David Rountree og Thomas P. Fusco

David Rountree’s beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt, får du her!

 

David Rountree er fysiker, han er også elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og dubeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre.

Dette har så ført til at han stort set udvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv ud af egnede laboratorie godkendte instrumenter. Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse apparater, og det mest kendte er vel ”The Wormhole Experiment” hvor han blandt andet opdager at ormehuller kun er åbne i et nanosekund.

Det er den tid en overførsel tager i fra a til b. Dette mener jeg også er det rigtige svar uanset afstand indenfor universet. Det stemmer også mere med denne nye fysik.

Han har sammenbygget et sted mellem 30 og 40 forskellige apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer.

Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, i real time.

Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time.

Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da. Med mange flere af denne type data i fra forskellige huse, så danner dette et mønster.

Det er via denne proces, som foregår i real time, som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret vakuumboblen og gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed bevist det.

 

Det apparaterne afslører, er at der er en elektromagnetisk signatur som ligger rundt en vakuumboble i det værelse, og det er jo en total fysisk umulighed, ifølge dagens naturvidenskabelige tolkede big-bang fysik. Denne rumtidsboble som opstod der og som kun indeholdt vakuum, påvirket også den lokale gravitation. Det er med andre ord en vakuumboble indvendigt i et gravitationsfelt som han har opdaget.

Så dette og en hel række af andre eksperimenter begyndte at pege i en retning som ikke kunne være rigtig, ifølge dagens tolkede naturvidenskabelige fysik.

Han begyndte altså efterhånden også at opdage dette afvig i fysikken som oligarkerne og eliterne havde bemærket sig for mindst 150 - 200 år siden, og som de fik i fra de gamle kulturskatter.

Problemet var bare den 3 dimensionale tankegang han havde på det tidspunkt, for det blokkerede for at han kunne se universet som det virkelig fremstår.

Han prøvede i flere år at komme op med en teori som kunne binde sammen alle de eksperimenter som han havde udført, men som han ikke helt forstod den større overliggende meningen med.

 

Han kunne bare konstatere at han havde kommet over noget som var meget vigtigt og meget stort i den universale forståelse, selv om han ikke helt kunne finde den dybere mening med det i et overordnet universalt forståelsesbillede, som for eksempel i en større overliggende og sammenhængende teori.

Det er på dette stadie at de fleste ”3 dimensionale” naturvidenskabelige anlagde mennesker befinder sig på i dag. Det er her naturvidenskaben står fast i dag, ligesom David Rountree gjorde det den gang, og kan ikke finde den helt rigtige overliggende teori som kan binde sammen alle menneskelige observationer i en og samme teori.

Den 3 dimensionale fysik er en falsk og bedragerisk fysik, og det fandt David Rountree ud af da han mødte manden med den nye og rigtige 4 dimensionale teori.

 

Dette problem blev løst den 15. feb. 2012, for da mødtes David Rountree med Thomas P. Fusco, manden som kom med teorien om denne 4de dimension. Thomas P. Fusco udgav sin teori allerede i november 2011. Det var et resultat af 30 års forskning som førte frem til den fantastiske teori. Dette er det første møde mellem de to, og det er her at de udførte eksperimenter og en fortræffelig teori kolliderer og bliver til en skøn symfoni af beviser for denne 4de dimension og det 4 dimensionale gravitationsfelt. Dette er et interview du absolut må få med dig hvis du ikke allerede har hørt det.

Men hører du det en gang til nu, så opdager du nok flere ting end du fik med dig sidste gang. Det varer ca. 2 timer og 20 min.

Du finder dette link og nogle flere link med Rountree og Fusco længere nede på siden, som du absolut bør få med dig.

Mere af det samme finder du på internettet. Bare søg på de to navne.

 

Alt som udbreder sig, eller som overfører noget som helst af informationer eller energier, trænger til et medie af en eller anden form for at kunne udbrede noget som helst. 

Denne form for overførsler foregår på udsiden af den fysiske masse, men indenfor den ”ikke fysiske” side af universet, hvor overførsler sker i det samme øjeblik de er igangsat, uanset universal afstand.

Dette er der også beviser på, i fra det amerikanske atombombeprogram.

Dette foregik sidst i 1950erne og i starten af 1960erne, og de havde sprængt mange atombomber, og så skulle de prøve sig på brintbomben. Der forelå et program som indeholdt en serie på brintbomber som skulle testes ud, og alle disse brintbomber var udregnet og beregnet til at have en eksplosionskraft på 6 megaton. De sprængte den første brintbombe og den gav et eksplosionstryk på 7,4 megaton.

Det er 25 % ekstra energi som de ikke kunne forstå hvor kom i fra.

De stansede sprængningsprogrammet midlertidigt og undrede sig over hvordan det kunne hænge sammen at udfaldet blev på langt over de 7 og foretog dermed en fuldstendig gennemgang af hele projektet.

Alt virkede som det skulle og så sprængte de den anden brintbombe.

 

Resultatet var skræmmende og viste at det er vanskelig at beregne hvordan brinten vil opføre sig i en mega stor eksplosion. Resultatet som kom ud af denne anden brintbombe, viste at eksplosionstrykket nu var hele 11,1 megaton ud af en bombe som efter alle beregninger ikke skulle være kraftigere end de 6 megaton. Det er over 90 % ekstra energi. Hvor kom resten af energierne i fra?

Var dette grænsen i hvor langt de ville teste ud dette mega farlige våben?

Når de sprængte den anden og sidste brintbombe, så foretog de også et andet eksperiment, i enden af en 5 km lang tunnel som havde åbning lige ud til affyringsstedet eller 0 punktet.

De skulle måle om der var den påståede hastigheds begrænselse  som dikteres af naturvidenskaben, og som siger at alt har en hastighedsbegrænsning, som er lysets hastighed i et vakuum.

 

Da bomben gik af, så skulle det efter de beregninger tage ca. 17 – 18 millisekunder før det skulle mærkes i den anden ende af tunellen. Der var overhoved ingen tidsforsinkelse at måle, det skete med det samme. Overhoved ingen tidsforsinkelse betyder bare at der er en 4 dimensional æter som overfører dette signal, omgående og totalt uden nogen form for tidsforsinkelse.

Lige som fysikken i hologrammet beskriver dette med ingen tidsforsinkelser. Men der kom også en energibølge 17 - 18 millisekunder senere.

Det er kun indenfor den 3 dimensionale fysik at der er disse påståede hastighedsbegrænsninger. Dette er noget du bør mærke dig!

Dette stemmer også mere med denne nye 5 dimensionale fysik, og det stemmer også med forklaringen på kommunikationen mellem de to dele i et foton-par.

Det foregår i et ”ikke fysisk” miljø og i den 4 dimensionale æter.

 

Programmet blev stoppet og en undersøgelsesgruppe blev nedsat for at prøve på at finde ud hvordan det er muligt at en 6 megaton bombe skulle kunne give et ”overtryk” på 5,1 megaton og et totaltryk på 11,1 megatons. Alle tænkelige og nærmest utænkelige scenarioer blev vendt og gennemgået, men uden at give det tilfredsstillende svar. Hele det projekt virkede til at blive låst fast uden at få et fyldestgørende svar på denne utrolige ekstrakraft som bare kom, faktisk begge ganger, men med vidt forskellige resultater som begge var langt over hvad de var beregnet til, og så kom endeligt løsningen.

Og løsningen var faktisk astrologi, eller rigtigere sagt, planeternes placeringer i forhold til hinanden.

Dette forhold som opstår planeterne i mellem og som er en del af drivværket i det helt rigtige astrologiske og universale forståelsesbillede, viser altså at der foregår en overførsel af energier i mellem himmellegemerne.

Denne energi kommer i fra det rum som er udenfor vort aktive universale maskinrum, og energierne som opstår planeterne imellem, er helt naturligt i et vakuum som er fyldt med energifulde planeter og stjerner som spinder om sine centrumsakser. Disse overførende energier er ikke skabt af den fysiske masse, men af denne påståede ”mørke” energi, som faktisk viser sig at være energier i fra den 4 dimensionale æter, og som oprindeligt kommer i fra disse ”ikke fysiske” dimensioner som ligger udenfor den 3 dimensionale fysiske side af verden.

 

I år, 2018, er der flere af de store planeter i vort solsystem som er nærmest på vor planet, og det vil føre til ekstra overførte energier ind i vor tilværelse.

Der vil sandsynligvis blive påvirkninger i den universale "ikke fysiske" energidimension, og dette vil indvirke på energiniveauet her på planeten.

Muligheden for at været, globalt, bliver endnu voldsommere i år, er absolut til stede. Det store spørgsmål er hvordan dette vil påvirke det menneskelige sind.

Faren for at "Nogen" trykker på den forkerte knap, kan jo absolut også være til stede.

Men er der nogen astrolog som kan forklare hvad disse planeters positioner vil betyde for os, så er det noget at spørge vedkommende om.

Du selv se og følge med i den astronomiske kalender for 2018, og linket er her!

 

Men tilbage til dette med at David Rountree har bygget eller sammenbygget et sted mellem 20 og 30 forskellige egnede laboratorie godkendte apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time, og det er en stor fordel i det videre arbejde.

Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, samtidigt og dermed i real time. Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da.

Og med mange flere af denne type data i fra de forskellige spøgelseshuse, så danner dette et mønster.

 

Det er via denne proces, som foregår i real time, at han har påvist, opdaget og fuldt ud detekteret energifeltet eller det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed også bevist det. Ikke nok med det, men han har samtidigt bevist eksistensen af den 4de dimension, og at den er ”ikke fysisk” og at den har en elektromagnetisk signatur. Så falder tanken på Faraday, Maxwell og Tesla.

Det apparaterne afslører, er at der er en elektromagnetisk signatur som ligger rundt en vakuumboble i det værelse, og det er jo en total fysisk umulighed, ifølge dagens 3 dimensionale naturvidenskabelige Nasa fysik. Denne rumtidsboble som opstod der og som kun indeholdt et vakuum, påvirket også den lokale gravitation.

Det var med andre ord en gravitationsboble indvendigt i et gravitationsfelt som han havde opdaget, påvist og bevist.

 

Det vigtigste at lægge mærke til her er selve det fysiske princip som kommer sammen med dette energifelt, og måden det kommer ind i vor tilværelse på.

Så dette og en hel række af andre eksperimenter begyndte at pege i en retning som ikke kunne være rigtig, ifølge dagens naturvidenskabelige Nasa fysik og de påstande som kommer der i fra.

David Rountree begyndte altså efterhånden også at opdage dette afvig i fysikken som eliterne havde bemærket sig for mindst 150 – 200 år siden, og som de fik i fra de gamle kulturskatter og de gamle ”hellige” skrifter.

Problemet var bare den 3 dimensionale tankegang som han havde på det tidspunkt. Fordi de kun 3 dimensionale tanker blokkerede for at han kunne se universet som det virkelig fremstod.

Han prøvede i flere år at komme op med en ny teori som kunne binde sammen alle resultaterne af alle de eksperimenter som han havde udført, men som han ikke helt forstod den større overliggende universale mening med. Ligesom naturvidenskaben. Han kunne bare konstatere at han havde kommet over noget som var meget vigtigt og meget stort i den nyere universale forståelse, selv om han ikke helt kunne finde den dybere mening med det i et overordnet universalt forståelsesbillede, som i en større overliggende og sammenhængende teori.

 

Det er den samme ”diagnose” som dagens naturvidenskabelige "big-bang" fysikere har. De kan heller ikke finde ud af dette univers med kun ene og alene de berømmelige 3 fysiske dimensioner og ingenting mere. Hvis du blokerer forståelsen for at der er mere i dette univers, kommer du aldrig nogensinde videre! Det er på dette stadie at de fleste ”3 dimensionale” naturvidenskabelige anlagde mennesker befinder sig på, i dag, styret af Nasa og topeliterne. Det er ikke denne "falske" natuvidenskabelige ”bibel” i fra Nasa og topeliterne som beskriver det helt rigtige univers. Det var det hovedsagelige problem som David Rountree stod over for med de manglende forklaringer. Det er her naturvidenskaben og Nasa står fast i dag, ligesom David Rountree gjorde det den gang, og kan ikke finde den helt rigtige overliggende teori som kan binde sammen alle de menneskelige observationer i en og samme teori.

Den 3 dimensionale fysik er en falsk og bedragerisk fysik, og det fandt David Rountree ud af da han mødte manden med den mere rigtige 4 dimensionale teori.

Dette problem blev løst den 15. feb. 2012, for da mødtes David Rountree med Thomas P. Fusco i et radioshow, manden som kom med teorien om denne 4de dimension.

Det var et resultat af Fusco’s 30 årige forskning som endeligt førte frem til den fantastiske teori. Dette var det første møde mellem de to, og det er her at de udførte eksperimenter og en fortræffelig teori kolliderer, og bliver til en skøn symfoni af beviser for denne 4de dimension, 4 dimensional fysik og det 4 dimensionale gravitationsfelt.

 

Men de to herrer har altså også valgt at inkludere et big-bang scenario i den 4 dimensionale fysik de er ved at udforske. 

De sætter efter al sandsynlighed den fysiske masse til at være ”hovedmotoren” som derefter skaber alle energier og energifelter. Det er en naturlig førstereaktion på at stikke hovedet udenfor den 3 dimensionale verden og opdage at der er mere der på udsiden.

Der mener jeg at de tager fejl, og de har jo selv beviserne lige under næsen, men er blendet af et gammelt og velkendt ”spøgelse” som kaldes for the big-bang. Opdagelsen af gravitationsfeltet i spøgelseshuset er en af de helt grundlæggende nøgler til opbygningen og forståelsen af hele universet, de kan bare ikke forstå dette rigtigt. Jeg har skrevet til dem og prøvet at få dem til at forstå dette, men uden held.

Men for de to så var dette et nyt og bevist 4 dimensionalt universalt billede.

 

Et universalt forståelsesbillede som jeg har haft i de sidste 20 – 25 år, i gennem mit universale fysiske hologram. For ca. 30 år siden startede jeg på en hologramteori.

Hvordan at etablere og skabe et fysisk hologram, hvor der ingenting findes. Det høres måske umuligt ud, men det er det faktisk ikke.

Det er faktisk den grundlæggende "opskrift" dersom du skulle kunne "skabe" et univers.

Det arbejde fuldførte jeg ca. 10 år efter med at skabe grundlaget for et fuldt ud funktionelt fysisk hologram, med alle fysiske funktioner inde bygget. Dette hologram var dengang afhængig af 5 koordinater.

Den gang jeg startede på dette projekt, i midten af 1980erne, var dette det næste skridt i de fantastiske oplevelser i en biograf, med et hologram som det nye ”lærred”.

Problemet var bare at det var umuligt at lave dette hologram med den 3 dimensionale teknologi, som den var på det tidspunkt.

Så jeg gik og ventede i langt over 15 år på at der skulle komme noget nyt og bevist indenfor fysikken, og som ville kunne gøre det mulig at lave færdig dette fysiske hologram.

Det kom sammen med dette radioshow med Rountree og Fusco. Der kom de beviser som jeg manglede til at fuldføre mit arbejde på det universale fysiske hologram fuldt ud.

Der kom muligheden af at endelig få fuldført mit arbejde med dette ægte 5 dimensionale universale fysiske hologram, og det er i dag, fuldt ud bevisbart.

 

Dette nye fysiske hologram udfordrer big-bang scenarioet og den retning som Fusco har valgt for ham og Rountree. De kom med bekræftelsen på det 4 dimensionale gravitationsfelt, som også min fysikprofessor havde påvist og bevist for os i skolen i 1972. Min fysikprofessor påviste gravitationsfeltet, men jeg kunne bare ikke huske at det også skulle være 4 dimensionalt.

Beviserne til Einstein i fra atom urene var jo også bekendt på den tid, så gravitationsfeltet var blevet afsløret og bevist allerede dengang, og inden mennesket skulle til månen.

Einsteins bevis for gravitationsfeltet.

Læs mere om Einstein og beviserne for den fem dimensionale model, i triologien "Genopdagelsen af den femte dimension"!

 

 

Link til bogen her!

 

                                                                                                                                Copyright ©  jea@nyfysik.dk

 

Her er det aller første møde og interview med David Rountree og Thomas P. Fusko.

Dateret til 15. Februar. 2012.

David Rountree havde i mange år fundet rigtigt mange resultater ud af alle de eksperimenter han har udført. Disse resultater manglede en større og overliggende model og teori som kunne ”binde” sammen alle disse enkelt resultater i en enkelt og overliggende ny model og teori. Han var efterhånden frustreret over mangel på overliggende modeller og teorier i fra den naturvidenskabelige verden.

Thomas P. Fusco er den person, som efter nærmest 30 års ”isolation”, kom op med lige akkurat denne manglende teori som David Rountree gik og manglede. Thomas P. Fusco var også på ”jagt” efter en fysiker som kunne udføre de nødvendige eksperimenter som skulle til for at bevise hans nye og dristige 4 dimensionale teori.

Der var en hurtigtænkende radiovært som så fik de to herrer sammen i dette radiointerview.

Nu mødes disse to forskellige verdner, og hånden finder handsken, lidt metaforisk. Nu smelter udførte eksperimenter og helt ny overliggende teori sammen, og ud af dette nye miks kommer der nu en helt ny, og fuldt ud bevist, 4 dimensional fysik.

Det er her at der opdages, påvises og bevises at der er en ”ubekendt” 4 dimensional fysik, som selvfølgeligt ikke har noget med tiden at gøre. Tid og rum er 5 dimensionalt. Det fører til at al fysisk masse er 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

Til alle som "er", eller tænker på at blive en "spøgelsesjæger", så bør du høre dette her, og hvordan du kan gøre det helt rigtigt!

Dette todelte program, handler om hvordan man bør gå frem for at kunne få gode og fuldt ud brugbare resultater, ud af den forskning som må til, for at man kan afsløre den mærkelige fysik som foregår i alle disse "spøgelseshuse". Dette som du hører her, er den helt rigtige og seriøse form for forskning i "spøgelseshuse".

Programmer som "Rædslernes nat", "Ånderne vender tilbage", "Nærkontakt" og lignende som inkluderer de ægte clairvoyante, er i den helt rigtige og virkelige ende af skalaen, og er ofte udgangspunktet til den seriøse forskning.


Alt andet af "skøre mainstream medie shows" udført af tåbelige amatører, som ”Spøgelsesjægerne” og ”Er der nogen” og lignende, er absolut ødelæggende og totalt useriøst, og ikke mindst så er det ødelæggende for renomméet til den seriøse del af forskningen.

Folk kunne jo komme til at tro at disse skøre amatører, viser den så kaldede "seriøse" side af forskningen.

Den form for totalt useriøse programmer burde være totalt forbudt at vise på landsdækkende tv.

De må godt podkaste på internettet, men ikke på landsdækkende tv. Det burde tv stationer holde sig for gode til.


Her er der nok et program med David Rountree og Thomas P. Fusco. Det bør du også få med dig!

Dette todelte program, handler om hvor langt David Rountree's og Thomas P. Fusco's forskning var kommet sidst i 2012. Disse to radiointerviewer bør absolut få med dig!