Er mobiltelefonen årsagen til den stigende globale temperatur! 

Er mobiltelefonen årsagen til den stigende globale temperatur!Er mobiltelefonen årsagen til den stadigt stigende globale temperatur? Kan dette bare være en tilfældighed eller kan dette være rigtigt?

Kan den trådløse overførsel, være årsagen til den stigende globale opvarmning? Når vi ser på temperaturstigningen og den acceleration som ligger i denne stadigt stigende verdenstemperatur, så tager den virkeligt af i fra 1990erne og frem til i dag! Vi kan nærmest følge udviklingen i udbredelsen og salget af antal mobiltelefoner og lægge den ovenpå temperaturstigningerne disse sidste 30 år, og de to kurver stemmer meget godt overens!


Måske kan vi nu blive kvit denne mobile overvågningsdims, som mobiltelefonen i grunden er, så vi måske kan få noget af den private personlige frihed tilbage igen! I 1990erne, var der ikke mange mobiltelefoner og sendere, men i dag kan du få en rimelig dækning stort set uanset hvor du er! Denne dækning lover teleselskaberne skal blive meget bedre og hurtigere om nogle år!

Årsagen til denne meget store udbygning af mobiltelefonien, med langt flere og kraftigere sendere, er for at du skal kunne få et bedre signal uanset hvor du er, og for at ’storebror’ nemmere kan følge dig overalt! 


Mellem mobiltelefonen og sendermasten, er der en usynlig kvantefysisk bølge, 24/7/365, som er denne energirige oscillerende energi, og den er fuld af informationer til og fra din telefon!

Dette er også det helt grundlæggende princip for alt i hele universet og beskriver bare hvordan den energirige oscillerende universale information kan udbrede sig i dette univers!

Mange tror bare ikke på dette med universal information som den grundlæggende opbyggende del af det kvantefysiske univers, men denne side af kvantefysikken, bliver nu faktisk fuldt ud bevist af den trådløse teknologi i mobiltelefonen!!!


Disse to samspillende enheder, mobiltelefonen og senderen, skaber en kontinuerlig usynlig induktiv energibølge, og denne transmitterende stående bølge, har en induktiv effekt på den del af atmosfæren som den passerer igennem! Effekten er ikke særlig stor hvis du kun regner på en enkelt mobiltelefon, men husk nu, at der er mellem 3 - 4 milliarder aktive mobiltelefoner, måske flere, og en uforståelig stor mængde af sendere, for at kunne give signal til alle disse telefoner! Dette bliver til mange meget aktive og konstante bølger som er der 24/7/365, og netop dette fungerer som en mega stor induktiv global ’micro-bølgeovn’! Husk også at den atmosfære som vi har, ikke er særligt høj, så disse energirige oscillerende induktive bølger giver i fra sig en rimelig stor mængde energier, indenfor en relativt lav atmosfære, og disse energier påvirker alt og alle, og smelter også langsomt al landbaseret ismasse!


Alle disse telefoner og sendere kommer efterhånden til at blive den aller største belastning for vores atmosfære! Men vi skal ikke glemme at denne opvarmning startede da Tesla kom op med radioen! Radioens trådløse bølger er lavfrekvente bølger og kan ikke indeholde så meget information pr. tidsenhed som en højere frekvens kan! Håber det er forståeligt!

Men for hver gang man øger den udsendte frekvens, for at få med mere information pr. tids enhed, altså en frekvensopgang, så påvirker også disse højere frekvenser atmosfæren induktivt, men bare lidt mere aggressivt, altså ’varmere’! Men det var radioen som startede den globale opvarmning!


Så kom tv ’en, og disse udsendte kvantefysiske bølger ligger i et lidt højere frekvensområde end radioen! Disse højere frekvenser afgiver flere af disse induktive energier til atmosfæren, og det igen fører til endnu mere tilført energi, som ikke regnes med i nogen af klimamodellerne! Derfor stemmer heller ikke disse klimamodeller med virkeligheden! Disse klimamodeller tager overhoved ikke hensyn til disse trådløse kvantefysiske induktive oscillerende energier, som faktisk ’driver’ radioer, tv ’er og mobiltelefoner og alle senderne! Disse 4 dimensionale kvantefysiske energier eksisterer jo ikke i den standardiserede big-bangske filosofi, model og fysik!


Til sidst kom som sagt mobiltelefonen, og mobiltelefonen sender ud og modtager informationer i en endnu højere frekvens, og jo højere disse frekvenser bliver, jo mere påvirker de også atmosfæren, induktivt, opvarmende! Derfor stiger den globale temperatur i takt med at disse apparater bliver taget i brug! Dette kan tydeligt aflæses på de to kurver, salgskurven til disse 3 forskellige apparater, og temperaturkurven! Men dette er der desværre ikke en stor bred enighed bag, og alle fabrikanter påstår at denne udstrålende effekt ikke kan være stor nok til at påvirke atmosfæren, med en induktiv opvarmende effekt!?


Det største problem er bare at de ikke kender til denne rigtige universale kvantefysik og hvordan dette univers virkeligt fungerer! Men det er muligt at ’Nogen’ ved dette, men de vil ikke finde sig i at det bedste spionudstyr som er udviklet, skal blive væk på grund af den ’lille’ opvarmning af den globale atmosfære, som disse trådløse apparater udgør!

Stop alt af mobiltelefoni allerede i dag, og temperaturen vil langsomt begynde at falde! Men fortsætter dette mobiltelefoni, så går vi imod en adskilligt varmere verden!


Dette er fuldt ud beviseligt videnskabeligt, dersom du bruger den eneste rigtige og fuldt ud beviste universale model og fysik! Så brug den 5 dimensionale kvantefysik, fordi den er fuldt ud balanceret, og fuldt ud bevist, til og med af partikelacceleratoren! Husk nu at den standardiserede big-bangske naturvidenskab har endeligt blevet forkastet af partikelacceleratoren, så den kan ikke rigtigt bruges til at finde ud af dette med den globale opvarmning! Der skal en anden universal model til for at kunne forstå dette helt rigtigt!


De fleste mennesker er i dag slavegjort af mobiltelefonen, og kan bare ikke hverken slukke den, eller ’glemme’ den! Mobiltelefonen styrer deres liv! De har denne mobiltelefon med sig overalt hvor de færdes, med en aktiveret GPS! Denne GPS videresender din eksakte position til ’storebror’ 24/7/365, eller så længe mobilen er tændt! Overvågerne ved altså til enhver tid hvor du er, du som ikke kan glemme, eller slukke for din telefon! Denne GPS afslører din lokation ned til mindre end en meter, og det hele døgnet! Dette er bare et par eksempler på hvordan og hvorfor storebror spionerer på dig i dit privatliv, som privatperson!


Mobiltelefoner i dag kører på 3G, 4G og 5GHz net, og så regner jeg med at dette 5GHz net, også ligger indenfor dette forventede frekvensområde på 5 giga Hz!

Hvilke biologiske størrelser finder vi i naturen som svarer til en størrelse på ’5 giga’ dele af en meter? Dette regnes jo ud i fra det metriske system hvor udgangspunktet er frekvenshastigheden indenfor en meter! Så jo højere disse frekvenserne bliver, vil flere mindre biologiske opbyggende dele vil også blive påvirket! Det er da enkelt at forstå!


Så når frekvenserne hele tiden øges i disse nyere mobiltelefoner, så kommer de tættere og tættere på frekvenserne og størrelserne til celler, molekyler og atomer!

Alt i dette univers er opbygget af energirige oscillerende kvantefysiske felter i forskellige størrelser, som ikke er ”100 % fysisk”, og som af den grund kun er ’ikke fysisk’ eller kvantefysisk!

Det vil sige at det ikke kan ses, opdages eller detekteres! Felterne, er med andre ord 100 % kvantefysiske, og kun det!


Vi nærmer os størrelsesforholdet til celler og molekyler med disse høje frekvenser, og når induktionsprincippet fungerer med at give i fra sig induktive frekvenser til andre tilsvarende felter, så er det helt klart at dette også påvirker alt af levende biologisk liv! Vi er jo kun opbygget af levende celler, som igen er opbygget af molekyler, atomer og stoffet i fra Higg’s feltet!

Alt dette biologiske, er kun 4 dimensionalt og kun kvantefysisk! Ingenting i dette univers er kun fuldt ud 100 % fysisk og kun 3 dimensionalt!

Derfor er alt i dette aktive universale maskinrum kun kvantefysisk, 4 dimensionalt og liggende i en 5 dimensional rumtid!


Dette med stadigt højere frekvenser, kan måske også være årsagen til disse nye og farligere vira og bakterier!

Det bliver farligere for vira og bakterier, jo højere disse frekvenser bliver i alle mobiltelefoner!

Dette gør også at den globale temperatur stiger, på grund af den stigende induktionseffekt i atmosfæren!


Dette er, som tidligere nævnt, fuldt ud beviseligt, og forhåbentlig kan du også tænke dig til netop dette! Når frekvenserne stadigt går opover, så forstyrres de stadigt mindre fundamentale universale byggestene, felterne, mere og mere, og så opstår måske disse nyere og farligere mutationer i naturen! Det kommer som regel i fra naturen, hvor det påstås at mutationer er helt naturligt!

Men er det overhoved naturligt for bakterier og vira og det resterende biologiske univers at blive påvirket af sådanne høje induktive frekvenser?? Svaret er absolut nej!!

Disse menneskeskabte induktive trådløse frekvenser i atmosfæren startede med Tesla og radioen! Er det stort set i den tid menneskeheden har benyttet sig af trådløse overførsler, at der kommer farligere og farligere bakterier og vira? Er måske radioens aller første indtog og udbredelse, årsagen til spanske-sygen i 1918!?! Hvad kom så ud af tv ’ens introduktion og udbredelse??

Hvilke andre sygdomme vil kunne komme ud af mobiltelefonien?? Hvad sker når alle disse bølger tilsammen farer igennem atmosfæren?

En ting er sikkert, og det er at dette fører til en gradvis opvarmning af atmosfæren, som opvarmer havet osv…


Men hvordan kan mobiltelefonerne være årsagen til den globale opvarmning? Dette kan kun den helt rigtige tolkning, af den helt rigtige universale fysik, svare på!

Denne helt rigtige universale fysik, forklarer et helt andet universalt forståelsesbillede, end hvad den standardiserede big-bangske fysik kan komme op med, af forklaringer!

Den standardiserede fysik blev jo fundet 100 % falsk af partikelacceleratoren, sidst i 2016! Resultatet sagde absolut ingen 100 % fysiske partikler, kun energirige oscillerende felter!!

Dette resultat bør absolut respekteres, og resultatet siger dermed, at dette påståede universale big-bang, aldrig kan have sket!


Alt i dette univers, kører kun på disse kvantefysiske frekvenser, og derudaf kommer udtrykket, energirige oscillerende felter! Denne universale energirige oscillerende information udbredes aller mest indenfor den kvantefysiske 4de dimension, energi- og kommunikationsdimensionen! Denne kvantefysiske 4de dimension er den universale ’Æter’, som alle mangler at forklare skabelsen af, og hvordan denne energirige oscillerende Æter virkeligt fungerer i det større universale billede! Den er også 100 % kvantefysisk!


Denne 4de dimension er en af de tre store grundlæggende dimensioner og er den inderste af dem, og den blev skabt sidst af disse tre store dimensioner! Indenfor disse tre store grundlæggende dimensioner, finder vi den del af universet som vi kan se, observere og detektere! Denne ’indre’ verden består i hovedsag af gravitationsfelter, atomer, Higg’s felter og elektromagnetiske felter, som til sidst bliver til de måner, planeter, stjerner osv. som vi faktisk kan se derude! Faktisk så består alt i dette univers, netop af disse utroligt mange energirige oscillerende felter og et højst mærkeligt stof, og alt sammen er dannet eller skabt af den energirige oscillerende universale information! Dette højst mærkelige stof, blev påvist og fuldt ud bevist af Carl David Anderson, allerede i 1930erne!


Der er en mulighed for at CO2 og andre drivhusgasser også har en indvirkende effekt på den globale opvarmning, men bare ikke så stor som disse induktive energirige oscillerende informationsbølger som kommer ud af kvantefysikkens mange forskellige apparater, som radio, tv og mobiltelefonen! Dette kan som sagt aflæses på de berømmelige salgs- og temperaturkurver!

Dette fører måske på længere sigt til menneskehedens uddøende! Dette har til nu ført til at vi har mistet ca. halvdelen af alle de kendte biologiske levende organismer, i planetens biodiversitet!

Kun på grund af en falsk big-bang model, som endeligt blev afsløret, sidst i 2016!


Vi skal og må huske at jo højere disse frekvenser bliver, i disse trådløse kvantefysiske apparater, jo tættere kommer de på frekvenserne til de sammensatte molekyler!

Husk at absolut alt i dette univers kører på frekvenser og information, det beviser jo mobiltelefonen, og så har vi fænomenerne med induktion, og induktion er et felt som trådløst overfører energier til et andet felt! Større universale felter er også udsat for induktion, fordi det er en del af det universale kvantefysiske opbyggende billede, selv om alt sammen kun er minimum 4 dimensionalt liggende i en 5 dimensional rumtid!

Der findes absolut ingenting som kun er 3 dimensionalt og kun fysisk! Alt i dette univers er kun kvantefysisk!


Derfor er opfordringen til absolut alle! Sig farvel til mobiltelefonen!! Lad os stoppe alle forme for trådløse overførsler, helt og fuldt, fordi, vi kan godt klare os med kabler og internet!

I nedgravet tilstand, vil disse induktive kvantefysiske informationsenergier, ikke have en særlig stor effekt på atmosfæren! Effekten bliver først stor og farlig når signalerne sendes trådløst direkte igennem selve atmosfæren! Fordi, da slår denne induktive effekt fuldt ud, i netop atmosfæren, og dette påvirker også alt af levende biologisk liv, og det uanset hvilket liv, og det værste er at dette fører til den globale opvarmning!! Stop denne trådløse induktivitet, og det vil redde menneskeheden i fra den kommende katastrofe! Nu vil de også på sigt indføre 6 GHz nettet!

Måske er 7 GHz nettet allerede på ’tegnebrættet’!?! Stop alle trådløse overførsler på planeten, inden det er for sent, og den globale temperatur vil begynde at falde igen!

 

Vil du vide mere om denne helt rigtige universale 5 dimensionale kvantefysik?

Besøg min hjemmeside, som blev oprettet kun for at udbrede forståelsen for denne nye 5 dimensionale kvantefysik! Hjemmesiden blev oprettet i oktober 2014!

Min helt nye 5 dimensionale model, blev faktisk bevist af partikelacceleratoren sidst i 2016!

Så velkommen til den rigtige og virkelige universale fysik!


https://www.nyfysik.dk

 

 

Copyright ©  jea@nyfysik.dk