nyfysik.dk

Alt det som er ”ikke fysisk” i universet kan ikke ses, opdages eller detekteres! Det er et universalt faktum!

Men alt det som dette ”ikke fysiske” gør med det fysiske, kan fuldt ud ses, opdages og detekteres! Det er også et universalt faktum!

Dette forandrer hele maskinrummet og tolkningen af universet, og dermed så kan faktisk det ”ikke fysiske” påvises og bevises.

I dette nye universale ”ikke fysiske” forståelsesbillede ligger det aller meste af universets dybeste hemmeligheder skjult og gemt.

Disse dybe universale hemmeligheder i det universale maskinrum er i dag opdaget, påvist og fuldt ud bevist.

Vejen til disse hemmeligheder finder du kun på denne hjemmeside, så bare fortsæt nedover siden, og find ud af det rigtige univers.

Et eksempel er gravitationale linser i universet, et andet eksempel er de 4 dimensionale "ikke fysiske" gravitationsfelter.

Den universale gravitation i det universale maskinrum, udføres nemlig af alle de ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter.

Denne helt nye grundlæggende universale model, er en helt ny og grundlæggende forklaring på den mere ubekendte kvantefysik.

Hvis du vil forstå den helt rigtige universale tolkning og forklaring på kvantefysikken, så bare læs videre og bliv klogere!

Velkommen til nyfysik.dk

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional fysik!

 

Velkommen til det aktive "ikke fysiske" og paranormale 5 dimensionale universale maskinrum!

.

Velkommen til det aktive 5 dimensionale kvanteunivers, og velkommen til kvantefysikken!

 

Nye tanker! Ny viden! Nye beviser!

_________________________________________________________________

Denne hjemmeside er oprettet som en introduktion til denne nye 5 dimensionale fysik!

Oprettet oktober. 2014. Copyright © jea@nyfysik.dk

.

Senest opdateret 20. Marts 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Al fysisk masse, og absolut alle universale atomer,

er 4 dimensionale og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

"J.E.Andersen. 2012"

”Den virkelige virkelighed vil for de aller fleste, virke mærkeligere,

forunderligere og mere uforståelig end den vildeste science fiction”.

”Steven Hawking. København 2016.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort og enkel huske regel for denne hjemmeside.

Når jeg siger 3 dimensional fysik, så henviser jeg til big-bang modellen og naturvidenskabens tolkning af atomet, som tolkes til at være kun 3 dimensionalt og kun fysisk.

Når jeg snakker om 4 dimensional fysik, så henvises det til det styrende 4 dimensionale atom og hele den styrende "ikke fysiske" energirige 4 dimensionale universale side.

Når jeg snakker om 5 dimensional fysik, så henviser jeg til det 5 dimensionale universale maskinrum og til tid og rum. Tid og rum er 5 dimensionale og er også styrende.

Alt som er skrevet på denne side, er skrevet som enketstående artikler. Fordelen for dig i dette, er at du får mange flere varierende forklaringer i fra flere forskellige vinkler.

Håbet er at du kan forstå dette som står her på siden, på den helt rigtige måde, uden at misforstå selve budskabet, og budskabet er forklaringen på kvantefysikken.

Venligst læs dette først. Det er vigtigt at forstå universets aktive maskinrum helt rigtigt i fra starten af.

 

Der har beviseligt aldrig nogensinde sket et big-bang, og så er det helt store problem for videnskaben i dag at kunne forklare hvordan alle universets atomer bliver skabt.

Atomer ”sprænges” ikke til eksistens, via et energiløst big-bang, som selvfølgeligt aldrig har sket. Et kun fysisk univers kan ikke skabe sig selv ud af det absolutte ingenting og ved hjælp at et totalt energiløst big-bang. Det er og bliver en total fysisk umulighed. For hvor skulle vel energierne til at skabe ca. en trilliard observerbare galakser i dette eneste big-bang, komme i fra?

 

Hvordan bliver verden overhoved fysisk, når der beviseligt aldrig har sket et universalt big-bang? Hvordan bliver atomer skabt når der ikke har været et big-bang? Kan du svare på det?

 

Hele den uforståeligt store energimængde som skal futtes af i et og samme øjeblik, kan bare ikke leveres under nogen som helst omstændighed. Der findes bare ikke et ”kraftværk” i universet som er stort nok og kraftigt nok til at kunne levere den uforståelige store mængde energi ”på så kort varsel” og i en enkelt udladning. Big-bang modellen er og bliver en total fysisk umulighed i sig selv, på grund af manglen på energier, og det er et absolut universalt faktum. Så hvorfor tro på et energiløst big-bang og en totalt urigtig big-bang model? Big-bang modellen bruges endnu den dag i dag, og er totalt ubrugeligt i en større universal sammenhæng.

Dette er også noget som rigtigt mange matematikere har regnet sig frem til, fordi der mangler de aller første ca. 30 – 35 millisekunder på at dette påståede big-bang kan have futtet af, så det har det beviseligt ikke gjort. Der mangler først og fremmest mængder af energier til at futte af dette big-bang, og matematikere er enige om at dette, ud i fra matematikken, er en total fysisk umulighed.

Big-bang har altså beviseligt aldrig futtet af. Håber bare på at dette kan opfattes helt rigtigt. Intet big-bang, ingen big-bang atomer.

 

Dette fører så til at alle de universale atomer skal og må skabes på en helt anderledes måde, og det er det tydeligvis ikke så mange som tænker noget særligt på, eller går noget særligt højt op i. Det kalder jeg for en mega stor ”ommer”, og er en af årsagerne til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne. Dette er meget vigtigt, hvis du vil forstå universet helt rigtigt. Atomerne er det som bygger op hele den fysiske side, men er altså ikke skabt af et påstået big-bang. Prøv at forstå dette helt rigtigt, selv om dette er helt nyt og ubekendt for dig.

Efter denne nye og mere rigtige tolkning af det aktive universale maskinrum, er der kun en mulig og rigtig vej til at skabe atomer på, og det fører kun til det 4 dimensionale atom som ligger i en 5 dimensional rumtid. Dette er også resultatet af over 40 års forskning i dette ”ikke fysiske” og det paranormale. Dette har jeg også et ægte visuelt bevis på, og det bevis ligger her på min hjemmeside, bare lidt længere nede på siden. Dette bevis bør du absolut se og studere grundigt. Det beviser faktisk også at der aldrig har været et big-bang.

 

Det største problem for de aller fleste, er tydeligvis at kunne forstå at det aktive universale maskinrum faktisk er todelt, og består af en ”ikke fysisk” side, og en fysisk side. Disse to sider eksisterer sammen i det dimensionalt opdelte aktive universale maskinrum. Der går også et meget skarpt skille mellem den ”ikke fysiske” side og den fysiske side. Det som er det mest betydningsfulde i dette helt rigtige forståelsesbillede, er at dette ”ikke fysiske” ikke kan ses, opdages eller detekteres, og det er et universalt faktum. Det er kun den fysiske side i maskinrummet som vi umiddelbart kan se, opdage og detektere, netop af den enkle grund at det er fysisk. Men dette ”ikke fysiske” eksisterer så absolut også, og gør faktisk noget med det fysiske som faktisk kan ses, opdages og detekteres.

 

Det som dette ”ikke fysiske” gør med det eksisterende fysiske, kan altså ses, opdages og detekteres. Det er også et universalt faktum. Dermed er det også fuldt ud muligt at afdække den aller største og vigtigste del af hele denne ”ikke fysiske” side af det aktive universale maskinrum. Det fører til at det resterende som eksisterer i maskinrummet bare må følge med på hvad de universale love og fysiske principper dikterer. Den ”ikke fysiske” side er nemlig den skabende, styrende og kontrollerende side. Dette bliver også grundigt forklaret i bogen. Det aktive universale maskinrum indeholder faktisk 3 helt unikke og dimensionalt adskilte fysikker. Hver enkelt af disse unikke fysikker, må hver i sær, opfattes og tolkes på den helt rigtige måde, hvis du vil finde ud af hvad som virkeligt foregår i ”maskinrummet”.

 

Dette er faktisk vor virkelige virkelighed som jeg beskriver her, og i bogen, og den virkelighed gælder også for hele den resterende verden, og ikke bare for mig. Dette er den helt rigtige universale fysik, som beskriver det universale maskinrum som det virkeligt fremstår, og det bedste med det hele, er at denne nye universale 5 dimensionale model kan bevises hele vejen igennem. Fysik er fysik, og fysik er universalt, og fysik er dimensionalt. Universet skabes uden i fra og skabelsesretningen er indover, og ender op i de tre inderste og fysiske dimensioner. Længere indover end denne fysiske realitet er, kan du bare ikke komme. Men du kan fortsætte udover, og hvor langt, ved faktisk ingen rigtigt. Men indover i virkeligheden kommer du ikke længere end der du er i dag, i den fysiske verden.

 

Men for at det hele skal stemme helt og fuldt ud med det rigtige og aktive universale maskinrum og hvordan universet virkeligt ”opfører” sig, så skal og må fysikken i dette rigtige universale forståelsesbillede følge en helt anderledes grundlæggende universal model. Denne nye og mere rigtige og helt grundlæggende universale model, forklarer dig et aktivt maskinrum i hele 5 dimensioner, inklusive tiden og rummet. Glem for alt i denne verden ikke selve rummet, som er 5 dimensionalt og fuldt af styrende og påvirkende universal fysik.

 

Big-bang modellen kan bare ikke bevises på nogen som helst måde, endnu den dag i dag, og årsagen er at den efter al sandsynlighed er politisk indført og derfor er falsk. Du finder heller ikke nogen ”top politikere” i dag som forklarer dig sandheden, fordi de har en politisk ”dagsorden” bag sig.

Dette er der også historiske beviser på, som går rigtigt langt tilbage i tid, og dette drejer sig om fortiden som ”strækker” sig ind i nutiden, og måske ind i fremtiden.

Dette fører til det som kaldes for alternative fakta, og hele big-bang modellen er det som kaldes for alternative fakta. Alternative fakta er påståede mainstream fakta som bare ikke kan bevises, uanset hvad du end gør. En totalt forkert start som et big-bang jo er, gør at det er totalt umuligt for dig i al din fremtidige forskning, at bevise noget som helst som bliver rigtig. Starter du op med den helt forkerte model og i den helt forkerte universale retning, ender du ikke op på det helt rigtige sted og får ikke de helt rigtige svar. Det siger sig selv. Big-bang er og bliver den forkerte universale model. Alternative fakta passer bare helt perfekt på big-bang modellen, som er og bliver en total fysisk umulighed i sig selv. Hvorfor skal og må "vi" tvinges til at følge en forkert universal model? Big-bang modellen.

 

Hvad gør dette med din grundlæggende overbevisning om at der har været et universalt big-bang? Tror du fuldt og fast på dette påståede big-bang? Hvorfor følger du så i grunden en big-bang model som beviseligt er forkert? Uden et påstået big-bang og uden en fungerende big-bang model, hvordan vil du kunne forklare skabelsen af alle atomerne i det universale maskinrum?

Alt som kommer ud af big-bang modellen, kan og vil jo kun være urigtigt og fejl, uanset hvordan du går frem i den forkert tolkede model. Kan du på nogen måde forstå rigtigheden i dette? Kan alle mulige påståede ”big-bang sandheder” være helt ”rigtige” netop, af den grund? Alternative fakta er hvad du får i fra den forkerte model. Glem alt om big-bang modellen, som kun kan forklare dig ca. 5 % af det aktive universale maskinrum, og det holder bare ikke i en større universal sammenhæng.

 

Årsagen til denne hjemmeside og denne nye bog, er at der aldrig har været et universalt big-bang, og at big-bang modellen er en falsk og forkert tolket universal fysik, og at den efter al sandsynlighed er politisk indført. Bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”, er en helt ny og grundlæggende universal model, som forklarer hele dette nye 5 dimensionale universale forståelsesbillede for dig, og forklarer dig hvad disse 95 % af så kaldet ubekendt ”mørkt universalt område” i grunden er for noget.

Dette inkluderer ”mørk” masse og ”mørk” energi. Disse to ”mørke” ingredienser er de to modstridende hovedkræfter i det universale billede. ”Mørk” masse repræsenterer kompressionen, og ”mørk” energi repræsenter ekspansionen. Hvordan de opstår og hvordan de virkeligt fungerer i det virkelige aktive universale maskinrum, får du vide alt om i bogen, men ikke her på hjemmesiden.

Det er det paranormale univers som udgør disse meget vigtige 95 %, og det skal og må tydeligvis ikke præsenteres i det officielle offentlige rum, så længe vi har en politisk styret big-bang model som fylder så alt for meget og det overalt, og som blokerer for at den helt rigtige universale model kan præsenteres for verden, den nye 5 dimensionale model.

 

Så læs og studer resten af denne hjemmeside, og hvis det ikke er overbevisende nok for dig, så køb min bog. Det vil overbevise dig.

Der får du nemlig afsløret hele det aktive universale maskinrum, og ikke bare de sølle 5 % som er med fysisk masse.

Velkommen til den virkelige universale virkelighed, som er et aktivt 5 dimensionalt universalt maskinrum.

Hvordan skal dette nye universale forståelsesbillede opfattes helt rigtigt?

 

Det aller første jeg vil sige er at du må være klar over at der er en fysisk og en ”ikke fysisk” side i vort aktive universale maskinrom. Den fysiske side kender man nogenlunde til i dag, men den ”ikke fysiske” side har blevet ”skubbet væk” af en big-bang model.

Big-bang modellen giver kun plads til det kun fysiske og kun 3 dimensionale univers. Alt andet end de 3 fysiske dimensioner + tiden findes ikke indenfor denne big-bang model og tolkede univers, og det fortæller big-bang modellen selv. Det vil sige at der ikke kan være, og ikke må være, noget som er ”ikke fysisk” i den universale tolkning som big-bang modellen lægger for dagen.

Naturvidenskaben læner sig op til en big-bang model, men siger i øvrigt at der nok efter al sandsynlighed ikke har været et big-bang, men at de blot følger en big-bang model. Det er måden universet udvider sig på som gør den model interessant, påstås det. Akkurat som om det skulle være den rigtige løsning, når det beviseligt aldrig har været et big-bang?

De har mange store problemer i denne totalt forkerte tolkning af det universale maskinrum som denne påståede big-bang model lægger op til. To af de aller første vi kommer over, er ”mørk” masse og ”mørk” energi, som tilsammen udgør ca. 95 % af vort aktive universale maskinrum. Det er en rigtig stor del af universet som ikke er fysisk på nogen som helst måde. I tillæg kommer vakuummet, og vakuum er kun vakuum og består ikke af noget som helst andet end vakuum, altså ingenting. Husk endeligt det!

 

Læs hele artiklen her.

Hvorfor skal og må vi tvinges til at følge en big-bang model, når der beviseligt aldrig har været et universalt big-bang?!

 

Noget af det mærkeligste at tænke på i dag, er at ”vi” skal og må følge en big-bang model, selv om det fuldt ud beviseligt aldrig har sket et big-bang!? Kan du på nogen fornuftig måde retfærdiggøre at følge og forske i en universal model som beviseligt ikke er den rigtige universale model, og årsagen er at dette big-bang er en total fysisk umulighed i sig selv. Selv om dette er officielt og offentligt kendt, så forsætter trykket for at ”bevise” det umulige, altså ”bevise” at dette big-bang har sket. Har du nogen gang oplevet en meget trodsig 4 åring som bare ikke vil give sig, eller en meget påtrængende person som bare vil sit ego? Det er måden at opfatte og forstå dagens præsenterede 3 dimensionale fysik med et big-bang scenario i starten, og pressens totalt ensidige præsentation af det som nogen påstår, er den rigtige universale model og fysik. Hvordan kan dette gå så galt som det har gjort? Hvorfor kan ikke astrofysikere og fysikere forklare hvordan en stjerne faktisk bliver til en stjerne? Årsagen er og bliver big-bang modellen, som bare ikke stemmer. Derfor trænges der til en helt ny og mere rigtig universal model, som kan forklare mere end bare 5 % af universet, den fysiske masse.

Universets størrelse og indhold var ikke på nogen som helst måde bekendt for 100 år siden. Dengang vidste man ikke hvor stort universet virkeligt var, men troede fuldt og fast på at universet kun var begrænset til den ene galakse som vor planet er en del af. Så den størrelse som en enkelt galakse er, med hele indholdet, mente man på skulle kunne skabes af et universalt big-bang. I midten af 1920erne kom big-bang modellen på banen for første gang, og med den fulgte det kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bang atom.

 

Læs hele artiklen her.

Den nye 5 dimensionale universale forståelse, totalt uden en big-bang model!

 

 

Er universet en totalt uforståelig størrelse, eller kan den helt rigtige universale fysik faktisk afsløres i dag?

Med det mener jeg at dagens big-bang model og den grundlæggende og kun 3 dimensionale naturvidenskabelige model, tolkning og forklaring på universet, er fejlopfattet og falsk. Den kan jo ikke forklare alle de menneskelige observationer engang! Den helt rigtige grundlæggende universale fysik, skal kunne forklare absolut alle de menneskelige observationer! Her tænker jeg på alle de paranormale observationer. Hvis ikke den grundlæggende big-bang fysik kan forklare dette, så er det heller ikke den helt rigtige grundlæggende universale fysik og lære!! Noter dig venligst det faktum!

 

Læs hele artiklen her.

 

10 vigtige grunde til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!?

 

Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bang scenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som nødvendigvis ikke ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et universalt big-bang, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår. Du bør absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vort rigtige universale maskinrum, virkeligt fungerer.

Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter!

 

Læs hele artiklen her!

Det store spørgsmål?

 

Det som tydeligvis er det aller største og vanskeligste spørgsmål at svare på, er hvordan universet blev skabt! Selve måden universet skabes på, bestemmer også hvad type fysik som er den gældende og dominerende fysik i vort aktive universale maskinrum! Derfor må selve skabelsen forstås helt rigtigt, hvis ikke så går det galt i al den efterfølgende forskning! Og det har allerede gået grueligt galt! Det beviser jo astrofysikere og fysikere i dag, når de ikke engang kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne! Astrofysikere og fysikere kan altså ikke forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne ved at bruge big-bang tolkningen. Den bombe igen, er en udtalelse i fra den berømte professor Brian Cox! Han burde så absolut vide dette, og derfor så kom også udtalelsen i fra ham!

Så, var skabelsen dette berømmelige big-bang scenario, eller er universet skabt på en helt og fuldstendigt anderledes måde?

 

Læs hele artiklen her!

Hvad er i grunden et atom for noget?

 

Dagens tolkning af universal fysik, uanset hvilken, regner atomet for at kun være 3 dimensionalt og for at kun være fysisk, både af natur og karakter. Det vil sige at de også regner med at al den universale fysiske masse ligger i en 4 dimensional rumtid. Men kan dette være rigtigt på nogen som helst måde? Det ”lugter” for meget af et big-bang scenario i den tolkning, og det ender op med det som jeg kalder for big-bang atomer. Der har jo aldrig været et big-bang scenario, og derfor må også alle universale atomer skabes på en helt anden måde end hvordan big-bang modellen beskriver det! Men hvordan foregår det?

Tænke sig til påstanden om at et big-bang atom skal kunne bibeholde de indre energier i mere end 13,5 milliarder år, uden at løbe tør for disse indre energier!? Hvor får de en sådan big-bang idé i fra? Det eneste svar de har, er i fra en totalt forkert tolket universal fysik! Husk at vi snakker om en størrelse som kun er et enkelt atom! Det er altså ikke større! Den bitte lille størrelse, med en kun 3 dimensional og kun fysisk masse, kan ikke bibeholde disse indre energier i al den tid. Det er en total fysisk umulighed i sig selv! Selv om du kalder det for kernefysik. Det håber jeg på at du selv kan forstå! Forklaring følger.

 

 

Læs hele artiklen her!

 

Afledningen.

 

Som du muligvis forstår efter at have læst om det universale atom, så er atomet ikke kun 3 dimensionalt og kun fysisk, liggende i en 4 dimensional rumtid. Det er jo den helt forkerte tolkning af det universale atom i det universale maskinrum. Det som er fejlen, er at big-bang modellen påstår at al energi i det universale maskinrum, ligger i den kun 3 dimensionale og kun fysiske masse. Ud over den fysiske masse, eksisterer der ingenting i den big-bangske model, end tiden. Dette er årsagerne til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med hvordan stjernerne faktisk bliver til stjerner. Vel, de har regnet ud at der skal og må være en ”mørk” energi og en ”mørk” masse i det universale maskinrum! Disse to ”mørke” ingredienser kan kun regnes ud, på grund af at de pr. definition er ”ikke fysiske”, både af natur og karakter. Disse to nye og ”mørke” ingredienser hører ikke til i den tolkning af universet som big-bang modellen lægger frem. Noget som er ”ikke fysisk” skal og må ikke eksistere i big-bang modellen, og nu skal det som ikke kan ses, opdages eller detekteres blive til ”partikelfysik”, så at det kan ”presses” ind i den totalt forkerte universale big-bang model. Alt det som ikke tilhører den kun fysiske big-bang model, skal nu presses ind i det kun fysiske billede. Hvor galt kommer dette til at gå? Men der har aldrig vært et big-bang og du finder ikke atomer i universet som kun er 3 dimensionale og kun er fysiske, så her påtvinges alle et forkert tolket universalt billede. Alt dette på grund af en totalt forkert tolket universal model, big-bang modellen.

 

Læs hele artiklen her.

 

Velkommen til den 5 dimensionale virkelige virkelighed, og til de visuelle beviser på en ægte teleportation!

Da Steven Hawking besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction. Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i. Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten. Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med. Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er ikke selve gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden? Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

 

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i disse visuelle beviser. Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men disse videoklip som er her på min hjemmeside, som viser ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang.

Ja, som Steven Hawking sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed. Der skal og må være en "ikke fysisk" 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk”, både af natur og karakter.

 

Link til de visuelle beviser finder du her!

David Rountree’s og Thomas P. Fusco's beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt.

 

David Rountree er fysiker, han er også elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og dubeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre.

Dette har så ført til at han stort set udvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv ud af egnede laboratorie godkendte instrumenter. Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse apparater, og det mest kendte er vel ”The Wormhole Experiment” hvor han blandt andet opdager at ormehuller kun er åbne i et nanosekund. Det er den tid en overførsel tager i fra a til b. Dette mener jeg også er det rigtige svar uanset afstand indenfor universet. Det stemmer også mere med denne nye fysik. Han har sammenbygget et sted mellem 30 og 40 forskellige apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, i real time.

 

Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da. Med mange flere af denne type data i fra forskellige huse, så danner dette et mønster. Det er via denne proces, som foregår i real time, som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret vakuumboblen og gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed bevist det.

 

Linket får du her!

 

 

Her er den helt nye grundlæggende og 5 dimensionale universale fysik, i vort 5 dimensionale aktive maskinrum!

Køb bogen her!

 

Link til diverse siden her. Her på diverse siden finder du mange interessante artikler som understøtter denne nye universale model og fysik. Her finder du også den frie energi.

Denne side bør absolut udforskes.

Du kan kontakte mig her!