10 vigtige grunde til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang

10 vigtige årsage til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!

 


Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bangscenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som ikke nødvendigvis ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et uforstået opstartsbillede, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår. Du bør så absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vores rigtige aktive universale maskinrum, virkeligt fungerer, med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale kvantefysik!

Big-bang modellen kom på banen en gang midt i 1920erne, og dengang vidste man ikke hvor stort universet i grunden var. Derfor troede de fuldt og fast på at vores stjerne befandt sig i den eneste galakse i hele universet, Mælkevejen! Den eneste eksisterende galakse, og dermed mente nogen på at der skulle være en mulighed for et big-bang! Det var, og bliver en stor fejl! Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter, og i det afsluttende og konkluderende ellevte!

 

1 Hvis vi går dybere ind i den big-bangske filosofi, så siger den, at inden det sagde Bang, så var der kun et singulært punkt til stede, og absolut intet mere! Når vi også tænker på at denne big-bangske filosofi og teori, kun bygger op hele universet med 100 % kun fysiske partikler, så skulle man også kunne antage at dette singulære punkt, også var 100 % fysisk!? Dette påståede singulære punkt var jo kun på størrelsen af den spidse ende af en knappenål!?

Hvordan opstod dette singulære punkt, når der ikke findes mere i hele universet? Hvordan kan dette singulære punkt blive til ca. en trillion galakser?? Hvor kommer den enorme mængde energi i fra?

Kommer alt dette ud af det singulære punkt? Det er den store mystiske inflation som de bare ikke kan forklare på nogen som helst måde! Kig dig rundt i dette megastore univers, og spørg dig selv om hvordan dette bittelille singulære punkt, kan blive til alt dette som vi kan se og opdage i dag? Ca. en trillion galakser, kom det ud af dette lille ’punkt’?? Det aller første, som du helt og fuldt ud må tage stilling til selv, er om du tror på at universet skaber sig selv, ud af absolut ingenting, som i det berygtede big-bangscenario? Eller om skabelsen skete på en helt anderledes måde, og fik en form for ”hjælp uden i fra”, med den underliggende forståelse for at ”et eller andet” hjalp til med skabelsen. Årsagen er at ud af absolut ingenting, kommer der absolut ingenting. Som i big-bang scenarioet! Men med ”hjælp i fra universet udenfor”, altså i fra kontinuummet i kvantefysikken, så kan dette fysiske univers skabes, men dog på en helt fuldstændigt anderledes måde, end med et big-bang! 

Dette med at der kommer ”hjælp uden i fra”, skal bare forstås som at dette univers som nu skal skabes, altså vores aktive fysiske universale maskinrum, skal skabes indvendigt i et eksisterende og meget større og meget ældre og totalt ”ikke fysisk” univers. Dette større og ældre og totalt ”ikke fysiske” univers, er det nogen som kalder for, ”Skaberen” eller Gud.

Byt ud ordet skaberen, med ordet, et kvantefysik-kontinuum, så stemmer billedet lidt bedre for vores meget aktive del af universet. En plads skal og må alt dette komme i fra, fordi det kan ikke komme ud af det absolutte ingenting. Men denne nye fysik afslører at der skal og må være en universal skabende kraft bag alt dette, og hvem ved om der også kan skjule sig en skaber bag det hele, men den tanke tænkt helt ud, vil bringe dig i farezonen til at blive mere end ”småskør”. Husk at den energi som kommer ind, er ’intelligent og skabende’ i sig selv!!

Alt dette kommer i fra dette ældre og ”ikke fysiske” univers som ligger udenfor vores aktive universale maskinrum. En universal lov siger, at absolut ingenting, kan skabe sig selv ud af det absolutte ingenting!

Dermed bliver dette til den rigtige skabelse af det aktive fysiske universale maskinrum, og denne skabelse kommer jo selvfølgeligt i fra et sted, som er udenfor vores aktive fysiske universale maskinrum.

Dette er en del af det universale kontinuum!!

Dermed bliver dette aller først, til dit helt personlige valg, og hvad du selv vælger at ’tro’ på? Husk at filosofien du følger, skal og må stemme i absolut alt som kan ses og opdages! Skaber universet sig selv ud af det absolutte ingenting, som det så højt påstås i det berømmelige big-bangske scenario? Eller kommer det hele i fra et sted, et andet univers, som er udenfor vores universale maskinrum? Skabes vores universale maskinrum af sig selv, eller er det kvantefysikken som står bag skabelsen af universet? Hvad tror du selv er det mest trolige? Tror du overhoved ikke på at dette univers, kun er en ”forlængelse” af et kontinuum og af det ældre univers udenfor, og at dette bare er en del af netop dette universale kontinuum?? Hvad tror du ligger tættest på sandheden? Kommer vores univers til, ud af dette ”ikke fysiske” univers på udsiden?

Eller skaber big-bang universet sig selv ud af det absolutte ingenting, og via et enkelt singulært punkt, som eksploderer i dette påståede big-bang?

 

2 Når vi kigger på selve filosofien, modellen og teorien bag dette påståede big-bang og dette påståede singulære punkt, så siges det ifølge den standardiserede 3 dimensionale big-bangske fysik, at der ikke eksisterede noget som helst mere i hele dette univers, end dette singulære punkt på dette tidlige tidspunkt, inden dette påståede big-bang futtede af. Når der overhoved ikke eksisterer noget mere i hele universet, hvordan bliver dette singulære punkt skabt, og ud af hvad? Der er jo absolut ingenting til stede i dette universale forståelsesbillede, som kan forklare hvordan dette singulære punkt blev skabt ud af absolut ingen verdens ting!

Dette singulære punkt, kan heller ikke skabes, uden at de universale love er til stede! Så ”Noget” skal og må være til stede, med alle de universale love og alle de fysiske principper, inden der kan ske noget som helst, og inden der kan skabes noget som helst! Selv om det påstås at dette singulære punkt er på størrelse af den spidse ende af en knappenål, så skal og må det også, skabes af ”noget”! Dette siger den big-bangske filosofi ingenting om!?? Denne singulære tilstand har også en tendens til hele tiden at blive større end dette lille singulære punkt! Nu snakkes det om at dette ’singulære’, er et større område med denne singularitet!??

Men det gør kun problemet endnu større for den big-bangske filosofi og tolkning! Jo mere singularitet som skal skabes aller først, jo større problem er det at forklare skabelsen af dette, ud af dette absolutte ingenting! Et lille punkt, på størrelse af den spidse ende på nålen, vil måske kunne skabe en bittelille måne, og derfor må denne singularitet nu være på størrelse med en galakse, for at kunne skabe en trillion galakser! Hvordan kan al denne singularitet, dette universale råmateriale, skabes ud af det absolutte ingenting, uden at der også er universale love med i dette spil? Dette indikerer jo bare at dette ingenting, faktisk er noget mere end bare ”ingenting”! Husk at filosofien, skal og må altid, stemme med resultatet!

Det igen siger at der skal og må være noget på udsiden af vores universale maskinrum. Så hvordan skabes dette singulære punkt, og ud af hvad? Når der ikke eksisterer noget som helst i hele dette forkerte tolkede big-bangske univers, hvad skabes så universet af? Og hvordan?

Hvilken substans består dette absolutte ”ingenting” af, som skaber universet via et påstået big-bangscenario? Big-bang scenarioet er og bliver absolut paradoksernes paradoks! Mærk dig endeligt det!

Derfor er og bliver dette big-bang, en falsk og urigtig universal model og fysik!

 

3 Når så den totalt umulige skabelse, af dette påståede singulære punkt er på plads, så kan dette påståede og berømmelige big-bang futte af. Men her er der nok et meget stort problem! Den totalt uforståeligt store mængde energi som trænges til dette big-bang, kan bare ikke være til stede i dette bittelille og påståede singulære punkt! Så problemet er at forklare hvor denne enorme og totalt uforståelige store mængde energi kommer i fra, når der ikke eksisterede noget mere i hele universet på dette tidspunkt, end dette bittelille singulære punkt, og som efter sigende og oprindeligt, kun er på størrelse af den spidse ende af en knappenål!

Så hvor kom energierne til dette big-bang i fra? Hvor finder vi dette monstrum af et ”kraftværk” hen, som skal kunne producere og levere den totalt uforståeligt store mængde energi til dette påståede big-bang, og på det eksakte tidspunkt? Kan dette ”kraftværk” findes?  Det er også vigtigt at huske på den fornemmelse som de havde dengang når dette big-bang kom op på lystavlen. Dengang var de 100 % overbevist at størrelsen på universet var, kun ene og alene vores galakse, Mælkevejen. Dette big-bangscenario er altså kun ”beregnet” til at skabe en enkelt galakse, ifølge den originale big-bangske teori i fra 1920erne! Husk det!!

Men der er måske en trillion observerbare galakser der ude i det universale maskinrum! Så dette ”kraftværk” skal kunne levere en energimængde som er mindst en trillion gange større.

Det betyder at, nu blev det en trillion gange vanskeligere at komme op med et ”kraftværk” som kan levere den meget nødvendige mængde energi, til dette påståede big-bangscenario.

Har du nogensinde reflekteret lidt dybere over dette specifikke universale faktum?

Men det aller vigtigste bevis er jo de manglende aller første 30 millisekunder. Uden at det manglende bevis på de aller første 30 millisekunder af dette påståede big-bang kan forklares 100 % detaljeret, intet big-bang! Og det sker som sagt aldrig!

Matematikkens mestre, har et to siffret antal gange regnet sig baglænges på dette big-bangscenario, og hver eneste gang mangler der de berømmelige 30 millisekunder ned til det berømmelige 0 punkt!

Så det er matematisk bekræftet og bevist rigtigt mange gange, at dette big-bang ikke kan have futtet af, nogensinde! Hvor skal du vel kunne finde energierne til dette uforståeligt store og påståede big-bang?

Ude i dette absolutte ”ingenting”???

Så hvis du ikke kan forklare hvorhen dette enorme ”kraftværk” er lokaliseret hen, så vil du have et meget stort problem i at overbevise nogen som helst, om dette energiløse big-bang! Så hvor kom energierne i fra?

Det totalt umulige spørgsmål kan bare ingen svare på, så glem alt om et totalt fysisk umuligt big-bangscenario! Glem alt om at en big-bangmodel, kan være den rigtige universale model! Den er en gennemsyret falsk politisk model, og det er faktisk fuldt ud beviseligt i dag! Big-bang, blev politisk indført i 1920erne, og sidst i 1960erne!

 

4 Det næste problem er hvordan den eksploderende energi kan blive til den fysiske masse? Vi ved at påstanden om dette Higg’s bozon kom i 1967, og efter 45 år, i 2012, kom Thomas P. Fusco med spørgsmålet om hvad det var som gav dette Higg’s bozon sin fysiske masse!? Dette påståede Higg’s bozon er nemlig selv 100 % fulstendigt afhængig af at have en så kaldet ”fysisk masse” for at kunne fungere som et ’bozon’ som uddeler fysisk masse!?

Ups, det var nok et paradoks i rækken af paradokser, i det big-bangske standardiserede system!! I løbet af disse 45 år så var dette Higg’s bozon den suveræne uddeler af absolut al fysisk masse i hele universet, ifølge big-bang scenarioet. I løbet af alle disse 45 år har der blevet skrevet rigtigt mange bøger som ”bruger” dette Higg’s ’bozon’ til at forklare et eller andet i det universale fysiske big-bangske forståelsesbillede.

Dette er bøger som enten kun drejer sig om dette Higg’s bozon, eller hvor dette Higg’s bozon trækkes ind i sammenhæng med anden fysik, for at prøve på at overbevise dig om hvordan disse big-bangske energier kan blive til den fysiske masse, i det kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bangske forståelsesbillede.

I al denne skrevne litteratur, og i løbet af alle disse nævnte 45 år, så var dette Higg’s bozon fuldstændigt afhængig af at selv få tildelt den fysiske masse, for at kunne fungere som et masseuddelende ’bozon’!

Alle påståede bozoner, indeholder nemlig 100 % fysiske partikler!

Så spørgsmålet er hvordan fik dette Higg’s ’bozon’ sin fysiske masse, og hvorfor skulle dette Higg’s ’bozon’ have sin fysiske masse uddelt aller først, inden det selv kunne stå som påstået uddeler af al fysisk masse? Det er da et mærkeligt paradoks! Du må forstå at det som først ”uddeler” fysisk masse til dette påståede og fysiske Higg’s ’bozon’, kan kun være den helt rigtige uddeler af absolut al fysisk masse, generelt i hele vores universale maskinrum. Hvad skal vi vel med to uddelere af den fysiske masse, når vi har det overstyrende gravitationsfelt! Men her mener jeg på at videnskaben muligvis tager fejl, lige akkurat her, fordi dette misforståede Higg’s ’bozon’, er kun et ”bozon” ifølge den big-bangske lære og standard fysik, og dette big-bang er altså fundet 100 % falskt af partikelacceleratoren nede i Cern!

Der findes ingen bozoner i dette univers, fordi bozoner indeholder 100 % fysiske partikler! Det er kun felter, altså Higg’s felter, og de tilhører ikke det big-bangske univers, men det kvantefysiske univers!

Det er dette Higg’s felt som står for skabelsen af dette berømmelige og mærkelige universale stof, som Carl David Anderson påviste og beviste engang i 1930erne! Dette er den eneste brug af Higg’s feltet, og det sker hver gang et nyt atom skabes! Higg’s feltet skaber kun stoffet, og kun det! Dette vil du forstå inden du er færdig med denne bog!

Den helt rigtige uddeler af den fysiske masse hedder, det 4 dimensionale gravitationsfelt og det er kvantefysisk, og er ”ikke fysisk”, både af natur og karakter! Der kan kun være ’en’ uddeler af den fysiske masse, og den uddeler kan kun være kvantefysisk, og 100 % ”ikke fysisk”, både af natur og karakter! Dermed kan det fastslås at den fysiske masse skal og må blive fysisk på en helt anderledes måde, end hvad big-bang scenarioet beskriver og påstår. Husk nu også at gravitationsfeltet, atomet, totalt overstyrer Higg’s feltet, i enhver situation!

Måden den fysiske masse skabes på, er overhoved ikke afhængig af noget som helst af den forkert tolkede model, og alle de forkerte forklaringer, som kommer i fra dette påståede big-bangske og standardiserede univers. Alt som sker af skabelse og fysik, i dette meget aktive universale maskinrum, sker på en helt anden og fuldt ud beviselig måde! Hele denne universale skabelseshemmelighed, bliver afsløret i detaljer i bogen, ”Genopdagelsen af den femte dimension”!

Big-bang universet er det som jeg kalder for ”alternative fakta”. Partikeluniverset er altså de alternative fakta! Det vil sige påståede fakta som aldrig nogensinde kan bevises, uanset hvad du end gør.

Et big-bangunivers kan bare ikke bevises, nogensinde, uanset hvad du end gør, men det beviser faktisk noget helt andet og meget vigtigt i dagens aktuelle billede. Hvad dette andet bevis er for noget, får du også vide mere om senere i denne bog.

 

5 Den fysiske masse består af atomer, men er alle disse atomer kun 3 dimensionale og kun fysiske? Det påstås i hvert fald ifølge big-bang teorien! Den teori, påstår at alle universets atomer, kun er 3 dimensionale, og kun er 100 % fysiske, både af natur og karakter, og er opbygget kun af 100 % fysiske artikler!? Denne forkerte standardiserede påstand støttes faktisk også af naturvidenskaben i dag!?

Derfor undervises det kun i den big-bangske model!? Men igen er der problemer med denne forkerte big-bangske tolkning og forklaring! Du kender forhåbentligt til dette med den nyere batteriteknologi, og at et batteri kan indeholde store mængder energier, alt efter hvor god teknologien er, som står bag ladeevnen! Men kan et batteri bibeholde de indre energier i, lad os sige i 10000 år? Nej, vel! Så den store og ”almægtige Duracell konge” kan ikke bibeholde de indre energier i tusindvis af år. Det kan vi nok hurtigt blive enige om. Universale energier er flygtige, og har det nemlig med at ”forsvinde” over tid, og det gælder faktisk for alt som er fysisk og som indeholder energier i vores universale maskinrum, og det uanset hvad. Disse 4 dimensionale kvantefysiske energier er vanskeligt at lukke inde i noget som er fysisk!

Derfor forsvinder energierne i fra batterier! Men kan du forstå hvordan et bittelille og kun 3 dimensionalt og 100 % kun fysisk big-bangsk atom, skal kunne opretholde den ”konstante” indre energi, i mere end disse påståede 13,5 milliarder år? Alle atomer har en indre energi som skal og må bruges til at binde sig med andre atomer, og dermed kunne danne de meget vigtige fysiske molekyler, og på den måde skabe al den fysiske og detekter-bare masse. Så her har vi med Duracell kongernes absolutte ”overmænd” at gøre, de påståede evigtvarende big-bangske atomer!

Tænke sig til at disse kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bangske atomer, som har den bittelille størrelse, ikke kan miste sin indre energi i over 13,5 milliarder år? Og de er altid helt fuldt opladede!?

Hvordan kan dette være rigtigt, selv i et big-bangsk tolket univers? Hvordan kan et bittelille kun 3 dimensionalt og kun fysisk big-bang atom, bibeholde disse indre energier i langt over 13,5 milliarder år, uden at tabe noget som helst af disse indre energier, og som skal og må være der, for at opretholde den fysiske masses eksistens?

Kan du på nogen som helst måde forklare det? Hvordan kan nogen i det hele taget påstå dette misforståede forståelsesbillede om den fysiske masse? Uden disse meget nødvendige og konstant vedvarende indre energier i atomerne, ingen blivende fysisk masse! Derfor er det faktisk forunderligt at universet fremdeles består! Men det skyldes kun det faktum, at vi ikke lever i et big-bangsk tolket univers!

Det univers som vi faktisk lever i, er i et kvantefysisk styret univers, og det er også den eneste tænkelige mulighed, når alt kommer til alt.

Den eneste tænkelige mulighed, for at et atom i det universale maskinrum skal kunne bibeholde og fremdeles indeholde sin indre energi i milliarder af år, er at atomet i sig selv er 4 dimensionalt, todelt, og har en ”ikke fysisk” tvillingeatomkerne som stråler energier ind i den 3 dimensionale fysiske side af atomet og ind i Higg’s feltet! Det er den energirige oscillerende kvantefysiske side af atomet, og der finder du overførslen af alle disse ”kerneenergier”!!

Disse ”to kerner og dele” af atomet, deler de eksakt samme universale geometriske punkter i det universale maskinrum, men ligger i forskellige overlappende dimensioner. Husk at den 4de dimension er ”energidimensionen” i det universale maskinrum! Der er ingen anden måde at forklare at atomer kan bibeholde de indre energier på, i over en så lang tid. Dette er den kvantefysiske løsning på energiforsyningen til absolut alle universale atomer, og derfor er atomet et ”todelt” felt, som er kvantefysisk, med en fysisk synlig og detekter-bar side! Den kvantefysiske side, er selve atomet, som er et energirigt oscillerende felt! Indvendigt i hvert eneste detekter-bare atom, finder vi et Higg’s felt, og Higg’s feltets meget forunderlige stof!

Dette forstærker også det indtryk, at vores univers er skabt på en helt og fuldstændigt anderledes måde, og at vores universale maskinrum fungerer på en helt anderledes måde end til nu antaget af det fejltolkede big-bangske univers, og alle de påfølgende og totalt ubrugelige big-bangske teorier, og det uanset hvilken som helst udgave.

Der eksisterer jo to-tre udgaver af denne big-bangske tolkning, og ingen af dem er overhoved i nærheden af at være rigtige i tolkningen af universet! Du finder bare ikke noget i den big-bangske tolkning, som er rigtig!

Du finder heller ingen absolutte beviser, i den big-bangske tolkning, model og fysik!

Nok en gang fejler big-bang scenarioet og den kun 3 dimensionale og kun fysiske masse! Vi har allerede to udgaver kørende hele tiden, og det er den standardiserede 3 dimensionale fysik med et big-bang!

Den anden er den standardiserede naturvidenskab, også med en big-bangmodel. Forskellen er at naturvidenskaben langt om længe har accepteret at der findes mørk masse og mørk energi i det universale maskinrum. Men disse to ingredienser, er begge to ”ikke fysiske” og kvantefysiske, og de opstår bare ikke i fra et big-bang tolket univers.

Alle universale atomer er og bliver 4 dimensionale, liggende i en 5 dimensional rumtid!! Et big-bangscenario er fuldt ud beviseligt en totalt fysisk umulighed at gennemføre, i en hvilken som helst universal forstand, og har beviseligt derfor aldrig sket! Så glem alt om et big-bang! Glem alt om kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bangske atomer. De eksisterer bare ikke!!

 

6 Når så dette energiløse og påståede big-bang, påståeligt har skabt al den påståelige fysiske big-bangske masse, via dette påståede Higg’s bozon, så farer denne masse udover i fra dette eksplosionspunkt, i alle kuglens retninger, og det med en ekstrem stor hastighed!  

Der er absolut ingenting som kan stoppe den vilde flugt af denne fysiske masse udover i universet. Dette ender i det berømmelige ekspanderende og udtyndede ballonunivers. Efter hvad big-bang fysikken påstår, så er al gravitation i universet knyttet til selve den fysiske masse, i form af en påstået Graviton partikel! Vel, denne svage gravitationskraft som denne Graviton partikel repræsenterer i den fysiske big-bangske masse, er nu på vej i en meget stor og hurtig spredning, efter dette påståede big-bang. Det kan kun gå en vej, og det er udover i en vældig stor hastighed, og det uden stop!

Det er altså ikke gravitationen i fra disse påståede Graviton partikler, som kan bremse den vilde spredning. Det er heller ikke vakuummet, eller ’undertrykket’ indvendigt i big-banget, som kan trække ”ballonen” sammen igen efter ”eksplosionen”. Der var jo absolut ingenting til stede når dette påståede big-bang futtede af, så der var allerede det absolutte vakuum!!! Der er med andre ord ikke noget som helst som kan stoppe denne enorme spredning. Ingenting kan stoppe denne hurtige ”udtynding” som sker efter dette big-bang! Dermed kan det også fastslås, nok en gang, at et big-bang tolket univers, er en total umulighed i sig selv!

Så er spørgsmålet om denne graviton partikel overhoved eksisterer? De kan bare ikke finde den, der nede i partikelacceleratoren i Cern, og nu skrives det oktober 2018! Dette fører til at der ikke er nogen gravitation, i dette påståede big-bangske tolkede univers, overhoved. Der eksisterer absolut ingen Graviton partikler! Det konkluderer også flod og ebbe effekten med. Men graviton partiklen er også fuldstændigt overflødigt i det helt rigtige tolkede universale maskinrum. Den universale gravitation udføres nemlig af alle de ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4 dimensionale gravitationsfelter, som er i universets aktive maskinrum!

Der er nærmest uforståeligt mange af dem, og i alle mulige størrelser, og i alle tænkelige fysiske niveauer! Det er kun gravitationsfelter som skaber alt det vi kan se, opdage og detektere!

Igen fejler big-bang scenarioet og forståelsen for den universale gravitation. Det at kunne forstå den 4 dimensionale ”ikke fysiske” universale gravitation helt rigtigt, er alfa og omega hvis du tænker på at forstå, hvad som virkeligt foregår i det aktive universale maskinrum!

Men før du kan forstå gravitationen rigtigt, så må du forstå selve fysikken i denne ”ikke fysiske” 4de dimension, og det får du vide alt om i bogen. Fysikken er nemlig en helt egen separat og unik 4 dimensional fysik, og den er fuldt ud bevist i dag. Denne avancerede fysiks 4de dimension, er den dimension som virkelig mangler i det universale tolkningsbillede. Der er også en unik 5 dimensional fysik, i det 5 dimensionale universale maskinrum. Det er selve rummet. Rummet er altså 5 dimensionalt i dybden! Disse to ”ikke fysiske” dimensioner, skal og må være der, i den rigtige tolkede universale kvantefysik! Hvis ikke, intet univers!

 

7 Det næste store problem som dukker op er, hvordan denne hurtigt spredende fysiske masse kan blive samlet til måner, planeter og stjerner osv.? Til det trænges der en helt virkelig og helt rigtig universal gravitation! Det berømmelige kvantefysiske gravitationsfelt!

Kan du på nogen måde forklare hvordan denne fysiske masse kan blive til alle de himmellegemer vi har i universet? Der er jo kun en spredning af al den fysiske big-bangske masse, og det i meget stor hastighed.

Den påståede gravitationseffekt, i fra alle disse påståede og ikke eksisterende Graviton partikler, kan ikke på nogen som helst måde samle den hurtigt spredende fysiske masse, til de mange himmellegemer som faktisk er i universet. Så nok en gang, kan ikke et standardiseret big-bangscenario, bruges til at kunne forstå hvordan det universale maskinrum virkeligt fungerer. Det håber jeg på at du kan forstå.

Nok en gang skal vi ud i den ”ikke fysiske” 4de dimension og finde det ”ikke fysiske” kvantefysiske og 4 dimensionale gravitationsfelt. Det er kun alle disse mange gravitationsfelter, som både kan skabe den fysiske masse og holde den skabte fysiske masse samlet, på indersiden af de samme respektive skabende gravitationsfelter. Husk at det universale vakuum er absolut og totalt trykløst. Det vil sige, ikke overtryk eller undertryk, men et absolut og totalt trykløst vakuum!

Alle himmellegemer som spinder om sin egen akse, indeholder et overtryk som vil udover! Den eneste mulighed til at opnå dette indvendige tryk på, er indvendigt i et ”ikke fysisk” kvantefysisk gravitationsfelt.

Men hvordan fungerer dette, og hvad bliver resultatet af dette?

Dette bliver efterhånden til en ”trykkoger”. Trykket som vil udover, vil bare øge hele tiden, og derfor skal og må der også være et medie som aller først kan skabe dette indvendige tryk, og for at holde trykket tilbage, og for at opnå et indre tryk! Det er nogen af opgaverne til det ”ikke fysiske” og 4 dimensionale gravitationsfelt. Men det har rigtigt mange flere ”opgaver”!

Dette gravitationsfelt er som sagt ’ikke fysisk’ både af natur og karakter. Gravitationsbølgerne er i sagens natur også 4 dimensionale og ”ikke fysiske” både af natur og karakter, og kan altså pr. definition ikke ses, opdages eller detekteres. De ’trykker’ ind mod centrum hele tiden!

De kan ikke opdages på den simple måde! Der skal noget mere til, noget meget større! De påstår at de har registreret gravitationale bølger ved at sætte op to laserstråler i fra to forskellige vinkler og med lang afstand og som træffer et spejl flere kilometer væk!

Spørgsmålet er mere om det er rystelser i fra planeten de registrerer i dette forsøg på at afsløre disse gravitationale bølger! Men der er nogen som faktisk påståeligt mener at disse gravitationsbølger, eller Gravitoner vil kunne afsløres. Dette bruges der enorme summer på, uden nogen som helst brugbare resultater! Dette kan kun gennemføres, dersom den politiske vilje er til stede, og det er den, i dette politisk indførte big-bangske univers! Men disse gravitationale bølger findes altså!! Men jeg stiller spørgsmålstegn til fremgangsmåden!?!

Der er faktisk et instrument i dag, som kan registrere variationen af disse forunderlige gravitationsbølger, og hvad dette er for et instrument, får du vide i bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Dette er ikke et instrument som i udgangspunktet er bygget for at afsløre gravitationsbølger med, men skal i grunden bruges til noget fuldstændigt helt andet! Dette instrument opfanger faktisk trykvariationer i gravitationsbølgerne, og det kan faktisk bevises fuldt ud! Disse beviser finder du selvfølgeligt også i bogen. Du får også beviser for hvordan gravitationsfelterne skaber den fysiske masse, og holder den samlet.

Det vil sige at du får vide den universale hemmelighed, som ligger i hvordan alle universale atomer virkeligt bliver skabt! Denne hemmelighed er nøglen til forståelsen af den kvantefysiske masse!

Med denne nye dybtliggende forståelse for skabelsen af alle de universale kvantefysiske atomer, vil du for alvor begynde at forstå dette rigtige kvantefysiske univers! Den universale gravitation, er noget af det som er mest misforstået i alle dagens udgaver af den big-bangske fysik, og det uanset hvilken, og det er hovedårsagen til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne. Hvordan de dannes og hvordan de fungerer osv.!

Den universale gravitation skal og må forstås helt rigtigt, ellers går det som det har gjort for astrofysikere og fysikere. De kan jo ikke forklare stjernerne!! Igen ender vi i dette med partiklen og bølgen, og bølgen vinder hver eneste gang! Ikke sandt! Det er kun fordi, universet kun er kvantefysisk og ”ikke fysisk”, og er ’bølgen’ hele vejen igennem!

Forklaringen på hvordan gravitationen opstår, hvordan den skaber og udvikler universet til det som vi ser i dag, får du en meget grundig forklaring på, i den første og grundlæggende bog. Du får også en grundig forklaring på hvordan alle disse gravitationale linser opstår, og hvordan de udvikler sig til disse berømmelige gravitationslinser! Alt dette styres 100 % af denne 5 dimensionale kvantefysik. Universets eneste rigtige grundlæggende model og fysik!

 

8 Det næste problem er at få lys i universet, så at det kan ses! Den kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bangske masse, kan kun producere fysiske bølger, og ingen af disse kun fysiske bølger, kan passere igennem det universale vakuum! Det er et ubestrideligt universalt faktum! Så alle mulige slags tænkelige big-bangske fysiske processer, som overhoved kan foregå inde i stjernen, kan altså ikke blive til det stjernelys, som lyser op vores hverdag!

Hemmeligheden ligger i hvordan selve lyset dannes i stjernen. Lyset er nemlig kvantefysisk, og er ”ikke fysisk” både af natur og karakter, og lyset er altså 4 dimensionalt! Det betyder også at selve lyset som kommer i fra stjernen, er totalt usynligt. Dette sker via en ”ikke fysisk” og kvantefysisk proces i koronaen til stjernen, og koronaen ’er’ gravitationsfeltet! Nu vil nok mange sige at vi kan se solskiven og lyset som kommer der i fra, men det som vi kan se, er de fysiske processer på overfladen af stjernen. Lys påstås at være stråler, og hvis de er, så er de fremdeles fuldstændigt usynlige, som alt andet som er ”ikke fysisk” i dette univers er.

Lyset er faktisk mere som et sammenhængende kvantefysisk felt, som udbredes i alle kuglens retninger! Lyset bliver kun synligt, når det træffer noget som allerede er fysisk. Som når lyset træffer linsen til teleskopet der ude i verdensrummet, eller i visiret til astronauten, eller at det træffer atmosfæren, og spredes som det stjernelys, som vi opfatter det til at være.

Ingenting som er fysisk, kan ses, opdages eller detekteres, hvis det ikke indeholder dette berømmelige universale stof som Carl David Anderson påviste og beviste en gang i 1930erne!

Dette stof er det eneste stof i hele universet, og det er dette stof som findes i alt som er 'fysisk’ og dermed er det dette stof, som afgør hvad som er detekter-bart og fysisk eller ikke!?! Disse 4 dimensionale og usynlige ”lysstråler” i fra stjernen, træffer dette universale stof i den fysiske masse, og dette møde mellem disse to meget forskellige frekvenser, gør den fysiske masse synlig, observerbar og mulig at detektere. Frekvenserne, falder i frekvens i det møde! Det er dette ”stof” som skiller den ”ikke fysiske” side i fra den fysiske side. Det er her det markante skille går i mellem den fysiske og den ikke fysiske verden, og ”stoffet” gør kun universet synligt, observerbart, og på en måde ”fysisk”!! Men det er kun kvantefysisk!!

Dette fører til, at de processer som skaber lyset, er ”kvantefysiske” processer, og alle disse processer foregår typisk indvendigt i stjernen og ender i stjernens gravitationsfelt. Uanset, så skal og må enhver overførsel af informationer eller energier, have et medie til at passere igennem. Al den type overførsler sker i den ”ikke fysiske” 4de dimension, og via det medie som hedder for den ”kvantefysiske” 4 dimensionale Æter, også kaldet The Zero Point Grid! Dette ”ikke fysiske” medie skal og må være der for at det universale maskinrum skal fungere som det virkeligt gør. Uden Æteren, intet overført lys i fra stjernen. Al kommunikation eller overførsel af energier i universet, kan kun foregå via denne universale ”ikke fysiske” Æter!!

Et eksempel på denne kommunikation, er det som foregår mellem de to dele i den splittede foton. Den kommunikation kan ikke forklares af et big-bangsk univers. Det kun fysiske big-bangske univers viser igen at det ikke kan stække til, når det gælder den helt rigtige universale forklaring og forståelse. Hvis den fysiske masse kun ene og alene er 100 % fysisk, både af natur og karakter, og kun er 3 dimensional, så fungerer ikke det universale maskinrum!

Det er og bliver et universalt faktum! Det vil i øvrigt føre til et helt 100 % statisk og mørkt univers, og det kan vi jo med egne øjne se ikke er tilfældet. Så dermed kan vi glemme alt om et hvilket som helst tolket big-bang scenario. Men det har du vel forhåbentligt forstået til nu!

 

9 Vi ved udmærket godt at der er en stor universal inflation/ekspansion, og nu vi ved også at den inflation/ekspansion ikke kommer i fra et big-bang scenario! Dette berømmelige energiløse big-bang er der ikke meget tilbage af nu, så hvorfor ikke bare sige farvel til det Newtoniske univers, det Bohrske univers og det standardiserede univers! De har alle en fuld tiltro på at skabelsen af universet skete ved hjælp af et ”energiløst” big-bang. Big-bang teorien ”producerer” også alle disse kun 3 dimensionale og kun fysiske atomer, ligesom den Bohrske atommodel er! Det samme gør den standardiserede naturvidenskabelige model og fysik!

Dermed har ingen af disse tre big-bangske teorier ret i hvordan universet blev skabt, og derfor ved de heller ikke hvordan det universale maskinrum virkeligt fungerer. Men det som gør at naturvidenskaben ikke helt kan sammenlignes med den standardiserede 3 dimensionale fysik, er på grund af at naturvidenskaben efterhånden har regnet sig frem til at der skal og må være en ”mørk” energi som får universet til at ekspandere.

Der er også en ”mørk” masse som skal og må være der, hvis ikke så hænger ikke galakserne sammen. Det at denne ”mørke” energi og ”mørke” masse, kun kan regnes ud, er på grund af at de to også tilhører disse to fantastiske ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4de og 5te dimensioner. Denne 4de dimension er den absolut skabende, styrende og kontrollerende dimension, i alle henseender i den 4 dimensionale fysiske verden, og i det 5 dimensionale meget aktive universale kvantefysiske maskinrum. Den er med andre ord den aller mest dominerende dimension i hele det meget aktive 5 dimensionale universale kvantefysiske billede!

Al fysisk masse i det universale maskinrum er 4 dimensional, og ligger i en 5 dimensional rumtid. Det vil sige at alt som du ser rundt dig, er som minimum 4 dimensionalt.

Det 3 dimensionale udseende, er faktisk en optisk illusion! Alt i et ”kuglerundt” felt, vil blive 3 dimensionalt af udseende! Et universalt geometrisk faktum! Det helt rigtige universale faktum er, at der faktisk ikke findes noget i hele universet, som kun ene og alene er 3 dimensionalt og kun fysisk! Du finder ikke nogen som helst fysisk masse i hele dette universale maskinrum, som ikke indeholder de minimum 4 dimensioner!

Det inderste du kommer til, er ikke 3 dimensionalt, men fuldt ud 4 og 5 dimensional, og kun det! Der findes ikke noget, som er 100 % kun 3 dimensional og 100 % kun fysisk, i dette aktive universale maskinrum!

Alt sammen er kvantefysisk, og 4 dimensionalt, som minimum!!!

Det du finder udenom, er et ”ikke fysisk” universalt rum, den 5te dimension og vakuummet. Så alt du ser, er helt og fuldt ud 4 dimensionalt, og alt tomrum i mellem, er 4 dimensionalt og 5 dimensionalt og er ”ikke fysisk” og kvantefysisk, og alt det igen, ligger i et absolut universalt vakuum. Det er kun Higg’s feltet som kan fremskaffe dette kvantefysisk stof, som kan ses, opdages og detekteres, og dette stof er også fuldt ud 4 dimensionalt og kvantefysisk! Dette universale faktum, tager forhåbentligt livet af det sidste håb som big-bang tilhængere klamrer sig til. Der har som sagt aldrig nogensinde været et påstået big-bang!

Som sagt så er universet skabt på en helt anderledes måde, og det fører til en helt anderledes og dominerende fysik i det universale maskinrum. Måden det fuldt ud beviste gravitationsfelt kommer ind i vores tilværelse på, beskriver det aller vigtigste fysiske princip i vores univers.

Det er måske det vigtigste fysiske princip i universet, generelt. Det er det helt grundlæggende fysiske princip, af en helt specifik universal lov, som tydeligvis ikke er medregnet i dagens big-bangske tolkning.

Det ’runde’ energirige oscillerende felts kvantefysiske lov! Denne nyere og mere korrekte og helt grundlæggende universale model og fysik, er helt og fuldt ud 5 dimensional, og dermed er det kun det beviste Einsteiniske univers tilbage, som matcher med disse 5 dimensioner. Partikelacceleratoren beviste kun eksistensen af bølgen, feltuniverset, og Higg’s feltet! Nok en gang vinder bølgen over den fysiske partikel!

Einsteins udvidede relativitetsteori siger beviseligt også 5 koordinater, og det betyder at der skal og må være 5 dimensioner, i det aktive universale maskinrum. Den samme teori siger også at universet skal og må ekspandere! Noget som i eftertiden viser sig at være mere rigtigt, end det påståede, og mere ”statiske” og ’konstante’ universale tolkning, som ligger i dette politiske standardiserede big-bangske scenario!

Alle de påfølgende forkerte big-bangske tolkninger, som kommer ud af dette politisk indførte big-bangske univers, vil altid være forkerte og falske! Universet er mere ”levende” end det er ”dødt”. Det vil sige at vi lever i et meget dynamisk og ”levende” univers, som vokser i volumen på grund af ekspansionen som foregår, og som af denne grund får tilført energier hele tiden, noget som igen fører til mere fysisk masse!

Skabelsen har nemlig aldrig stoppet op! Skabelsen foregår lige akkurat nu!! Den startede engang for rigtigt længe siden, og foregår endnu den dag i dag, og vil fortsætte med det i lange tider endnu. Universet skabes som sagt på en helt anderledes måde, end til nu antaget, i et falskt og politisk tolket big-bangsk universalt forståelsesbillede, og den universale skabelse er ikke over endnu! Universet er adskilligt ældre end hvad big-bang modellen påstår! Måske 3 – 5 gange så gammelt. Måske endnu ældre, siden det aller første lys i skabelsen!

 

10 I dette virkelige univers, mangler der noget meget væsentligt, nemlig det levende liv! Men der er altså en meget stor forskel på den fysiske masse som universet er skabt til at være, og den biologiske masse som alt det levende liv består af. Disse to typer af fysisk masse kan bare ikke sammenlignes, helt og fuldt ud! Kun på grund af at den ene type masse indeholder den berømmelige dna-sekvens!

Det gør ikke den anden type af den universale fysiske masse!

Men det som er fælles for begge disse to typer af fysisk masse, er at de begge består af disse kvantefysiske, todelte, 4 dimensionale atomer, som ligger i en 5 dimensional rumtid.

Men der er store forskelle på disse to typer masse, den fysiske, og den biologiske!

Det vil sige at big-bang universet i sig selv, ikke kan komme op med denne avancerede dna-sekvens! Skulle ligesom big-bang universet selv kunne klare at komme op med denne avancerede dna-sekvens, gennem det som kaldes for en tilfældighedernes tilfældighed?? Det er der bare overhoved ingen muligheder til! Denne meget avancerede dna-sekvens, er fælles for absolut alt som findes af levende biologisk liv i dette i univers! Dette levende biologiske liv, kan kun skabes af denne meget avancerede 5 dimensionale kvantefysik!

Husk også at den påståede rna, som påståeligt skaber den rigtige dna, også er fuldt ud biologisk!!

Men det levende biologiske liv kan kun skabes når forholdene tilsiger at det biologiske liv kan begynde! Så den tolkning som ligger i big-bang modellen, kan du nok en gang smide i skrællespandet!

Mange tror på at livet må have kommet hit til planeten, i fra et andet sted i universet. Det har jeg overhoved ingen tro på! Livet her på planeten opstår lokalt her på planeten! Hvorfor skulle det være en umulighed, at livet opstår her, helt lokalt på planeten??

Hvis du bare følger denne big-bangske tankegang bagover, så ender du med at livet skal og må skabes et helt andet sted! Men hvordan, hvorhen og hvornår? Hvordan skal dette kunne foregå, når der ikke er andre pladser tilbage i universet til at påstå, at det kom der i fra? Det er der vi skal hen, og så kan du glemme alt om at livet må have kommet i fra et andet sted! Hvordan opstår dna-profilen og det biologiske liv?

Forstår du dig på afstandene i dette store univers?? Hvor lang tid tror du det vil tage at bringe livet hit, og hvor skulle dette liv komme i fra? Alt skal og må have en start, og en ende. I vores tilfælde så starter livet her lokalt på planeten, og det som sætter dette i gang, er den avancerede kvantefysik! Dette skete for rigtigt lang tid siden, og nogen mener på at dette startede for ca. 6-800000000 år siden. Den kimbriske eksplosion, men det kan have startet op tidligere! Der er desværre ingen andre muligheder tilbage, når man rigtigt tænker igennem dette biologiske ”problem”!

Det er kvantefysikken som skaber absolut alt i dette aktive universale maskinrum, og det inkluderer så absolut det levende biologiske liv! Det er derfor det resterende af universet er skabt aller først!

Universet er skabt for at være platformen for det levende og fuldt ud fysiske liv.

Det er kun i denne fysiske tilstand, at vi som er de 4 dimensionale og paranormale ’sjæle’, er i stand til at kunne formere os, og blive til de kvantefysiske 4 dimensionale astrale legemer, og derfor er universet skabt for os! Er det en fuldstændigt utænkelig tanke for dig? Hvis det er en utænkelig tanke, så bør du tænke dig dybt og grundigt om igen!

Først når planeten er langt nok i den universale udvikling, kan livet slippes til. Det som undrer rigtigt mange forskere i denne verden, er netop denne Kimbriske eksplosion. Helt pludseligt og ud af hvad, opstod der nærmest alt muligt af levende liv!? Alt dette nye levende liv skiller sig i fra den resterende planet, netop på grund af denne berømmelige dna-sekvens! Den er så avanceret lavet og sammensat, at det er en total fysisk umulighed i sig selv, at dette kunne komme til ved en ”mærkelig” universal big-bangsk tilfældighed! Det håber jeg virkeligt på kan forstås på den helt rigtige måde! Big-bang universet kan ikke ”producere” dna-strengen!

Universet i sig selv, er absolut ingen tilfældighed, det er helt og fuldt ud planlagt ned i den aller mindste detalje! Der skal en plan og en løsning til, for at kunne skabe hele dette univers på den helt rigtige måde!

Der skal og må være en universal lov og en universal orden til, i dette 5 dimensionale og meget aktive universale maskinrum, for at universet kan fungere i det hele taget!

Alt dette bliver udført af denne avancerede meget aktive 5 dimensionale kvantefysik! Det er kvantefysikken som skaber alt i dette aktive universale maskinrum, og det sker kun via den avancerede kvantefysiske 5 dimensionale universale model og fysik!

Det er også kun kvantefysikken som skaber, styrer og kontrollerer absolut alt ved den levende og biologiske dna-sekvens! Det vil så absolut sige os! Derfor er det også kvantefysikken som styrer os, gennem generne vores! Generne igen, kan faktisk ’programmeres’, og det sker hele vejen igennem dit liv. Det vil sige at alt som er af det levende biologiske liv, er fuldstændigt anderledes skabt, end det resterende univers er!

Vi som er skabt ud af dette levende biologiske liv, er derfor meget specielle i dette universale forståelsesbillede. Vi er måske toppen af kransekagen, i den så kaldede fysiske verden, hvor vi er fuldstændigt på ’egen hånd’!!

Men vi er alle sammen biologiske ”robotter” og vi må lære absolut alt i fra bunden af. Det er lærdommen som bringer dig videre i dit livs forløb! Alle dine ”lærdomme” bliver kodet ind i din dna-streng.

Noget af den biologiske lærdom som kommer i fra generne, kan dog gøre udslag hos afkommet, børnene! Men det igen, er der næsten nok diskutabelt stof i, til en hel ny bog! Dette med den overstyrende biologiske dna, er nemlig et meget interessant område!

Alt dette har sket på grund af at universet er skabt på den kvantefysiske måde, og ikke af et påstået og meget fejltolket big-bang! I det påståede big-bangske univers, vil der ikke være levende biologisk liv!

Fordi det levende biologiske dna-styrede liv, kan bare ikke opstå helt af sig selv, og ud af en absolut dna-løs og så kaldet universal kemisk big-bangsk masse! Det håber jeg på at du kan forstå, selv med en big-bangsk baggrund og overbevisning!

For at nemmere skille dem, så vi har en universal ”kemisk” masse, og vi har en universal biologisk masse! Hvis der er forhold som svarer til at det biologiske liv kan ”indsættes”, så dukker dette biologiske op, og det uanset hvorhen i dette univers. Mærk dig det! Derfor er chancerne for at hele universet er fuldt af biologisk liv, også til stede! Det er kvantefysikkens gravitationsfelt, som står bag alle forme for skabelser, i dette aktive universale maskinrum!

Men det hele kommer ud af den indkommende energirige oscillerende universale information, i fra det ældre udenfor liggende univers, og denne universale information skaber aller først informationsfeltet, som er den 7ende dimension, og dette aller første felt skaber vakuummet og overstyrer alle indenfor liggende kvantefysiske processer!

Feltet indeholder tiden og alle universale love og beskriver alle mulige kvantefysiske processer! Dette er en del af det universale kontinuum, og indenfor vakuummet finder vi vores universale og meget aktive maskinrum, som kun kan fungere helt rigtigt med 5 meget aktive dimensioner! Dette siger også Einsteins beviser, og det siger mine beviser!!  

Det er som sagt kvantefysikken som er mellemleddet i den rigtige forståelse for skabelsen af universet og skabelsen af det biologiske levende liv! Det håber jeg på at du efterhånden begynder at kunne indse og acceptere! Hvis du nu begynder at forstå noget mere af denne mere avancerede 5 dimensionale kvantefysik, så har jeg måske fået dig lidt mere interesseret i helheden i dette med skabelsen af universet, og skabelsen af det levende biologiske liv!

Fysikken som kommer ud af denne kvantefysiske skabelse, kan på ingen måde sammenlignes med den big-bangske tolkning af fysikken i universet. Disse to tolkninger er som nat og dag, og er meget forskellige i det tolkede universale forståelsesbillede.

Men det har du nok fundet ud af til nu.

Men det er som sagt kun denne 5 dimensionale kvantefysik som kan bruges, dersom du vil vide hvordan universet virkeligt fungerer! Det fungerer bare ikke med en 3 dimensional big-bang løsning!

Det har jo forskerne og partikelacceleratoren forhåbentligvis afgjort en gang for alle!


11 Tilbage står den eneste mulige og rigtige løsning på skabelsen, og hvilken fysik som er den regerende og dominerende, i det universale maskinrum. Dette drejer sig om en helt ny og helt grundlæggende 5 dimensional kvantefysik! Når jeg siger helt grundlæggende, så betyder det at hele den store klump på de 95 % af det stort set ubekendte univers i vores maskinrum, bliver forklaret i detaljer, i mine bøger.

Denne helt nye og mere rigtige fysik, i det universale maskinrum, er banebrydende på alle mulige fronter, og har den store fordel at den kan forklare hele universets maskinrum, og ikke bare de sølle 5 %, som er med fysisk masse!

”Mørk” masse og ”mørk” energi hører til i disse nye, for dig, ubekendte 4de og 5te dimensioner, og som begge to er 100 % ”kvantefysiske”, både af natur og karakter. De er med andre ord, kvantefysiske og ”ikke fysiske” og kan derfor ikke ses, observeres eller detekteres! Der er ingen anden vej til at forstå selve skabelsen af vores universale maskinrum helt rigtigt på, end at bruge den rigtige udgave af kvantefysikken, og den er og bliver 5 dimensional!

Dermed er vi nok en gang inde på dette med bølgen, og ikke partiklen! Det aktive univers i sig selv er 5 dimensionalt, men det er kun den 3 dimensionale og fysiske side af universet som er synligt og detekter bart.

Det er ”stoffet” som gør universet synligt og ”fysisk” og detekter-bart! Universet, er ikke fysisk i det hele taget, det er et universalt kvantefysisk hologram!

Det som i grunden er disse 10 vigtige grunde til at der ikke kan have været et big-bang, er bare for at prøve på at overbevise dig om at både Newton og Bohr tager fejl, og at den eneste i dette ”gamle” felt som havde nogenlunde ret, skulle vise sig at være Albert Einstein, og det 5 dimensionale univers. Det som oligarkerne så gerne ville have fingre i, og som de fik! Vi skal også huske personer som Faraday, Maxwell, Tesla og Carl David Anderson! De var alle sammen rigtigt banebrydende i det de kom med, og godt var det!

Det Einsteiniske 5 dimensionale univers bygger ikke på et falskt big-bangscenario, fordi Einstein havde sikkert, som mig, store problemer med at forstå hvor al den uforståelige store mængde energi skulle komme i fra, som skulle udløse dette påståede big-bang. Dette selv om at de dengang ikke vidste at universet var større end den eneste galakse, Mælkevejen. Så et big-bangscenario, tror jeg ikke akkurat var i den retning, som Einstein umiddelbart tænkte i. Et ekspanderende univers, med en uforståeligt stor inflation, fungerer meget bedre efter en kvantefysisk model, end efter den big-bangske model. Denne nye 5 dimensionale model afslører også hele inflationen, via kvantefysikken, og det helt ned i de aller mindste detaljer.

Der manglede mange detaljerede forklaringer i helhedsbilledet, og på det helt grundlæggende plan, i alle disse tidligere nævnte big-bangske teorier, og det i hvilken som helst af dem.

Faktisk også i Einsteins udvidede relativitetsteori. Men der har kommet så meget ny viden i løbet af disse sidste 100 år, og al den brugbare del af disse nye oplysninger og den nyere viden, altså helt nye beviste beviser, er alt det nye som kommer ind i bogen, i tillæg til Einsteins udvidede relativitetsteori. Relativitetsteorien er der som et slags 100 % balanceret og bevist ”knogleskelet”, og alle disse nyere oplysninger og nyere viden, fylder ud hele dette ”knogleskelet”, med nerver og ”kød og blod”, for at udtrykke det lidt metaforisk. Einsteins udvidede relativitetsteori, er en model som beskriver det aktive universale maskinrum, som et meget aktivt 5 dimensionalt univers, stedet hvor alt af udførende fysiske aktiviteter udfolder sig, og udenfor er der stort set ’stille’!!

Det er kun de skabende, styrende og kontrollerende dimensioner, vi finder videre udover! Så det er og bliver, kun de inderste 5 dimensioner, som udgør den meget aktive del af ’maskinrummet’, i vores univers!

Bibelen beskriver også denne 5 dimensionale model, og bibelen er faktisk en meget gammel historiebog, som også forklarer en meget avanceret 5 dimensional fysikmodel! Tænk nu bare på beskrivelserne af Jesus handlinger, som at gå på vandet, levitere, genskabe en hånd, mætte tusinde vis af mennesker med nogle få fisk og et par brød! Disse ’ting’ kan bare ikke forklares med et udgangspunkt i en falsk og politisk indført kun 3 dimensional big-bangmodel + tid! Tolkningen af bibelen, kommer til sin fulde ret når man endeligt har forstået denne helt rigtige 5 dimensionale model! Vi kan jo kigge lidt på de aller første ord i bibelen og ’oversætte’ bibelens skrevne ord, til den nye 5 dimensionale kvantefysiske beviselige tolkende tanke!

”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos gud, og ordet var gud”!

Men hvad betyder i grunden denne sætning, i et universalt sprog, baseret på kvantefysik?  

I begyndelsen var ordet! Her skal vi først lægge mærke til ’ordet’, fordi, hvad er meningen og forståelsen med ’ordet’? Når vi snakker, bruger vi ’ord’, og alle disse udtalte ’ord’, kan vi kun opfatte som informationer!

Vi kan høre disse mange forskellige ord, og alle disse forskellige ord tilsammen, og det uanset sprog, er informationer!! Forskellige ord, bliver til forståelige sætninger, som igen måske forklarer noget helt nyt som du ikke vidste noget om! Det er altså nye informationer! Så ’ordet’ kan ’oversættes’ til informationer! Er dette fuldt ud forståeligt?

’Og ordet var hos gud’! Udtrykket ’var hos’ betyder, var sammen med, altså mikset sammen med! Så ordet og gud, er en ’sammenblandet duo’, i dette universale forståelsesbillede!! Men hvem, eller hvad, er denne ’gud’? Ordet ’gud’ bliver jo opfattet som den store skaber, og det at skabe noget, er at generere energier, og ’gud’ er energierne, i dette opfattelsesbillede! Energier igen, er frekvenser! Det vil sige at informationerne er blandet med frekvenserne, og netop dette mix af informationer og frekvenser, var også det blåhvide ’urolige billede’, som blev præsenteret i videoen til professor David Tong!! ’Den universale information’!

’Og ’ordet’ var gud! Gud er jo beskrevet i bibelen som skaberen af absolut alt som kan ses, opdages og detekteres, plus en masse mere som endnu ikke er beskrevet, fordi, det ikke umiddelbart kan ses, opdages eller detekteres!

Men gud er jo den store skaber, som skaber universet ud i fra en form for detaljeret planlagt ’plan’!! Til at kunne udføre dette, må der også eksistere noget vi kalder for information, og denne information beskriver hvordan energierne skal ’opføre’ sig, for at kunne skabe og ’drive’ alt som findes i dette univers!

Så ’guds ord’ er en sammenblanding af frekvenser og informationer, som igennem de rigtige universale love, og via de helt rigtige universale fysiske principper, dikteret af de universale love, skaber, styrer og kontrollerer hele universet, netop igennem disse universale love, frekvenser og informationer!! Frekvenser, er oscillerende energier som bare ikke kan være stille, men som konstant må ’pulsere’, og det skaber energier, universale informative energier!

Kvantefysisk ’oversat’, bliver dette til følgende ordsprog; I begyndelsen var informationen, og informationen var sammenblandet med frekvenser, og informationerne er frekvenserne! Dette er udgangspunktet til skabelsen af vores univers, og dette kommer som sagt i fra bibelen og bliver her ’oversat’ til det kvantefysiske sprog! Bibelen er som sagt en meget gammel historiebog som forklarer en 5 dimensional model, en meget avanceret 5 dimensional fysik, som ikke er en 3 dimensional big-bangmodel!! Lad dette synke ind en stund, og tænk selv!!

Lige som jeg forklarer i alle mine bøger! Min 5 dimensionale kvantefysiske model er bevist!!

Dette forklarer hvad alle forskerne og partikelacceleratoren kom frem til af resultater, absolut ingen forme for 100 % kun fysiske partikler!!! De kunne kun påvise energirige oscillerende felter, og et højst mærkeligt universalt stof! Dette ’stof’ findes ikke i den 5te dimension, altså findes dette stof kun indvendigt i denne 3dje dimension! Det er inde i ’den fysiske realitet’!!

Der findes ingen forme for fysiske partikler i universet, og derfor er denne ’3dje dimension’, kun et holografisk billede, på de to eneste aktive dimensioner i det universale maskinrum! Som nævnt i den første bog, så er alt det vi ser, kun en 3 dimensional illusion, noget som helt naturligt opstår indvendigt i en boble eller kugle! Det er den universale geometriske lov som bestemmer dette, og det igen forklarer at universet kun kan være et 5 dimensionalt univers, opbygget af energirige oscillerende felter, lige som beviserne i fra partikelacceleratoren!!

Det er alle disse helt nye korrigerede og opdaterede oplysninger, som er grundlaget for bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”. Alle disse nyere og opdaterede oplysninger fører til den helt rigtige tolkning af det meget aktive universale 5 dimensionale kvantefysiske maskinrum. Den vigtigste af disse nyere oplysninger, er David Rountree’s bevis for det ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelt, og den medfølgende indvendige vakuumboble!

Det er kun kvantefysikken som kan skabe en vakuumboble, i rummet hvor du står i, uden at bruge en tryktank! Det sker kun på den kvantefysiske måde, den som nu er afsløret i detaljer! Dette gravitationsfelt er nu fuldt ud bevist, både af Einstein, og af David Rountree, og det betyder at den universale gravitation også er fuldt ud afsløret! Den større universale funktion til dette gravitationsfelt, er hvad jeg har forklaret i mine bøger, så læs alle mine bøger!

Den helt rigtige forklaring og tolkning på hvordan den universale gravitation virkeligt fungerer, får du kun i bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”! Bogen er på hele 600 sider, kun med tekst!

Det kapitel som omhandler den universale gravitation, er på ca. 70 sider! Så læs bogen og oplev skabelsen på den helt rigtige måde, og som fører til den helt rigtige universale fysik, i dette meget aktive 5 dimensionale universale kvantefysiske maskinrum.

De aller første astrofysikere og fysikere som læser alle mine bøger, vil også være af de aller første som vil kunne bevise, at denne helt nye og grundlæggende filosofi, model, teori og fysik, faktisk viser vejen til det helt rigtigt tolkede univers! Dermed kan de også efterhånden bevise, at det helt rigtige universale forståelsesbillede som ligger i denne helt nye 5 dimensionale universale model og fysik, er det helt rigtige universale forståelsesbillede af kvantefysikken.

Det bedste af det hele er, at astrofysikere og fysikere på længere sigt, også vil kunne forklare hvordan en stjerne faktisk bliver til en stjerne, og hvad et sort hul faktisk er!!

Men dette kræver at disse astrofysikere og fysikere læser min helt grundlæggende teori, og forstår denne helt nye model, og hvordan fysikken fungerer i denne 5 dimensionale model! I bogen får du også svar på hvorfor der er gravitationslinser i universet, og hvorfor de i det hele taget opstår, og ikke mindst hvorfor vi faktisk kan opdage dem! Vi kan nemlig afsløre hvordan denne kvantefysiske og ”ikke fysiske” side, påvirker den fysiske side af universet! Det er her denne kvantefysiske side kan afsløres, påvises og bevises, helt og fuldt ud!

Husk hvad Tesla sagde; Først når menneskeheden begynder at udforske den paranormale sideliggende side af universet, vil de opdage hvordan universet er skruet sammen! Meget kloge ord i fra en meget klog mand! Det er lige hvad jeg har gjort med alle mine bøger!

Det er også det som jeg har drevet med disse sidste godt 40 år nu, nemlig at prøve at finde ud af hvad som foregik, den gang jeg havde en ’ud af kroppen-oplevelse’! Det var en så stærk oplevelse at jeg ville finde ud af hvordan den universale fysik overhoved kunne tillade at det skete! Det har jeg nu brugt over 40 år på at prøve på at bevise, og nu kan jeg bevise hver eneste del af fysikken, i den ud af kroppen-oplevelse!

Dette foregik netop i den universale Æter, og i den kvantefysiske 4de dimension, og endte op udenfor vores universale boble, i en endnu større universal boble! Men noget af den historie, er beskrevet i den første og helt grundlæggende bog! Så, læs den også!

Så velkommen til den virkelige virkelighed, som er og bliver et 5 dimensionalt meget aktivt universalt maskinrum, og velkommen til ”Genopdagelsen af den femte dimension”! Beskrivelsen af den helt rigtige og helt grundlæggende universale 5 dimensionale kvantefysik! Også velkommen til resten af denne nye meget oplysende bog, som er en opfølger af de foregående bøger! Hvis du ikke har læst denne første og helt grundlæggende bog, så anbefales det herved på det stærkeste at du gør akkurat det! Men du kunne jo starte med den komprimerede engelske udgave! Altså hvis du forstår engelsk!

Den er kun på 175 sider med forklarende tekst, og forklarer kun selve hovedmodellen, og ikke så meget i fra filosofien, teorien, modellen og den politiske side! Men du vil kunne forstå hele denne grundlæggende hovedmodel, men ikke så mange af de helt afgørende detaljer!

De helt afgørende små detaljer, fås kun i den første bog, så læs den! Vel, der er også rigtigt mange afslørende detaljer i denne tredje bog også! Dette er jo ment som en serie af universale afsløringer!

Har du først forstået hvordan hovedmodellen fungerer, så vil du nok også have flere detaljer!

Kun de universale love og kvantefysiske principper, kan stå bag skabelsen af dette univers!! Men disse universale love og fysiske principper opstår jo ikke af sig selv, vel?!! ’Nogen’ eller ’Noget’ må stå bag alt dette, og selve skabelsen, tror du ikke det!?! ’Hvem’ eller ’Hvad’ står i grunden bag disse universale love og fysiske principper?? Hvordan har dette i grunden foregået?? Til det trænges der først en helt rigtig beskrivelse af de helt rigtige universale love! De kvantefysiske love i et nytolket beviseligt universalt holografisk forståelsesbillede!

                                                                                                                                         Copyright ©  jea@nyfysik.dk