Den enkle forskel!

Er det vanskeligt at forstå forskellen mellem de to eneste mulige universale modeller?


Partikelacceleratoren har nu kommet med det endelige resultat af mange års søgen, og resultatet kom som et mega stort ”chok”, for de aller fleste indenfor den store big-bangske naturvidenskabelige lejr! Big-bang er nu fundet falskt af partikelacceleratoren, men hvad betyder dette i grunden for opfattelsen af dette univers vi lever i? Vil den ”rigtige” universale opfattelse også forandres på nu?

Måske kan dette forstås bedre og enklere ved at følge denne lille forklaring! Er du dygtig, så trænger du ikke papir! Tænk dig til det!

Tag et lidt større stykke papir og tegn en lodret streg på midten! På hver side af denne streg, tegner du en cirkel!

I den ene cirkel skriver du et 3 tal, og i den anden cirkel skriver du et 5 tal!

Nu undres du vel på hvad dette skal blive til?


Dette er bare en enkel skematisk opstilling på vores univers, og stregen, er den fysiske realitet og den verden vi lever i!

På hver side af denne opfattede fysiske realitet, altså stregen, finder vi to meget forskellige forklaringsbobler, som hver især forklarer universet, på hver sin helt specielle måde!

Mærk dig også at disse to forklaringsbobler, overhoved ikke hænger sammen, på nogen som helst måde, på grund af stregen imellem dem! Det absolut eneste som er fælles for disse to forklaringsbobler, er netop denne streg i midten, som jo også skal forklares helt rigtigt og hele vejen igennem! Det er nemlig vores helt rigtige virkelige virkelighed!

Forskellen på disse to forklaringsbobler, er så stor, at de på ingen måde kan sammenlignes! Derfor er de på hver sin side af stregen!

Dette kan forklares enten som en 100 % kun fysisk verden og skabt af et påstået big-bang, altså den 3 dimensionale big-bangske model og fysik!

Eller så kan dette forklares som et univers som kun er skabt af disse 100 % beviste oscillerende energirige felter og et højst mærkeligt stof, og som repræsenterer den 5 dimensionale kvantefysiske model! Nu forstår du måske hvor jeg vil hen!?


Den forklaringsboble som der står et 3 tal i, altså den big-bangske model og fysik, er den model som er fundet 100 % falsk af partikelacceleratoren! Så den totalt fejlopfattede big-bangske forklaringsboble, kan du smide direkte i skraldespanden! Sammen med denne falske forklaringsboble på et falskt big-bang, forsvinder også absolut alt af påstande, forklaringer, påståede resultater og absolut alt andet som overhoved kan knyttes til dette falske big-bang! Og det er faktisk rigtigt meget! Et big-bang er en ”eksplosion”, og en eksplosion skaber fysiske partikler, men disse påståede kun fysiske partikler, kan bare ikke findes af partikelacceleratoren! Dette vil faktisk sige at der aldrig nogensinde har været et påstået big-bang! Så glem absolut alt om en falsk big-bang model og fysik!

Den eneste model som nu står tilbage, er den fuldt ud matematisk balancerede og fuldt ud matematisk beviste 5 dimensionale model! Denne 5 dimensionale model, er altså 100 % balanceret og bevist, matematisk, og denne model forklarer bare at universets meget aktive maskinrum skal og må indeholde 5 meget aktive dimensioner, for at kunne fungere som det aktive univers det nu er!

Disse påståede kun 3 dimensioner, som skal og må være 100 % kun fysisk masse, plus tid, er bare ikke nok til at beskrive universet rigtigt!


Den aller vigtigste dimension, mangler i dette politiske og falske big-bangske forståelsesbillede, og det er nemlig denne energirige kommunikationsdimension, den 4de dimension!

Denne helt rigtige 4de dimension, er altså ikke tiden, fordi tiden, er 5 dimensional!

Dette 100 % beviste skelet, af det meget aktive universale maskinrum, er altså fuldt ud bevist af Einstein selv! Men der manglede utroligt mange forklaringer på hvad disse to ”ekstra” dimensioner indeholder af forskellige påvirkende fysikker, og absolut al denne påvirkende fysik, bliver her forklaret 100 % for dig, med denne ”nye” 5 dimensionale kvantefysik!


I løbet af disse sidste godt 40 år nu, har jeg arbejdet med at prøve på at løse, denne 5 dimensionale kvantefysiske model og fysik!

I 1986 startede jeg på denne holografiske 5 dimensionale model, og i løbet af 2012, var løsningen helt færdig og klar!

Så skulle dette skrives og udgives! Det var også en længere proces, men ud af denne lange proces, kom også den eneste rigtige universale model og fysik!

Denne eneste rigtige teoretiske 5 dimensionale model, som bygger op universet kun på energirige oscillerende felter, er nu faktisk fuldt ud bevist af partikelacceleratoren der nede i Cern!

Denne 5 dimensionale model, er altså 100 % bevist af partikelacceleratoren.


Dette blev først til en trilogi, og først udgivet som E-bøger i 2015. Men på grund af kopieringsmuligheder, blev den trilogi trukket tilbage! Dernæst blev trilogien udgivet som papirbøger i 2016!

Nok en gang blev trilogien trukket tilbage, men nu blev den udskiftet til en enkel bog, men nu på 600 tætskrevne sider med forklaringer på denne helt grundlæggende 5 dimensionale model!

Denne sidste operation med at samle trilogien i en bog, blev gjort for at spare dig som skal købe og læse denne bog, for langt over 200 kroner!

Filosofien, teorien, modellen og fysikken, og bogens indhold er det samme, men der blev skåret væk et par kapitler, for at bogen ikke skulle være alt for lang!

Den ville have kommet langt over de 700 sider! Derfor blev nogen af de sidste kapitler flyttet til en anden bog!

Titlen på denne første bog og helt grundlæggende universale kvantefysiske model, er ”Genopdagelsen af den femte dimension”! 2012-2017.

Denne helt grundlæggende bog, forklarer dig i detaljer, hele dette 5 dimensionale og meget aktive kvantefysiske univers!

Så hvis du vil vide de helt rigtige universale hemmeligheder, og lære dig at forstå dette helt rigtige 5 dimensionale aktive univers, så vil jeg anbefale dig på det stærkeste at læse igennem denne helt grundlæggende bog, om det 5 dimensionale kvantefysiske univers!


Når du så har læst denne helt grundlæggende forklaring, på hvordan felt-universet skabes og hvordan det fungerer, så kan du også læse opfølgeren, altså bog nummer 2 i serien!

Bogen er en udvidet forklaring på den første bog, og hedder ”De To Spor”, og har to forklarende undertitler; ”Bølge eller Partikel” og ”Den Tosidige Politiske Løsningsmodel”!

Bare titlen i sig selv, forklarer meget af indholdet, og afslører hvilken retning dette går i! 


Disse to bøger vil forhåbentlig skabe den helt nødvendige mega store debat, som skal til for at verden skal komme videre i udviklingen af denne fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysik!

Dette er fremtidens ubestridte model og fysik, og den er 100 % bevist af Einstein for 100 år siden, og af naturvidenskaben og af partikelacceleratoren i 2016!


Dette er den vej som menneskeheden skal og må bevæge sig, for at kunne overleve denne globale trussel, som denne globale opvarmning er!

Menneskeheden må bevæge sig væk fra alle typer karbonbaserede energikilder, og komme over på de helt rene energikilder! Hvis ikke dør menneskeheden ud, nok en gang!

Men der er altid nogle få tilbage, og så spørges det om det vil kunne få menneskeheden på fode igen, om 10.000 år!? Dette har nemlig sket mindst et par gange tidligere!


Forbered dig på fremtiden, ved at læse disse to bøger! Det vil du ikke fortryde!

Du vil nu få opleve universet, som det virkeligt er skruet sammen, og det ned i de aller mindste detaljer!

Det er kun den 5 dimensionale kvantefysik som kan forklare alt hvad der foregår i dette meget aktive universale maskinrum. 

                                                                                                                                Copyright ©  jea@nyfysik.dk