Forklaring på bøgerne!

Kort forklaring på den kvantefysiske model!  

 

Der er kun to muligheder at forklare skabelsen af universet på! En mulighed er at det sagde Bang engang, og at det skabte et kun 3 dimensionalt og kun fysisk univers, liggende kun i en 4 dimensional tid, og dette kun fysiske univers er bestående af 100 % fysiske partikler og 100 % fysiske atomer! Problemet er bare at dette kun fysiske univers, er nu fundet 100 % falskt af partikelacceleratoren!

Dermed kan vi også sige farvel til big-bang modellen, standardmodellen og den generelle naturvidenskabelige opfattelse af hvordan opbygningen af universet er, og fysikken som er deri!

Big-bang modellen bygger kun på et 100 % fysisk univers, som bare ikke nogensinde kan påvises, eller bevises, overhoved! Det hjælper heller ikke med en større partikelaccelerator!!

Det som overhoved ikke eksisterer, kan bare ikke findes!! Forstå nu de meget vigtige resultater i fra partikelacceleratoren og i fra forskerne der nede i Cern!

Disse endelige resultater frasiger sig også helt og totalt den big-bangske, eller standardiserede, kun 3 dimensionale tolkede fysik!


Den anden, og faktisk den eneste mulighed at forklare hele skabelsen af universet rigtigt på, er med hjælp af et helt nyt og meget aktivt 5 dimensionalt kvantefysisk Hologram!

Dette universale Hologram er kun opbygget af energirige oscillerende felter og et meget flygtigt kvantefysisk stof, som kan være ”fysisk” og kan være detekter bart, men som også kan forsvinde igen, for så at dukke op igen! Ud af dette fænomen kommer selve Stealth effekten! Denne 5 dimensionale universale model blev fuldt ud matematisk bevist og matematisk balanceret, af Einstein selv, og det for over 100 år siden! Denne spektakulære 5 dimensionale model, er nu faktisk 100 % bevist af partikelacceleratoren nede i Cern!!

Einsteins 5 dimensionale model, har altid været fejltolket af big-bang modellen og standardmodellen! Årsagen er disse kun 3 aktive dimensioner, og det kan bare ikke forklare universet som det fremstår!


”Rediscovering the Two Quantum Physical dimensions, the 5th and the 4th”, vil forklare dig hvordan universet skabes, og hvordan det gradvis udvikler sig frem til at vi får den fysiske side at se!

Du vil få forklaret hvordan og hvorfor energiniveauet i det meget aktive universale 5 dimensionale maskinrum stadigt er stigende, og hvorfor og hvordan der skabes ny observerbar masse hele tiden! Desuden vil du få forklaret hvordan selve energifelterne skabes, og hvordan disse forskellige energifelter former og skaber hele det synlige og detekter bare univers, som vi er en biologisk del af!

Der er en meget stor forskel på den fysiske side af universet, og den biologiske del af universet! Der er faktisk et kvantespring mellem disse to typer af fysiske eller kvantefysiske masser, kun opbygget af energirige oscillerende kvantefysiske felter, og stoffet i fra Higg’s feltet! Teorien forklares dybere og detaljeret i bogen, så læs den!


Du får forklaringen på skabelsen af alle de universale energirige oscillerende felter, deri blandt alle Higg’s felterne, og alle de energirige oscillerende atomer! Du får en forklaring på hvordan alle felter og atomer skabes, efterhånden som universet ekspanderer og skaber den store, og meget godt forståelige inflation, og hvordan Higg’s feltet er med til at skabe den synlige, observer bare og detekter bare, så kaldede fysiske masse! Denne så kaldede fysiske masse, er absolut ikke fysisk, men er 100 % kvantefysisk! Det at være kvantefysisk, vil bare sige at være alt andet end 100 % fysisk, altså de ”ikke fysiske” og kvantefysiske felter! Du finder som sagt ikke noget i dette univers som vi lever i, som kun er 3 dimensionalt og kun er fysisk! Det har partikelacceleratoren afgjort! Husk nu endeligt det meget vigtige bevis!


Stoffet, som kommer ud af Higg’s feltet, kan være synligt og detekter bart, men det kan også forsvinde igen, og så er genstanden usynlig og kan overhoved ikke ses eller detekteres!

Det vil sige at dette stof, kun kan skabes af den usynlige kvantefysiske side og kun med hjælp af Higg’s feltet, som altid er fuldt ud kontrolleret af atomet!

Dette er faktisk definitionen på et fuldt ud kvantefysisk universalt og 5 dimensionalt Hologram! Dette kvantefysiske Hologram har en totalt usynlig og u detekter bar side, og en kvantefysisk side som vi oplever som værende fysisk, men som kun er 100 % kvantefysisk! Altså kun opbygget af mængder af energirige oscillerende felter, og stoffet til Higg’s feltet!

Dette er det kvantefysiske energirige oscillerende feltunivers, totalt uden nogen form for påståede 100 % fysiske partikler! The new Grand Unified Quantum Field Theory!


Vi lever bare ikke i et univers med kun fysiske partikler eller kun fysiske atomer! Ingenting i dette univers, er 100 % fysisk, eller opbygget af kun fysiske partikler eller atomer!

Det har partikelacceleratoren forhåbentligt afgjort, som et ubestrideligt universalt faktum, og det engang for alle! Det forandrer også hele grundtanken, i og om universet, og det forandrer absolut alt af absolut alle mulige forklaringer, på absolut alt af alle mulige menneskelige observationer op igennem tiderne og i dette univers, og de er der rigtigt mange af, denne mystiske u forklarede fysik i de utroligt mange u forklarede menneskelige paranormale observationer!


Vi går nu i fra et påstået 3 dimensionalt 100 % kun fysisk big-bang univers, til et helt nyt 5 dimensionalt kvantefysisk univers, hvori der ikke findes 100 % fysiske partikler, overhoved!

Dette holografiske univers består kun af energirige oscillerende felter, og stoffet! Dette ny opfattede kvantefysiske univers, kaldes faktisk for et Hologram!

Det forandrer som sagt også absolut alt af forklaringer på absolut alt som vi kan se, opdage og detektere i dette univers! Dette forandrer også den grundlæggende tolkede universale fysik!


Forandringen er i hovedsag at universet ikke længere er et 100 % fysisk fast univers, fuldt af 100 % fysiske partikler og 100 % fysiske atomer! Men er derimod et 100 % kvantefysisk univers, som absolut er mere ”flydende”, og ikke mindst, ganske så ”magisk” i sine mange rigtige udtryk og forme! Som den biologiske side, for eksempel! Exceptionelt, i universal fysisk forståeligt forstand!

Det er også først når to eller flere af disse 4 dimensionale kvantefysiske energirige oscillerende atomer bliver presset sammen, indvendigt i et endnu større og komprimerende gravitationsfelt, at molekyler først opstår, og det er kun i denne proces at Higg’s feltet slipper dette mærkelige stof løs! Dermed kan det også fastslås engang for alle, at den observerbare ”fysiske” masse, først kommer til som detekter bare molekyler, og ikke som atomer! Atomer er forståeligt nok kun 4 dimensionale kvantefysiske energirige oscillerende felter, og kan bare ikke ses, opdages eller detekteres!

Det kan heller ikke Higg’s feltet, men det kan altså stoffet til Higg’s feltet, som nu er en del af alle de synlige, observerbare og detekter bare molekyler!

Det er kun derfor vi kan se, observere og detektere massen! Dette stof giver også i fra sig mange forskellige dufte, lugtmolekyler, og ikke mindst mange diverse smage, smagsmolekyler!

Men alt dette kommer altså kun ud af de differentierede universale frekvenser, kvantefysikken og kombinationen med stoffet til Higg’s feltet, og ud af overstyringen af universets utroligt mange differentierede frekvenser!


Universet er bare utroligt mange energirige oscillerende felter, med utroligt mange diverse frekvenser, og dette stof som Higg’s feltet giver i fra sig! Dette stof reagerer på de mange frekvenser, og det skaber den synlige side! Det er kun stoffet som Higg’s feltet skaber, som gør os i stand til at se, opdage og ikke mindst detektere den så kaldede fysiske side og masse! Dette meget specielle forhold som er mellem atomet, Higg’s feltet og stoffet, gør det faktisk også muligt at trække dette stof tilbage i fra den ”fysiske” masse, og opnår dermed fuld usynlighed, og kan heller ikke opdages eller detekteres! Dette gør også at stoffet i sig selv, er grænsen mellem den så kaldede fysiske og synlige side, og den kvantefysiske side, den side som bare ikke kan ses, opdages eller detekteres!


Dette kaldes for stealth effekten! Denne utrolige kvantefysiske stealth effekt, blev først af den nyere tids fysik, opdaget og afsløret i the Double Slit Experiment! Men denne mærkelige stealth effekt blev faktisk matematisk påvist og bevist i Einsteins 5 dimensionale model, og det længe før the Double Slit Experiment var påtænkt! Einstein er totalt misforstået af en 4 dimensional tolket model, big-bang modellen! Du kan bare ikke tolke en 5 dimensional kvantefysisk model, helt rigtig ud i fra tolkningen af en kun 4 dimensional og 100 % kun fysisk model! Derfor fik forskerne, sammen med partikelacceleratoren der nede i Cern, de chokerende resultater som de fik! Chokerende for dem, men befriende for mig og min kvantefysiske model, som dermed blev bevist af partikelacceleratoren!!

Stealth effekten finder vi i det berømmelige stealth fly, og den evne det avancerede fly har til at pludseligt forsvinde i fra en nymoderne Hightech radar! Det kaldes nu engang for stealth teknologi, og den avancerede teknologi, baserer sig netop på denne nye avancerede 5 dimensionale kvantefysik, og dermed på Einsteins 5 dimensionale model! Netop denne stealth effekt sker når Higg’s feltet bliver fuldt ud overstyret af det kvantefysiske styrende atom! Det er det eksakt samme som sker i selve kvantefysikken, når man teleporterer en genstand i fra et punkt til et andet! Det er resultatet af funktionen til Higg’s felterne, fuldt ud kontrolleret af atomerne! Alt dette igen er fuldt ud overstyret af den energirige oscillerende universale information, grundlaget til alt vi ser!


Det eneste mulige felt at opdage med dagens Low-Tech teknologi, baseret på den big-bangske model og fysik, og den universale bagen-for-liggende grundlæggende big-bangske standardiserede og fuldt ud kun fysiske grundlæggende tanke, var altså Higg’s feltet! Skal og må alt til enhver tid fremdeles være 100 % fysisk i dagens tænkemåde? Det fører til rigtigt mange grove tolkningsfejl!

Men tager partikelacceleratoren fejl i konklusionen om at universet ikke indeholder 100 % fysiske partikler? Nogen fysikere mener fremdeles at fysiske partikler skal og må eksistere, fordi hvis ikke, så kan de bare ikke forstå et 100 % kvantefysisk univers, som er og bliver et 5 dimensionalt kvantefysisk Hologram, totalt uden fysiske partikler!


Universet er beviseligt et mega stort universalt Hologram, bestående af mange flere dimensioner end disse 5, men kun med 5 meget aktive dimensioner i det meget aktive universale maskinrum, stedet hvor absolut alt af aktive fysiske aktiviteter udfolder sig, og som dermed skaber alt i dette synlige observer bare univers vi lever i! Dette opfordrer også til tanken om en helt ny universal fysik, en helt ny fysik som kun baserer sig på disse 5 meget aktive dimensioner og et højst mærkeligt stof, som kun Higg’s feltet producerer! De dimensioner som ligger udenfor disse 5 aktive, regnes kun som inaktive dimensioner, og har kun en lille overstyrende effekt på vores meget aktive universale maskinrum, som vakuummet, og denne totalt overstyrende effekt kaldes for de universale love og fysiske principper! Det som er det overstyrende element, kaldes for universal information, som er en oscillerende informativ energi!


Det er på en måde det modsatte tankesæt af den tidligere meget falske og kun fysiske opfattelse, af universet, generelt! Den big-bangske tænkemåde og tolkning er og bliver, at det var dette big-bang som skabte alle disse 100 % fysiske atomer! Det er også kun et big-bang scenario, som kan skabe disse påståede 100 % fysiske atomer, som bare ikke findes i dette univers som vi lever i!

Det har jo partikelacceleratoren endeligt bevist! Husk nu det bevis hele tiden! Ingen fysiske partikler, og ingen 3 dimensional big-bang fysik!!

 

Denne engelske version af bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”, er en komprimeret udgave af min første trilogi, med den helt nye grundlæggende filosofi, teori, model og en helt ny og meget avanceret 5 dimensional kvantefysik! Denne helt grundlæggende filosofi, teori, model og helt nye 5 dimensionale kvantefysik, blev udgivet første gang som en trilogi, allerede 26. september 2015!

Denne nye engelske version i fra 2020, forklarer dig skabelsen og den hovedsagelige grundlæggende opbygning, af dette energirige oscillerende kvantefysiske univers som vi faktisk lever i, og som kun er opbygget af utroligt mange energirige oscillerende felter!


Denne engelske bog forklarer dig selve universets nye skabelsesmodel, på skoleengelsk, som jo er et menneskeligt forståeligt sprog og som rigtigt mange kan forstå! Bogen indeholder forklaringen på skabelsen af dette univers, med kun energirige oscillerende felter og et højst mærkeligt stof, som kun kommer i fra Higg’s feltet! Det er i bund og grund hvad universet består af, meget groft set!

Absolut ingenting i dette univers er kun 3 dimensionalt og 100 % fysisk, og 100 % fysiske partikler findes heller ikke! Men absolut alt i dette aktive universale maskinrum, er fuldstændigt 5 dimensionalt og 100 % kvantefysisk! Det kan absolut føles fysisk og se fysisk ud, men det er altså den kvantefysiske side af universet!


Så hvis du kan læse ganske enkel skoleengelsk, så er dette absolut bogen at starte op med, for så vil du kun få præsenteret selve hovedmodellen, men dog uden alle de små og meget forklarende og afslørende detaljer, som støtter op om hele grundlaget til selve filosofien, teorien, og modellen og fysikken deri, som i en større universal helhed og enhed!

Det bliver til denne helt nye, The new Grand Unified Quantum Field Theory! Disse meget forklarende små detaljer får du foreløbigt kun i de to danske bøger!

Men du vil komme til at forstå hele den helt grundlæggende model og fysik, og det er en god start! Opfølgeren her i fra hedder, ”Genopdagelsen af den femte dimension”!


Der er også en ny dansk bog på vej ud, ganske snart, og den hedder ”De To Spor”! Den har også to undertitler, ”Bølge eller partikel” og ”Den Tosidige Politiske Løsningsmodel”!

Bare titlerne afslører hvor dette går hen! Denne danske bog nr. 2, uddyber og forklarer hele eksperimentet som går under navnet The Double Slit Experiment, og dermed selve stealth effekten!

Disse tre bøger, vil over tid, forklare dig stort set alt om denne helt nye grundlæggende kvantefysiske filosofi, teori, model og den helt nye og udøvende 5 dimensionale kvantefysik, i det meget grundlæggende aktive universale 5 dimensionale kvantefysiske maskinrum! Disse to danske bøger, forklarer også det større historiske perspektiv, i opdagelsen af netop denne 5te dimension!


Den historie går faktisk mere end 250 år bagover i tid! Husk at den aller første fungerende ”computer”, eller regnemaskine, som var 100 % mekanisk, var færdig allerede i 1791!

Den blev muligvis alternativt drevet af datidens avancerede dampteknologi, og kunne måske køre hele døgnet rundt, året rundt! Computerens mange funktioner, er en kopi af universets mange funktioner, og kan på mange måder tænkes på til sammenligning! Men dette finder du ud af når du læser bøgerne og forstår den rigtige universale model og fysik!

Denne nye komprimerede engelske udgave, indeholder 118 sider med den helt grundlæggende forklaring, på selve hovedmodellen! Det er som sagt en komprimeret udgave af den helt grundlæggende bog ”Genopdagelsen af den femte dimension”, som indeholder 620 sider tekst, og kun med en meget dybtgående, detaljeret og forklarende tekst!

Denne engelske udgave er dog en udmærket bog at starte op på, dersom du kan forstå forklaringer, på helt ordinært skoleengelsk!


Mine nye bøger er mit indspil til en ny form for Ph.d. afhandling! Der findes nemlig ingen forme for undervisning i denne avancerede helt nye 5 dimensionale model, så jeg selv har brugt over 40 år på at komme frem til denne helt nye universale model og denne helt nye meget aktive 5 dimensionale kvantefysik! Selve hovedmodellen startede jeg på i 1986, og i 2012 kom endeligt de sidste beviser for gravitationsfeltet, det 4 dimensionale gravitationsfelt, og dermed kunne jeg endeligt frembringe denne helt nye og korrekte 5 dimensionale kvantefysiske model og den helt nye 5 dimensionale kvantefysik, nu forklaret helt ned i de mindste detaljer! Og det er i de helt små detaljer, at alle ting afgøres i dette univers! Det fandt også forskerne ud af, sammen med partikelacceleratoren, sidst i 2016!

 

Den store udfordring i min helt nye filosofi, teori, model og helt nye kvantefysik, er bare det at den kan ikke modbevises, da det er den eneste rigtige, balancerede og beviste tolkning på det univers som vi faktisk lever i! Fuldt ud bevist af partikelacceleratoren i 2016, og fuldt ud bevist af Einstein, 100 år tidligere! Denne meget aktive 5 dimensionale model, er nu bevist og balanceret hele to gange, og nu kommer den tredje udgave! Min helt nye og innovative kvantefysiske 5 dimensionale model, baseret på Einsteins matematiske fuldt ud balancerede og fuldt ud beviste 5 dimensionale model og ”skelet”, den som er 100 år gammel!


Husk at denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model også er bevist af partikelacceleratoren, som siger ingen fysiske partikler i dette univers, kun energirige oscillerende felter!

Dette er den helt nye universale realitet som alle skal, må og bør forholde sig til, selv om det kan være og er vanskeligt at forstå dette nye kvantefysiske univers, med den big-bangske baggrund du nu har!

Denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model er kun opbygget af energirige oscillerende felter, og et højst mærkeligt stof, som kun kan komme ud af det eneste felt som har ”kontakt” til den synlige og påståede fysiske side, nemlig Higg’s feltet, og det var kun derfor de kunne detektere Higg’s feltet, som det eneste detekter bare felt! Og det kun på grund af selve stoffet, som er skillet mellem det synlige og detekter bare univers, og det resterende usynlige u detekter bare kvantefysiske univers!


Derfor udfordrer jeg herved, alle astrofysikere og absolut alle andre forme for fysikere, og alle så kaldede universale forståsigpåere i pressen, til at prøve på at modbevise denne nu fremlagde helt nye filosofi, teori, model og avancerede 5 dimensionale kvantefysik! Dette er universets helt sandfærdige spejl, som spejler og forklarer alt om selve skabelsen, den store ”uforståelige” inflation og den ”uforklarlige” differentierende ekspansionen som er i universet, og forklarer hele denne nye meget aktive 5 dimensionale kvantefysiske model, i det i detaljer!

Spred denne påstand ud til alle kendte og ukendte fysikere, og til alle disse meget påståelige universale forståsigpåere, som altid tager fejl!

Lad os starte op denne meget vigtige diskussion, om universets spektakulære og nylige beviste magiske kvantefysiske egenskaber, og den rigtige oprindelse, eller skabelse, af dette 5 dimensionale kvantefysiske univers, nu også fuldt ud bevist af partikelacceleratoren!!

Læs bøgerne, og vær med på at starte op denne meget vigtige diskussion, om den helt rigtige universale filosofi, teori, model og fysik!

Køb bøgerne, læs dem og bliv klogere på det helt rigtige kvantefysiske univers!

Hold dig opdateret på universets rigtige tilstand med den eneste rigtige universale model og tilhørende avancerede kvantefysik!

 

Kan du forklare det meget aktive universale maskinrum på en anden og bedre måde, så vær så god! Hvis du kan forklare universet som det virkeligt fremstår, og på en bedre og fremdeles fuldt ud sandfærdig og fuldt ud beviselig måde, end det som jeg fremlægger her, så vær så god! Du kan prøve og fejle så mange gange du vil, men du kan bare ikke modbevise min helt nye og fuldt ud balancerede og fuldt ud beviste universale kvantefysiske model, netop fordi den er bevist af partikelacceleratoren!


Kan du modbevise resultaterne som kommer i fra forskerne nede i Cern og de resultater som kommer i fra partikelacceleratoren???

Kan du modbevise at universet kun er kvantefysisk, og at den aktive del af maskinrummet er hele 5 dimensionalt???

Kom nu bare i gang med at læse mine bøger aller først, så finder du måske ud af dine minimale muligheder til at modbevise mig og min dybtgående nye filosofi, teori, model og avancerede og meget aktive 5 dimensionale kvantefysik!

 


Tilbage til hovedsiden!


Link til bøgerne her!