nyfysik.dk

Alt det som er ”ikke fysisk” i universet kan ikke ses, opdages eller detekteres! Det er et universalt faktum!

Men alt det som dette ”ikke fysiske” gør med det fysiske, kan fuldt ud ses, opdages og detekteres! Det er også et universalt faktum!

Dette forandrer hele maskinrummet og tolkningen af universet, og dermed så kan faktisk det ”ikke fysiske” påvises og bevises.

I dette nye universale ”ikke fysiske” forståelsesbillede ligger det aller meste af universets dybeste hemmeligheder skjult og gemt.

Disse dybe universale hemmeligheder i det universale maskinrum er i dag opdaget, påvist og fuldt ud bevist.

Vejen til disse hemmeligheder finder du på denne hjemmeside, så bare fortsæt nedover siden, og find ud af det rigtige univers.

Et eksempel er gravitationale linser i universet, et andet eksempel er de 4 dimensionale "ikke fysiske" gravitationsfelter.

Den universale gravitation i det universale maskinrum, udføres nemlig af alle de ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter.

Denne helt nye grundlæggende universale model, er en helt ny og grundlæggende forklaring på den mere ubekendte kvantefysik.

Hvis du vil forstå den helt rigtige universale tolkning og forklaring på kvantefysikken, så bare læs videre og bliv klogere!

Velkommen til nyfysik.dk

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional fysik!

 

Velkommen til det aktive "ikke fysiske" og paranormale 5 dimensionale universale maskinrum!

.

Velkommen til det aktive 5 dimensionale kvanteunivers, og velkommen til kvantefysikken!

 

Nye tanker! Ny viden! Nye beviser!

_________________________________________________________________

Denne hjemmeside er oprettet som en introduktion til denne nye 5 dimensionale fysik!

Oprettet oktober. 2014. Copyright © jea@nyfysik.dk

.

Senest opdateret 20. Maj 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Al fysisk masse, og absolut alle universale atomer,

er 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

"J.E.Andersen. 2012"

”Den virkelige virkelighed vil for de aller fleste, virke mærkeligere,

forunderligere og mere uforståelig end den vildeste science fiction”.

”Steven Hawking. København 2016.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort og enkel huske regel for denne hjemmeside.

Når jeg siger 3 dimensional fysik, så henviser jeg til big-bang modellen og naturvidenskabens tolkning af atomet, som tolkes til at være kun 3 dimensionalt og kun fysisk.

Når jeg snakker om 4 dimensional fysik, så henvises det til det styrende 4 dimensionale atom og hele den styrende "ikke fysiske" energirige 4 dimensionale universale side.

Når jeg snakker om 5 dimensional fysik, så henviser jeg til det 5 dimensionale universale maskinrum og til tid og rum. Tid og rum er 5 dimensionale og er også styrende.

Alt som er skrevet på denne side, er skrevet som enketstående artikler. Fordelen for dig i dette, er at du får mange flere varierende forklaringer i fra flere forskellige vinkler.

Håbet er at du kan forstå dette som står her på siden, på den helt rigtige måde, uden at misforstå selve budskabet, og budskabet er forklaringen på kvantefysikken.

Venligst læs dette først. Det er vigtigt at forstå universets aktive maskinrum helt rigtigt i fra starten af.

 

Der har beviseligt aldrig nogensinde sket et universalt big-bang, og så er det helt store problem for videnskaben i dag at kunne forklare hvordan alle universets atomer bliver skabt.

Atomer ”sprænges” ikke til eksistens, via et energiløst big-bang, som selvfølgeligt aldrig har sket. Et kun fysisk univers kan ikke skabe sig selv ud af det absolutte ingenting og ved hjælp at et totalt energiløst big-bang. Det er og bliver en total fysisk umulighed. For hvor skulle vel energierne til at skabe ca. en trilliard observerbare galakser i dette eneste big-bang, komme i fra?

 

Hvordan bliver verden overhoved fysisk, når der beviseligt aldrig har sket et universalt big-bang? Hvordan bliver atomer skabt når der ikke har været et big-bang? Kan du svare på det?

 

Hele den uforståeligt store energimængde som skal futtes af i et og samme øjeblik, kan bare ikke leveres under nogen som helst omstændighed. Der findes bare ikke et ”kraftværk” i universet som er stort nok og kraftigt nok til at kunne levere den uforståelige store mængde energi ”på så kort varsel” og i en enkelt udladning. Big-bang modellen er og bliver en total fysisk umulighed i sig selv, på grund af manglen på energier, og det er et absolut universalt faktum. Så hvorfor tro på et energiløst big-bang og en totalt urigtig big-bang model? Big-bang modellen bruges endnu den dag i dag, og er totalt ubrugeligt i en større universal sammenhæng.

Dette er også noget som rigtigt mange matematikere har regnet sig frem til, fordi der mangler de aller første ca. 30 millisekunder på at dette påståede big-bang kan have futtet af, så det har det beviseligt ikke gjort. Der mangler først og fremmest mængder af energier til at futte af dette big-bang, og matematikere er enige om at dette, ud i fra matematikken, er en total fysisk umulighed.

Big-bang har altså beviseligt aldrig futtet af. Håber bare på at dette kan opfattes helt rigtigt. Intet big-bang, ingen big-bang atomer.

 

Dette fører så til at alle de universale atomer skal og må skabes på en helt anderledes måde, og det er det tydeligvis ikke så mange som tænker noget særligt på, eller går noget særligt højt op i. Det kalder jeg for en mega stor ”ommer”, og er en af årsagerne til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne. Dette er meget vigtigt, hvis du vil forstå universet helt rigtigt. Atomerne er det som bygger op hele den fysiske side, men er altså ikke skabt af et påstået big-bang. Prøv at forstå dette helt rigtigt, selv om dette måske er helt nyt og ubekendt for dig.

Efter denne nye og mere rigtige tolkning af det aktive universale maskinrum, er der kun en mulig og rigtig vej til at skabe atomer på, og det fører kun til det 4 dimensionale atom som ligger i en 5 dimensional rumtid. Dette er også resultatet af over 40 års forskning i dette ”ikke fysiske” og det paranormale. Dette har jeg også et ægte visuelt bevis på, og det bevis ligger her på min hjemmeside, bare lidt længere nede på siden. Dette bevis bør du absolut se og studere grundigt. Det beviser faktisk også at der aldrig har været et big-bang.

 

Det største problem for de aller fleste, er tydeligvis at kunne forstå at det aktive universale maskinrum faktisk er todelt, og består af en ”ikke fysisk” side, og en fysisk side. Disse to sider eksisterer sammen i det dimensionalt opdelte aktive universale maskinrum. Der går også et meget skarpt skille mellem den ”ikke fysiske” side og den fysiske side. Det som er det mest betydningsfulde i dette helt rigtige forståelsesbillede, er at dette ”ikke fysiske” ikke kan ses, opdages eller detekteres, og det er et universalt faktum. Det er kun den fysiske side i maskinrummet som vi umiddelbart kan se, opdage og detektere, netop af den enkle grund at det er fysisk. Men dette ”ikke fysiske” eksisterer så absolut også, og gør faktisk noget med det fysiske som faktisk kan ses, opdages og detekteres.

 

Det som dette ”ikke fysiske” gør med det eksisterende fysiske, kan altså ses, opdages og detekteres. Det er også et universalt faktum. Dermed er det også fuldt ud muligt at afdække den aller største og vigtigste del af hele denne ”ikke fysiske” side af det aktive universale maskinrum. Det fører til at det resterende som eksisterer i maskinrummet bare må følge med på hvad de universale love og fysiske principper dikterer. Den ”ikke fysiske” side er nemlig den skabende, styrende og kontrollerende side. Dette bliver også grundigt forklaret i bogen. Det aktive universale maskinrum indeholder faktisk 3 helt unikke og dimensionalt adskilte fysikker. Hver enkelt af disse unikke fysikker, må hver i sær, opfattes og tolkes på den helt rigtige måde, hvis du vil finde ud af hvad som virkeligt foregår i ”maskinrummet”.

 

Dette er faktisk vor virkelige virkelighed som jeg beskriver her, og i bogen, og den virkelighed gælder også for hele den resterende verden, og ikke bare for mig. Dette er den helt rigtige universale fysik, som beskriver det universale maskinrum som det virkeligt fremstår, og det bedste med det hele, er at denne nye universale 5 dimensionale model kan bevises hele vejen igennem. Fysik er fysik, og fysik er universalt, og fysik er dimensionalt. Universet skabes uden i fra og skabelsesretningen er indover, og ender op i de tre inderste og fysiske dimensioner. Længere indover end denne fysiske realitet er, kan du bare ikke komme. Men du kan fortsætte udover, og hvor langt, ved faktisk ingen rigtigt. Men indover i virkeligheden kommer du ikke længere end der du er i dag, i den fysiske verden.

 

Men for at det hele skal stemme helt og fuldt ud med det rigtige og aktive universale maskinrum og hvordan universet virkeligt ”opfører” sig, så skal og må fysikken i dette rigtige universale forståelsesbillede følge en helt anderledes grundlæggende universal model. Denne nye og mere rigtige og helt grundlæggende universale model, forklarer dig et aktivt maskinrum i hele 5 dimensioner, inklusive tiden og rummet. Glem for alt i denne verden ikke selve rummet, som er 5 dimensionalt og fuldt af styrende og påvirkende universal fysik.

 

Big-bang modellen kan bare ikke bevises på nogen som helst måde, endnu den dag i dag, og årsagen er at den efter al sandsynlighed er politisk indført og derfor er falsk. Du finder heller ikke nogen ”top politikere” i dag som forklarer dig sandheden, fordi de har en politisk ”dagsorden” bag sig.

Dette er der også historiske beviser på, som går rigtigt langt tilbage i tid, og dette drejer sig om fortiden som ”strækker” sig ind i nutiden, og måske ind i fremtiden.

Dette fører til det som kaldes for alternative fakta, og hele big-bang modellen er det som kaldes for alternative fakta. Alternative fakta er påståede mainstream fakta som bare ikke kan bevises, uanset hvad du end gør. En totalt forkert start som et big-bang jo er, gør at det er totalt umuligt for dig i al din fremtidige forskning, at bevise noget som helst som bliver rigtig. Starter du op med den helt forkerte model og i den helt forkerte universale retning, ender du ikke op på det helt rigtige sted og får ikke de helt rigtige svar. Det siger sig selv. Big-bang er og bliver den forkerte universale model. Alternative fakta passer bare helt perfekt på big-bang modellen, som er og bliver en total fysisk umulighed i sig selv. Hvorfor skal og må "vi" tvinges til at følge en forkert universal model? Big-bang modellen.

 

Hvad gør dette med din grundlæggende overbevisning om at der har været et universalt big-bang? Tror du fuldt og fast på dette påståede big-bang? Hvorfor følger du så i grunden en big-bang model som beviseligt er forkert? Uden et påstået big-bang og uden en fungerende big-bang model, hvordan vil du kunne forklare skabelsen af alle atomerne i det universale maskinrum?

Alt som kommer ud af big-bang modellen, kan og vil jo kun være urigtigt og fejl, uanset hvordan du går frem i den forkert tolkede model. Kan du på nogen måde forstå rigtigheden i dette? Kan alle mulige påståede ”big-bang sandheder” være helt ”rigtige” netop, af den grund? Alternative fakta er hvad du får ud af den forkerte model. Glem alt om big-bang modellen, som kun kan forklare dig ca. 5 % af det aktive universale maskinrum, og det holder bare ikke i en større universal sammenhæng.

 

Årsagen til denne hjemmeside og denne nye bog, er at der aldrig har været et universalt big-bang, og at big-bang modellen er en falsk og forkert tolket universal fysik, og at den efter al sandsynlighed er politisk indført. Bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”, er en helt ny og grundlæggende universal model, som forklarer hele dette nye 5 dimensionale universale forståelsesbillede for dig, og forklarer dig hvad disse 95 % af så kaldet ubekendt ”mørkt universalt område” i grunden er for noget.

Dette inkluderer ”mørk” masse og ”mørk” energi. Disse to ”mørke” ingredienser er de to modstridende hovedkræfter i det universale billede. ”Mørk” masse repræsenterer kompressionen, og ”mørk” energi repræsenter ekspansionen. Hvordan de opstår og hvordan de virkeligt fungerer i det virkelige aktive universale maskinrum, får du vide alt om i bogen, men ikke her på hjemmesiden.

Det er det paranormale univers som udgør disse meget vigtige 95 %, og det skal og må tydeligvis ikke præsenteres i det officielle offentlige rum, så længe vi har en politisk styret big-bang model som fylder så alt for meget og det overalt, og som blokerer for at den helt rigtige universale model kan præsenteres for verden, den nye 5 dimensionale model og tolkningen på den helt rigtige kvantefysik.

 

Så læs og studer resten af denne hjemmeside, og hvis det ikke er overbevisende nok for dig, så køb min bog. Det vil overbevise dig om den eneste rigtige tolkning af kvantefysikken.

Der får du nemlig afsløret hele det aktive universale maskinrum, og ikke bare de sølle 5 % som er med fysisk masse. Universet styres af kvantefysikken og kvantefysikken styres af de universale love.

Velkommen til den virkelige universale virkelighed, som er et aktivt 5 dimensionalt universalt maskinrum, som er fuldt ud styret af en "ikke fysisk" kvantefysik.

10 vigtige grunde til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!?

 

Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bang scenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som nødvendigvis ikke ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et universalt big-bang, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår. Du bør absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vort rigtige universale maskinrum, virkeligt fungerer, med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale kvantefysik! Big-bang modellen kom på banen en gang midt i 1920erne, og dengang vidste man ikke hvor stort universet i grunden var. Derfor troede de fuldt og fast på at vores stjerne befandt sig i den eneste ene galakse i hele universet. De troede på at der kun var en eneste galakse.

Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter!

 

Læs hele artiklen her!

Til pressen generelt, angående de to markante spor i fysikkens verden!

 

Det jeg afslører nu indeholder i grunden mere politik end det indeholder fysik. Så er det sagt.

Så hold dette indenfor den politiske afdeling! Dette hører absolut hjemme der også.

 

Dette gælder de to markante spor i den udviklende universale fysik. Et af disse spor er meget tydeligt politisk styret! Men hvilket? Det ene spor kender i alle sammen til i dag, og det er big-bang historien og big-bang modellen. Big-bang modellen drejer sig om et 100 % kun fysisk og kun 3 dimensionalt universalt forståelsesbillede, som skal og må være 100 % fysisk både af natur og karakter, og det eneste som kommer i tillæg, er den universale tid. Denne model bruges den dag i dag af naturvidenskaben og standard fysik.

Men det andet spor er tydeligvis ikke særligt godt kendt i dag, og så kan man jo undre sig hvorfor?

Det andet spor er selvfølgeligt det spor som Einstein ”grundlagde” med den udvidede relativitetsteori, og det spor er 5 dimensionalt. Einsteins teori om et 5 dimensionalt universalt maskinrum, er i dag fuldt ud bevist, og det man faktisk kan ”hænge” dette op på, er det berømmelige stealth fly! Stealth teknologien kan kun komme ud af en 5 dimensional kvantefysik! Dette er faktisk afsløret i dag!

 

Læs hele artiklen her!

Til alle som har interesse for det rigtige univers!

 

En stor inspirator for tolkningen og forståelsen af universet, er nu død! Det store arbejde som Steven Hawking holdt på med, var det mange fysikere og mange andre interesserede verden over som var dybt inspireret af. Han var jo et inspirerende menneske som ”åbnede op universet” for rigtigt mange, og som nu ikke er blandt os mere.

Dette med at prøve på at forstå at forene denne påståede traditionelle standardiserede 3 dimensionale naturvidenskabelige fysik med kvantefysikken, og dermed prøve på at få et helt rigtigt tolket forståelsesbillede af universet, og som universet virkeligt fremstår, var jo en af de ting som Steven Hawking og mange andre fysikere og astrofysikere arbejdet på at løse. Men vil de nogensinde kunne løse gåden med den komplicerede kvantefysik, kombineret sammen med en big-bang model og et big-bang som beviseligt aldrig har sket? Uden dette påståede big-bang scenario, så er jo alt i universet fuldstændigt anderledes skabt end hvad big-bang modellen postulerer!

 

Læs hele artiklen her!

 

Hvad er den rigtige tolkning og forklaring på kvantefysikken?

 

Prøv bare at tænke tilbage på den begrænsede viden som de havde for 100 år siden, i forhold til i dag, og alt det som de ikke vidste noget om, men som vi ved så meget mere om i dag. Jeg ved at det kan være vanskeligt for enkelte at tænke sig 100 år bagover, men prøv alligevel. De troede altså fuldt og fast på at hele universet kun bestod af denne ene galakse som vor planet og solsystem er en del af. Det var først på et adskilligt senere tidspunkt at Hubble fandt ud af at der måtte være mere der ude, langt udenfor vor galakse. Det som var mere, er det som til nu har blevet rigtigt godt kendt, nemlig ca. en trilliard observerbare galakser. Det er virkeligt et enormt stort tal, 1021. Så dengang, for 100 år siden, havde man ikke så store tanker om størrelsen af universet. Universet var jo dengang også kendt for at være kun 3 dimensionalt og kun fysisk, og begrænset til den eneste galakse som var kendt, vor galakse.

 

Læs hele artiklen her!

 

Hvad er i grunden et atom for noget?

 

Dagens tolkning af universal fysik, uanset hvilken, regner atomet for at kun være 3 dimensionalt og for at kun være fysisk, både af natur og karakter. Det vil sige at de også regner med at al den universale fysiske masse ligger i en 4 dimensional rumtid. Men kan dette være rigtigt på nogen som helst måde? Det ”lugter” for meget af et big-bang scenario i den tolkning, og det ender op med det som jeg kalder for big-bang atomer. Der har jo aldrig været et big-bang scenario, og derfor må også alle universale atomer skabes på en helt anden måde end hvordan big-bang modellen beskriver det! Men hvordan foregår det?

Tænke sig til påstanden om at et big-bang atom skal kunne bibeholde de indre energier i mere end 13,5 milliarder år, uden at løbe tør for disse indre energier!? Hvor får de en sådan big-bang idé i fra? Det eneste svar de har, er i fra en totalt forkert tolket universal fysik! Husk at vi snakker om en størrelse som kun er et enkelt atom! Det er altså ikke større! Den bitte lille størrelse, med en kun 3 dimensional og kun fysisk masse, kan ikke bibeholde disse indre energier i al den tid. Det er en total fysisk umulighed i sig selv! Selv om du kalder det for kernefysik. Det håber jeg på at du selv kan forstå! Forklaring følger.

 

Læs hele artiklen her!

 

Her finder du de visuelle beviser på en ægte teleportation!

 

Da Steven Hawking besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction. Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i. Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten. Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med. Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er på en måde selve gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden? Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

 

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i disse visuelle beviser. Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men disse videoklip som er her på min hjemmeside, som viser ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

Ja, som Steven Hawking sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en "ikke fysisk" 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter. Dette scenario skal og må ske indenfor tiden og rummet som jo er og bliver 5 dimensionalt. En ægte teleportation kan kun foregå i et 5 dimensionalt kvantestyret univers! Der er ingen anden mulighed.

 

Link til de visuelle beviser finder du her!

 

David Rountree’s og Thomas P. Fusco's beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt.

 

David Rountree er fysiker, han er også elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og dubeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre.

Dette har så ført til at han stort set udvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv ud af egnede laboratorie godkendte instrumenter. Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse apparater, og det mest kendte er vel ”The Wormhole Experiment” hvor han blandt andet opdager at ormehuller kun er åbne i et nanosekund. Det er den tid en overførsel tager i fra a til b. Dette mener jeg også er det rigtige svar uanset afstand indenfor universet. Det stemmer også mere med denne nye fysik. Han har sammenbygget et sted mellem 30 og 40 forskellige apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, i real time.

 

Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da. Med mange flere af denne type data i fra forskellige huse, så danner dette et mønster. Det er via denne proces, som foregår i real time, som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret vakuumboblen og gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed bevist det.

 

Linket får du her!

 

 

Her er den helt nye grundlæggende og 5 dimensionale universale fysik, i vort 5 dimensionale aktive maskinrum!

Køb bogen her!

 

Link til diverse siden her. Her på diverse siden finder du mange interessante artikler som understøtter denne nye universale model og fysik. Her finder du også den frie energi.

Denne side bør absolut udforskes.

Du kan kontakte mig her!