nye 5 dimensionale fysik og i det paranormale og "ikke fysiske" univers.

Forståelsen af denne helt nye fysik og det paranormale og sideliggende "ikke fysske" univers, vil øge vor totale universale forståelse mere end du aner!

 

Man bliver på et eller andet tidspunkt nødt til at acceptere at universet er todelt i den forstand at vi har en "ikke fysisk" side og vi har en fysisk side.

Den fysiske side kan man se, opdage og detektere, men den "ikke fysiske" side kan ikke ses, opdages eller detekteres.

Eksempler på dette er den berømmelige "mørke masse" og den "mørke energi". De kan nemlig ikke ses, opdages eller detekteres. Men det betyder ikke at de ikke eksisterer, selv om de er fejltolket af naturvidenskaben i dag.

Dette drejer sig nemlig i hovedsag om en "ikke fysisk" 5 dimensional fysik og et 4 dimensionalt "ikke fysisk" gravitationsfelt.

Altså de universale "ikke fysiske" energier.

 

Det er et stort mål som er sat, det er jeg meget godt klar over, men beviserne for denne nye fysik, er i sig selv så overvældende og klare i sig selv, at jeg vælger at sige at det skal nok gå, uanset.

Du skal bare give slip på den naturvidenskabelige tankegang.

De visuelle beviser finder du også på denne hjemmeside. Der er også flere af dem på Youtube.

Jeg er også godt klar over at jeg ligger langt foran alle andre når det gælder den rigtige universale forståelse og fysik.

Den resterende verden har ikke kommet så langt i den universale forståelse, endnu. Men det går heldigvis den vej.

 

I de sidste 30 år har jeg kigget på det univers som er udenfor vor fysiske verden, altså dette "ikke fysiske" univers, imens den resterende verden kun har vært optaget med den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære, og partikelfysik.

Det har nu ført til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af universets hemmeligheder, og kan ikke finde ud af hvordan en stjerne bliver til en stjerne ved hjælp af den fejltoklede og kun 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik.

De har altså valgt det forkerte udgangspunkt, et big-bang og gravitoner.

 

Når du har gennemlæst min nye triologi, som forklarer hele dette nye universale forståelsesbillede, så vil du også være overbevist at verden ikke kun kan være 3 dimensional og fysisk, både af natur og karakter, som naturvidenskaben påstår.

 

 

Bestil et foredrag om denne nye og helt grundlæggende universale fysik her.

 

 

Kontakt mig her!

 

nyfysik@nyfysik.dk

 

 

__________________________________________________________________________

 

Husk at udfordre en bekendt med denne nye virkelige virkelighed!

__________________________________________________________________________

 

 

 

Her finder du teorien om den "ikke fysiske" 4de dimension.

 

 

Link til siden med Rountree og Fusco.

 

 

Her finder du det første interview med Fusco og Rountree og som kommer med beviserne.

 

Plus et interview med de to og et med bare Rountree.

Her kan du lære noget om den grundlæggende idé til teorien om den fjerde dimension.

 

 

 

______________

 

 

Dette er et skridt i den rigtige retning, men universet består af 5 aktive dimensioner og er ikke skabt af et big-bang, og derfor er denne nye 5 dimensionale universale fysik det næste skridt i den universale forståelse. Dette er det multidimensionale univers som jeg har set på i de sidste 25 år.

I februar 2012 kom de nye beviser i fra Rountree og Fusco, og de beviser ligger også til grund for denne nye 5 dimensionale og mere avancerede fysik. Disse to herrer gav mig nøglen til universet, energifeltet. Deri ligger den sande skabelse. Måden dette energifelt kommer til på afslører selve skabelsen og hvordan det universale vakuum kom til.

Dette helt nye og meget interessante universale forståelsesbillede forklarer dig hvordan vort univers skabes, hvordan det fungerer i 5 dimensioner og hvorfor Dynamo kan gøre det han gør. Det er jo et mysterium for de aller fleste, og et mysterium som nu bliver forklaret ned til de mindste detaljer i min helt nye triologi ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Læs den og bliv klogere på vort fantastiske univers, hvor ting som at teleportere en mobiltelefon ind i en flaske faktisk kan lade sig gøre.

 

 

________________________________________

 

 

 

Tror du fuldt og helt på naturvidenskaben?

 

 

Her er mere som strider mod den naturvidenskabelige filosofi, teori, fysik og lære.

Hør på Rupert Sheldrake og hvad han har at sige om at sætte videnskaben fri.

 

 

 

 

Hør også på dette foredrag om det menneskelige sind.

The Extended Mind: Recent Experimental Evidence

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

The Double Slit Experiment.

 

Er vort univers solid eller består det kun af frekvenser?

The Double Slit Experiment kan måske svare på det.

 

 

 

 

Lagde du mærke til at professoren sagde at ”vi har ikke lov at sige…”?

Vi har ikke lov til at sige sandheden på grund af den dikterende 3 dimensionale løgn.

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

Er hampolie den ultimative cancerdræber?

 

 

Læs om den effektive THC symbiose her.

 

Dette er den artikel som folketinget ikke ønsker at tage stilling til.

 

Denne artikel ville ikke pressen publisere. Hvorfor?

 

Læs den og forstå hvorfor de ikke vil frigøre hampeplanten!

 

 

Her finder du også artikler om eliternes kemiske program og kemiske helseløsninger.

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Følg med på denne side. Der kommer flere afsløringer!

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

 

Er ikke dette nye universale forståelsesbillede noget at diskutere på arbejde, eller i skolen eller måske blandt venner og bekendte. Lad os prøve på at få gang i en stor landsomfattende diskussion om den universale fysik og det universale forståelses billede. Består vort univers af 3 eller 5 dimensioner? Hvad er mest rigtigt?