Den store forskel

Nu vil jeg vise dig, på en enkel måde, hvordan vi finder ud af hvilken af disse to universale modeller som er den rigtige! Dette kan vi gøre ganske så enkelt!

Lad mig aller først vise dig en enkelt figur, men som også afslører den eneste rigtige universale fysik! 


Kig nøje på denne figur! Her ser du først de to forklaringscirkler som skal til for at forstå dette! Vi har en cirkel med et 3 tal i, og på den anden side af denne midterste streg, ser vi en cirkel med et 5 tal i! Og nu lurer du nok på hvad dette skal blive til!?! Selve den lodrette streg, skal repræsentere det helt rigtige univers, som det ser ud, og hvordan det fungerer! Stregen repræsenterer vores realitet, vores hverdag, og cirklen med et 3 tal i, repræsenterer den big-bangske model, som nu er fundet falsk af partikelacceleratoren! Og cirklen med et 5 tal i, repræsenterer den fuldt ud beviste 5 dimensionale model, bevist af partikelacceleratoren! Så hvad er op og ned i dette virvar? Mærk dig også at disse to cirkler er på hver sin side af stregen, som er vores realitet, fordi, de repræsenterer to helt vidt forskellige modeller, som ikke må blandes, for så går det for alvor galt!!! Den ene, er 3 dimensional og 100 % fysisk, og den anden, er 5 dimensional, og er absolut alt andet end at være 100 % fysisk! Fordi, denne 5 dimensionale model lever op til partikelacceleratorens ’krav’ til en universal fysik, med at være absolut kvantefysisk! Det var også det som var tilfældet her, og det med rette, nemlig med beviserne i fra partikelacceleratoren!


Lad os først se lidt på denne cirkel med et 3 tal i! Denne cirkel repræsenterer det 3 dimensionale big-bangske fysikmodel, hvori der kun er 3 aktive dimensioner, plus tiden, og alle disse dimensioner skal og må være 100 % fysiske, og skabt ud af 100 % fysiske partikler! Det er dette ultimative 3 dimensionale og 100 % fysiske univers! Men absolut alt i dette 3 dimensionale universale billede, skal og må være 100 % fysisk, og ikke indeholde noget som helst, som er kvantefysisk, 4 eller 5 dimensionalt! Accepterer du dette 3 dimensionale og 100 % fysiske billede, så skal og må du følge netop denne model, selv om det nu bliver vanskeligt, om ikke totalt umuligt! Det bliver absolut vanskeligere nu, når partikelacceleratoren har fuldt ud bevist, at der ikke er fysiske partikler i dette univers som vi lever i lige nu! Dermed bliver dette en ’udover-hængende klatretur’ for dig, og højden du skal op i, er ubeskrivelig højt op og langt ud, og totalt umulig at nå!! Dette gælder når du følger den big-bangske fysikmodel!!


Denne 3 dimensionale fysik har kun disse 3 aktive dimensioner, og tiden, og der findes ingen forme for stråling, frekvenser eller noget andet i universet, end dette 3 dimensionale og 100 % fysiske?

Det er jo absolut helt og fuldstændigt fejl, fordi, der er radiobølger, og der er trådløse frekvenser, og der er mange forskellige ’frekvenser’, og ingenting af dette, har noget med det ’fysiske’ i universet at gøre! Dette trådløse, er ikke beskrevet i den big-bangske fysik, som værende noget væsentligt, fordi, det kommer ikke ud af den ’3 dimensionale fysik’! Det har jo partikelacceleratoren stået fast en gang for alle! Det aktive 3 dimensionale univers, beskriver ikke disse ’usynlige’ bølger, og de har ingen anelse hvordan disse strålinger opstår, og hvordan de kommer her til os! Dette med alle mulige frekvenser, som kommer som ’stråling’, og som usynlige bølger, og som alle mulige trådløse forbindelser, kommer i fra en kilde som er ’ikke fysisk’, med andre ord i fra dette ’kvantefysiske’ univers!

Så, dette 3 dimensionale, beskriver kun disse 3 dimensioner og ikke mere, fordi, alt det andet er opdaget, men ikke ’afsløret’! Men de opdaget ganske enkelt at der var stråling, og at der var radiobølger, men de regnet med at alt dette kom i fra det store univers, som stråling! Jeg har tidligere skrevet at vores galakse er disse 13,8 milliarder år, men at universet er ældre, meget ældre! Dette skyldes selve inflationen og ekspansionen, som er så langsom! Vores galakse er opbygget på en kvantefysisk måde, og vi må følge modellen her! Vores galakse, er indvendigt i en boble, og al den ’stråling’ som kommer, kommer kun i fra vores galakseboble, som jo består af dette centerobjekt og denne store rumtidsboble, som er knyttet til dette ene centerobjekt, som ’ejer’ hele galaksen! Deri finder vi også millioner af stjernesystemer, og alle disse stjernesystemer indeholder planeter, fordi, planeter bliver til stjerner!


Det er ligesom vores jordklode, og der er ikke noget at gøre med det, fordi, dette følger bare den 5 dimensionale universale model! Dette vil så sige at vores galakse, måske er en af de yngste galakser i universet, med de 13,8 milliarder år?! Det er centerobjektet som er af den alder, men nu som et sort hul! Dette centerobjekt, det sorte hul, var engang en stjerne i et solsystem, og tidligere var dette en gasplanet, som kom i fra en planet, som igen kom ud af en måne!! Men universet ekspanderer og multiplicerer sig, og det et det som er problemet, løsningen her, fordi, engang for rigtigt længe siden, så var der kun et enkelt solsystem, i hele universet, og det er den vej som den 5 dimensionale kvantefysiske model vil tage dig med på! Det er virkeligt en lang rejse du skal ud på nu!

Men vi kan jo starte netop der hvor ’alle’ fysikere mener at det er denne big-bangske model som er den eneste rigtige! Den big-bangske model siger at det er stjernerne som skabes aller først???

Kan de så forklare alle disse ’mystiske’ planeter som dukker op hvor dette er ’umuligt’, altså i fra et sted hvor der ingen ’stjerner’ er i nærheden?? Det er netop disse store gasplaneter, som nu dukker op rundt forbi, og som ingen ’ledestjerne’ har?? Jeg kan jo her nævne den måske største af alle disse gasplaneter Wasp33b, som er ca. 4½ gange Jupiter, og som har en overflade temperatur på ca. 3200 grader Celsius! Dette er en meget ’hot’ gasplanet, og den bliver efterhånden til en stjerne, nu når plasmaet kan brænde igennem, og så har vi nok en stjerne! Og den har planeter og måner rundt sig!

Ja, som sagt så der det ’stjernerne’ som kommer aller ’først’, ifølge den big-bangske meget falske model!??


Det er jo netop det skik modsatte som er tilfældet, og det bevises bare ved at kigge ud i universet, og forstå hvad som virkeligt foregår der ude! Vi har jo Jupiter, som en af vores gasplaneter, og overfladetemperaturen til Jupiter, er på 900 grader Celsius! Dette tyder på at vi bor i et forholdsvis nyt solsystem! Så der er lang vej endnu, til at Jupiter bliver til den stjerne, som den engang skal blive til!

Men snak om stjernen! Lad os tage vores stjerne som eksempel her! Vi ved at vores stjerne har en korona som er over en million grader varm eller mere! Koronaen her, er det samme som gravitationsfeltet, som ligger rundt selve stjernen! Men disse ’big-bangske fysikere’ regner centrum af stjernen, til at være 15 000 000, millioner, grader varm??? Hvordan kan det ske?

Det rigtige er at overflade temperaturen til stjernen er kun 6-7000 grader!?! En million grader plus på udsiden, en overflade som ’kun’ er 6-7000 grader, og et centrum som er 15 000 000 millioner grader varmt???? Dette er et helt og totalt umulig ’set up’, og forklarer bare ikke noget om selve solen, men stiller bare flere spørgsmål om dette!?! Men kan du overhoved svare på dette?

Jeg mener på at kernetemperaturen til vores stjerne, ikke kan være over de 10 000 - max 15 000 grader, netop fordi, overfladetemperaturen ikke overstiger disse 6-7000 grader!

Så, det at have 15 millioner grader i centrum af stjernen, grunder på en ’større miskalkulation’ i fra disse big-bangske fysikere! Det er netop denne totale miskalkulation, og denne totale fejlvurdering, overalt i dette univers, udført af disse big-bangske fysikere, for at forvirre dig og holde dig væk i fra den eneste model, som allerede er fuldt ud bevist! Den Einsteiniske 5 dimensionale kvantefysiske model, fuldt ud bevist for over 100 år siden, og nu i helt ny og forbedret og i en fuldt ud bevist udgave! Denne model er nu fuldt ud bevist af partikelacceleratoren! Her har vi et eksempel på innovativ modeludvikling, med at få den helt rigtige model eksponeret for dig, og fuldt ud forklaret i detaljer!


Men stjernens korona derimod er et helt andet kapitel, fordi, ’frekvenserne’ i gravitationsfeltet er nu blevet så høje, at de ’brænder’ af stjernens plasma, med 1-1½ millioner grader, og det er ud af dette, at stjernens usynlige lys bliver dannet! Et helt usynligt kvantefysisk lys, som opstår af at plasmarester, bliver ’rystet’ ganske så kraftigt, som i en stjernes ’micro-bølgeovn’, og resultatet er et ’usynligt lys’ og en udstrålende varme på de 1-1½ millioner grader! Dette er hvad den 5 dimensionale kvantefysiske model kommer frem til! Nok en gang er det frekvenser, oscillerende frekvenser, som danner gravitationsfeltet rundt en lille måne, og når denne måne så har vokset og ekspanderet længe nok, og gået igennem stadiet som planet, og videre som gasplanet, så er den nu stor nok til at være en stjerne! Og som en stjerne, så sker akkurat dette med gravitationsfeltet, at det bliver kraftigere jo længere tid det går, og det er et af de mange beviser på at den big-bangske model er fejltolket på absolut alle områder! Alle universets stjerner, må følge den kvantefysiske vej til at blive en stjerne, og den starter med en bittelille måne, som så vokser og på et tidspunkt så når denne lille måne de ca. 200 km i diameter, og kan begynde at fungere som en ’nyfødt måne’, ved at starte op spindet! Det er dette spind som kik-starter vulkanismen, med at først begynde selve spindet, for så at tilføre denne måne med et lille og forsigtig elektromagnetisk felt, her i starten, som så begynder at slippe fri elektroner, og nu har vi ’strøm’, eller energier, til hvad det nu end er! Men disse energier er endnu små og svage, men dette vokser i takt med boblen udenfor bliver større og større, for så at etablere sig som denne ’nyfødte’ måne! Videre så udvikler denne måne sig til en planet, for så at blive til en gasplanet, og så til en stjerne! I fra en stjerne i sin glansperiode, går det så ned ad bakke, til det sorte hul, og til ’genskabelse’!

 

Den anden model, som vi absolut skal lægge mærke til, er denne helt nye 5 dimensionale kvantefysik, som indeholder absolut ingenting som er 100 % fysisk, men derimod så er absolut alt i denne kvantefysiske model, det man kan kalde kvantefysisk ’flydende’! Dette igen betyder at du ikke kan finde noget som helst i dette univers, som kun er ’3 dimensionalt og kun fysisk’!

Den type ’masse’ eksisterer bare ikke i dette univers, og det er nu fuldt ud bevist af forskere og af partikelacceleratoren! Men dette resultat vil bare ikke blive ’accepteret’ af disse big-bang fysikere, og dette begynder at minde for meget om Trump & co., og det at ’lyve’ sig frem til at få ’accept’ for disse meget fejlagtige resultater, som kommer ud af denne big-bangske fysikmodel!

Denne 3 dimensionale fysik, er 100 % modbevist af partikelacceleratoren, og deri ligger også beviserne!

Disse fysikere nægter regelret at acceptere disse resultater i fra partikelacceleratoren, som jo siger at absolut alt i dette univers, kun er kvantefysisk, og dermed er alt det ’fysiske’ noget helt andet end at være, ’fysisk’! Kvantefysisk betyder kort og godt at blive skabt, styret og kontrolleret af noget som bare ikke kan ses, opdages eller detekteres! Husk nu at 99 % af universet er bare ikke synlig, men den ene % er, og det er hvad vi ser, når vi ser noget som helst! Det er ene og alene dette ’stof’ vi kan se, fordi, absolut alt dette du ser rundt dig lige nu, er kvantefysisk!

De tidligere 95 %, var kun en ’volumen’ beregning af universet, men var ikke helt krystalklar i definitionen, af den så kaldede fysiske masse! Dette har nu blevet justeret, og bragt til det rigtige resultat!  


Efter denne 5 dimensionale model, så skal kun ca. 1 % være den rigtige mængde af dette stof, og dette er beregnet ud i fra at atomet indeholder et stykke af den 5te dimension, og så kommer Higg’s feltet, og Higg’s feltet indeholder stoffet! Så det er kun en lille del af atomet som er den så kaldede ’fysiske masse’, og det er kun denne ’fysiske’ masse, som stikker så langt ’frem’ i dette universale billede, at vi kan se, opdage og detektere det! Dette vil så sige at det er forsvindende små mænger af dette ’stof’, i hvert eneste atom og indvendigt i Higg’s feltet, og det udgør ca. 30-40 % af atomets volumen! Så vi snakker om svært små mængder af dette stof! Men husk nu at dette stof er det eneste som kan ses, opdages eller detekteres, og er den eneste substans som er indvendigt i den 3dje dimension, eller i denne 4de modul, den ’fysiske’ dimension! I denne 4de modul, i den ’fysiske’ side, er det kun dette stof som ’stikker’ sig ud, og som udgør absolut alt af den ’fysiske’ masse!

Så den ’fysiske’ del af universet, er ganske så lille, men det synlige univers, fylder så ud alt som du ser! Det er kun dette ’stof’ som er indenfor denne 4 modul, eller indvendigt i den 3dje dimension, som er synlig, og det hele er ene og alene en stor illusion! Fordi, alt som er indvendigt i en ’kugle’, eller i et rundt felt, vil altid have et 3 dimensionalt udseende! Dette gælder hele vejen i fra de yderste dimensioner og helt ind i selve atomet og Higg’s feltet! Her er det den universale geometriske lov, som nu kommer i action, og universale love skal man tage hensyn til, specielt i dette 5 dimensionale kvantefysiske univers, som vi lever i lige akkurat nu! Det er her og nu at denne 5 dimensionale kvantefysik, virkeligt får chancen til at bevise hvordan, hvorfor, og hvorhen disse rumtidsbobler dukker op! Disse bobler dukker ikke op tilfældigt, det er sikkert, og der er en ’plan’ bag det hele, og planen er at skabe selve ’universet’, som det nu fremstår, med energirige oscillerende felter, og dette mærkelige stof i fra Higg’s feltet! Så, universet skabes for at have en platform til det biologiske liv, uanset hvilket! Dette betyder to helt separate skabelser, og det går jo ikke sammen med et big-bangunivers, vel?? Så der skal et helt andet univers til nu, for at kunne ’forandre’ på den store ’fejl’!


Det er mærkeligt, men smukt, hele dette holografiske univers, vi lever i lige nu! Du må bare give efter for denne detaljering, som kommer sammen med denne nye kvantefysiske model, fordi, det hele hænger sammen! Ved at følge denne 5 dimensionale kvantefysiske model, til endes, så kan du nok se hvor dette går hen, til det sandfærdige videnskabelige univers, og til den eneste model som faktisk kan følges helt til endes! Denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model, forklarer dig hele universet, som det faktisk hænger sammen!

 

Men det har også lykkedes mennesket at komme op med noget som vil komme til at skade os, på sigt, og det begyndte med radioen, og dette skete helt sidst i 1800-tallet! Inden denne ’opdagelse’, så var der absolut ingen ’trådløse frekvenser’ i dette univers, og som var menneskeskabte, og som kun ’kører’ efter ’frekvenser’! Så disse trådløse frekvenser, er noget helt nyt indenfor planetens nuværende ’liv’, og når den nuværende big-bangske model, ikke kan, eller vil, beskrive disse ’frekvenser’, så er det på grund af at den big-bangske model er fundet 100 % falsk, af partikelacceleratoren!

Den big-bangske model er ikke opbygget af frekvenser, oscillerende energirige felter, eller noget andet, end de 3 aktive fysiske dimensioner, indeholdende kun 100 % fysiske partikler, og det er bare ikke nok til at skabe et univers! Det er jo kun dette synlige stof, som alle tror er 100 % fysiske partikler, men de tager fejl disse fysikere, fordi, dette stof er kun ene og alene 4 dimensionalt og kvantefysisk! Dette stof er kun kvantefysisk, og kommer ud af noget som er kvantefysisk, nemlig ud af Higg’s feltet, som jo er 4 dimensionalt!


Så radioen er ikke så gammel, bare lidt over de 125 år, og det er lige så længe siden at vores atmosfære var ’kølig’! Men så kom radioen med disse trådløse frekvenser, eller bølger, og så var den gamle ’barriere’ overvundet! Men netop det at udnytte noget som kun er 4 dimensionalt til netop dette, vil på sigt øge temperaturen, først i atmosfæren, og så i havet til at havet ikke kan modtage mere, for så at øge temperaturen i atmosfæren igen! Og det er måske lige hvor vi står i dag!? For at kunne køle ned atmosfæren igen, så må alle disse trådløse forbindelser, signaler og systemer lukkes ned, helt og fuldstændigt! Men det kan jo praktisk talt ikke ske, men dette er meget nødvendigt at følge helt ud, fordi, disse bølger er farlige bølger, eller frekvenser!


Nu begynder vores atmosfære så småt at ligne solens atmosfære, på den måde at nu begynder vores atmosfære at ’vibrere’ mere og mere, og at alt dette trådløse, vil over tid begynde at varme op atmosfæren! Vi kan følge udviklingen af alt dette trådløse, i fra radioens glansdage, og over til tv ’et og hvordan tv-alderen blev bragt ud til os! Vi skal også huske at radioen og tv’erne sender på forskellige frekvenser, og det er til stadigt højere frekvenser! Så fik vi GPS-systemet, som jo sender i et helt nyt frekvensområde, og til sidst så kom mobiltelefonen, som nu sender på frekvenserne 3G, 4G og 5G! Vi kan også følge temperaturkurven, opover, for hver gang noget af dette ’nye’ kommer på banen, og i hvilken mængde og i hvilken udstrækning! Det groveste af alt dette, er når mobiltelefonen gør sit indtog, der helt sidst i 80erne og i starten på 90erne! Nu begynder temperaturen for alvor at stige, og det er disse høje frekvenser som står bag smeltningen af al indlandsis eller gletsjere, og som gør livet mere vanskeligt og ’farligt’!


Prøv at tænke selv på hvordan dette kommer til! Du skal og må have en ’forbindelse’ hele tiden, og det resulterer i en mængde af sendere, eller link, til din telefon, og dette system bliver nu bare større og stærkere, og det hele tiden! I dag er der ca. 4 milliarder mobiltelefoner som er ’på’ 24/7/365, og dette system bliver nu til den største ’micro-bølgeovn’ i denne verden, og dette driver temperaturen kun opover, og smelter alt af is som ligger på land! Disse frekvenser må stoppes nu, inden at dette for alvor går galt!


Frekvenser så høje, at der går 5 milliarder af disse frekvenser, indenfor den metriske meter! Så 5G nettet sender ud frekvenser som er så små, at de er kun 5 milliarden-dele af en meter, efter det metriske system, og dette svarer kun til dele af en nanometer!! Og nu begynder disse frekvenser at blive så høje, at de muligvis vil komme til at influere på vores dna! Dette indre biologiske område, er desværre ikke skånet for netop denne type af ’unaturlige’ frekvenser, som er så høje, at de måske indvirker på den biologiske dna! Dette foregår i disse små områder af den biologiske opbygning, og når så frekvenserne bliver så høje at de nu er, en 5 milliarden-del af en meter! Når vi nu også ved at 1G systemet sendte med en frekvens som var lige akkurat en nanometer, og nu 5G nettet, så burde alle advarselslamper lyse! Vi snakker her om 5 milliarden-dele af en meter, og hvad dette indebærer, er der ingen som vil udtale sig om, fordi, verden er jo ’fysisk’, ikke sandt, og dette med frekvenser, er jo ikke rigtigt, eller hvad? Men gælder dette også for alle de insekter som vi er så afhængige af? Alle disse forskellige insekter, som er en del af vores store biodiversitet, og den er nu truet, netop på grund af disse høje frekvenser! Så lad os stoppe dette inden det går helt galt!!


Og nu går dette galt, fordi, jeg har aldrig oplevet et forår som er næsten uden insekter, og det finder jeg foruroligende og er forundret over at våres biodiversitet er ved at gå ’fløjten’!

Vel, jeg skylder på alle disse trådløse frekvenser, som jo ikke er naturlige for planeten, i sin helhed! Disse trådløse frekvenser skal og må bekæmpes på alle mulige måder, hvis ikke, så bliver fremtiden ikke særligt god! Disse trådløse frekvenser, er nu i færd med at tage livet af menneskeheden, stille og roligt!


Alt i dette univers ’kører’ på frekvenser, og disse frekvenser, finder vi i alle disse felter, som bygger op hele dette univers! Derfor er dette farligt! Dette fører til at vi nu har ’afsløret’ at hele universet kun består af frekvenser, og et stof som kommer ud af Higg’s feltet! Men det forunderlige sker når dette stof trækkes tilbage, og at ’objektet’ nu kun bliver 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid, så kan dette ’objekt’ nu passere igennem noget som er ’fysisk’, og dermed kan en teleportation have sked!


Alt dette kun på grund af at stoffet ikke er ’aktivt’ nu, men når så stoffet ’aktiveres’ igen, så kan man atter se, opdage og detektere dette ’objekt’! Dette er ofte brugt af magikere, når de ’tryller’ væk en genstand, som så dukker op et helt andet sted! Men det er helt ægte magi som vi oplever her, når en magiker får en genstand til at forsvinde, for så at dukke op et helt uventet sted!

Det mest vanlige er teleportationer og manipulering af de universale byggestene! Så bliver det lidt værre at komme over i kategorien for mere udøvende magi, som levitation og forsvindingsnumre, som er ganske interessante i sig selv!


Dette univers, indeholder frekvenser som er så høje, at du vil simpelthen ikke vil kunne komme til at forstå det! Den højeste frekvens i dette univers, er tiden, og det er kun fordi, at der trænges til en frekvens som er så høj, så at alle de andre felter som kører på frekvenser, har noget at ’pejle’ efter! Så universets tid er 7 dimensional, og er samtidigt den ’pejlepind’ som skal til, for at alle de underliggende felter, kan fungere som de nu gør! Og det helt ind i atomet, og ind i Higg’s feltet, og til det eneste som kan ses, opdages og detekteres, stoffet! Dette gør at det kun er dette stof som vi overhoved kan se, opdage eller detektere! Dette er ’kanten’ i universet, så enten ’ser’ du det, eller så ser du det ikke!


Alt det resterende, er usynligt for os, som lever her inde i den ’fysiske zone’! Men spørgsmålet er om dette er det hele, eller om der faktisk er et meget større og meget mere avancereret univers der ude, som vi bare ikke kan se, opdage eller detektere! Der er hvad jeg slår fast, og det er hvad partikelacceleratoren slår fast, og nogle få fysikere som var med på den store afsløring!

Det er netop dette som er det afgørende, for at universet skal kunne fungere som det nu kun kan, nemlig som et holografisk univers!  


I det øjeblik at du kan pege ud hvorhen i dette 5 dimensionale hologram, at du vil kunne få dette hologram til at blive ’synligt’, altså selve ’skærmen’ i dette holografiske billede, så kommer du også kun frem til den løsning, som jeg har kommet frem til, med oscillerende energirige felter, og et stof, som kan forsvinde! Det er også den eneste rigtige løsning på et hologram!

Dette gør at disse to cirkler skal og må ligge på hver sin side af denne mitter-streg, fordi, de forklarer to helt vidt forskellige universer! Og disse to udgaver af fysikker i universet, må bare ikke blandes, overhoved, for så går det for alvor galt!


Det big-bangske univers, som er 100 % fysisk, og bygget op af 100 % fysiske partikler, plus tid, og absolut ingenting mere!??

Og vi har det andet univers, som er fuldt ud kvantefysisk, med kun energirige oscillerende felter, og et ’stof’, og alt dette skabes, styres og kontrolleres, af gravitationsfelter! Og det er i sandhed en revolution indenfor fysikken, fordi, nu kommer fysikken til at være ’ens’ med universet! Disse to modeller, sat op imod hinanden, kan kun føre til at den ene af dem bliver den sejrende!

Og det kan kun blive denne 5 dimensionale kvantefysik!!!


Det er den 5 dimensionale kvantefysik, som faktisk er et holografisk billede på denne verden, hvor absolut ingenting er 100 % kun fysisk!

Alt i denne verden er kvantefysisk ’flydende’, og kan faktisk forsvinde og komme tilbage! Lige som stealth flyet!

Men for at kunne gøre netop det, så trænges der til et gravitationsfelt! Fordi, alt i dette univers, er ’låst’ fast i den tilstand det nu er i, og det eneste som kan forandre på dette, er et gravitationsfelt!

Så, gravitationsfeltet kan ’låse op’ det ’fysiske’ og gøre med det som det vil! Det er her magikerne kommer ind i billedet, med alle de unikke egenskaber de har, de paranormale egenskaber som de har i deres eget gravitationsfelt!


Bliv endnu bedre kendt med denne nye 5 dimensionale kvantefysik, og se, oplev og detekter universet som det skal, må og burde være tolket, og ikke som den falske big-bangske model kommer frem til! Det er menneskehedens største løgn!


Det er jo som Jesus, når han genskabte hånden til den person som havde mistet en hånd, og hånden blev hel igen, takket være den universale information, som altid er tilstedeværende!

Hvad med når Jesus leviterede? Eller når han gik på vandet? Disse episoder peger i retning af netop denne 5 dimensionale kvantefysiske model, og er nu forklaret i tre forskellige bøger!

Du kommer også til at blive udfordret i din tro, fordi, bibelen er ikke til ’religion’, den er til historier som omhandler en meget avanceret fysik, nemlig denne 5 dimensionale universale fysik!

Så vi kan sige at biblen omhandler historier som drejer sig om fysik, avanceret fysik, altså en form for ’fysikbog’!

Alt det ’religiøse’ som er indskrevet af ’Nogen’, passer ind i denne fysikbog, som en krigsnovelle, passer ind i en kogebog!

Du forstår nok hvad jeg mener!!