nyfysik.dk

Partikelacceleratoren, har modbevist den standardiserede big-bangske model og fysik, en gang for alle!

 

Sandheden om universet er nu helt på plads, men den er desværre ikke særligt godt kendt blandt den bredere befolkning, endnu!

Men inden du kommer for godt i gang på denne hjemmeside, så hør på denne meget afslørende video! Jeg vil nu bede jer om at høre igennem hele videopræsentationen til Professor David Tong, ved Cambridge University, hvor han til sidst konkluderer at dagens standardiserede videnskab, har kørt sig selv til endestationen på det falske blindspor de er på, i fysikkens verden! Dette tager ca. en time og du får en bekræftelse på at den Newtoniske big-bangske standardiserede naturvidenskab, er fundet 100 % falsk og uløselig!

Professor David Tong tager dig med på en rejse igennem fysikkens 150-200 årige historie, og som ender op et sted i dag, som absolut ingen forskere i den naturvidenskabelige verden, ville have troet at de ville komme til at opleve! Netop det, at dette big-bang, nu er fundet 100 % falskt, og det til og med af partikelacceleratoren der nede i Cern. Derfor skal og må du se igennem hele videoen!

Quantum Fields: The real building blocks of the universe - with David Tong:

https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg


Dette er en meget afslørende, og en meget stærkt oplysende videopræsentation, som absolut bør ses hele vejen til endes, uden stop! Det er hele denne lange rejse igennem hele fysikkens historie han tager dig med på i denne video, og som afslører resultatet i fra partikelacceleratoren, og som siger at der overhoved ikke findes oscillerende fysiske partikler i dette univers! Der findes kun energirige oscillerende kvantefysiske felter! Men for at kunne forstå dette igen, så må du også forstå, at der nu kun er en universal model som fremdeles er tilbage og som står ved magt, og det er den 100 årige Einsteiniske 5 dimensionale kvantefysiske model, den som jeg også har løst, og gjort helt færdig! Det er kun derfor dette bevis, denne videopræsentation, kommer op på min hjemmeside! 


Resultatet i fra partikelacceleratoren, beviser bare at min 5 dimensionale kvantefysiske model, som kun er opbygget på energirige oscillerende felter, plus et kvantefysisk universalt stof, er den eneste rigtige model med tilhørende fysik! Denne nye 5 dimensionale kvantefysik, kan bare ikke sammenlignes med denne falske 3 dimensionale big-bangske model og fysik, på nogen som helst måde!

Jeg må på det stærkeste få lov at anbefale dig at læse igennem hele denne spændende og meget afslørende artikel! 

Gør dette her og nu, og inden du udforsker det resterende, af denne banebrydende hjemmeside!


Linket til artikler er her!

Alt det som er ”ikke fysisk” og kvantefysisk i universet, kan ikke ses, opdages eller detekteres! Det er et universalt faktum!

Men alt det som dette kvantefysiske gør med det fysiske, kan fuldt ud ses, opdages og detekteres! Det er også et universalt faktum!

Dette forandrer hele maskinrummet og tolkningen af universet, og dermed så kan dette ”ikke fysiske” faktisk påvises og bevises.

I dette nye universale kvantefysiske forståelsesbillede ligger det aller meste af universets dybeste hemmeligheder skjult og gemt.

Disse dybe universale hemmeligheder i det universale maskinrum er i dag opdaget, påvist og fuldt ud bevist.

Vejen til disse hemmeligheder finder du på denne hjemmeside, så bare fortsæt nedover siden, og find ud af det rigtige univers.

Et eksempel er gravitationale linser i universet, et andet eksempel er de 4 dimensionale kvantefysiske gravitationsfelter.

Den universale gravitation i det universale maskinrum, udføres nemlig af alle de kvantefysiske 4 dimensionale gravitationsfelter.

Denne helt nye grundlæggende universale model, er en helt ny og grundlæggende forklaring på den mere ubekendte kvantefysik.

Hvis du vil forstå den helt rigtige universale tolkning og forklaring på kvantefysikken, så bare læs videre og bliv klogere!

Velkommen til nyfysik.dk

 

Ny og fuldt ud bevist 5 dimensional kvantefysik!


Velkommen til det meget aktive kvantefysiske og paranormale 5 dimensionale universale maskinrum!

.

Velkommen til det meget aktive 5 dimensionale kvanteunivers, og velkommen til kvantefysikken!


Ny viden!    Nye tanker!     Ny bevist filosofi! 

   

Nye absolutte beviser, for de universale atomer!


Partikelacceleratoren der nede i Cern har nu bevist,

at mit teoretiske 4 dimensionale kvantefysiske atom,

påvist allerede i 2012, er det helt rigtigt tolkede atom!


Alle atomer er kun energirige oscillerende felter!

Synlighed, kommer kun sammen med Higg's felterne,

som naturligvis ligger indvendigt i alle atomer!

Denne hjemmeside blev oprettet som en introduktion til denne nye

5 dimensionale kvantefysik, i oktober. 2014.

Copyright ©  jea@nyfysik.dk

.

Senest opdateret 7. Juni. 2021.


"Absolut alle universale atomer, er kvantefysiske, todelte,

4 dimensionale, og ligger i en 5 dimensional rumtid!"

                                   "J.E.Andersen. 2012"

”Den virkelige virkelighed, vil for de aller fleste, virke mærkeligere,

forunderligere og mere uforståelig, end den vildeste science fiction”.

”Steven Hawking. København 2016.”

Kort og enkel huske regel for denne hjemmeside.

Når jeg siger 3 dimensional fysik, så henviser jeg til big-bang modellen og naturvidenskabens tolkning af atomet, som tolkes til at være kun 3 dimensionalt og kun fysisk.

Når jeg snakker om 4 dimensional fysik, så henvises det til det styrende 4 dimensionale atom og hele den styrende "ikke fysiske" energirige 4 dimensionale universale side.

Når jeg snakker om 5 dimensional fysik, så henviser jeg til det 5 dimensionale universale maskinrum og til tid og rum. Tid og rum er 5 dimensionale og er også styrende.

Alt som er skrevet på denne side, er skrevet som enketstående artikler. Fordelen for dig i dette, er at du får mange flere varierende forklaringer i fra flere forskellige vinkler.

Håbet er at du kan forstå dette som står her på siden, på den helt rigtige måde, uden at misforstå selve budskabet, og budskabet er forklaringen på kvantefysikken.

Du kan bestille et foredrag om denne rigtige 5 dimensionale kvantefysik, nederst på denne side!


Nu vil jeg vise dig, på en enkel måde, hvordan vi finder ud af hvilken af disse to universale modeller som er den rigtige!

Dette kan vi gøre ganske så enkelt! Lad mig aller først vise dig en enkelt figur, men som også afslører den eneste rigtige universale fysik! 
Kig nøje på denne figur! Her ser du først de to forklaringscirkler som skal til for at forstå dette! Vi har en cirkel med et 3 tal i, og på den anden side af denne midterste streg, ser vi en cirkel med et 5 tal i! Og nu lurer du nok på hvad dette skal blive til!?! Selve den lodrette streg, skal repræsentere det helt rigtige univers, som det ser ud, og hvordan det fungerer! Stregen repræsenterer vores realitet, vores hverdag, og cirklen med et 3 tal i, repræsenterer den big-bangske model, som nu er fundet falsk af partikelacceleratoren! Og cirklen med et 5 tal i, repræsenterer den fuldt ud beviste 5 dimensionale model, bevist af partikelacceleratoren! Så hvad er op og ned i dette virvar? Mærk dig også at disse to cirkler er på hver sin side af stregen, som er vores realitet, fordi, de repræsenterer to helt vidt forskellige modeller, som ikke må blandes, for så går det for alvor galt!!! Den ene, er 3 dimensional og 100 % fysisk, og den anden, er 5 dimensional, og er absolut alt andet end at være 100 % fysisk! Fordi, denne 5 dimensionale model lever op til partikelacceleratorens ’krav’ til en universal fysik, med at være absolut kvantefysisk! Det var også det som var tilfældet her, og det med rette, nemlig med beviserne i fra partikelacceleratoren!


Læs hele artiklen her!

Klimakrise!?

 

Det er ikke mærkeligt, at vi har en klimakrise kørende, lige nu!?! Alt hænger på selve fysikken som universet ’kører’ efter! Med det mener jeg selvfølgeligt at verden ikke ’kører’ efter den samme fysik, som universet kører efter! Og det staffer sig på sigt! Men hvad kan vel menneskeheden gøre for at komme på ’højde’ med fysikken i universet?

Du kan jo for eksempel lære dig denne nye 5 dimensionale kvantefysik, som er et nyt og friskt pust, ud af en helt privat 45-årig efterforskning i det paranormale, som nu har kommet så langt, at det helt rigtige univers er opdaget! Nu er det på tide at præsentere denne nye 5 dimensionale holografiske kvantefysik, en længe ventet fysik, som har ladt vente på sig, indtil nu! Så nu er der på tide at komme i gang med denne universale fysik, den 5 dimensionale kvantefysiske hologramteori! Det bedste ved denne nye teori, er at den er fuldt ud forklar-bar og bevis-bar, bare man kan ’se’ og forstå hvad som foregår!

Einstein havde ret langt hen ad vejen, men han havde ikke ret i alt! Der hvor han tog fejl, var i alt dette nye, som har kommet i løbet af de sidste 100 år! Men havde Einstein i grunden ret når han snakket om skabelsen, om gravitation, om inflation, om ekspansion, om universale energier, om det universale lys i fra stjernen vores, osv.? På et tidspunkt, begynder til og med Einsteins teori, at blive lidt ’tyndslidt’ på disse punkter! Så hvad med en helt ny og fuldt ud bevist 5 dimensional kvantefysik?

Ja, du kan jo prøve på at tænke på hvordan vores univers er opbygget, med energirige oscillerende felter, og et højst mærkeligt stof! Absolut ingenting er 100 % 3 dimensionalt og fysisk! Den form for fysisk masse eksisterer ikke i dette univers, det har til og med partikelacceleratoren bekræftet! Partikelacceleratoren har bevist for os alle sammen, at universet kun er kvantefysisk, og hvad betyder vel kvantefysisk? Det er netop det som er den store elefant i værelset, den som alle ’ved’ er der, men som ’ingen’ lægger mærke til! Kvantefysikken er født som en 5 dimensional model, bevist af Einstein for over 100 år siden! Men problemet er fremdeles den gamle big-bangske model og fysik! Den som blev 100 % modbevist af partikelacceleratoren i 2016! Men den lever stadigt, og det er højst mærkeligt, efter den afgørelse som blev gjort nede i Cern, i 2016, af forskere og af partikelacceleratoren!


Læs hele artiklen her! 

Er mobiltelefonen årsagen til den stigende globale temperatur?? 


Er mobiltelefonen årsagen til den stadigt stigende globale temperatur? Kan dette bare være en tilfældighed eller kan dette være rigtigt?

Kan den trådløse overførsel, være årsagen til den stigende globale opvarmning? Når vi ser på temperaturstigningen og den acceleration som ligger i denne stadigt stigende verdenstemperatur, så tager den virkeligt af i fra 1990erne og frem til i dag! Vi kan nærmest følge udviklingen i udbredelsen og salget af antal mobiltelefoner og lægge den ovenpå temperaturstigningerne disse sidste 30 år, og de to kurver stemmer meget godt overens! 


Måske kan vi nu blive kvit denne mobile overvågningsdims, som mobiltelefonen i grunden er, så vi måske kan få noget af den private personlige frihed tilbage igen! I 1990erne, var der ikke mange mobiltelefoner og sendere, men i dag kan du få en rimelig dækning stort set uanset hvor du er! Denne dækning lover teleselskaberne skal blive meget bedre og hurtigere om nogle år!

Årsagen til denne meget store udbygning af mobiltelefonien, med langt flere og kraftigere sendere, er for at du skal kunne få et bedre signal uanset hvor du er, og for at ’storebror’ nemmere kan følge dig overalt! 


Mellem mobiltelefonen og sendermasten, er der en usynlig kvantefysisk bølge, 24/7/365, som er denne energirige oscillerende energi, og den er fuld af informationer til og fra din telefon!

Dette er også det helt grundlæggende princip for alt i hele universet og beskriver bare hvordan den energirige oscillerende universale information kan udbrede sig i dette univers!

Mange tror bare ikke på dette med universal information som den grundlæggende opbyggende del af det kvantefysiske univers, men denne side af kvantefysikken, bliver nu faktisk fuldt ud bevist af den trådløse teknologi i mobiltelefonen!!!


Disse to samspillende enheder, mobiltelefonen og senderen, skaber en kontinuerlig usynlig induktiv energibølge, og denne transmitterende stående bølge, har en induktiv effekt på den del af atmosfæren som den passerer igennem! Effekten er ikke særlig stor hvis du kun regner på en enkelt mobiltelefon, men husk nu, at der er mellem 3 - 4 milliarder aktive mobiltelefoner, måske flere, og en uforståelig stor mængde af sendere, for at kunne give signal til alle disse telefoner! Dette bliver til mange meget aktive og konstante bølger som er der 24/7/365, og netop dette fungerer som en mega stor induktiv global ’micro-bølgeovn’! Husk også at den atmosfære som vi har, ikke er særligt høj, så disse energirige oscillerende induktive bølger giver i fra sig en rimelig stor mængde energier, indenfor en relativt lav atmosfære, og disse energier påvirker alt og alle, og smelter også langsomt al landbaseret ismasse!


Læs hele artiklen her! 

Til alle berørte parter, i anledning klimaet og klimakrisen! 


Dette skriv er til alle politikere, til alle klimaforskere og til den danske presse og til alle de andre mennesker som virkeligt prøver at tage hensyn til det globale klima!

Dette globale klima er nu i endnu større fare end nogensinde! Spørgsmålet er nok en gang, hvorfor?


I de sidste ca. 50 år, har forskellige klimaforskere kommet med forskellige bud på hvor hurtigt den globale temperatur vil stige, og hvordan denne temperaturstigning vil kunne påvirke afsmeltningen af al indlandsis, og dermed få havets overflade til at stige! Disse klimaforskere har til enhver tid altid regnet forkert, og alt sker hurtigere end hvad de tidligere har beregnet, og dette sker hver gang!!


Hvorfor sker dette hele tiden, hver eneste gang, og ved enhver udregning? Hvad er det for en ubekendt faktor de ikke har med i ligningen? Hvorfor smelter al landbaseret is meget hurtigere end hvad disse klimaforskere kan komme frem til i sine kalkulationer? Hvad er det for noget helt specifikt i fysikkens nye ”ubekendte” verden, som disse klimaforskere ikke har forstået, helt og fuldt ud?


Hvilken grundlæggende fysikmodel er det de har i baghovedet? Er det den standardiserede big-bangske model og fysik? Den som beviseligt er fundet 100 % falsk og totalt ubrugelig, af partikelacceleratoren og forskerne nede i Cern? Så er det ikke forunderligt at de regner fejl hver eneste gang! Det som mangler i den store ligning, er fænomenet trådløs overførsel af data, igennem kvantefeltet!

Denne form for trådløs overførsel af data, som vi kender i fra radioer, tv’er og ikke mindst i fra mobiltelefonen, er det som er den afgørende faktor her! Af disse tre forskellige forme for trådløse overførsler af data, så er mobiltelefonen den aller værste, og netop denne eksplosive øgning af mobiltelefonen og trådløse overførsler af data, kan også følges på verdenstemperaturen!

Mobil-telefoni-systemet kom for alvor i gang i starten af 1990erne, og siden dengang har dette mobilnet-system bare vokset og vokset!

Det har også den globale temperatur gjort, og den landbaserede is, har også i denne samme periode smeltet hurtigere og hurtigere! Reelle fakta!!


Læs hele artiklen her!

Er det vanskeligt at forstå forskellen mellem de to eneste mulige universale modeller?


Partikelacceleratoren har nu kommet med det endelige resultat af mange års søgen, og resultatet kom som et mega stort ”chok”, for de aller fleste indenfor den store big-bangske naturvidenskabelige lejr! Big-bang er nu fundet falskt af partikelacceleratoren, men hvad betyder dette i grunden for opfattelsen af dette univers vi lever i?

Vil den ”rigtige” universale opfattelse også forandres på nu?

Måske kan dette forstås bedre og enklere ved at følge denne lille forklaring! Er du dygtig, så trænger du ikke papir! Tænk dig til dette!

Tag et lidt større stykke papir og tegn en lodret streg på midten! På hver side af denne streg, tegner du en cirkel!

I den ene cirkel skriver du et 3 tal, og i den anden cirkel skriver du et 5 tal!

Nu undres du vel på hvad dette skal blive til?

Dette er bare en enkel skematisk opstilling på vores univers, og stregen, er den fysiske realitet og den verden vi lever i!

På hver side af denne opfattede fysiske realitet, altså stregen, finder vi to meget forskellige forklaringsbobler, som hver især forklarer universet, på hver sin helt specielle måde!

Mærk dig også at disse to forklaringsbobler, overhoved ikke hænger sammen, på nogen som helst måde, på grund af stregen imellem dem!

Det absolut eneste som er fælles for disse to forklaringsbobler, er netop denne streg i midten, som jo også skal forklares helt rigtigt og hele vejen igennem!

Det er nemlig vores helt rigtige virkelige virkelighed! Forskellen på disse to forklaringsbobler, er så stor, at de på ingen måde kan sammenlignes! Derfor er de på hver sin side af stregen!

Dette kan forklares enten som en 100 % kun fysisk verden og skabt af et påstået big-bang, altså den 3 dimensionale big-bangske model og fysik!

Eller så kan dette forklares som et univers som kun er skabt af disse 100 % beviste oscillerende energirige felter og et højst mærkeligt stof, og som repræsenterer den 5 dimensionale kvantefysiske model!

Nu forstår du måske hvor jeg vil hen!?


Læs hele artiklen her! 

10 vigtige årsage til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!?


Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bang scenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som nødvendigvis ikke ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et universalt big-bang, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår.

Du bør absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vores rigtige universale maskinrum, virkeligt fungerer, med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale kvantefysik! Big-bang modellen kom på banen en gang midt i 1920erne, og dengang vidste man ikke hvor stort universet i grunden var. Derfor troede de fuldt og fast på at vores stjerne befandt sig i den eneste galakse i hele universet, Mælkevejen! Den eneste eksisterende galakse, og dermed mente nogen på at der skulle være en mulighed for et big-bang!

Det var en stor fejl!

Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter! 


Læs hele artiklen her!

Velkommen til det rigtigt tolkede kvantefysiske univers!


Lad os starte med alle de vigtige faktuelle fakta og de videnskabelige og matematiske beviser som allerede foreligger, så at vi får sat den helt rigtige universale ”fysik” på plads der den skal være!

Der kan kun være en rigtig tolkning, af den rigtige universale fysik!

Dernæst skal vi ind på de to meget forskellige spor i den tolkede universale fysik. Big-bang sporet, og det kvantefysiske 5 dimensionale spor.

De to typer af universal fysik er som nat og dag. Den ene er løgn, og den anden kan bevises matematisk.

Man kan ikke bruge en big-bangmodel til at prøve på at balancere og ”modbevise” en bevist 5 dimensional kvantefysisk model.

Det kan vi sammenligne med at en tilfældig dansker, som kun kan dansk, skulle læse alt hvad der står i en kinesisk eller arabisk avis.

Hvis man ikke kan forstå ”udenlandsk” eller den rigtige og fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysik, så kan den hellere ikke tolkes eller afsløres af et ”ikke eksisterende” big-bang, og et forkert big-bang tolket universalt forståelsesbillede. Det siger sig selv.  


Læs hele artiklen her! 

Her finder du de visuelle beviser på en ægte teleportation!  


Da Steven Hawking besøgte Danmark, sommeren 2016, sagde han til sidst i tv interviewet, at den virkelige virkelighed i universet ville somme tider kunne virke mere uforståelig, mærkelig og forunderlig end den vildeste science fiction. Det vil jeg give ham fuldstendigt ret i. Du skal virkelig ha et åbent sind, et stærkt mod og en meget stærk vilje til at finde ud af at det du søger er det rigtige.

Fordi den virkelige virkelighed, virker ikke bare uforståelig og forunderlig i starten. Den virkelige virkelighed er uforståelig og forunderlig i starten og til at begynde med. Men det er kun indtil at du opfatter og forstår fuldt ud hvad som virkelig sker, hvorfor det sker, og ikke mindst hvordan det sker. Alt ligger i detaljerne og de detaljer ligger i de to ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4de og 5te dimensioner.

 

Tænk bare på denne mørke masse som ikke kan ses, opdages eller detekteres. Den mørke masse er med andre ord pr. definition ”ikke fysisk” både af natur og karakter. Denne mørke masse er på en måde selve gravitationen i universet, og den er ”ikke fysisk” både af natur og karakter! Hvordan passer dette nye ”ikke fysiske” ind i det ellers kun 3 dimensionale og fysiske univers som skal og må være fysisk både af natur og karakter, og hvor der overhoved ikke findes mere end tiden? Det er jo det som den naturvidenskabelige 3 dimensionale fysik påstår.

 

Dermed opstår problemet i at forstå universet helt rigtigt, noget som kommer til syne i disse visuelle beviser. Det er ikke denne mørke masse som jeg tænker på her, men disse videoklip som er her på min hjemmeside, som viser ægte teleportationer. Det er de visuelle beviser på at universet er et 5 dimensionalt fysisk hologram. Dette er også beviser for at der aldrig nogen sinde har vært et big-bang. 

Ja, som Steven Hawking sagde det, så kan den virkelige virkelighed til tider virke til at være mærkeligere og mere forunderlig end science fiction. En ægte teleportation er da bedre end nogen som helst form for science fiction!? Det er jo den helt ægte vare! En ægte teleportation kan bare ikke foregå indenfor de kun 3 fysiske dimensioner. Det er i sig selv en fysisk umulighed.

Der skal og må være en "ikke fysisk" 4de dimension tilstede for at det skal kunne lade sig gøre, uanset, og denne 4de dimension skal og må være ”ikke fysisk” og kvantefysisk, både af natur og karakter. Dette scenario skal og må ske indenfor tiden og rummet som jo er og bliver 5 dimensionalt. En ægte teleportation kan kun foregå i et 5 dimensionalt kvantestyret univers!

Der er ingen anden mulighed.


Link til de visuelle beviser finder du her!

David Rountree’s og Thomas P. Fusco's beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt.


David Rountree er fysiker, han er også elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og dubeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre.

Dette har så ført til at han stort set udvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv ud af egnede laboratorie godkendte instrumenter. Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse apparater, og det mest kendte er vel ”The Wormhole Experiment” hvor han blandt andet opdager at ormehuller kun er åbne i et nanosekund.

Det er den tid en overførsel tager i fra a til b. Dette mener jeg også er det rigtige svar uanset afstand indenfor universet. Det stemmer også mere med denne nye fysik.

Han har sammenbygget et sted mellem 30 og 40 forskellige apparater som opfanger forskellige ting, og alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lydkilder kommer ind på mastertapen, i real time.

 

Fordelen ved denne metode er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da. Med mange flere af denne type data i fra forskellige huse, så danner dette et mønster.

Det er via denne proces, som foregår i real time, som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret vakuumboblen og gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed bevist det. 


Linket får du her!

Her er den helt nye grundlæggende og 5 dimensionale universale fysik, i det

5 dimensionale aktive maskinrum!

Læs mere om den helt grundlæggende model her! 


Her kan du læse om disse tre bøger som forklarer dig den eneste rigtige 5 dimensionale kvantefysiske model som er bevist af 

naturvidenskabens forskere og partikelacceleratoren! 

 

Link til diverse siden her!

Her på diverse siden finder du mange interessante artikler som understøtter denne nye 5 dimensionale universale kvantefysiske model og fysik.

Her finder du også vejen til den frie energi, som ingen kan tage sig betalt for. Big-bang universet er en politisk indført model og fysik, og det koster på bundlinjen!

Denne side bør absolut udforskes.

Siden er under udarbejdelse!

Vil du bestille et foredrag?


Du kan kontakte mig her!


nyfysik@nyfysik.dk