nyfysik.dk

 

Velkommen til

 

Ny fysik.dk

 

og det "ikke fysiske"

Paranormale univers!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nye beviser! Nye tanker! Ny viden!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional fysik!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

"Al fysisk masse i universet er 4 dimensional

 

og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

 

"J.E.A. 2012".

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

Det vil sige at naturvidenskabens tolkning af universet er totalt forkert.

Den siger at den 3 dimensionale fysiske masse ligger i en 4 dimensional rumtid.

 

Årsagen til dette er den store fejltolkning af den rigtige og vigtige universale gravitation.

Den universale gravitation er ikke forårsaget af disse påståede "partikler", gravitonerne.

Det bliver jo helt og fuldt ud bevist af flod og ebbe effekten.

Problemet for alle typer af fysiske bølger, er jo det universale vakuum.

 

De har nu i mindst 90 år prøvet at påvise og bevise disse gravitoner, men uden held.

Og det som overhoved ikke eksisterer, kan heller ikke findes, uanset hvad de end prøver på.

 

Hvis der ikke kan påvises og bevises at disse påståede gravitoner virkeligt findes, så bortfalder også strengteorien, superstrengteorien og supersymetriteorien helt, sammen med dagens 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik, og det sker jo helt naturligt på grund af de manglende gravitoner. Dagens standardiserede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik baserer sig jo netop på disse hypotetiske gravitoner som ikke eksisterer, og som derfor gør at den naturvidenskabelige linje ikke kan bevises.

Derfor kan ikke astrofysikere og fysikere forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne. Og kan

de ikke forklare stjernerne rigtigt, så kan de jo heller ikke forklare det resterende univers rigtigt.

Vi kan nu sige farvel til gravitoner og den kun 3 dimensionale naturvidenskabelige tankegang.

 

Nu skal du til at tænke 5 dimensionalt. Det bliver nu til din helt nye og store udfordring.

 

Den universale gravitation forbliver "ikke fysisk", både af natur og karakter.

 

Det store aktive "maskinrum" i universet består af hele 5 dimensioner.

To af disse dimensioner er "ikke fysisk" både af natur og karakter.

 

Dette resulterer i en 4 dimensional fysisk masse,

som ligger i en 5 dimensional rumtid.

Og det er et universalt faktum!

 

 

___________________________________________________________

 

 

I manglen på gravitoner, så skal og må der være en gravitation tilstede i forbindelse med den fysiske masse. Dette er nødvendigt for at universet skal fungere rigtigt. Uden gravitation, intet univers.

 

Kan den helt rigtige universale gravitation vise sig at være denne "mørke masse" som kun kan regnes ud?

Husk at der eksisterer ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter. Disse gravitationsfelter er påvist og bevist fuldt ud. Det eneste sted i universet hvor du finder gravitation, er i forbindelse med de mange gravitationsfelter som universet indeholder. Indvendigt i disse gravitationsfelter finder du den fysiske masse.

 

Det store spørgsmål er om den universale gravitation ligger indvendigt i den fysiske masse, i form af fysiske partikler som gravitoner, og dermed ”trækker” den 3 dimensionale fysiske masse indover mod et stadigt mindre centrum? Er den universale gravitation fysisk i sin oprindelse? Er det den fysiske masse som udfører den universale gravitation via alle gravitoner?

 

Eller er den universale gravitation repræsenteret af de mange ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter som ligger på udsiden af den ekspanderende fysiske masse, og er omkransende og presser massen sammen i fra udsiden af og dermed skaber det gravitationale centrumspunkt ud i fra et stadigt øgende udvendigt pres som fører til et stadigt stigende indvendigt tryk, og at resultatet er et øgende energi- og varmeinput?

 

Det universale fysiske princip som beskriver hvordan gravitationsfeltet bliver skabt, beskriver også den helt rigtige skabelse af vort univers.

Måden universet skabes på, afgør også hvilken universal fysik som er den herskende til enhver tid.

Dette forklarer også at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang, og at den naturvidenskabelige fysik og lære, ikke er den helt rigtige grundlæggende lære om den universale fysiske masse.

Den universale fysiske masse er nemlig 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

Det vil sige at alle universets atomer er 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid.

 

Læs mere om dette i afsnittet, Den afgørende opdagelse, og beviset!

 

 

___________________________________________________________

 

 

 

Her på hjemmesiden finder du også link til den helt nye triologi

om universets helt rigtige 5 dimensionale fysik.

Denne nye bogserie hedder:

 

 

"Genopdagelsen af den femte dimension".

 

 

___________________________________________________________

 

 

Denne hjemmeside er oprettet okt. 2014.

 

Copyright © jea@nyfysik.dk

 

_____________________________________________________________

 

 

 

”Den virkelige virkelighed vil for de aller fleste, virke mærkeligere, forunderligere og mere uforståelig end den vildeste science fiction”.

 

”Steven Hackings. 2016.”

 

 

____________________________________________________________

 

 

Den nye universale forståelse, uden et big-bang scenario!

 

 

Er universet en totalt uforståelig størrelse, eller kan den helt rigtige universale fysik afsløres i dag?

Med det mener jeg at dagens ateistiske og kun 3 dimensionale naturvidenskabelige grundlæggende tolkning og forklaring på universet, er fejlopfattet og falsk. Den kan jo ikke forklare alle menneskelige observationer! Den helt rigtige grundlæggende universale fysik, skal kunne forklare alle menneskelige observationer! Hvis ikke, så er det ikke den helt rigtige grundlæggende universale fysik og lære!! Noter dig det faktum.

Hvad blev universet skabt af, hvordan blev det skabt, hvor kom det i fra, og hvorfor? Det er jo de helt store spørgsmål! Nok en gang skal vi bevæge os ind på dette utroværdige big-bang scenario og den naturvidenskabelige lejrs fejlagtige tolkning af det mega store univers. Dagens naturvidenskabelige tolkning af den universale fysik, og som fremlægges i dag, leder os hen til et universalt big-bang scenario og en kun 3 dimensional fysik. Den fysik siger at alt i dette univers skal og må være 3 dimensionalt og fysisk, både af natur og karakter, og så findes der overhoved ikke mere i hele universet, end selve tiden.

Det er den meget skarpe og grundlæggende tolkning som følger den naturvidenskabelige universale fysik og lære. Det er den helt grundlæggende universale forståelsesplatform til naturvidenskaben, og som fysikere og astrofysikere bruger til alle de beregninger som skal til, for at finde ud af universets virkelige og rigtige fysik. Men er du klar over at det er ateisternes fysik og lære? Der er ikke plads til en intelligent universal skabende kraft eller en universal skaber, som i udgangspunktet er ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

 

Læs hele artiklen HER.

 

____________________________________________________________

 

 

Big-bang! Har det nogensinde sket?

 

 

Tror du på et universalt big-bang, eller tror du at universet kan have blevet skabt på en helt anden måde?

Har du nogensinde tænkt på at måden universet skabes på, også forklarer hvilken fysik universet virkeligt kører efter!? Det at kunne forstå selve skabelsen helt rigtigt, viser sig at være det aller vigtigste for at kunne forstå fysikken i det store univers som vi eksisterer i. Derfor skal vi nu gennemgå de to eneste muligheder der i grunden er, ”når vi skærer helt ind til benet”. De to skabelsesmuligheder er som følgende; Skabt med en intelligent hjælp ”uden i fra”, eller at universet helt og totalt skaber sig selv, ud af absolut ingenting, og uden nogen som helst hjælp.

For det første så må der jo stå ”noget” bag selve skabelsen, altså en universal skabende kraft eller en skaber. Hvis ikke, så sker det som er absolut totalt og fuldstendigt fysisk umuligt, et universalt big-bang. Et univers, som skaber sig selv, ud af absolut ingenting. Der var jo absolut ingenting inden det store bang, og pludseligt så var der noget som eksploderede og skabte hele dette store univers fuldstendigt helt af sig selv, og ud af absolut ingenting, og uden nogen som helst mål og mening! Det absolutte og totale tilfældighedsunivers!

Derfor kommer disse store spørgsmål til dig. Tror du på tilfældigheder, og tror du på et big-bang univers?

Så er du vel også blandt dem som er helt overbevist om at skabelsen af det helt totalt umulige tilfældighedsunivers, som det den naturvidenskabelige lejr påstår, har sket!? Den tolkning og overbevisning som siger at universet kun ene og alene kan og må bestå af de 3 fysiske dimensioner, som skal og må være fysiske, både af natur og karakter. Og alt som findes af påståede partikler i universet, ligger også indenfor den kun 3 dimensionale og fysiske ramme. I naturvidenskabens big-bang univers er alle atomer 3 dimensionale og ligger i en 4 dimensional rumtid. Det er her du finder dagens fejlagtige tolkning og det universale forståelsesbillede som ateisterne har.

 

Læs hele artiklen HER.

 

____________________________________________________________

 

_________________________________________

 

Alle links på denne hjemmeside er mærket med den gule farve.

_________________________________________

 

____________________________________________________________

 

 

Findes der virkeligt to udgaver af den universale gravitation?

 

 

Årsagen til at jeg stiller dette kritiske spørgsmål, er at den 21. november 2016, på BBC News, udtalte astrofysikeren og værten i programmet Cosmos, Neil deGrasse Tyson, at problemet i dag er at kunne forstå denne ”ekstra” gravitation i universet som udføres af den ”mørke masse”.

De er langt fra sikre på hvad denne ”mørke masse” består af og hvordan den fungerer i det universale fysiske billede, men det siges at den skal og må være der for at kunne holde galaksen sammen. Denne mørke masse er med andre ord en form for gravitation.

De har regnet sig frem til at der skal og må være ca. 40 % af denne mørke masse tilstede i en galakse for at den galakse skal kunne hænge sammen. Det er virkelig en stor mængde af denne ubekendte ”mørke masse” og ”ekstra” universale gravitation som skal til for at ballancere universets store kræfter og holde styr på hele galaksens masse.

Neil deGrasse Tyson sagde også: ”Vi kender jo kun til de ca. 5 % af universet som er den fysiske masse. De resterende 95 % ved vi ikke noget særligt om, andet end at det også må være ”noget” i den større universale sammenhæng, end bare at være et vakuum. Der finder vi jo også denne mørke masse og den mørke energi”.

Den ”mørke masse” har en helt særligt og mærkelig egenskab. Den kan nemlig ikke ses, opdages eller detekteres på nogen som helst måde. Den mørke masse kan de kun regne ud.

Der var en meget vigtig sag mere som han kom ind på, og det var angående den voldsomt store universale ekspansion. Det totale omfang og hvad som er årsag til denne store universale udvidelse, kan de heller ikke helt forstå. Men årsagen til denne store udvidelse er denne kontinuerligt indstrømmende og ubekendte ”mørke energi” som får universet til at ekspandere.

Denne ”mørke energi” må jo opstå et sted, men hvordan og hvorfor denne ubekendte energi opstår og strømmer ind i vort univers og får det til at ekspandere, kan de heller ikke svare på.

Det svar ligger også indenfor de 95 % af det ”ubekendte” univers.

Hvis nu denne store mængde af den ”mørke masse” viser sig at være den helt rigtige universale gravitation, hvad så med gravitonerne?

Jeg stiller dette spørgsmål på det enkle grundlag af at der jo kun kan være en universal gravitation, ikke to. Gravitoner er jo den 3 dimensionale naturvidenskabelige tolkning af den universale gravitation, og så har vi disse 40 % ”ekstra” gravitation i form af en ”mørke masse”?

Vi kommer altså ikke udenom spørgsmålet om der findes gravitoner i forbindelse med den fysiske masse, og om de gravitoner virkeligt er nødvendige for den helt rigtige universale gravitation? Kan det være at den universale gravitation har blevet fuldstendigt fejltolket?

Ifølge den naturvidenskabelige tolkning af universet, så skal og må alt i dette univers være fysisk både af natur og karakter, inklusive alle partikler, og så findes der ikke mere end tiden. Denne fysiske side af universet udgør ca. 5 %. Det vil sige at gravitationen skal og må kunne ses, opdages eller detekteres for at være en del af dette naturvidenskabelige tolkede universale forståelsesbillede. Derfor gravitoner, som er påståede partikler i forbindelse med ethvert atom.

Hvor ellers kan du vel placere gravitationen hen, indenfor det kun 3 dimensionale naturvidenskabelige universale forståelsesbillede, når der kun findes de 3 fysiske dimensioner?

Dermed bliver det også den fysiske masse som skaber gravitationen, ifølge den forkerte tolkning. Det er jo derfor de undrer sig over denne ”ekstra” gravitation som ligger i den store mængde af denne ”mørke masse” som ikke kan ses, opdages eller detekteres på nogen som helst måde, og som kun kan regnes ud.

Gravitonerne skaber jo også et større problem i tolkningen af flod og ebbe effekten. Årsagen til det er at disse påståede fysiske bølger i fra disse påståede fysiske graviton-partikler, ikke kan passere igennem det universale vakuum. Så det kan ikke være disse påståede gravitoner i jordens, månens og solens fysiske masse som står bag flod og ebbe effekten. Det må være noget helt andet som står bag den gravitationale påvirkning og som skaber denne flod og ebbe effekt.

Det kan for eksempel være de 40 % med den fejltolkede ”mørke masse” i galaksen. Den ”mørke masse” skal og må jo være der for at holde galaksen sammen, og er faktisk den helt rigtige universale gravitation. Dette med den universale gravitation må bare forstås på den helt rigtige måde. Den universale gravitation er også en del af de 95 % af det ”ubekendte” univers.

Spørgsmålet er om der overhoved findes gravitoner i universet? Det er det helt afgørende punkt.

Læs mere om denne gravitationale ”forvirring” på min hjemmeside, og få svaret på hvilken af de to som er den helt rigtige universale gravitation og hvorfor, og hvordan den universale ekspansion fungerer i det større universale billede. Ekspansionen og gravitationen hænger nemlig sammen på en forunderlig og til nu u opdaget måde.

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Velkommen til den 5 dimensionale virkelige virkelighed!

Da Steven Hackings besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction.

Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i.

Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten.

Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med.

Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres.

Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Denne mørke masse er selve Gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter!

Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden?

Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i de visuelle beviser.

 

Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men de videoklip som er her på min hjemmeside, som viser to ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram.

Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

Ja, som Steven Hackings sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Link til de visuelle beviser finder du længere nede på siden.

 

 

____________________________________________________________

 

 

 

Den afgørende opdagelse, og beviset!

 

 

Denne aller første del foregår i en størrelsesorden som siger at dette er mindre end den spidse ende på en knappenål.

Så dette er ikke noget som du umiddelbart vil kunne lægge mærke til, på grund af størrelsesforholdet, men det gør de mange og avancerede elektroniske apparater. Alle disse elektroniske apparater sender så disse optagede resultater og data ind på en computer i real time. Fordelen med denne manøvre er at man kan gå de samme resultater igennem, om og om igen. Og med mængder af data i fra mange forskellige steder, så tegner det et billede af hvad som virkeligt er til stede i de forskellige rum.

Dette har ført til at det "ikke fysiske" 4 dimensionale gravitationsfelt har blevet påvist og fuldt ud bevist.

 

Det starter med et gammaglimt. I dette punkt opstår der så en ionisering som går over i en elektromagnetisk signatur. Denne elektromagnetiske signatur åbner sig så op til en rund boble, for eksempel på størrelse af en fodbold.

Det bemærkelsesværdige i dette billede, er at indvendigt i denne omsluttende elektromagnetiske signatur på størrelse af denne fodbold, er der kun et vakuum! Så vi har en vakuumboble med en tæt omsluttende elektromagnetisk signatur.

Denne elektromagnetske signatur har altså skabt et vakuum på indersiden af denne omsluttende signatur.

 

Spørgsmålet er om dette overhoved kan forklares med den naturvidenskabelige 3 dimensionale tankegang?

Det store spørgsmål er nu, hvad bliver resultatet af dette?

Hvad er det som her har blevet opdaget og som overhoved ikke kan forklares med den standardiserede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære?

Skabelsen af en vakuumboble indenfor vor atmosfære!

Eller er dette tilsvarende som skabelsen af det universale vakuum?

 

Det første som sker, er at dersom det rum som dette sker i er nogenlunde tæt, så vil resultatet af denne vakuumboble føre til en helt lokal atmosfærisk trykøgning i dette værelse. Dette resulterer i at Arkimedes lov kommer i brug på grund af vakuumboblen, som fortrænger den eksisterende fysiske masse. Det vil føre til en trykøgning, lokalt i det værelse.

En anden ting som vil ske er at denne boble også vil komme med et nedkølet vakuum som vil resultere i disse mere kendte ”kold spots” eller kuldepunkter. Efter at vakuumboblen har etableret sig, udlignes temperaturen i værelset, og en mulig følelse af en kølig brise vil brede sig i fra dette kolde punkt og ud i det resterende værelse. Men vakuummet er der fremdeles på indersiden af den elektromagnetiske signatur.

Hvis denne type boble åbner sig op til en stor størrelse og i et meget hurtigt tempo, kan den indre temperatur komme helt ned til et par grader Kelvin.

Denne vakuumboble svæver frit rundt og er totalt upåvirket af jordens gravitation, men den påvirker den lokale gravitation. Denne vakuumboble med den elektromagnetiske signatur, er en "gravitationsboble" med et omsluttende energifelt, og dette energifelt er et gravitationsfelt. Dette gravitationsfelt påvirker jo den lokale gravitation, så det er beviseligt et gravitationsfelt.

Alle disse gravitationsbobler har en del flere funktioner som der bliver redegjort for i triologien.

 

Mere om beviserne for det 4 dimensionale gravitationsfelt længere nede på denne side.

Alt det du har læst til nu i dette afgørende første notat, er noget som foregår på udsiden af de 3 fysiske dimensioner, altså i den ”ikke fysiske” side af vort store multidimensionale univers.

Har du måske et andet svar på denne nye og fantastiske opdagelse, så er du velkommen til at give mig besked om det.

 

Men finder du denne nye universale opdagelse interessant, så skal du bare fortsætte med at læse alt som står på denne hjemmeside. Du er også velkommen til at dele denne information med alle andre. Skriv om dette på din Facebook, Twitter eller lignende. Jo flere som finder ud af denne nye og rigtige universale fysik i 5 dimensioner, jo bedre og dybere diskussioner vil det komme ud af dette, også ude i det offentlige rum.

Denne store diskussion hører hjemme i det officielle offentlige mediecirkus, og at alle interesserede kan deltage.

 

Spørgsmålet om det rigtigt tolkede univers er naturvidenskabens svar, eller om denne helt nye og absolut helt grundlæggende aktive 5 dimensionale fysik er den helt rigtige universale tolkning?!

 

Læs videre og bliv klogere på det rigtige univers!

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Her finder du teorien om den "ikke fysiske" 4de dimension.

 

 

Link til siden med Rountree og Fusco.

 

 

Her finder du det første interview med Fusco og Rountree og som kommer med beviserne.

 

Plus et interview med de to og et med bare Rountree.

Her kan du lære noget om den grundlæggende idé til teorien om den fjerde dimension.

 

 

Dette er et skridt i den rigtige retning, men universet består af 5 aktive dimensioner og er ikke skabt af et big-bang som Fusco og Rountree følger, og derfor er denne nye 5 dimensionale universale fysik det næste skridt i den universale forståelse. Dette er det multidimensionale univers som jeg har set på i de sidste 25 år.

I februar 2012 kom de nye beviser i fra Rountree og Fusco, og de beviser ligger også til grund for denne nye 5 dimensionale og mere avancerede fysik. Disse to herrer gav mig nøglen til universet, energifeltet. Deri ligger den sande skabelse. Måden dette energifelt kommer til på afslører selve skabelsen og hvordan det universale vakuum kom til.

Dette helt nye og meget interessante universale forståelsesbillede forklarer dig hvordan vort univers skabes, hvordan det fungerer i 5 dimensioner og hvorfor mennesker som Dynamo kan gøre det han gør.

Det er jo et mysterium for de aller fleste, og et mysterium som nu bliver forklaret ned til de mindste detaljer i min helt nye triologi ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Læs den og bliv klogere på vort fantastiske univers, hvor ting som at teleportere en mobiltelefon ind i en flaske faktisk kan lade sig gøre.

Husk også at se de visuelle beviser på at vi lever i et universalt 5 dimensionalt fysisk hologram.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Det store chok i de naturvidenskabelige kredser!

 

 

Nu skal vi komme ind på videnskabens helt grundlæggende problemer med tolkningen af den universale gravitation.

Neil deGrasse Tyson, mest kendt som astrofysikeren i fra serien Cosmos, udtalte i et tv interview på BBC News mandag 21. november 2016 at, nu kendte man til de 5 % der er med fysisk masse i universet, men at det fremdeles mangler en forklaring på de resterende 95 %. Hele denne store bid på de 95 % er fuldstendigt ubekendt for fysikere i dag. Han sagde også at de havde et problem med at forstå denne ”ekstra” gravitation som er i universet og som holder galakserne sammen. Denne ”ekstra” gravitation er denne ”mørke masse”, og de har regnet ud at der skal være ca. 40 % af denne ”mørke masse” for at galaksen overhoved kan hænge sammen. Det er en rigtigt stor mængde af denne ubekendte "mørk masse".

Dagens videnskab regner jo den universale gravitation til at være udført af gravitoner, som er knyttet til den 3 dimensionale fysiske masse i en form for partikel. Det er jo derfor de undrer sig over denne "ekstra" gravitation i fra den "mørke masse".

Der var et problem mere som han også kom ind på, og det drejer sig om denne ”mørke energi” som får universet til at ekspandere i et foruroligende højt tempo. Hvad denne ”mørke energi” er for noget, hvor den kommer i fra og hvorfor den kommer strømmende ind i universet i den mængde, har de ikke så mange svar på. De kan bare konstatere at denne kontinuerlige tilstrømning af denne ubekendte ”mørke energi” får universet til at udvide sig i et meget stort tempo. Så den voldsomme ekspansionen og gravitationen mangler de at forklare helt og fuldt ud.

De svar ligger i de resterende 95 %, altså i den ”ikke fysiske” del af universet.

 

Ikke nok med det, for her tidligere på efteråret i 2016, så har Professor Brian Cox sammen med Dara O Briain på programmet Skywatch på BBC, udtalt at astrofysikere og fysikere ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne. Dette er virkeligt en bombe under hele den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik og lære, og beviser jo bare at dagens naturvidenskab tager grueligt fejl i den grundlæggende universale tolkning de fremlægger med kun 3 fysiske dimensioner. Astrofysikere og fysikere kan med andre ord ikke finde ud af hvordan det helt grundlæggende univers er opbygget og hvordan det fungerer med hjælp af de kun 3 fysiske dimensioner, altså den naturvidenskabelige fysik og lære.

Nu kommer sandheden frem.

De svar ligger nemlig i det 5 dimensionale universale fysiske hologram.

De svar ligger i de 95 % af universet som er "ikke fysisk" både af natur og karakter.

 

Dette er et meget alvorligt fortolkningsproblem for alle de videnskabsgrene som er totalt afhængig af en helt fuldstendigt korrekt og grundlæggende universal fysik, og de videnskabsgrene er der faktisk rigtigt mange af. Det er også resultatet af snart 50 år med en forkert 3 dimensional universal filosofi, teori, fysik, lære og universal forståelse i det offentlige billede, af at det overhoved ikke findes mere i universet end de 3 fysiske dimensioner, + tiden.

Hvorfor og hvordan har vi kommet til dette uundgåelige crash punkt i fysikken, hvor ingen astrofysikere eller fysikere kan forklare hvordan universet faktisk er skruet sammen?

Er det ikke snart på tide at stille de helt store og helt grundlæggende spørgsmål om universet?

 

Læs hele artiklen HER.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Se de ægte teleportationer og de visuelle beviser her!

 

 

Her finder du de ægte teleportationer!

 

__________________________________________________________________________

 

Husk at udfordre en bekendt med denne nye virkelige virkelighed!

__________________________________________________________________________

 

 

Velkommen til det 5 dimensionale fysiske holograms virkelige virkelighed!

 

 

Da Steven Hackings besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere mærkelig, uforståelig og forunderlig end den vildeste science fiction.

Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i.

Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare mærkelig, uforståelig og forunderlig i starten.

Den virkelige virkelighed er mærkelig, uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med.

 

Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” 4de og 5te dimensioner.

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er selve Gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk, både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden?

Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i de visuelle beviser.

 

Men det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men de videoklip som er her på min hjemmeside, som viser to ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. De visuelle beviser har du måske allerede set? Kunne du virkelig forstå hvad som skete? Kan du forstå den nye 5 dimensionale tankegang?

Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

 

Ja, som Steven Hackings sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og forunderligere end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en 4de og 5te dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Dette betyder at vi skal til at have en helt ny fysik, igen!

En helt ny og grundlæggende universal 5 dimensional fysik! En ny grundlæggende fysik som kan bevises fuldt ud i dag!

Den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik er ikke holdbar i den store universale udforskning og afgiver ingen brugbare resultater. Den baserer sig på gravitoner og er fuldstendigt ubrugelig i enhver større universal sammenhæng.

Den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik giver fra sig så forkerte universale tolkninger og resulterer, at astrofysikere i dag ikke kan forklare hvordan en stjerne er skruet sammen til en stjerne. Dette er resultatet af at følge den forkerte universale filosofi, teori og fysik med kun 3 fysiske dimensioner + tid.

Dette har alvorlige konsekvenser for alle de videnskabsgrene som er totalt afhængig af en korrekt tolket grundlæggende universal fysik, og de videnskabsgrene er der faktisk rigtigt mange af.

Den 3 dimensionale fysik baserer sig kun på de 3 fysiske dimensioner, som skal og må være fysiske både af natur og karakter. De tager med tiden, men ikke det multidimensionale rum. Rummet forbliver kun 3 dimensionalt indenfor den naturvidenskabelige lære. Dette fører til at den fysiske masse kun ligger i en misforstået 4 dimensional rumtid, kun på grund af tiden og de manglende gravitoner. Og så består det resterende univers af partikler og ikke noget mere end tiden.

 

Læs hele artiklen HER.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Triologien.

 

 

”Genopdagelsen af den femte dimension”

 

 

Denne helt nye triologi om universets helt rigtige og helt grundlæggende universale fysik, som er en 5 dimensional fysik, hedder ”Genopdagelsen af den femte dimension” og den består af disse tre bøger.

”Den grundlæggende viden”, ”Den grundlæggende fysik” og ”Det paranormale univers”.

 

Læs mere om triologien HER.

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Ny Fysik og det "ikke fysiske" Paranormale univers!

 

 

Ny Fysik, har som hovedmål, at få indført denne helt nye og helt grundlæggende 5 dimensionale universale fysik i al undervisning og i samfundet generelt. Dette er den fysik som skal afløse den gamle 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære.

Målet er et viden og forskningscenter for forskning i denne nye 5 dimensionale fysik og i det paranormale og "ikke fysiske" univers.

Forståelsen af denne helt nye fysik og det paranormale og sideliggende "ikke fysske" univers, vil øge vor totale universale forståelse mere end du aner!

 

Man bliver på et eller andet tidspunkt nødt til at acceptere at universet er todelt i den forstand at vi har en "ikke fysisk" side og vi har en fysisk side.

Den fysiske side kan man se, opdage og detektere, men den "ikke fysiske" side kan ikke ses, opdages eller detekteres.

Eksempler på dette er den berømmelige "mørke masse" og den "mørke energi". De kan nemlig ikke ses, opdages eller detekteres. Men det betyder ikke at de ikke eksisterer, selv om de er fejltolket af naturvidenskaben i dag.

Dette drejer sig nemlig i hovedsag om en "ikke fysisk" 5 dimensional fysik og et 4 dimensionalt "ikke fysisk" gravitationsfelt.

Altså de universale "ikke fysiske" energier.

 

Det er et stort mål som er sat, det er jeg meget godt klar over, men beviserne for denne nye fysik, er i sig selv så overvældende og klare i sig selv, at jeg vælger at sige at det skal nok gå, uanset.

Du skal bare give slip på den naturvidenskabelige tankegang.

De visuelle beviser finder du også på denne hjemmeside. Der er også flere af dem på Youtube.

Jeg er også godt klar over at jeg ligger langt foran alle andre når det gælder den rigtige universale forståelse og fysik.

Den resterende verden har ikke kommet så langt i den universale forståelse, endnu. Men det går heldigvis den vej.

 

I de sidste 30 år har jeg kigget på det univers som er udenfor vor fysiske verden, altså dette "ikke fysiske" univers, imens den resterende verden kun har vært optaget med den 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik og lære, og partikelfysik.

Det har nu ført til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af universets hemmeligheder, og kan ikke finde ud af hvordan en stjerne bliver til en stjerne ved hjælp af den fejltoklede og kun 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik.

De har altså valgt det forkerte udgangspunkt, et big-bang og gravitoner.

 

Når du har gennemlæst min nye triologi, som forklarer hele dette nye universale forståelsesbillede, så vil du også være overbevist at verden ikke kun kan være 3 dimensional og fysisk, både af natur og karakter, som naturvidenskaben påstår.

 

 

 

Bestil et foredrag om denne nye og helt grundlæggende universale fysik her.

 

 

Kontakt mig her!

 

nyfysik@nyfysik.dk

 

 

__________________________________________________________________________

 

Husk at udfordre en bekendt med denne nye virkelige virkelighed!

__________________________________________________________________________

 

 

 

Tror du fuldt og helt på naturvidenskaben?

 

 

Her er mere som strider mod den naturvidenskabelige filosofi, teori, fysik og lære.

Hør på Rupert Sheldrake og hvad han har at sige om at sætte videnskaben fri.

 

 

The Double Slit Experiment.

 

Er vort univers solid eller består det kun af frekvenser?

The Double Slit Experiment kan måske svare på det.

 

Læg mærke til at professoren siger at ”vi har ikke lov at sige…”?

Vi har ikke lov til at sige sandheden på grund af den dikterende 3 dimensionale løgn.

 

 

Er hampolie den ultimative cancerdræber?

 

 

Læs om den effektive THC symbiose her.

 

Dette er den artikel som folketinget ikke ønsker at tage stilling til.

 

Denne artikel ville ikke pressen publisere. Hvorfor?

 

Læs den og forstå hvorfor de ikke vil frigøre hampeplanten!

 

 

Her finder du også artikler om eliternes kemiske program og kemiske helseløsninger.

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Er ikke dette nye universale forståelsesbillede noget at diskutere på arbejde, eller i skolen eller måske blandt venner og bekendte. Lad os prøve på at få gang i en stor landsomfattende diskussion om den universale fysik og det universale forståelses billede.

Består vort univers af 3 eller 5 dimensioner?

Hvad er mest rigtigt?

 

 

 

Til toppen af hovedsiden.

www.nyfysik.dk

 

 

© Copyright

jea@nyfysik.dk