nyfysik.dk

Partikelacceleratoren, har modbevist den standardiserede big-bangske model og fysik, en gang for alle!

 

Sandheden om universet er nu helt på plads, men den er desværre ikke særligt godt kendt blandt den bredere befolkning, endnu!

Men inden du kommer for godt i gang på denne hjemmeside, så hør på denne meget afslørende video! Jeg vil nu bede jer om at høre igennem hele videopræsentationen til Professor David Tong, ved Cambridge University, hvor han til sidst konkluderer at dagens standardiserede videnskab, har kørt sig selv til endestationen på det falske blindspor de er på, i fysikkens verden! Dette tager ca. en time og du får en bekræftelse på at den Newtoniske big-bangske standardiserede naturvidenskab, er fundet 100 % falsk og uløselig!

Professor David Tong tager dig med på en rejse igennem fysikkens 150-200 årige historie, og som ender op et sted i dag, som absolut ingen forskere i den naturvidenskabelige verden, ville have troet at de ville komme til at opleve! Netop det, at dette big-bang, nu er fundet 100 % falskt, og det til og med af partikelacceleratoren der nede i Cern. Derfor skal og må du se igennem hele videoen!

Quantum Fields: The real building blocks of the universe - with David Tong:

https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg


Dette er en meget afslørende, og en meget stærkt oplysende videopræsentation, som absolut bør ses hele vejen til endes, uden stop! Det er hele denne lange rejse igennem hele fysikkens historie han tager dig med på i denne video, og som afslører resultatet i fra partikelacceleratoren, og som siger at der overhoved ikke findes oscillerende fysiske partikler i dette univers! Der findes kun energirige oscillerende kvantefysiske felter! Men for at kunne forstå dette igen, så må du også forstå, at der nu kun er en universal model som fremdeles er tilbage og som står ved magt, og det er den 100 årige Einsteiniske 5 dimensionale kvantefysiske model, den som jeg også har løst, og gjort helt færdig! Det er kun derfor dette bevis, denne videopræsentation, kommer op på min hjemmeside! 


Resultatet i fra partikelacceleratoren, beviser bare at min 5 dimensionale kvantefysiske model, som kun er opbygget på energirige oscillerende felter, plus et kvantefysisk universalt stof, er den eneste rigtige model med tilhørende fysik! Denne nye 5 dimensionale kvantefysik, kan bare ikke sammenlignes med denne falske 3 dimensionale big-bangske model og fysik, på nogen som helst måde!

Jeg må på det stærkeste få lov at anbefale dig at læse igennem hele denne spændende og meget afslørende artikel! 

Gør dette her og nu, og inden du udforsker det resterende, af denne banebrydende hjemmeside!


Linket til artikler er her!

Alt det som er ”ikke fysisk” og kvantefysisk i universet kan ikke ses, opdages eller detekteres! Det er et universalt faktum!

Men alt det som dette kvantefysiske gør med det fysiske, kan fuldt ud ses, opdages og detekteres! Det er også et universalt faktum!

Dette forandrer hele maskinrummet og tolkningen af universet, og dermed så kan dette ”ikke fysiske” faktisk påvises og bevises.

I dette nye universale kvantefysiske forståelsesbillede ligger det aller meste af universets dybeste hemmeligheder skjult og gemt.

Disse dybe universale hemmeligheder i det universale maskinrum er i dag opdaget, påvist og fuldt ud bevist.

Vejen til disse hemmeligheder finder du på denne hjemmeside, så bare fortsæt nedover siden, og find ud af det rigtige univers.

Et eksempel er gravitationale linser i universet, et andet eksempel er de 4 dimensionale kvantefysiske gravitationsfelter.

Den universale gravitation i det universale maskinrum, udføres nemlig af alle de kvantefysiske 4 dimensionale gravitationsfelter.

Denne helt nye grundlæggende universale model, er en helt ny og grundlæggende forklaring på den mere ubekendte kvantefysik.

Hvis du vil forstå den helt rigtige universale tolkning og forklaring på kvantefysikken, så bare læs videre og bliv klogere!

Velkommen til nyfysik.dk

 

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional kvantefysik!


Velkommen til det meget aktive kvantefysiske og paranormale 5 dimensionale universale maskinrum!

.

Velkommen til det meget aktive 5 dimensionale kvanteunivers, og velkommen til kvantefysikken!


Ny viden!    Nye tanker!     Ny bevist filosofi! 

   

Nye absolutte beviser, for de universale atomer!


Partikelacceleratoren der nede i Cern har nu bevist,

at mit teoretiske 4 dimensionale kvantefysiske atom,

påvist allerede i 2012, er det helt rigtigt tolkede atom!


Alle atomer er kun energirige oscillerende felter!

Synlighed, kommer kun sammen med Higg's felterne,

som naturligvis ligger indvendigt i alle atomer!

Denne hjemmeside blev oprettet som en introduktion til denne nye

5 dimensionale kvantefysik, i oktober. 2014.

Copyright ©  jea@nyfysik.dk

.

Senest opdateret 4. Februar. 2021.


"Absolut alle universale atomer, er kvantefysiske, todelte,

4 dimensionale, og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

                                   "J.E.Andersen. 2012"

”Den virkelige virkelighed, vil for de aller fleste, virke mærkeligere,

forunderligere og mere uforståelig, end den vildeste science fiction”.

”Steven Hawking. København 2016.”

Kort og enkel huske regel for denne hjemmeside.

Når jeg siger 3 dimensional fysik, så henviser jeg til big-bang modellen og naturvidenskabens tolkning af atomet, som tolkes til at være kun 3 dimensionalt og kun fysisk.

Når jeg snakker om 4 dimensional fysik, så henvises det til det styrende 4 dimensionale atom og hele den styrende "ikke fysiske" energirige 4 dimensionale universale side.

Når jeg snakker om 5 dimensional fysik, så henviser jeg til det 5 dimensionale universale maskinrum og til tid og rum. Tid og rum er 5 dimensionale og er også styrende.

Alt som er skrevet på denne side, er skrevet som enketstående artikler. Fordelen for dig i dette, er at du får mange flere varierende forklaringer i fra flere forskellige vinkler.

Håbet er at du kan forstå dette som står her på siden, på den helt rigtige måde, uden at misforstå selve budskabet, og budskabet er forklaringen på kvantefysikken.

Du kan bestille et foredrag om denne rigtige 5 dimensionale kvantefysik, nederst på denne side!

Er mobiltelefonen årsagen til den stigende globale temperatur?? 


Er mobiltelefonen årsagen til den stadigt stigende globale temperatur? Kan dette bare være en tilfældighed eller kan dette være rigtigt?

Kan den trådløse overførsel, være årsagen til den stigende globale opvarmning? Når vi ser på temperaturstigningen og den acceleration som ligger i denne stadigt stigende verdenstemperatur, så tager den virkeligt af i fra 1990erne og frem til i dag! Vi kan nærmest følge udviklingen i udbredelsen og salget af antal mobiltelefoner og lægge den ovenpå temperaturstigningerne disse sidste 30 år, og de to kurver stemmer meget godt overens! 


Måske kan vi nu blive kvit denne mobile overvågningsdims, som mobiltelefonen i grunden er, så vi måske kan få noget af den private personlige frihed tilbage igen! I 1990erne, var der ikke mange mobiltelefoner og sendere, men i dag kan du få en rimelig dækning stort set uanset hvor du er! Denne dækning lover teleselskaberne skal blive meget bedre og hurtigere om nogle år!

Årsagen til denne meget store udbygning af mobiltelefonien, med langt flere og kraftigere sendere, er for at du skal kunne få et bedre signal uanset hvor du er, og for at ’storebror’ nemmere kan følge dig overalt! 


Mellem mobiltelefonen og sendermasten, er der en usynlig kvantefysisk bølge, 24/7/365, som er denne energirige oscillerende energi, og den er fuld af informationer til og fra din telefon!

Dette er også det helt grundlæggende princip for alt i hele universet og beskriver bare hvordan den energirige oscillerende universale information kan udbrede sig i dette univers!

Mange tror bare ikke på dette med universal information som den grundlæggende opbyggende del af det kvantefysiske univers, men denne side af kvantefysikken, bliver nu faktisk fuldt ud bevist af den trådløse teknologi i mobiltelefonen!!!


Disse to samspillende enheder, mobiltelefonen og senderen, skaber en kontinuerlig usynlig induktiv energibølge, og denne transmitterende stående bølge, har en induktiv effekt på den del af atmosfæren som den passerer igennem! Effekten er ikke særlig stor hvis du kun regner på en enkelt mobiltelefon, men husk nu, at der er mellem 3 - 4 milliarder aktive mobiltelefoner, måske flere, og en uforståelig stor mængde af sendere, for at kunne give signal til alle disse telefoner! Dette bliver til mange meget aktive og konstante bølger som er der 24/7/365, og netop dette fungerer som en mega stor induktiv global ’micro-bølgeovn’! Husk også at den atmosfære som vi har, ikke er særligt høj, så disse energirige oscillerende induktive bølger giver i fra sig en rimelig stor mængde energier, indenfor en relativt lav atmosfære, og disse energier påvirker alt og alle, og smelter også langsomt al landbaseret ismasse!


Læs hele artiklen her! 

Til alle berørte parter, i anledning klimaet og klimakrisen! 


Dette skriv er til alle politikere, til alle klimaforskere og til den danske presse og til alle de andre mennesker som virkeligt prøver at tage hensyn til det globale klima!

Dette globale klima er nu i endnu større fare end nogensinde! Spørgsmålet er nok en gang, hvorfor?


I de sidste ca. 50 år, har forskellige klimaforskere kommet med forskellige bud på hvor hurtigt den globale temperatur vil stige, og hvordan denne temperaturstigning vil kunne påvirke afsmeltningen af al indlandsis, og dermed få havets overflade til at stige! Disse klimaforskere har til enhver tid altid regnet forkert, og alt sker hurtigere end hvad de tidligere har beregnet, og dette sker hver gang!!


Hvorfor sker dette hele tiden, hver eneste gang, og ved enhver udregning? Hvad er det for en ubekendt faktor de ikke har med i ligningen? Hvorfor smelter al landbaseret is meget hurtigere end hvad disse klimaforskere kan komme frem til i sine kalkulationer? Hvad er det for noget helt specifikt i fysikkens nye ”ubekendte” verden, som disse klimaforskere ikke har forstået, helt og fuldt ud?


Hvilken grundlæggende fysikmodel er det de har i baghovedet? Er det den standardiserede big-bangske model og fysik? Den som beviseligt er fundet 100 % falsk og totalt ubrugelig, af partikelacceleratoren og forskerne nede i Cern? Så er det ikke forunderligt at de regner fejl hver eneste gang! Det som mangler i den store ligning, er fænomenet trådløs overførsel af data, igennem kvantefeltet!

Denne form for trådløs overførsel af data, som vi kender i fra radioer, tv’er og ikke mindst i fra mobiltelefonen, er det som er den afgørende faktor her! Af disse tre forskellige forme for trådløse overførsler af data, så er mobiltelefonen den aller værste, og netop denne eksplosive øgning af mobiltelefonen og trådløse overførsler af data, kan også følges på verdenstemperaturen!

Mobil-telefoni-systemet kom for alvor i gang i starten af 1990erne, og siden dengang har dette mobilnet-system bare vokset og vokset!

Det har også den globale temperatur gjort, og den landbaserede is, har også i denne samme periode smeltet hurtigere og hurtigere! Reelle fakta!!


Læs hele artiklen her!

Er det vanskeligt at forstå forskellen mellem de to eneste mulige universale modeller?


Partikelacceleratoren har nu kommet med det endelige resultat af mange års søgen, og resultatet kom som et mega stort ”chok”, for de aller fleste indenfor den store big-bangske naturvidenskabelige lejr! Big-bang er nu fundet falskt af partikelacceleratoren, men hvad betyder dette i grunden for opfattelsen af dette univers vi lever i?

Vil den ”rigtige” universale opfattelse også forandres på nu?

Måske kan dette forstås bedre og enklere ved at følge denne lille forklaring! Er du dygtig, så trænger du ikke papir! Tænk dig til dette!

Tag et lidt større stykke papir og tegn en lodret streg på midten! På hver side af denne streg, tegner du en cirkel!

I den ene cirkel skriver du et 3 tal, og i den anden cirkel skriver du et 5 tal!

Nu undres du vel på hvad dette skal blive til?

Dette er bare en enkel skematisk opstilling på vores univers, og stregen, er den fysiske realitet og den verden vi lever i!

På hver side af denne opfattede fysiske realitet, altså stregen, finder vi to meget forskellige forklaringsbobler, som hver især forklarer universet, på hver sin helt specielle måde!

Mærk dig også at disse to forklaringsbobler, overhoved ikke hænger sammen, på nogen som helst måde, på grund af stregen imellem dem!

Det absolut eneste som er fælles for disse to forklaringsbobler, er netop denne streg i midten, som jo også skal forklares helt rigtigt og hele vejen igennem!

Det er nemlig vores helt rigtige virkelige virkelighed! Forskellen på disse to forklaringsbobler, er så stor, at de på ingen måde kan sammenlignes! Derfor er de på hver sin side af stregen!

Dette kan forklares enten som en 100 % kun fysisk verden og skabt af et påstået big-bang, altså den 3 dimensionale big-bangske model og fysik!

Eller så kan dette forklares som et univers som kun er skabt af disse 100 % beviste oscillerende energirige felter og et højst mærkeligt stof, og som repræsenterer den 5 dimensionale kvantefysiske model!

Nu forstår du måske hvor jeg vil hen!?


Læs hele artiklen her! 

10 vigtige årsage til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!?


Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bang scenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som nødvendigvis ikke ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et universalt big-bang, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår.

Du bør absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vores rigtige universale maskinrum, virkeligt fungerer, med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale kvantefysik! Big-bang modellen kom på banen en gang midt i 1920erne, og dengang vidste man ikke hvor stort universet i grunden var. Derfor troede de fuldt og fast på at vores stjerne befandt sig i den eneste galakse i hele universet, Mælkevejen! Den eneste eksisterende galakse, og dermed mente nogen på at der skulle være en mulighed for et big-bang!

Det var en stor fejl!

Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter! 


Læs hele artiklen her!

Partiklen eller bølgen? The Double Slit Experiment!


Denne lille artikel drejer sig i hovedsag om the Double Slit experiment, og hvad som faktisk kommer ud af dette eksperiment!

Jeg kigget på tv fornyligt, og på DR K, og der var den karismatiske professor Holger Smith Nielsen i gang med at skulle forklare alt om den universale standardiserede 3 dimensionale big-bangske model.

Og tak for det! Det åbnet virkeligt op for hvordan big-bang modellen virkeligt tolkes og opfattes, endnu den dag i dag, og hvor fundamentalt gal denne opfattelse i grunden er! Så fandt jeg også ud af det, nok en gang! Det er langt over 40 år siden jeg tænkte i de grundlæggende forkerte big-bangske tanker. Det er jo bare ikke den rigtige universale løsning, model eller fysik, og det er fuldt ud beviseligt i dag!

Tro mig, også på det punkt!

Han kom også ind på dette med partiklen og bølgen, og Holger kan tydeligvis ikke forstå, at der kan findes ”bølger” i dette univers! Dette kan jo kun skyldes den fundamentalt forkerte opfattelse af at hele dette big-bangske univers, kun regnes for at være 100 % fysisk og kun 3 dimensionalt, både af natur og karakter + tid! Men det er og bliver et big-bangsk løsningsproblem! Det må i absolut selv om!

Big-bang er og bliver det totalt umulige univers på alle mulige måder, selv om det kaldes for naturvidenskab i dag!

Universet er nemlig alt andet end 100 % fysisk! Universet er faktisk ”bølgen” og ikke partiklen! Dette med bølger eller partikler, er jo noget som the Double Slit experiment virkeligt prøver på at forklare os noget om! Dette Double Slit experiment fortæller faktisk det hele, bare ud i fra de oplyste data som allerede foreligger i fra dette eksperiment! Det hele skal bare tolkes helt rigtigt og på den 5 dimensionale kvantefysiske måde! Dette eksperiment kan bare ikke forklares ud i fra ”partiklen”! Det kan kun forklares ud i fra ”bølgen”! Var du i grunden klar over det? Lad mig prøve på at gøre denne forklaring så enkel som overhoved muligt, og så præcis som overhoved muligt, og helt ned i de små detaljer!


Læs hele artiklen her!

Hvordan skabes den biologiske dna-spiralsekvens?


Jeg ønsker at få en udtalelse eller et svar på dette spørgsmål, i fra en eller anden som virkeligt kan svare på dette. Det kan for eksempel være en eller anden doktor i biologi, eller en professor i kemi, som kan prøve på at komme op med et fyldes gørende og rigtigt svar på dette specifikke spørgsmål! Et spørgsmål som jeg personligt regner for at være 100 % umuligt at komme op med et fyldes gørende og helt rigtigt svar på, med en tvivlsom 3 dimensional big-bang tolket verden som baggrund! Men prøv bare alligevel! Du kan jo ikke risikere andet end at fejle! Prøv bare at svare på dette spørgsmål!

 

Hvordan kan denne påståede kun 3 dimensionale og 100 % kun fysiske og absolutte dna-løse big-bang masse, komme op med denne meget avancerede biologiske dna-spiralsekvens?

Det er jo det som virkeligt skiller den universale biologiske ”levende” masse, i fra den ”vanlige” og påståede kun fysiske big-bang masse!

Så, hvordan opstår dna-spiralens sekvenser og den biologiske levende masse, i det big-bangske univers?

 

Ingen forme for tilfældige kemiske processer, kan ved en ren og sker tilfældighed, tilfældigvis komme op med denne meget avancerede dna-spiralsekvens. Det er en absolut og total umulighed i sig selv!

Det som påstås i dette meget forkerte opfattede universale big-bang tolkede forståelsesbillede, kan jo på ingen måde påvises eller bevises. Alt som kommer ud af et big-bang tolket universalt forståelsesbillede, kan jo bare ikke bevises, uanset hvad du end gør! Big-bang, er så fjernt fra virkeligheden som det ovehoved går an at komme, og det er fuldt ud beviseligt i dag!

Årsagen er enkel, der aldrig nogensinde har været et big-bang! 


Læs hele artiklen her! 

Velkommen til det rigtigt tolkede kvantefysiske univers!


Lad os starte med alle de vigtige faktuelle fakta og de videnskabelige og matematiske beviser som allerede foreligger, så at vi får sat den helt rigtige universale ”fysik” på plads der den skal være!

Der kan kun være en rigtig tolkning, af den rigtige universale fysik!

Dernæst skal vi ind på de to meget forskellige spor i den tolkede universale fysik. Big-bang sporet, og det kvantefysiske 5 dimensionale spor.

De to typer af universal fysik er som nat og dag. Den ene er løgn, og den anden kan bevises matematisk.

Man kan ikke bruge en big-bangmodel til at prøve på at balancere og ”modbevise” en bevist 5 dimensional kvantefysisk model.

Det kan vi sammenligne med at en tilfældig dansker, som kun kan dansk, skulle læse alt hvad der står i en kinesisk eller arabisk avis.

Hvis man ikke kan forstå ”udenlandsk” eller den rigtige og fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysik, så kan den hellere ikke tolkes eller afsløres af et ”ikke eksisterende” big-bang, og et forkert big-bang tolket universalt forståelsesbillede. Det siger sig selv.  


Læs hele artiklen her! 

Her finder du de visuelle beviser på en ægte teleportation!  


Da Steven Hawking besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction. Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i. Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten. Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med. Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er på en måde selve gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden? Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

 

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i disse visuelle beviser. Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men disse videoklip som er her på min hjemmeside, som viser ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang. 

Ja, som Steven Hawking sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed.

Der skal og må være en "ikke fysisk" 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk” og kvantefysisk, både af natur og karakter. Dette scenario skal og må ske indenfor tiden og rummet som jo er og bliver 5 dimensionalt. En ægte teleportation kan kun foregå i et 5 dimensionalt kvantestyret univers!

Der er ingen anden mulighed.


Link til de visuelle beviser finder du her!

David Rountree’s og Thomas P. Fusco's beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt.


David Rountree er fysiker, han er også elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og dubeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre.

Dette har så ført til at han stort set udvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv ud af egnede laboratorie godkendte instrumenter. Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse apparater, og det mest kendte er vel ”The Wormhole Experiment” hvor han blandt andet opdager at ormehuller kun er åbne i et nanosekund.

Det er den tid en overførsel tager i fra a til b. Dette mener jeg også er det rigtige svar uanset afstand indenfor universet. Det stemmer også mere med denne nye fysik.

Han har sammenbygget et sted mellem 30 og 40 forskellige apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, i real time.

 

Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da. Med mange flere af denne type data i fra forskellige huse, så danner dette et mønster.

Det er via denne proces, som foregår i real time, som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret vakuumboblen og gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed bevist det. 


Linket får du her!

Her er den helt nye grundlæggende og 5 dimensionale universale fysik, i det

5 dimensionale aktive maskinrum!

Læs mere om den helt grundlæggende model her! 


Her kan du læse om disse tre bøger som forklarer dig den eneste rigtige 5 dimensionale kvantefysiske model som er bevist af 

naturvidenskabens forskere og partikelacceleratoren! 

Einsteins udvidede relativitetsteori kom ud for lidt over 100 år siden, og konkluderede at universet ikke længere kun bestod af 4 koordinater, men hele 5 meget aktive koordinater, i det meget aktive universale maskinrum! 

Koordinater betyder bare det samme som dimensioner, og det vil sige at der er 5 meget aktive koordinater, eller dimensioner, i det aktive universale ”maskinrum”! 

Maskinrummet er det sted i universet hvor absolut alt af forskellig aktiv fysik foregår. Udenfor er der "stille" i forhold! 


Denne nye 5 dimensionale model er i dag fuldt ud bevisbar, nu efter en ny og grundig og gennemgående opdatering! En innovativ opdatering af den helt rigtige 5 dimensionale kvantefysiske model, og det indenfor alle de 5 dimensioner i det meget aktive universale maskinrum, men opdateret til dagens aller højeste og sidste vidensniveau. 


Den helt rigtige kvantefysik, udspringer kun i fra Einsteins berømmelige 5 dimensionale model!

Den model som i dag er over 100 år!

Fuldt ud bevist af partikelacceleratoren, 100 år efter den blev matematisk balanceret og matematisk bevist! 

Den big-bangske model og fysik blev sidst i 2016, heldigvis fundet 100 % falsk af forskerne og partikelacceleratoren der nede i Cern!

Godt gået!!

Rediscovering the Two Quantum Dimensions, the 5th and the 4th!


Udgivet februar 2020! 


Læs bagsiden af bogen her!

Dette er den komprimrede engelske udgave af den første og helt grundlæggende model og fysik, "Genopdagelsen af den femte dimension!"


Det anbefales herved at starte netop med denne engelske udgave, hvis du forstår engelsk! Her får du i hovedsag kun den helt grundlæggende universale model, uden den meget dybtgående filosofi og teori som er i den danske udgave! 


Denne engelske udgave er på 118 sider med tekst! Den danske grundlæggende model er på 620 sider med forklarende tekst!

Snart kommer den anden bog i denne afslørende serie, om hvad som er den helt rigtige universale fysik og model!

Den næste bog handler om disse to spor og hvad som er følgerne af disse to meget forskellige tolkede universale fysikker!

Disse to meget forskellige spor i fysikkens udvikling, er den største trussel som menneskeheden står over for i de kommende år! Dersom denne rigtige universale model og fysik bliver forkastet igen, så er menneskeheden stort set helt væk fra denne planet inden der har gået 200 år.

Efter det vil der kun være bitte små grupper af mennesker spredt ud over hele planeten, og det vil gå tusinder af år før menneskeheden kommer på fode igen.

Men dette har muligvis sket en gang tidligere, og det kan nu komme til at blive gentaget!

Denne nye bog hedder

De To Spor!


Denne nye bog tager udgangspunkt i The Double Slit Experiment! 

Dette eksperiment afslører kvantefysikken og stealth flyet!

Dette er den anden bog på Dansk!


Læs alle tre bøger, og bliv adskilligt klogere på universet! 


 

Link til diverse siden her!

Her på diverse siden finder du mange interessante artikler som understøtter denne nye 5 dimensionale universale kvantefysiske model og fysik.

Her finder du også vejen til den frie energi, som ingen kan tage sig betalt for. Big-bang universet er en politisk indført model og fysik, og det koster på bundlinjen!

Denne side bør absolut udforskes.

Siden er under udarbejdelse!

Vil du bestille et foredrag?


Du kan kontakte mig her!


nyfysik@nyfysik.dk