David Rountree og Thomas P. Fusco

David Rountree’s beviser for det 4 dimensionale gravitationsfelt, får du her!

 

David Rountree er uddannet fysiker og har efterhånden også blevet til en dygtig ”spøgelsesjæger”! Han er også uddannet elektronikingeniør, og det gør at han forstår sig på alle mulige elektroniske dimser og duppeditter og hvad de kan og hvad man kan få dem til at gøre. Dette har så ført til at han stort set videreudvikler og sammensætter alle sine avancerede High Tech apparater selv, ud af de mange egnede laboratorie godkendte instrumenter. Dette er meget afslørende, og afslører faktisk noget af denne 4de dimension! Men laboratorie godkendte instrumenter koster rigtigt mange penge, og derfor er den rigtige forskning indenfor dette forskningsområde relativt økonomisk kostbart. 


Op gennem længere tider har han udført utroligt mange spændende eksperimenter med disse avacerede apparater! Det mest kendte er vel ”The Worm Hole Experiment” hvor han blandt andet opdager, påviser og beviser, at ormehuller kun er åbne i et nanosekund eller mindre. Det er faktisk den meget korte tid det tager en overførsel i fra A til B. Dette mener jeg også er det helt rigtige svar uanset afstand indenfor universet.

Det stemmer også mere med denne nye kvantefysik, og egenskaberne som ligger i denne kvantefysiske 4de dimensions Æter!

Han har sammenbygget et sted mellem 20 og 30 forskellige apparater, som hver især opfanger meget forskellige reaktioner indenfor fysikken, og alle disse apparater er så koblet til hans computer.

Dermed opnår han at få alle de forskellige data og resultater i fra alle de forskellige apparater ind på computeren, i real time. Det er næsten som det er i lydstudiet, hvor alle lyd kilder kommer ind på mastertapen, i real time. Det kan høres på om og om igen! Det er netop det som fører til disse fantastiske nye beviste resultater!


Fordelen ved denne metode, er at han kan gennemgå episoden om og om igen og dermed kontrollere absolut alt det som skete, via alt det som alle de forskellige apparater nu har opfanget som forskellige rå data, i real time. Dermed så får han et totalt overblik over hvad som skete lige der og da, og så skal dette tolkes! Med mange flere af denne type data i fra mange forskellige spøgelseshuse, så danner dette et opbyggende mønster. Det er via denne gentagende proces af de optagede og de processerede data, som også foregår i real time på comuteren, og som har gjort at han har opdaget og fuldt ud detekteret selve vakuumboblen, og dermed også selve gravitationsfeltet, det skabende, styrende og kontrollerende kvantefysiske 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed faktisk også fuldt ud bevist det. 


Det apparaterne afslører, er at der er en elektromagnetisk signatur som ligger rundt en vakuumboble i det værelse, og det er jo en total fysisk umulighed, ifølge gårsdagens naturvidenskabelige standardiserede tolkede big-bang fysik, hvori alt skal og må være 100 % fysisk, opbygget af kun 100 % fysiske partikler! Denne rumtidsboble som pludseligt opstod der og som kun indeholdt vakuum, påvirket også den lokale gravitation.

Det var med andre ord en vakuumboble, indvendigt i et gravitationsfelt, som han opdaget!


Det starter med et lille gammaglimt, og i dette specifikke punkt hvor dette gammaglimt opstod, begynder nu en øgende ionisering, som giver i fra sig en slags elektromagnetisk signatur! Dette betyder at der nu tilføres energier ind i dette specifikke punkt, og så åbner dette punkt sig op til en kuglelignende boble, og med at gøre akkurat det, så skubber denne voksende vakuumboble væk alt i sin vej og danner et absolut vakuum indvendigt! Nu kommer faktisk Arkimedes lov ind i dette billede, sammen med den rigtigt kolde side!

Omridset af denne nye vakuumboble har en elektromagnetisk signatur, og indvendigt er der kun vakuum! Læg nu mærke til at der kommer energier i fra et sted, og starter denne meget centrale og universale måde, at skabe kvantefysiske felter på! Disse tilførte energier kommer i fra den energirige kvantefysiske 4de dimension, energi- og kommunikationsdimensionen! Disse energier som er de potentielle energier i denne 4de dimension, kommer ud af felt indvendigt i andre felt, og at disse felt roterer i forskellige hastigheder!


Så her har vi et eksempel, ud af rigtig mange, som påviser og beviser det mest aktive felt i det store universale aktive maskinrum, gravitationsfeltet! Gravitationsfeltet i universet, kan på en måde sammenlignes med processoren i computeren! De to styrer stort set alt som sker, og de er de eneste som kan lave om på omgivelserne som de selv er en del af! De er de mest magtfulde ”objekter” i denne specifikke sammenhæng, og dette ”skabelsesprincip” viser sig igennem hele denne nye kvantefysiske model! Dette skal bare forstås på den helt rigtige måde, på den 5 dimensionale måde, med 5 meget aktive dimensioner i det aktive universale maskinrum!


Vel, her har jeg lagt ind den rigtige 5 dimensionale tolkning på dette fænomen som kaldes en rumtidsboble, som er et lille og tomt gravitationsfelt som pludseligt bare opstår der og da, eller her og nu!

Denne rumtidsboble kan blive til et nyt univers, om så var! Den mest kendte observation som kommer ud af dette, er det berømmelige kolde punkt eller område! Indvendigt i denne opståede kolde boble, kan der være temperaturer helt ned til -270 grader Celsius, eller næsten 0 grader Kelvin! Har du hørt om de mammutter som er fundet med mad i munden? De har helt sikkert blevet ramt af en sådan mega stor vakuumboble!

Hvis en sådan boble åbner sig op til en kilometer stor boble eller endnu større, og at dette sker i løbet af få sekunder, så vil temperaturen indvendigt i boblen være langt under de -250 grader Celsius!

Det kan og vil hurtigt dybfryse disse mammutter mens de spiser, og resultatet er netop det fund som er gjort!


Dette er bare en bitte lille begyndelse på forklaringen af dette 5 dimensionale meget aktive kvantefysiske univers! Netop igennem denne tolkede måde, har jeg set på universet, siden midten af 90erne!

Det ligger i hovedmodellen til hologrammodellen, og alt dette som David Rountree har påvist og bevist så langt, var nok beviser for at jeg endeligt kunne bevise denne eneste rigtige 5 dimensionale universale kvantefysik! Jeg har ved flere anledninger takket ham for netop disse meget vigtige beviser!

Vores meget store univers er og bliver et hologram, netop fordi der ikke findes 100 % fysiske partikler i et hologram! Men dersom hologrammet er fuldt ud 5 dimensionalt, så får vi også en fuldt ud fysisk side, den som er så grundigt misforstået af dagens fysikere! Den big-bangske opfattelse af et hologram, er kun 4 dimensionalt, fordi der kun er 4 dimensioner i det big-bangske univers!

Et kun 4 dimensionalt hologram kan du stikke din hånd igennem, hvis du tør! Det kun 4 dimensionale hologram, har en dimension for lidt til at danne en fysisk side!


Læs alle mine 3 bøger, og du vil få den rigtige tolkning af universet, og hele det grundlæggende kvantefysiske univers, vil blive grundigt forklaret for dig, og det ned i de mindste detaljer!

Dette er et kvantespring i det forklarlige universale forståelsesbillede!


Så dette og en hel række af andre eksperimenter til David Rountree begyndte at pege i en retning som ikke kunne være rigtig, ifølge dagens tolkede naturvidenskabelige og stærkt begrænsede 3 dimensionale aktive big-bangske fysik. Han begyndte altså efterhånden også at opdage dette afvig i fysikken, som oligarkerne og eliterne havde bemærket sig for mindst 150 - 250 år siden, og som de fik i fra de gamle kulturskatte, og i fra de andre ældre civilisationer, og i fra selveste bibelen.

Problemet var bare den indgroede 3 dimensionale tankegang han også havde på det tidspunkt, fordi, det blokerede for at han kunne se og forstå universet som det virkelig fremstod!

Han prøvede i flere år at komme op med en ny teori som kunne binde sammen alle de mange eksperimenter som han havde udført, men som han ikke helt forstod den større overliggende meningen med.

Han havde mængder af resultater i fra alle disse eksperimenter, men ingen overliggende sammenbindende teori som kunne forklare det store helhedsbillede!

Han kunne bare konstatere at han havde kommet over noget som var meget vigtigt og meget stort i den universale forståelse, selv om han ikke helt kunne finde den dybere mening med det, i et overordnet universalt forståelsesbillede, som for eksempel i en større overliggende og sammenhængende teori. Som i den berømmelige 5 dimensionale ”Unified Field Theory” af Einstein!  

Noget som var og fremdeles er uforståelig for de aller fleste fysikere, endnu i dag! Årsagen er, og forbliver altid, et totalt energiløst big-bang som udgangspunkt!


Det er på dette stadie at de fleste ”3 dimensionale” naturvidenskabelige anlagde mennesker befinder sig på i dag. Det er her naturvidenskaben står fast i dag, ligesom David Rountree gjorde det den gang, og kan ikke finde den helt rigtige overliggende teori som kan binde sammen alle menneskelige observationer, i en og samme teori. Den 3 dimensionale fysik er en falsk og bedragerisk fysik, og det fandt David Rountree ud af da han mødte en totalt ubekendt mand med en helt ny og måske rigtig 4 dimensional teori. Den peger i hvert fald den helt rigtige vej. 

Dette problem blev påståeligt løst den 15. feb. 2012, fordi da mødtes David Rountree med Thomas P. Fusco, manden som kom med den nye teori om denne 4de dimension. Thomas P. Fusco udgav sin teori allerede i november 2011. Det var et resultat af 30 års forskning som førte frem til den grundlæggende teori. Grundlaget til den teori, var stort set selve bibelen!! Som jeg har nævnt flere gange tidligere, i mine bøger, så beskriver bibelen rigtigt meget af en 5 dimensional kvantefysik!! Så den 5 dimensionale kvantefysiske model har været kendt engang, og beviset er langt hen ad vejen, selve bibelen!! Bibelen er faktisk en fysikbog, fortalt på en finurlig og mærkelig måde, igennem mange forskellige historier! Men det som ikke skulle være i den bog, er netop religion! Bibelen er en historisk fysikbog, som forklarer en meget avanceret 5 dimensional kvantefysik! Den religiøse del passer lige så godt ind i bibelen, som en krigsnovelle passer ind i en kogebog! Bibelen handler om fortidens historie og en avanceret 5 dimensional fysik!


Dette er det første møde mellem de to, og det er her de mange udførte eksperimenter og en ny spændende teori kolliderer, og bliver til en symfoni af solide beviser for netop denne nye kvantefysiske 4de dimension og det nyopdagede 4 dimensionale gravitationsfelt. Dette er et interview du absolut må få med dig hvis du ikke allerede har hørt det. Men hører du det en gang til nu, så opdager du nok flere ting end du fik med dig sidste gang. Det varer ca. 2 timer og 20 min. Men det er meget vigtigt at få dette i fra kilden selv, så hør på alle de 5 lydklip som er på denne side! Du finder dette link og nogle flere link med Rountree og Fusco længere nede på siden, som du absolut bør få med dig. Brug tiden fornuftigt, og studer nøje denne nye 5 dimensionale kvantefysik, i fra alle mulige vinkler og kilder!

Hvis du vil forske dybere i denne nye universale 5 dimensionale kvantefysik, så vil jeg anbefale dig at høre på de to første lydfiler med David Rountree! Det er de to øverste lydfiler, af de fire som er nederst på siden! Der forklarer David Rountree om alle hans erfaringer angående ”spøgelsesjagt”! Det vil kun sige at finde ud af den ubekendte fysik, som udfolder sig i disse, ”spøgelseshuse”! De to nederste lydfiler, er et lidt nyere interview med både Rountree og Fusco, hvori der kommer nogle flere vigtige detaljer! Lyt og lær. 

 

Alt som udbreder sig i form af energier, eller som overfører noget som helst af universale informationer eller overfører informative energier, trænger til et medie af en eller anden form, for at kunne udbrede noget som helst. Denne form for overførsler foregår på udsiden af den så kaldede fysiske masse, men dog indenfor den aktive del af den ”ikke fysiske” side af universet, i kvanteuniverset, hvor kvantefysiske overførsler sker i det samme øjeblik de er igangsat, uanset universal afstand.

Husk resultaterne i fra ormehullerne, som siger at kvantefysiske overførsler sker med en gang! Dette er der faktisk også beviser på, i fra det amerikanske atombombeprogram. Dette foregik sidst i 1950erne og i starten af 1960erne, og de havde sprængt rigtigt mange atombomber, og så skulle de prøve sig på brintbomben. Der forelå et færdigt program som indeholdt en serie på brintbomber som skulle testes ud, og alle disse brintbomber var meget nøje udregnet og beregnet til at have en eksplosionskraft på 6 megaton. De sprængte den første brintbombe, og den gav i fra sig et eksplosionstryk på 7,4 megaton!!

Det er hele 25 % ekstra energi, som de ikke kunne forstå hvor kom i fra. De stansede sprængningsprogrammet midlertidigt og undrede sig over hvordan det kunne hænge sammen, at udfaldet blev på langt over de 7 megaton, og foretog dermed en fuldstændig gennemgang af hele projektet. Alt virkede som det skulle, og så skulle de sprænge den anden brintbombe.


Resultatet var skræmmende og viste at det er meget vanskelig at beregne hvordan brinten vil opføre sig i en mega stor eksplosion! Resultatet som kom ud af denne anden brintbombe, viste at eksplosionstrykket nu var på hele 11,1 megaton ud af en bombe som efter alle mulige beregninger ikke skulle være kraftigere end de 6 megaton. Det er altså ca. 90 % ekstra energi!!? Hvor kom alle disse 'ekstra' energierne i fra?

Var dette grænsen i hvor langt de ville teste ud dette mega farlige våben? Hvad ville det næste resultat blive?

Når de sprængte den anden og sidste brintbombe, i den omgang, så foretog de også et andet eksperiment, i enden af en 5 km lang tunnel som havde åbning lige ud til affyringsstedet eller 0 punktet.

De skulle måle om der var den påståede hastigheds begrænsning som dikteres af big-bang modellen og naturvidenskaben, og som siger at alt i universet har en hastighedsbegrænsning, som er lysets hastighed i et vakuum. Kunne der være noget som bevæget sig hurtigere i dette univers, end den påståede hastighedsbegrænsning? Da bomben gik af, så skulle det efter de kendte hastighedsbegrænsninger og alle beregninger tage ca. 17 – 18 millisekunder før det skulle kunne mærkes i den anden ende af tunnellen. Men der var overhoved ingen tidsforsinkelse at måle, det skete med det samme! 


Overhoved ingen tidsforsinkelse betyder bare at der er en 4 dimensional æter som overfører dette signal, omgående og totalt uden nogen form for tidsforsinkelse. Lige som fysikken i hologrammet beskriver dette med ingen tidsforsinkelser. Men der kom også en energibølge 17 - 18 millisekunder senere. Den anvendte tid var allerede beregnet, efter lysets hastighed i et vakuum! Det er kun indenfor den 3 dimensionale big-bangske fysik at der er disse påståede hastighedsbegrænsninger. Dette er noget du bør mærke dig! Dette stemmer også mere med denne nye 5 dimensionale kvantefysik, og det stemmer også med forklaringen på kommunikationen mellem de to dele i et foton-par. Dette foregår så absolut i et ”ikke fysisk” og kvantefysisk miljø, og i den 4 dimensionale energirige Æter. Dette stemmer også med de sidste publikationer af opfattelsen og tolkningen af Einsteins E=Mc2, og det lyder; Energi = Masse, gange lysets hastighed, c, i anden potens, c2. Altså E=Mc2.! 


Programmet blev stoppet og en undersøgelsesgruppe blev nedsat for at prøve på at finde ud hvordan det er muligt at en 6 megaton bombe skulle kunne give et ”overtryk” på hele 5,1 megaton og et uforståeligt totaltryk på 11,1 megatons!?! Alle tænkelige og nærmest utænkelige matematiske scenarioer, blev vendt og gennemgået om og om igen, men uden at give det tilfredsstillende svar! Hele det projekt virkede til at blive låst fast uden at få et fyldestgørende svar på denne utrolige ekstrakraft, som bare kom ud af dette universale ingenting, faktisk begge ganger, men med to vidt forskellige resultater, som begge var langt over hvad de var beregnet til! Langt om længe kom endeligt løsningen, og løsningen var faktisk astrologi, eller rigtigere sagt, planeternes placeringer i forhold til hinanden. Dette forhold som opstår planeterne i mellem, og som er en del af drivværket i det helt rigtige astrologiske og universale kvantefysiske forståelsesbillede, påviser og beviser herved altså at der foregår en overførsel af energier imellem himmellegemerne.

Denne styrende energi kommer i fra det rum som er udenfor vores aktive universale maskinrum, og energierne som opstår planeterne imellem, er helt naturligt i et vakuum som er fyldt med energifulde planeter og stjerner som spinder om sine centrumsakser. Alt dette ligger jo badet i denne kvantefysiske 4 dimensionale universale Æter, og den bruges til netop overførsler af energier! 


Disse overførende energier er ikke skabt af den fysiske masse, men af denne påståede ”mørke” energi, som faktisk viser sig at være overførte energier i fra den energirige oscillerende 4 dimensionale æter, og som oprindeligt kommer i fra disse ”ikke fysiske” dimensioner som ligger udenfor den 3 dimensionale fysiske side af verden. Husk også at et felt som bevæger sig indvendigt i et andet felt, skaber energier, mængder af energier! Dette er kendt i fra Faraday, Maxwell og Tesla! Dette er også kendt i fra generatorer!!

I 2018, var der flere af de store gasplaneter i vores solsystem som var nærmest på vores planet, og det førte til ekstra overførte energier ind i vores tilværelse her på planeten. Kan du huske sommeren 2018?

Der vil sandsynligvis blive påvirkninger i den universale "ikke fysiske" energidimension, og dette vil også kunne indvirke på energiniveauet her på planeten.

Muligheden for at været, globalt, bliver endnu voldsommere i de kommende år, er absolut til stede. Det store spørgsmål er hvordan dette vil påvirke det menneskelige sind og psyke?

Men er der nogen astrologer som kan forklare hvad disse planeters positioner vil betyde for os, så er det noget at spørge vedkommende astrolog om.

 

Men tilbage til dette med at David Rountree har bygget eller sammenbygget et sted mellem 20 og 30 forskellige egnede laboratorie godkendte apparater som opfanger forskellige ting. Alle disse apparater er så koblet til hans computer. Dermed opnår han at få alle de forskellige resultater, i fra alle de forskellige apparater, ind på computeren i real time, og det er en stor fordel i det videre arbejde.

Det er netop via denne nytænkende innovative proces, som faktisk også foregår i real time på computeren, at han har påvist, opdaget og fuldt ud detekteret energifeltet, eller rettere sagt, det 4 dimensionale kvantefysiske gravitationsfelt, og dermed faktisk også bevist det. Ikke nok med det, men han har samtidigt bevist eksistensen af den 4de dimension, og at den er ”ikke fysisk”, kvantefysisk og at den kan have en elektromagnetisk signatur, her i den fysiske side! Så falder tanken naturligt på Faraday, Maxwell og Tesla.


Det apparaterne afslører, er at der er en elektromagnetisk signatur som ligger omklamrende rundt en vakuumboble, i det værelse, og det er jo en total fysisk umulighed, ifølge dagens 3 dimensionale naturvidenskabelige standardiserede fysik. Dette energifelt, denne rumtidsboble som opstod der, og som kun indeholdt dette vakuum, påvirket også den lokale gravitation.

Det var med andre ord en vakuumboble, indvendigt i et gravitationsfelt, som han havde opdaget, påvist og bevist. Beviset for gravitationsfeltet!

Du skal bare lære dig fysikken i dette helt nye universale forståelsesbillede! Denne helt nye 5 dimensionale kvantefysiske model!


Det vigtigste at lægge mærke til her er selve det fysiske princip som kommer sammen med dette energifelt, og måden dette energirige oscillerende felt kommer ind i vores tilværelse på! Så dette og en hel række af andre eksperimenter begyndte at pege i en retning som ikke kunne være rigtig, ifølge dagens standardiserede naturvidenskabelige fysik, og de påstande som blandt andet kommer i fra Nasa.


David Rountree begyndte altså efterhånden også at opdage dette afvig i fysikken som eliterne havde bemærket sig for mindst 150 – 200 år siden, og som de fik i fra de gamle kulturskatte og i fra de gamle ”hellige” skrifter, og i fra bibelen. Problemet var bare den indgroede 3 dimensionale tankegang som han havde på det tidspunkt. Fordi de kun 3 dimensionale tanker blokerede for at han kunne se universet som det virkelig fremstod. Ligesom de aller fleste fysikere har det i dag, efter partikelacceleratorens chokerende resultat!  

Han prøvede i flere år at komme op med en ny teori som kunne binde sammen alle resultaterne af alle de eksperimenter som han havde udført, men som han ikke helt forstod den større overliggende universale mening med. Ligesom naturvidenskaben i dag! Han kunne bare konstatere at han havde kommet over noget som var meget vigtigt og meget stort i den nyere universale forståelse, selv om han ikke helt kunne finde den dybere mening med det i et overordnet universalt forståelsesbillede, som i en større overliggende og sammenhængende teori. Vejen til den universale sandhed, er ikke via den big-bangske model og fysik, det er 100 % helt sikkert!


Det er altså den samme ”diagnose” som dagens naturvidenskabelige "big-bang" fysikere har. De kan heller ikke finde ud af dette univers med kun ene og alene de berømmelige 3 fysiske dimensioner og ingenting mere. Hvis du blokerer forståelsen for at der er mere i dette univers, kommer du aldrig nogensinde videre! Det er på dette stadie at de fleste ”3 dimensionale” naturvidenskabelige anlagde mennesker befinder sig på, i dag, overstyret af Nasa og topeliterne. Det er ikke denne "falske" politiske naturvidenskabelige ”bibel” i fra Nasa og topeliterne, som beskriver det helt rigtige univers, så glem alt om big-bang og den kun 3 dimensionale fysik!! Det var også det hovedsagelige problem som David Rountree stod over for med de mange manglende forklaringer. Det er her naturvidenskaben og Nasa står fast i dag, ligesom David Rountree gjorde det den gang, og kan ikke finde den helt rigtige overliggende teori som kan binde sammen alle de menneskelige observationer i en og samme teori.


Den 3 dimensionale fysik er en falsk og bedragerisk fysik, og det fandt David Rountree ud af da han mødte manden med den mere rigtige 4 dimensionale teori.

Dette dimensionale problem blev løst den 15. feb. 2012, fordi da mødtes David Rountree, med Thomas P. Fusco, i et radioshow, manden som kom med den nye teori, om denne 4de dimension.

Det var et resultat af Fusco’s 30 årige forskning som endeligt førte frem til den teori. Dette var det første møde mellem de to, og det er her de udførte eksperimenter og en fortræffelig teori kolliderer, og bliver til en helt ny symfoni af beviser for denne 4de dimension, 4 dimensional fysik og det 4 dimensionale gravitationsfelt. Det de to kom med af teorier og absolutte beviser, styrket bare min allerede eksisterende hologramteori! 


Men de to herrer har altså også valgt at inkludere et big-bang scenario, og 3 dimensionale fuldt ud fysiske atomer opbygget af kun fysiske partikler, i den nye 4 dimensionale fysik de er ved at udforske.

Det er også der verdens forskere befinder sig i dag! De sætter efter al sandsynlighed den fysiske masse til at fremdeles være ”hovedmotoren”, som derefter skaber alle energier og energifelter.

Det er en naturlig førstereaktion på at stikke hovedet udenfor den 3 dimensionale verden og opdage at der er mere der på udsiden.


Der mener jeg at de tager fejl, og de har jo selv beviserne lige under næsen, men er blendet af et gammelt og velkendt ”spøgelse” som kaldes for the big-bang. Opdagelsen af gravitationsfeltet i spøgelseshuset, er en af de helt grundlæggende nøgler til opbygningen og forståelsen af hele universet, og de kan bare ikke forstå dette rigtigt?!? De fremlægger beviserne, men ved ikke hvordan dette fungerer i det rigtigt opfattede univers, det meget aktive 5 dimensionale kvantefysiske universale maskinrum! Årsagen er kun på grund af at de har valgt at inkludere et big-bang og kun 3 dimensionale fuldt ud fysiske atomer! Det holder bare ikke i dag!


De to, og dagens fysikere, står indvendigt i en boble og prøver at finde ud af hvad som er på udsiden af dette kun 3 dimensionale og kun fysiske univers som vi påståeligt lever i, men kan denne påståede virkelighed være den rigtige virkelighed?? Til det er der alt for meget som bare ikke stemmer med alle menneskelige observationer, og de observationer er ledetråde som skal og må følges op!

Jeg har selv skrevet til dem og prøvet at få dem til at forstå dette, men uden held. Men for de to så var dette et helt nyt og bevist 4 dimensionalt universalt billede. Men det rigtige antal aktive dimensioner i maskinrummet, er og bliver 5 kvantefysiske dimensioner! Alt som findes indenfor disse aktive dimensioner, er kun energirige oscillerende felter, og det stof som Higg’s feltet skaber og kontrollerer!

 

Dette er et universalt forståelsesbillede som jeg har haft siden midten af 90erne, igennem mit tolkede universale fysiske hologram. For over 30 år siden startede jeg på netop denne hologramteori. Vel, det var i 1986!

Hvordan at etablere og skabe et fuldt ud fysisk hologram, hvor der ”ingenting” findes. Det høres måske umuligt ud, men det er det faktisk ikke. Denne nye kvantefysiske model, viste sig faktisk at også at være den grundlæggende "opskrift", dersom du skulle kunne komme til at "skabe" et univers! Det arbejde fuldførte jeg ca. 10 år efter, altså i midten af 90erne, med at skabe grundlaget for et fuldt ud funktionelt fysisk hologram, med alle fysiske funktioner inde bygget. Dette hologram var også dengang afhængig af 5 aktive koordinater, eller dimensioner, for at kunne skabe det fuldt ud fysiske univers!


Men der er ingenting i dette univers som kun indeholder 100 % fysiske partikler! Det vil sige at der ikke findes 100 % fysiske atomer! Det nærmeste vi kommer på det, er stoffet i fra Higg’s feltet, men dette stof er ikke 100 % fysisk, fordi det kan pludseligt forsvinde igen, og så er ”genstanden” kun kvantefysisk og kan derfor ikke ses, opdages eller detekteres, ligesom det berømmelige stealth fly!

Stoffet er kun kvantefysisk, og det vil sige at det kan være der, det kan forsvinde, og det kan dukke op igen! Ligesom stealth flyet!

Den gang jeg startede på dette projekt, i midten af 1980erne, var dette det næste skridt i de fantastiske oplevelser i en biograf, med et 3 dimensionalt hologram som det nye ekstra ”lærred”.

Problemet var bare, at det var teknologisk umuligt at lave dette hologram med den eksisterende 3 dimensionale fysik og teknologi, som den var på det tidspunkt.

Min helt grundlæggende filosofi, teori, model og fysik, kommer i fra netop denne grundlæggende hologrammodel som jeg startede på i 1986, og som stort set var færdig engang i midten af 90erne!

Det vil altså sige selve hovedmodellen!


Så jeg gik og ventede i langt over 15 år på at der skulle komme noget nyt og bevist indenfor fysikken, og som ville kunne gøre det mulig at lave færdig dette fysiske hologram.

Det kom sammen med dette radioshow med Rountree og Fusco. Der kom de beviser som jeg manglede til at fuldføre mit arbejde, på det universale kvantefysiske hologram, fuldt ud.

Der kom muligheden af at endelig få fuldført mit arbejde med dette ægte 5 dimensionale universale fysiske hologram, og det er i dag, fuldt ud bevisbart.


Dette nye 5 dimensionale fysiske hologram, udfordrer big-bang scenarioet og den retning som Fusco har valgt for ham og Rountree! De kom med bekræftelsen på det 4 dimensionale gravitationsfelt, som også min fysikprofessor havde påvist og bevist for os i skolen, i 1972. Min fysikprofessor påviste gravitationsfeltet som var kendt i fra Einstein allerede på det tidspunkt!

Beviserne til Einstein i fra atomurene var jo også bekendt på den tid, så gravitationsfeltet var blevet afsløret og bevist allerede dengang, og inden mennesket skulle til månen.

Einsteins bevis for gravitationsfeltet.


Læs mere om Einstein og beviserne for den fem dimensionale model, i trilogien "Genopdagelsen af den femte dimension"! Hvis du læser engelsk, så vil jeg anbefale dig at starte med den komprimerede engelske udgave af den første bog, og denne engelske version har også et navn, og det er “Rediscovering the Two Quantum Dimensions, the 5th and the 4th!”


Denne engelske bog, forklarer dig stort set bare hovedmodellen, uden de små, vigtige og meget afgørende detaljer i fra filosofien og teorien bag denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model og meget avancerede 5 dimensionale fysik, den rigtige kvantefysik! Altså ikke så mange detaljer, men du bliver kendt med hovedmodellen, og det er det vigtigste!

Det er en god måde at starte op på i denne kommende grundige grundlæggende kvantefysiske model!

 

 

Link til bøgerne her!


                                                                                                                                 Copyright ©  jea@nyfysik.dk


Tilbage til hovedsiden!

 

Her er det aller første møde og interview med David Rountree

og Thomas P. Fusko. Dateret til 15. Februar. 2012.


David Rountree havde i mange år fundet rigtigt mange resultater ud af alle de eksperimenter han har udført. Disse resultater manglede en større og overliggende model og teori som kunne ”binde” sammen alle disse enkelt resultater i en enkelt og overliggende ny model og teori. Han var efterhånden frustreret over mangel på overliggende modeller og teorier i fra den naturvidenskabelige verden.

Thomas P. Fusco er den person, som efter nærmest 30 års ”isolation”, kom op med lige akkurat denne manglende teori som David Rountree gik og manglede. Thomas P. Fusco var også på ”jagt” efter en fysiker som kunne udføre de nødvendige eksperimenter som skulle til for at bevise hans nye og dristige 4 dimensionale teori.

Der var en hurtigtænkende radiovært som så fik de to herrer sammen i dette radiointerview.

Nu mødes disse to forskellige verdner, og hånden finder handsken, lidt metaforisk. Nu smelter udførte eksperimenter og helt ny overliggende teori sammen, og ud af dette nye miks kommer der nu en helt ny, og fuldt ud bevist, 4 dimensional fysik.

Det er her at der opdages, påvises og bevises at der er en ”ubekendt” 4 dimensional fysik, som selvfølgeligt ikke har noget med tiden at gøre. Tid og rum er 5 dimensionalt. Det fører til at al fysisk masse er 4 dimensional og ligger i en 5 dimensional rumtid.

Til alle som "er" eller tænker på at blive en "spøgelsesjæger",

så bør du høre dette her og hvordan du kan gøre det helt rigtigt!

Dette todelte program, handler om hvordan man bør gå frem for at kunne få gode og fuldt ud brugbare resultater, ud af den forskning som må til, for at man kan afsløre den mærkelige fysik som foregår i alle disse "spøgelseshuse". Dette som du hører her, er den helt rigtige og seriøse form for forskning i "spøgelseshuse".

Programmer som "Rædslernes nat", "Ånderne vender tilbage", "Nærkontakt" og lignende som inkluderer de ægte clairvoyante, er også i den helt rigtige og virkelige ende af skalaen, og er ofte udgangspunktet til den helt seriøse side af forskningen.


Alt andet af "skøre mainstream medie shows" udført af tåbelige amatører, som ”Spøgelsesjægerne” og ”Er der nogen” og lignende, er absolut ødelæggende og totalt useriøst, og ikke mindst så er det ødelæggende for renomméet til den seriøse del af forskningen.

Folk kunne jo komme til at tro at disse skøre amatører, viser den så kaldede "seriøse" side af forskningen.

Den form for totalt useriøse programmer burde være totalt forbudt at vise på landsdækkende tv, men det er måske den politiske vinkel som skinner igennem i dette. 

De må godt podkaste på internettet, men ikke på landsdækkende tv. Det burde tv stationer holde sig for gode til.

Her er der nok et program med David Rountree og Thomas P. Fusco. Det bør du også få med dig!

Dette todelte program, handler om hvor langt David Rountree's og Thomas P. Fusco's forskning var kommet sidst i 2012. Disse to radiointerviewer bør absolut få med dig!