10 vigtige grunde til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang

10 vigtige årsage til at stille et stort spørgsmål om der virkeligt har været et big-bang!

 

 

Hvis du er blandt dem som tror på et universalt big-bang scenario, så bør du absolut læse disse 10 punkter. Hvis du er blandt dem som er mere fri i din tanke om universet, og som nødvendigvis ikke ved om du vil sætte foden ned i de forskellige lejre som proklamerer at der har været et universalt big-bang, så ved du måske heller ikke hvordan dette univers virkeligt fremstår og hvordan det opstår. Du bør absolut også læse disse 10 punkter, og dermed få en helt ny inspiration og en helt ny viden om hvordan vort rigtige universale maskinrum, virkeligt fungerer, med den skabende, styrende og kontrollerende 5 dimensionale kvantefysik!

Big-bang modellen kom på banen en gang midt i 1920erne, og dengang vidste man ikke hvor stort universet i grunden var. Derfor troede de fuldt og fast på at vores stjerne befandt sig i den eneste galakse i hele universet, Mælkevejen! Den eneste eksisterende galakse, og dermed mente nogen på at der skulle være en mulighed for et big-bang!

Det var en stor fejl! Det kommer tydeligt frem i disse 10 punkter!

 

1 Det aller første, som du helt og fuldt ud må tage stilling til selv, er om du tror på at universet skaber sig selv, ud af absolut ingenting, som i det berygtede big-bang scenario?

Eller om skabelsen skete på en helt anderledes måde og fik en form for ”hjælp uden i fra”, med den underliggende forståelse for at ”et eller andet” hjalp til med skabelsen.

Årsagen er at ud af absolut ingenting, kommer der absolut ingenting. Som i big-bang scenarioet!

Men med ”hjælp i fra universet udenfor”, altså kvantefysikken, kan dette fysiske univers skabes, men dog på en helt fuldstændigt anderledes måde, end med et big-bang.

Dette med at der kommer ”hjælp uden i fra”, skal bare forstås som at dette univers som nu skal skabes, altså vort aktive fysiske universale maskinrum, skal skabes indvendigt i et eksisterende og meget større og ældre og totalt ”ikke fysisk” univers. Dette større og ældre og totalt ”ikke fysiske” univers, er det nogen som kalder for, ”Skaberen”.

Byt ud ordet skaberen med ordet kvantefysik, så stemmer billedet lidt bedre for vor del af universet.

En plads skal og må alt dette komme i fra, fordi at det jo kan ikke komme ud af absolut det absolutte ingenting. Men denne nye fysik afslører at der skal og må være en universal skabende kraft bag alt dette, og hvem ved om der også kan skjule sig en skaber bag det hele, men den tanke tænkt helt ud vil bringe dig i farezonen til at blive mere end ”småskør”.

Alt dette kommer i fra dette ældre og ”ikke fysiske” univers som ligger udenfor vort aktive universale maskinrum. En universal lov siger at absolut ingenting kan skabe sig selv ud af det absolutte ingenting!

Dermed bliver dette til den rigtige skabelse af det aktive fysiske universale maskinrum, og denne skabelse kommer jo selvfølgeligt i fra et sted, som er udenfor vort aktive fysiske universale maskinrum.

Dermed bliver dette aller først til dit helt personlige valg, og hvad du selv vælger at tro på?

Skaber universet sig selv ud af det absolutte ingenting, som det så højt postuleres i det berømmelige big-bang scenario?

Eller kommer det hele i fra et sted, et univers, som er udenfor vort universale maskinrum? Skabes vort universale maskinrum af sig selv eller er det kvantefysikken som står bag skabelsen af universet?

Hvad tror du er det mest trolige? Hvad ligger tættest på sandheden?

Kommer vort univers til ud af dette ”ikke fysiske”, eller skaber big-bang universet sig selv ud af det absolutte ingenting?

 

2 Når vi kigger på selve filosofien, modellen og teorien bag dette påståede big-bang og dette påståede singulære punkt, så siges det ifølge den standardiserede 3 dimensionale big-bang fysik, at der ikke eksisterede noget som helst mere i hele dette univers, end dette singulære punkt på dette tidspunkt, og inden dette påståede big-bang futtede af.

Når der overhoved ikke eksisterer noget mere i hele universet, hvordan bliver dette singulære punkt skabt, og ud af hvad? Der er jo absolut ingenting til stede i dette universale forståelsesbillede, som kan forklare hvordan dette singulære punkt blev skabt ud af absolut ingen verdens ting! Dette singulære punkt kan heller ikke skabes uden at de universale love er til stede!

Så ”Noget” skal og må være til stede med de universale love og fysiske principper, inden der kan ske noget som helst, og inden der kan skabes noget som helst!

Selv om det påstås at dette singulære punkt er på størrelse af den spidse ende af en knappenål, så skal og må det også skabes af ”noget”! Det igen siger at der skal og må være noget på udsiden af vort universale maskinrum. Så hvordan skabes dette singulære punkt, og ud af hvad? Når der ikke eksisterer noget som helst i hele dette forkerte tolkede big-bang univers, hvad skabes så universet af?

Hvilken substans består dette absolutte ”ingenting” af som skaber universet via et påstået big-bang scenario?

Big-bang scenarioet er og bliver absolut paradoksernes paradoks! Mærk dig endeligt det!

 

3 Når så den totalt umulige skabelse af dette påståede singulære punkt er på plads, så kan dette påståede og berømmelige big-bang futte af. Men her er der nok et meget stort problem!

Den totalt uforståeligt store mængde energi som trænges til dette big-bang, kan bare ikke være til stede i dette bitte lille og påståede singulære punkt!

Så problemet er at forklare hvor denne enorme og totalt uforståelige store mængde energi kommer i fra, når der ikke eksisterede noget mere i hele universet på dette tidspunkt, end dette bitte lille singulære punkt, og som efter sigende kun er på størrelse af den spidse ende af en knappenål. Så hvor kom energierne til dette big-bang i fra? Hvor finder vi dette monstrum af et ”kraftværket” hen, som skal kunne producere og levere den totalt uforståeligt store mængde energi til dette påståede big-bang, og på det eksakte tidspunkt? Det er også vigtigt at huske på den fornemmelse som de havde dengang når dette big-bang kom op på lystavlen.

Dengang var de 100 % overbevist at størrelsen på universet var, kun ene og alene vor galakse, Mælkevejen. Dette big-bang scenario er altså kun ”beregnet” til at skabe en enkelt galakse, ifølge den big-bangske teori. Men der er måske en trilliard observerbare galakser der ude i det universale maskinrum, så dette ”kraftværk” skal kunne levere en energimængde som er mindst en trilliard gange større.

Det betyder at, nu blev det en trilliard gange vanskeligere at komme op med den meget nødvendige mængde energi til dette påståede big-bang scenario. Har du nogensinde reflekteret over det universale faktum?

Men det aller vigtigste bevis er jo de manglende aller første 30 millisekunder.

Uden at det manglende bevis på de aller første 30 millisekunder af dette påståede big-bang kan forklares 100 % detaljeret, intet big-bang! Og det sker aldrig!

Matematikkens mestre, har et to siffret antal gange regnet sig baglænges på dette big-bang scenario, og hver eneste gang mangler der de berømmelige 30 millisekunder ned til det berømmelige 0 punkt, så det er matematisk bekræftet rigtigt mange gange at dette big-bang ikke kan have futtet af, nogensinde!

Hvor skal du vel kunne finde energierne til dette uforståeligt store og påståede big-bang? I dette ”ingenting”?

Så hvis du ikke kan forklare hvor dette ”kraftværk” er lokaliseret hen, så vil du have et meget stort problem i at overbevise nogen som helst om dette energiløse big-bang!

Så hvor kom energierne i fra? Det totalt umulige spørgsmål kan bare ingen svare på, så glem alt om et totalt fysisk umuligt big-bang scenario!

Glem alt om at en big-bang model kan være den rigtige universale model!

 

4 Det næste problem er, hvordan den eksploderende energi kan blive til den fysiske masse? Vi ved at påstanden om dette Higg’s bozon kom i 1967, og efter 45 år, i 2012, kom Thomas P. Fusco med spørgsmålet om hvad det var som gav dette Higg’s bozon sin fysiske masse!? Dette Higg’s bozon er nemlig selv 100 % fulstendigt afhængig af at have så kaldet ”fysisk masse”, for at kunne fungere som uddeler af fysisk masse!?

Ups, det var nok et paradoks i rækken af paradokser i det big-bangske system!!

I løbet af disse 45 år så var dette Higg’s bozon den suveræne uddeler af absolut al fysisk masse i hele universet, ifølge big-bang scenarioet. I løbet af alle disse 45 år har der blevet skrevet rigtigt mange bøger som ”bruger” dette Higg’s bozon til at forklare et eller andet i det universale fysiske big-bangske forståelsesbillede. Dette er bøger som enten kun drejer sig om dette Higg’s bozon, eller hvor dette Higg’s bozon trækkes ind i sammenhæng med anden fysik, for at prøve på at overbevise dig om hvordan disse big-bangske energier kan blive til den fysiske masse, i det kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bangske forståelsesbillede.

I al denne skrevne litteratur, og i løbet af alle disse nævnte 45 år, så er dette Higg’s bozon fuldstændigt afhængig af at selv få tildelt den fysiske masse, for at kunne fungere som et masseuddelende bozon!

Så spørgsmålet er hvordan fik dette Higg’s bozon sin fysiske masse, og hvorfor skulle dette Higg’s bozon have sin fysiske masse uddelt først, inden det selv kunne stå som uddeler af fysisk masse?

Det er da et mærkeligt paradoks! Du må forstå at det som først ”uddeler” fysisk masse til dette påståede og fysiske Higg’s bozon, kan kun være den helt rigtige uddeler af absolut al fysisk masse, generelt i hele vores universale maskinrum. Hvad skal vi vel med to uddelere af den fysiske masse?

Men jeg mener på at Fusco tager fejl lige akkurat her, fordi dette misforståede Higg’s bozon, er kun et bozon ifølge den big-bangske lære og standard fysik, og dette big-bang er fundet 100 % falskt af partikelacceleratoren nede i Cern! Dette er et felt, altså et Higg’s felt, og det tilhører ikke det big-bangske univers, men det kvantefysiske univers!

Det er dette Higg’s felt som står for skabelsen af dette berømmelige og mærkelige universale stof som Carl David Anderson påviste og beviste engang i 1930erne! Dette er den eneste brug af Higg’s feltet!

Den helt rigtige uddeler af den fysiske masse hedder, det 4 dimensionale gravitationsfelt og det er kvantefysisk, og er ”ikke fysisk”, både af natur og karakter!

Der kan kun være en uddeler af den fysiske masse, og den uddeler kan kun være kvantefysisk og 100 % ”ikke fysisk” både af natur og karakter!

Dermed kan det fastslås at den fysiske masse skal og må blive fysisk på en helt anderledes måde, end hvad big-bang scenarioet beskriver og postulerer.

Måden den fysiske masse skabes på, er overhoved ikke afhængig af noget som helst af det forkert tolkede og alle de forkerte forklaringer, som kommer i fra dette big-bangske univers.

Alt af skabelse og fysik i det universale maskinrum, sker på en helt anden og fuldt ud beviselig måde, og hele denne universale skabelseshemmelighed bliver afsløret i bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Big-bang universet er det som jeg kalder for ”alternative fakta”. Partikeluniverset er altså de alternative fakta! Det vil sige påståede fakta som aldrig nogensinde kan bevises, uanset hvad du end gør.

Et big-bang kan bare ikke bevises, nogensinde, uanset hvad du gør, men det beviser faktisk noget helt andet og meget vigtigt i dagens aktuelle billede. Hvad dette andet bevis er for noget, får du også vide om i bogen.

 

5 Den fysiske masse består af atomer, men er alle disse atomer kun 3 dimensionale og kun fysiske? Det påstås i hvert fald ifølge big-bang teorien!

Den teori påstår at absolut alle universets atomer kun er 3 dimensionale, og kun er fysiske!? Denne forkerte påstand støttes faktisk også af naturvidenskaben i dag!?

Men igen er der problemer med denne forkerte big-bang tolkning! Du kender forhåbentligt til dette med den nyere batteri teknologi, og at et batteri kan indeholde store mængder energier, alt efter hvor god teknologien er, som står bag. Men kan et batteri bibeholde de indre energier i, lad os sige i 10.000 år?

Nej, vel! Så den store og ”almægtige Duracell kanin” kan ikke bibeholde de indre energier i tusindvis af år. Det kan vi nok hurtigt blive enige om. Energier har det nemlig med at ”forsvinde” over tid, og det gælder faktisk for alt som er fysisk og indeholder energier i vort universale maskinrum, og det uanset hvad! Men kan du forstå hvordan et bitte lille og kun 3 dimensionalt og 100 % kun fysisk big-bang atom, skal kunne opretholde den ”konstante” indre energi, i mere end de påståede 13,5 milliarder år? Alle atomer har en indre energi som skal og må bruges til at binde sig med andre atomer og dermed kunne danne de meget vigtige fysiske molekyler, og på den måde skabe al den fysiske masse. Så her har vi med Duracell kongernes absolutte ”overmænd” at gøre, big-bang atomerne.

Tænke sig til at disse kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bang atomer, som har den bitte lille størrelse, ikke kan miste sin indre energi i over 13,5 milliarder år? Og de er altid fuldt opladede!?

Hvordan kan dette være rigtigt, i et big-bang univers?

Hvordan kan et bitte lille kun 3 dimensionalt og kun fysisk big-bang atom, bibeholde disse indre energier i langt over 13,5 milliarder år, uden at tabe noget som helst af disse indre energier, og som skal og må være der for at opretholde den fysiske masses eksistens? Kan du på nogen som helst måde forklare det? Hvordan kan nogen i det hele taget påstå dette misforståede forståelsesbillede om den fysiske masse?

Uden disse meget nødvendige og konstant vedvarende indre energier i atomerne, ingen blivende fysisk masse!

Derfor er det faktisk forunderligt at universet fremdeles består! Men det skyldes kun det faktum, at vi ikke lever i et big-bang tolket univers!

Det univers som vi faktisk lever i, er i et kvantefysisk styret univers, og det er også den eneste tænkelige mulighed, når alt kommer til alt.

Den eneste tænkelige mulighed for at et atom i det universale maskinrum skal kunne bibeholde og fremdeles indeholde sin indre energi i milliarder af år, er at atomet i sig selv er 4 dimensionalt, todelt, og har en ”ikke fysisk” tvillingeatomkerne som stråler energier ind i den 3 dimensionale fysiske side af atomet.

Disse to kerner og dele af atomet, deler de eksakt samme universale geometriske punkter i det universale maskinrum, men ligger i forskellige overlappende dimensioner.

Husk at den 4de dimension er ”energidimensionen” i det universale maskinrum! Der er ingen anden måde at forklare at atomer kan bibeholde de indre energier på i over en så lang tid.

Dette er den kvantefysiske løsning på energiforsyningen til absolut alle universale atomer, og derfor er atomet todelt og kvantefysisk!

Dette forstærker også det indtryk at vort univers er skabt på en helt og fuldstændigt anderledes måde, og at vort universale maskinrum fungerer på en helt anderledes måde end til nu antaget af det fejltolkede big-bang univers, og alle de påfølgende og totalt ubrugelige big-bang teorier, og det uanset hvilken som helst udgave.

Der eksisterer jo to udgaver af denne big-bangske tolkning, og ingen af dem er overhoved i nærheden af at være rigtige i tolkningen af universet!

Du finder ikke noget i den big-bangske tolkning som er rigtig!

Nok en gang fejler big-bang scenarioet og den kun 3 dimensionale og kun fysiske masse! Vi har allerede to udgaver kørende hele tiden, og det er den standardiserede 3 dimensionale fysik med et big-bang, og det er den standardiserede naturvidenskab, også med en big-bang model. Forskellen er at naturvidenskaben langt om længe har accepteret at der findes mørk masse og mørk energi i det universale maskinrum.

Disse to ingredienser, er begge ”ikke fysiske” og kvantefysiske, og de opstår ikke i fra et big-bang tolket univers.

Alle universale atomer er og bliver 4 dimensionale, liggende i en 5 dimensional rumtid!! Et big-bang scenario er fuldt ud beviseligt en totalt fysisk umulighed at gennemføre, i en hvilken som helst universal forstand, og har beviseligt derfor aldrig sket!

Så glem alt om et big-bang! Glem alt om kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bang atomer. De eksisterer bare ikke i det virkelige univers!

 

6 Når så dette energiløse og påståede big-bang, påståeligt har skabt al den fysiske big-bang masse via dette påståede Higg’s bozon, så farer denne masse udover i fra dette eksplosionspunkt i alle kuglens retninger. Der er absolut ingenting som kan stoppe den vilde flugt af den fysiske masse udover i universet. Dette ender op i det berømmelige ballonunivers!

Efter hvad big-bang fysikken påstår, så er al gravitation i universet knyttet til selve den fysiske masse, i form af en påstået Graviton partikel til hvert eneste atom.

Vel, denne svage gravitationskraft som denne Graviton partikel repræsenterer i den fysiske big-bang masse, er i en meget stor og hurtig spredning, efter dette påståede big-bang.

Det er altså ikke gravitationen i fra disse påståede Graviton partikler, som kan bremse den vilde spredning. Det er heller ikke vakuummet, eller undertrykket indvendigt i big-banget, som kan trække ”ballonen” sammen igen efter ”eksplosionen”. Der var jo absolut ingenting til stede når dette påståede big-bang futtede af, så der var allerede det absolutte vakuum!

Der er med andre ord ikke noget som helst som kan stoppe denne enorme spredning. Dermed kan det også fastslås, nok en gang, at et big-bang tolket univers, er en umulighed i sig selv!

Så er spørgsmålet om denne graviton partikel overhoved eksisterer? De kan bare ikke finde den der nede i Cern, og nu skrives det november 2017!

Dette fører til at der ikke er nogen gravitation i dette påståede big-bang tolkede univers, overhoved. Der eksisterer ingen Graviton partikel! Det konkluderer også flod og ebbe effekten med!

Men graviton partiklen er også fuldstændigt overflødigt i det helt rigtige tolkede universale maskinrum. Den universale gravitation udføres nemlig af alle de ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelter som er i universet, og der er nærmest uforståeligt mange af dem, og i alle mulige størrelser! Igen fejler big-bang scenarioet og forståelsen for den universale gravitation.

Det at kunne forstå den 4 dimensionale ”ikke fysiske” universale gravitation helt rigtigt, er alfa og omega hvis du tænker på at forstå hvad som virkeligt foregår i det aktive universale maskinrum!

Men før du kan forstå gravitationen rigtigt, så må du forstå selve fysikken i denne ”ikke fysiske” 4de dimension, og det får du vide alt om i bogen.

Fysikken er nemlig en helt egen separat og unik 4 dimensional fysik, og den er fuldt ud bevist i dag. Denne avancerede fysiks 4de dimension, er den dimension som virkelig mangler i det universale tolkningsbillede. Der er også en 5 dimensional fysik i det 5 dimensionale universale maskinrum. Det er tid og rum.

Disse to ”ikke fysiske” dimensioner, skal og må være der, i den rigtige tolkede universale kvantefysik!

 

7 Det næste store problem som dukker op er, hvordan kan denne hurtigt spredende fysiske masse blive samlet til måner, planeter og stjerner osv.?

Til det trænges der en helt virkelig og helt rigtig universal gravitation! Kan du på nogen måde forklare hvordan denne fysiske masse kan blive til alle de himmellegemer vi har i universet?

Der er jo kun en spredning af al den fysiske big-bang masse, og det i meget stor hastighed. Den påståede gravitationseffekt i fra alle disse påståede og ikke eksisterende Graviton partikler, kan ikke på nogen som helst måde samle den hurtigt spredende fysiske masse, til de mange himmellegemer som faktisk er i universet. Så nok en gang kan ikke et big-bang scenario bruges til at kunne forstå hvordan det universale maskinrum virkeligt fungerer. Det håber jeg på at du kan forstå.

Nok en gang skal vi ud i den ”ikke fysiske” 4de dimension og finde det ”ikke fysiske” gravitationsfelt.

Det er kun alle disse mange gravitationsfelter, som både kan skabe den fysiske masse og holde den skabte fysiske masse samlet, på indersiden af de samme respektive gravitationsfelter.

Husk at det universale vakuum er totalt trykløst. Det vil sige, ikke overtryk eller undertryk, men et absolut og totalt trykløst vakuum!

Alle himmellegemer som spinder om sin egen akse indeholder et tryk som vil udover. Den eneste mulighed til at opnå dette indvendige tryk på, er indvendigt i et ”ikke fysisk” gravitationsfelt.

Det bliver efterhånden til en ”trykkoger”. Trykket som vil udover, vil bare øge hele tiden, og derfor må der også være et medie som først kan skabe dette indvendige tryk, og for at holde trykket tilbage og for at opnå et indre tryk! Det er noget af opgaverne til det ”ikke fysiske” og 4 dimensionale gravitationsfelt. Dette gravitationsfelt er som sagt ”ikke fysisk” både af natur og karakter.

Gravitationsbølgerne er i sagens natur også 4 dimensionale og ”ikke fysiske” både af natur og karakter, og kan altså pr. definition ikke ses, opdages eller detekteres.

Men der er nogen som faktisk påståeligt mener at disse gravitationsbølger eller Gravitoner vil kunne afsløres. Dette bruges der enorme summer på, uden nogen som helst brugbare resultater, og til absolut ingen nytte for nogen! Dette kan kun gennemføres dersom den politiske vilje er til stede, og det er den i dette politisk indførte big-bang univers.

Men der er faktisk et instrument i dag som kan registrere variationen af disse gravitationsbølger, og hvad dette er for et instrument, får du vide i bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Dette er ikke et instrument som er bygget for at afsløre gravitationsbølger med, men skal i grunden bruges til noget fuldstændigt helt andet.

Dette instrument opfanger faktisk variationer i gravitationsbølgerne, og det kan faktisk bevises fuldt ud! Disse beviser finder du selvfølgeligt også i bogen.

Du får også beviser for hvordan og hvorfor gravitationsfelterne skaber den fysiske masse og holder den samlet.

Den universale gravitation er noget af det som er mest misforstået i alle dagens udgaver af big-bang fysik, og det uanset hvilken, og det er hovedårsagen til at astrofysikere og fysikere ikke kan finde ud af dette med stjernerne. Hvordan de dannes og hvordan de fungerer. Den universale gravitation skal og må forstås helt rigtigt, ellers går det som det har gjort for astrofysikere og fysikere.

De kan nemlig ikke forklare hvordan stjerner bliver til stjerner!

Forklaringen på hvordan gravitationen opstår, hvordan den skaber og udvikler universet til det som vi ser i dag, får du meget grundigt forklaret i bogen.

Du får også en grundig forklaring på hvordan de gravitationale linser opstår, og hvordan de udvikler sig til disse berømmelige gravitationslinser.

Alt dette styres 100 % af den 5 dimensionale kvantefysik.

 

8 Det næste problem er at få lys i universet, så at vi kan se universet.

Den kun 3 dimensionale og kun fysiske big-bang masse kan kun producere fysiske bølger, og ingen af disse fysiske bølger kan passere igennem det universale vakuum!

Det er et ubestrideligt universalt faktum! Så alle mulige slags tænkelige fysiske processer som kan foregå i stjernen, kan ikke blive til det stjernelys som lyser op vor hverdag!

Hemmeligheden ligger i hvordan selve lyset dannes i stjernen. Lyset er nemlig kvantefysisk, og er ”ikke fysisk” både af natur og karakter, og lyset er 4 dimensionalt, og det betyder også at selve lyset som kommer i fra stjernen, er usynligt. Dette sker via en ”ikke fysisk” og kvantefysisk proces! Nu vil nok mange sige at vi kan se solskiven og lyset som kommer der i fra, men det som vi kan se er de fysiske processer på overfladen af stjernen. Lys påstås at være stråler, og de er fremdeles fuldstændigt usynlige, som alt andet som er ”ikke fysisk” i dette univers er. Lyset bliver kun synligt når det træffer noget som allerede er fysisk.

Som når lyset træffer linsen til teleskopet der ude i verdensrummet, eller i visiret til astronauten, eller at det træffer atmosfæren og spredes som det stjernelys som det nu er.

Ingenting som er fysisk kan ses, opdages eller detekteres hvis det ikke indeholder det berømmelige universale stof som Carl David Anderson påviste og beviste en gang i 1930erne.

Dette stof er det eneste ”stof” i hele universet, og det er dette stof som findes i alt som er fysisk, og dermed er det som afgør hvad som er detekter bart og fysisk eller ikke.

De 4 dimensionale og usynlige lysstråler i fra stjernen, træffer dette universale stof i den fysiske masse, og dette møde mellem to meget forskellige frekvenser, gør den fysiske masse synlig, observerbar og mulig at detektere. Det er dette ”stof” som skiller den ”ikke fysiske” side i fra den fysiske.

Det er her at det markante skille går i mellem den fysiske og den ikke fysiske verden, og ”stoffet” gør universet synligt, observerbart og fysisk.

Dette fører til at de processer som skaber lyset, er ”ikke fysiske” processer, og alle disse processer foregår typisk indvendigt i stjernen og ender op i stjernens gravitationsfelt.

Uanset så skal og må enhver overførsel af informationer eller energier have et medie til at passere igennem. Al den type overførsler sker i den ”ikke fysiske” 4de dimension, og via det medie som hedder for den ”ikke fysiske” 4 dimensionale Æter, også kaldet The Zero Point Grid. Dette ”ikke fysiske” medie skal og må være der for at det universale maskinrum skal fungere som det virkeligt gør.

Uden Æteren, intet overført lys i fra stjernerne.

Al kommunikation eller overførsel af energier i universet, kan kun foregår via denne universale ”ikke fysiske” Æter.

Et eksempel på denne kommunikation, er det som foregår mellem de to dele i den splittede foton. Den kommunikation kan ikke forklares af et big-bang univers.

Det kun fysiske big-bang univers viser igen at det ikke kan stække til, når det gælder den helt rigtige universale forståelse.

Hvis den fysiske masse kun ene og alene er 100 % fysisk, både af natur og karakter, og kun er 3 dimensional, så fungerer ikke det universale maskinrum!

Det er og bliver et universalt faktum! Det vil i øvrigt føre til et helt 100 % mørkt univers, og det kan vi jo se med egne øjne ikke er tilfældet.

Så dermed kan vi glemme alt om et hvilket som helst tolket big-bang scenario. Men det har du vel forhåbentligt forstået til nu.

 

9 Vi ved udmærket godt at der er en stor universal ekspansion, og nu vi ved også at den ekspansion ikke kommer i fra et big-bang scenario!

Dette berømmelige energiløse big-bang er der ikke meget tilbage af nu, så hvorfor ikke bare sige farvel til både det Newtoniske univers og det Bohrske univers.

De har begge to en fuld tiltro på at skabelsen af universet skete ved hjælp af et ”energiløst” big-bang. Big-bang teorien ”producerer” også alle disse kun 3 dimensionale og kun fysiske atomer!

Dermed har ingen af de to teorier ret i hvordan universet blev skabt, og derfor ved de heller ikke hvordan det universale maskinrum virkeligt fungerer.

Men det som gør at naturvidenskaben ikke kan sammenlignes med den standardiserede 3 dimensionale fysik, er på grund af at naturvidenskaben har regnet sig frem til at der skal og må være en ”mørk” energi som får universet til at ekspandere. Der er også en ”mørk” masse som skal og må være der, hvis ikke så hænger ikke galakserne sammen.

Det at denne ”mørke” energi og ”mørke” masse kun kan regnes ud, er på grund af at de to også tilhører denne fantastiske ”ikke fysiske” 4de dimension.

Denne 4de dimension er den skabende, styrende og kontrollerende dimension i alle henseender i den 4 dimensionale fysiske verden og i det 5 dimensionale universale maskinrum.

Den er med andre ord den mest dominerende dimension i det 4 dimensionale fysiske billede. Al fysisk masse i det universale maskinrum er 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

Det vil sige at alt som du ser rundt dig, er som minimum 4 dimensionalt.

Det universale faktum er at der ikke findes noget i hele universet som kun ene og alene er 3 dimensionalt og kun fysisk! Du finder ikke nogen fysisk masse i hele dette universale maskinrum som ikke indeholder minimum 4 dimensioner! Det du finder udenom, er et ”ikke fysisk” universal rum, den 5te dimension og vakuummet.

Så alt du ser, er 4 dimensionalt, og alt tomrum i mellem, er 4 og 5 dimensionalt og ”ikke fysisk”, og alt det igen ligger i et absolut vakuum.

Det tager forhåbentligt livet af det sidste håb som big-bang tilhængere klamrer sig til.

Som sagt så er universet skabt på en helt anderledes måde, og det fører til en helt anderledes og dominerende fysik i det universale maskinrum.

Måden det fuldt ud beviste gravitationsfelt kommer ind i vor tilværelse på, beskriver det aller vigtigste fysiske princip i vort univers.

 er måske det vigtigste fysiske princip i universet generelt. Det er det helt grundlæggende fysiske princip af en universal lov som tydeligvis ikke er medregnet i dagens big-bang tolkning.

Denne nyere og mere korrekte og helt grundlæggende universale fysik er 5 dimensional, og dermed er det kun det Einsteiniske univers tilbage, som matcher med disse 5 dimensioner.

Einsteins udvidede relativitetsteori siger beviseligt 5 koordinater, og det betyder at der skal være 5 dimensioner i det universale maskinrum. Den samme teori siger også at universet skal ekspandere!

Noget som i eftertiden viser sig at være mere rigtigt, end det påståede og mere ”statiske” univers som ligger i dette big-bang scenario og i alle de påfølgende forkerte tolkninger, som kommer ud af dette politisk indførte big-bang! Universet er mere ”levende” end det er ”dødt”. Det vil sige at vi lever i et meget dynamisk og ”levende” univers, som vokser i volumen på grund af ekspansionen, og som af denne grund får tilført energier hele tiden, noget som fører til mere fysisk masse. Skabelsen har nemlig aldrig stoppet op! Den startede engang for rigtigt længe siden, og pågår endnu, og vil fortsætte med det i lange tider endnu.

Universet skabes som sagt på en helt anderledes måde, end til nu antaget i et big-bang tolket universalt forståelsesbillede, og den universale skabelse er ikke over endnu!

Universet er adskilligt ældre end hvad big-bang modellen postulerer med. Måske 3 – 5 gange så gammelt.

 

10 I dette virkelige univers, mangler der noget meget væsentligt, nemlig det levende liv!

Men der er altså en meget stor forskel på den fysiske masse som universet er skabt til at være, og den fysiske masse som alt det levende liv består af.

Disse to typer af fysisk masse kan bare ikke sammenlignes, helt og fuldt ud! På grund af at den ene type masse indeholder den berømmelige dna-sekvens!

Det gør ikke den anden type af den universale fysiske masse!

Men det som er fælles for begge disse to typer af fysisk masse, er at de begge består af disse kvantefysiske, todelte, 4 dimensionale atomer, som ligger i en 5 dimensional rumtid.

Det vil sige at big-bang universet i sig selv, ikke kan komme op med denne avancerede dna-sekvens!

Skulle big-bang universet selv kunne klare at komme op med denne avancerede dna-sekvens, gennem det som kaldes for en tilfældighedernes tilfældighed? Det er der bare overhoved ingen muligheder til!

Denne meget avancerede dna-sekvens, er fælles for absolut alt som findes af levende biologisk liv i dette i univers! Dette levende biologiske liv kan kun skabes af denne meget avancerede 5 dimensionale kvantefysik! Men det levende biologiske liv kan kun skabes når forholdene tilsiger at det biologiske liv kan begynde!

Så den tolkning som ligger i big-bang modellen, kan du nok en gang smide i skrællespandet!

Mange tror på at livet må have kommet hit til planeten, i fra et andet sted i universet. Det har jeg overhoved ingen tro på! Hvis du følger den big-bangske tankegang bagover, så ender du op med at livet skal og må skabes et sted! Men hvor og hvornår? Hvordan skal det foregå når der ikke er andre pladser tilbage? Det er der vi skal hen, og så kan du glemme alt om at livet må have kommet i fra et andet sted!

Alt skal og må have en start, og en ende. I vort tilfælde så starter livet her på planeten, og det som sætter dette i gang, er den avancerede kvantefysik!

Det er kvantefysikken som skaber absolut alt i dette aktive universale maskinrum, og det inkluderer så absolut det levende biologiske liv!

Det er derfor det resterende af universet er skabt aller først! Universet er skabt for at være platformen for det levende og fuldt ud fysiske liv.

Det er kun i denne fysiske tilstand at vi som er de 4 dimensionale og paranormale sjæle, er i stand til at kunne formere os, og derfor er universet skabt for os!

Er det en utænkelig tanke! Hvis det er en utænkelig tanke for dig, så bør du tænke dig grundigt om igen!

Først når planeten er langt nok i den universale udvikling, kan livet slippes til. Det som undrer rigtigt mange forskere i denne verden, er netop denne Kimbriske eksplosion.

Helt pludseligt og ud af hvad, opstod der nærmest alt muligt af levende liv! Alt dette nye levende liv skiller sig i fra den resterende planet, netop på grund af denne berømmelige dna-sekvens!

Den er så avanceret lavet, at det er en umulighed i sig selv at dette kunne komme til ved en ”mærkelig” universal tilfældighed!

Det håber jeg virkeligt på kan forstås på den helt rigtige måde!

Der skal en plan og en løsning til, for at kunne skabe hele dette univers på den rigtige måde! Der skal en lov og en orden til, i dette aktive 5 dimensionale universale maskinrum, for at universet kan fungere i det hele taget, og det bliver udført af den 5 dimensionale kvantefysik! Det er kvantefysikken som skaber alt i dette aktive universale maskinrum, og det sker via den avancerede kvantefysiske 5 dimensionale model og fysik!

Det er også kvantefysikken som skaber, styrer og kontrollerer den levende og biologiske dna-sekvens! Derfor er det også kvantefysikken som styrer os, gennem generne!

Generne kan faktisk programmeres, og det sker hele vejen igennem dit liv. Det vil sige at alt som er af det levende biologiske liv, er fuldstendigt anderledes skabt, end det resterende univers er!

Vi som er af dette levende biologiske liv, er derfor meget specielle i dette universale forståelsesbillede. Vi er foreløbigt toppen af kransekagen!

Alt dette har sket på grund af at universet er skabt på den kvantefysiske måde, og ikke af et påstået og meget fejltolket big-bang! I det påståede big-bangske univers, vil der ikke være levende biologisk liv!

Fordi det levende biologiske dna-styrede liv, kan bare ikke opstå helt af sig selv, og ud af en absolut dna-løs universal masse! Det håber jeg på at du kan forstå, selv med en big-bangsk baggrund.

Så vi har en universal fysisk masse, og vi har en universal biologisk masse!

Hvis der er forhold som til svarer at det biologiske liv kan ”indsættes”, så dukker dette biologiske op, og det uanset hvorhen i dette univers. Mærk dig det!

Det er som sagt kvantefysikken som er mellemleddet i den rigtige forståelse for skabelsen af universet og skabelsen af det biologiske levende liv!

Det håber jeg på at du efterhånden begynder at kunne indse! Hvis du nu begynder at forstå noget mere af denne mere avancerede 5 dimensionale kvantefysik, så har jeg måske fået dig mere interesseret i helheden i dette med skabelsen! Fysikken som kommer ud af denne kvantefysiske skabelse, kan på ingen måde sammenlignes med den big-bangske tolkning af fysikken i universet. Disse to tolkninger er som nat og dag, og er meget forskellige i det tolkede universale forståelsesbillede. Men det har du nok fundet ud af nu.

Men det er som sagt kun denne 5 dimensionale kvantefysik som kan bruges, dersom du vil vide hvordan universet virkeligt fungerer! Det fungerer bare ikke med et big-bang!

 

11 Tilbage står den eneste mulige og rigtige løsning på skabelsen og hvilken fysik som er den regerende og dominerende i det universale maskinrum.

Dette drejer sig om en helt ny og helt grundlæggende 5 dimensional kvantefysik! Når jeg siger helt grundlæggende, så betyder det at hele den store klump på de 95 % af det stort set ubekendte univers i vort maskinrum, bliver forklaret i detaljer, her i bogen. Denne helt nye og mere rigtige fysik i det universale maskinrum er banebrydende på alle mulige fronter, og har den store fordel at den kan forklare hele universets maskinrum, og ikke bare de 5 % som er med fysisk masse!

”Mørk” masse og ”mørk” energi hører til i disse nye, for dig, ubekendte 4de og 5te dimension, som begge to er 100 % ”ikke fysiske”, både af natur og karakter.

Der er ingen anden vej til at forstå selve skabelsen af vort universale maskinrum helt rigtigt på, end at bruge den rigtige udgave af kvantefysikken, og den er og bliver 5 dimensional!

Det som i grunden er disse 10 grunde til at der ikke kan have været et big-bang, er bare for at prøve på at overbevise dig at både Newton og Bohr tager fejl, og at den eneste i det ”gamle” felt som havde nogenlunde ret, skulle vise sig at være Albert Einstein og det 5 dimensionale univers. Vi skal også huske personer som Faraday, Maxwell, Tesla og Carl David Anderson!

Det Einsteiniske 5 dimensionale univers bygger i grunden ikke på et big-bang scenario, fordi at Einstein havde, som mig, store problemer med at forstå hvor al den uforståelige mængde energi skulle komme i fra, som skulle udløse dette påståede big-bang. Dette selv om at de dengang ikke vidste at universet var større en den eneste galakse, Mælkevejen. Så et big-bang scenario var ikke akkurat den retning som Einstein umiddelbart tænkte i. Et ekspanderende univers fungerer bedst efter en kvantefysisk model, end big-bang modellen. Denne nye model afslører også hele kvantefysikken, og det helt ned i de aller mindste detaljer.

Men der manglede mange detaljerede forklaringer i helhedsbilledet og på det helt grundlæggende plan i alle disse tidligere big-bang teorier, og det i hvilken som helst af dem.

Faktisk også i Einsteins udvidede relativitetsteori. Men der har kommet så meget ny viden i løbet af disse sidste 100 år, og al den brugbare del af disse nye oplysninger og den nyere viden, er alt det nye som kommer ind i bogen, i tillæg til Einsteins udvidede relativitetsteori. Relativitetsteorien er der som et slags ”knogleskelet”, og alle disse nyere oplysninger og nyere viden fylder ud hele dette ”knogleskelet” med nerver og ”kød og blod”, for at udtrykke det lidt metaforisk.

Det er alle disse korrigerede og helt nye og opdaterede oplysninger som er grundlaget for bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Alle disse nye og opdaterede oplysninger fører til den helt rigtige tolkning af det meget aktive universale 5 dimensionale kvantefysiske maskinrum.

Den vigtigste af disse nyere oplysninger, er David Rountree’s bevis for det ”ikke fysiske” 4 dimensionale gravitationsfelt, og den medfølgende indvendige vakuumboble!

Det er kun kvantefysikken som kan skabe en vakuumboble i rummet som du står i, uden at bruge en tryktank! Det sker på den kvantefysiske måde, den som nu er afsløret i detaljer!

Dette gravitationsfelt er nu fuldt ud bevist, både af Einstein og af David Rountree, og det betyder at den universale gravitation også er fuldt ud afsløret, og den rigtige forklaring og tolkning på hvordan den universale gravitation virkeligt fungerer, får du kun i bogen! Så læs bogen og oplev skabelsen på den helt rigtige måde, og som fører til den helt rigtige universale fysik, i det aktive universale 5 dimensionale maskinrum.

Astrofysikere og fysikere som læser denne bog, vil også være af de aller første som vil kunne bevise, at denne helt nye og grundlæggende filosofi, model, teori og fysik, faktisk viser vejen til det helt rigtigt tolkede univers! Dermed kan de også bevise, at det helt rigtige universale forståelsesbillede, som ligger i denne helt nye 5 dimensionale universale model og fysik, er det helt rigtige universale forståelsesbillede af kvantefysikken. Det bedste af det hele er at de, på længere sigt, også vil kunne forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne.

I bogen får du også svar på hvorfor gravitationslinser er der i universet, og hvorfor de i det hele taget opstår og ikke mindst hvorfor vi faktisk kan opdage dem!

Vi kan nemlig afsløre hvordan dette kvantefysiske og ”ikke fysiske” påvirker den fysiske side af universet! Det er her at denne kvantefysik kan afsløres, påvises og bevises!

Så velkommen til den virkelige virkelighed, som er og bliver 5 dimensional, i vort store aktive 5 dimensionale universale maskinrum, og velkommen til ”Genopdagelsen af den femte dimension”.

Beskrivelsen af den helt rigtige og grundlæggende 5 dimensionale universale kvantefysik.

 

 

Link til bogen her!

 

                                                                                                                                        Copyright ©  jea@nyfysik.dk