Hvad er det som varmer op vores atmosfære


Hvad er det som varmer op vores atmosfære?


Ville det ikke være fantastisk om vi vidste eksakt hvad som ligger bag den globale opvarmning? Men det gør vi jo, og det kommer jeg tilbage til, om et lille øjeblik!! Først vil jeg minde om partikelacceleratorens dom, som kom i 2016, og som siger at dette univers indeholder absolut ingen forme for disse påståede 3 dimensionale og 100 % kun fysiske partikler, og dermed er den nylige afslørede falske big-bangske og naturvidenskabelige filosofi, teori og fysikmodel, totalt ude af billedet!!! Dette univers er ikke længere kun 3 dimensionalt og 100 % kun fysisk, liggende i en 4 dimensional rumtid. Dette univers er nu som det altid har været, fuldt ud 7 dimensionalt, holografisk, og drives af en meget aktiv 5 dimensional kvantefysik, i det meget aktive 5 dimensionale universale maskinrum. Det var netop dette billede, som partikelacceleratoren beskrev i sin dom over universet, og så må vi følge det bevis!


Naturvidenskaben har taget fejl i over 90 år nu, og nu skal og må dette rettes op på, for at kunne forstå universet som det fremstår. Der findes absolut ingenting i dette univers, som kun er 3 dimensionalt, og som kun er 100 % fysisk!! Det har partikelacceleratoren selv afgjort, en gang for alle, og så må vi følge disse helt nye beviser. Det er allerede gjort for længe siden, i 2012, og resultatet af denne aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysiske fysikmodel, som findes i dette dokument, vil afsløre dette ’lokale universale opvarmningsproblem’, for alle som læser dette dokument.


Det at alt ser 3 dimensionalt ud, kommer ud af den geometriske lov i en kugle eller et rundt objekt, som siger at absolut alt som er indvendigt i et rundt objekt, som i en kugle eller i et rundt himmellegeme, vi altid komme til at se 3 dimensionalt ud, selv om absolut alt som er indeni, er fuldt ud 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid! Dette gælder kun for ’stoffet’, fordi, det er kun dette ’stof’ vi kan se, observere og detektere. Hele det resterende univers er totalt usynligt for os mennesker.

Her kommer et helt nyt indspil til klimadebatten, noget som følger den helt rigtige universale fysikmodel, den som Einstein kom med som hedder, Den Udvidede Relativitetsteori. Denne over 100 år gamle Einsteiniske relativitetsteori, beskriver en aktiv 5 dimensional universal kvantefysisk hologrammodel, som opererer i det aktive 5 dimensionale maskinrum. Dette sker faktisk i et 7 dimensionalt univers, hvor kun 5 af disse dimensioner, er de aktive dimensioner. Men husk, at denne aktive 5 dimensionale fysikmodel, ligger til grundlag for alt som kan kaldes for Stealth Teknologi.


Men det aller vigtigste nu, er at få sænket selve verdenstemperaturen, som nu er i en voldsom udvikling opover, og tørkeindekset globalt, er nu på vej til at blive katastrofalt alt for højt, med tørke i USA, tørke i Europa, tørke i Indien, tørke i Afrika, og hvor ellers, og hvad skyldes alt dette? Menneskeskabte trådløse frekvenser?! Dette dokument, vil forklare dig, hvorfor vi har denne uforklarlige varmeudvikling i vores atmosfære.


Det næste som kommer, er noget som er virkeligt indviklet og dybt alvorligt, så prøv i det mindste at forstå dette!


For 125 år siden, før 1896, havde denne verden ikke oplevet menneskeskabte trådløse frekvenser, men så kom Tesla og radioen, og nu begyndte tidsalderen for menneskeskabte trådløse frekvenser. Dette fænomen som kaldes for menneskeskabte trådløse frekvenser, virker for rigtigt mange i dag, som om det var absolut ingenting af ’vigtighed’!! Men netop disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er altså ikke så uskyldige som de bliver fremstillet i dag. Jeg bringer dette op, fordi, absolut alt i hele dette univers, er kun opbygget af holografiske kvantefysiske energirige oscillerende felter, og absolut alt af kvantefysiske og holografiske energier i dette univers, kører på, Naturlige Trådløse Frekvenser. Næsten ligedan det som kom ud af Teslas radio. Men det er alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne ’disharmoni’, som nu opstår i vores atmosfære, og som skaber denne globale opvarmning, som ingen fysikere forstår hvorfor. De mener at dette har noget med drivhusgasser at gøre, og det har det faktisk på en måde, men det er ikke alle disse drivhusgasser som driver varmeudviklingen opover, de hjælper blot til med flere molekyler i atmosfæren, men det er netop disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som ’vibrerer’ alle disse klimagasser, godt og grundigt. Derud av kommer friktionsvarmen. Dette emne har bare ikke blevet diskuteret grundigt nok i pressen og i radio.


Senere kom tv, satellitter, alle mobiltelefoner og GPS-systemet. Alt dette, som internettet og mere til, kører i dag på alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, og dette har en meget alvorlig effekt på vores atmosfære, det fører nemlig til ’friktionsvarme’! Alle disse indførte eller påførte menneskeskabte trådløse frekvenser, lægger sig nu ovenpå disse helt naturlige trådløse frekvenser, som var der i fra den universale skabelse af, mangedobler og forstærker dem, og alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, kommer nu til at varme op vores verden induktivt, med denne friktionsvarme. Hele frekvenskurven i fra radioen og op til mobiltelefonerne, er nu optaget, og den eneste vej videre, er stadigt højere menneskeskabte trådløse frekvenser, uden en eneste tanke på hvordan vores helt rigtige naturlige holografiske og kvantefysiske helt Naturlige Trådløse Verden, vil reagere på dette! Husk nu, at vi lever i et absolut og totalt holografisk naturligt trådløst univers, og ikke i en 100 % kun fysisk verden.

Vi har nu opdateret mobiltelefonerne i fra 1G og videre op til 4G, og nu opdateres dette til 5G, og de planlægger allerede 6G nettet, noget som bliver endnu hurtigere, og endnu farligere, og endnu varmere!! Men kan vores atmosfære, tåle disse højere frekvensangreb, som alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser består af?


Svaret er regelret nej, og det er nu på tide at forstå, at det er alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne uønskede friktionsvarme i atmosfæren. Dette kan ikke atmosfæren vores tåle, fordi, vores atmosfære er ikke tykkere end skallet på et stort æble, og indenfor denne meget ultratynde atmosfære, skal alle disse nyere påførte menneskeskabte trådløse frekvenser, nu til at varme op vores meget ultratynde atmosfære induktivt, med denne friktionsvarme?

Prøv at forstå dette, hele dette meget aktive 5 dimensionale universale maskinrum, består kun af energirige oscillerende felter, som kun kører på mange forskellige helt naturlige trådløse frekvenser, og nu forstærker man nogen af disse forskellige naturlige frekvenser, med at indføre menneskeskabte trådløse frekvenser oveni dette!? Dette er vejen til katastrofen, og menneskeheden har blevet luret af denne falske naturvidenskabelige 3 dimensionale politiske big-bangske fysikmodel i over 90 år, og det har endeligt partikelacceleratoren slået fast engang for alle, sidst i 2016, og tak for det! Så kan vi begrave det 100 % kun fysiske univers engang for alle!


Prøv heller at koncentrere dig om universet som det nu fremstår, og koncentrer dig om universets helt naturlige trådløse frekvenser, fordi, hele dette univers består kun af holografiske oscillerende energirige felter, og et holografisk ’stof’, og alt dette drives kun af disse naturlige kvantefysiske trådløse frekvenser, fordi, der findes ingen kabler i universet. Dette viser vejen til den helt rigtige universale kvantefysik, nemlig det holografiske univers, som i alt består af 7 dimensioner, og 5 af dem er dette meget aktive universale maskinrum, og alt dette virker kun via alle disse mange forskellige naturlige trådløse frekvenser.


Hvis du nu kan tænke dig en horisontal streg, og at under denne streg, finder vi det synlige univers, og over denne streg, finder vi det usynlige holografiske univers, hvor ingenting kan ses, observeres eller detekteres. Nu når den 3 dimensionale og 100 % kun fysiske verden er fundet falsk og urigtig, så kan vi fjerne absolut alt i fra denne så kaldede 3 dimensionale fysiske dimension. Men læg mærke til at absolut ingenting eksisterer i denne så kaldede 3dje dimension nu, absolut ingenting, og det er netop her, at jeg mistænker at forskerne i fra naturvidenskaben, vil at disse påståede partikler, bare skal udskiftes med disse ny-beviste energirige oscillerende felter, og så er absolut alt som det var før?!? Men der eksisterer bare ikke noget som er 100 % kun fysisk, i denne 3dje og 100 % kun fysiske dimension. Denne dimension er nu helt ’tom’, og det vil sige at vi begynder i den 4de dimension, og går udover. Men det er heri at dette 4 dimensionale og holografiske ’stof’, kommer ned under denne synlige barriere, stregen, og bliver synligt. Den bliver ’3 dimensional’ af udseende, men er 100 % kun 4 dimensional, holografisk, liggende i en 5 dimensional rumtid. Men absolut alt som er synligt i dette univers, er kun ’stoffet’, og det er fuldt ud 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid.


Det at noget ser 3 dimensionalt ud, skyldes kun den universale geometriske lov, som siger at i ethvert rundt objekt, som i et rundt himmellegeme eller i et rundt atom, vil altid komme til at se 3 dimensionalt ud, fordi, dette er indvendigt i en kugle eller i et rundt objekt! Men absolut alt det du ser, observerer eller detekterer, er kun dette ’stof’ som er og bliver 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid. Det er kun ’stoffet’, som er det eneste vi kan se, observere eller detektere, og som kommer ud af alle Higg’s felterne, under denne streg og ind i den synlige og så kaldede 3 dimensionale verden. Men ’stoffet’ er og bliver 100 % kun 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid. Det at alt ser 3 dimensionalt ud, kommer kun ud af Higg’s feltets ’stof’, som skaber hele vores synlige verden, og dette ’stof’ har naturvidenskaben altid tolket som værende 100 % kun fysisk, noget det bare ikke er, det er faktisk 100 % kun holografisk, og det vil sige absolut alt andet end værende 100 % kun fysisk!


Men dette med friktionsvarme, kommer af at vores univers, og disse menneskabte trådløse frekvenser, skaber netop denne konflikt som opstår, når man ’uvidende’ indfører noget som er så skadeligt som disse menneskeskabte trådløse frekvenser. De farligste, er også de aller højeste, og det er mobiltelefonerne, men dette er farligt helt ned til radio og tv, og de to kan vi godt klare sammen med internettet, fordi, de kan teoretisk graves ned i kabel, noget som allerede er gjort i en større eller i en mindre udstrækning. Men det resterende må væk, fordi, alt dette kan bare ikke graves ned i kabel nogensinde, og det er alle Satellitter, GPS-systemet og absolut alle Mobiltelefoner!!!

Forbindelsen mellem din mobiltelefon og sendenettet, foregår også med menneskeskabte trådløse frekvenser, og du slukker aldrig din mobiltelefon!? Vel, kun for at genstarte den igen. Men er du klar over at der findes ca. 4 Milliarder mobiltelefoner som heller aldrig slukkes? Læg det sammen med hele GPS-systemet og alle fungerende satellitter, og du kommer til at få et chok!! Alle disse 4 dimensionale menneskeskabte trådløse frekvenser tilsammen, ’lader nu op’ vores meget ultratynde atmosfære med 4 dimensionale kvantefysiske energier, og dette fører til katastrofen! Denne overskudsenergi af alle disse 4 dimensionale menneskeskabte trådløse energier, som nu er i atmosfæren, forstærker alle vejrfænomener, som varme, tørke, storme og regnvejr, og jo højere disse frekvenser bliver, jo voldsommere bliver også resultatet af dette, og jo hurtigere går det, og jo mere skade gør det på planetens biodiversitet, noget som også inkluderer os mennesker! Bare tænk på hvor mange forskellige biologiske arter som har gået tabt i løbet af de sidste 100 år! Dette virker som om vi er i en svag micro-bølgeovn. Effekten af denne micro-bølgeovn, er relativt lille på objektet som modtager denne frekvens, det biologiske univers, men effekten er der og det er også hovedproblemet. Men denne effekt er stadigt stigende og hvad skyldes det? Dette bringer os ind på det næste problem, hvad med al indlandsis og gletsjere, fordi, de smelter jo også stadigt hurtigere, og hvad sker med dem? Skal vi endeligt kunne gøre noget for at stoppe denne ’ubekendte’ skadelige udvikling som sker med vores gletsjere og al indlandsis?


Tænk på et frysehus, hvori der er 40 grader frost, og indvendigt i dette frysehus finder vi en kraftig micro-bølgeovn med en isblok i, som også holder 40 graders frost. Så starter vi op micro-bølgeovnen, og hvad er det som sker? Jo, isblokken begynder meget forsigtigt at tø op, og dette i et frysehus, hvori der er 40 graders frost?? Det forklarer os, at dette er årsagen til al afsmeltning af indlandsis og gletsjere, og dette skyldes netop alle disse farlige menneskeskabte trådløse frekvenser, som virker næsten på samme måde som i en micro-bølgeovn, her indenfor jordens eget gravitationsfelt.


Tænk en stund på dette, og lad det synke ind, så kan måske du også komme til at forstå dette!!!


’Micro-bølgeeffekten’, er altid tilstede i et himmellegeme som ikke er i (((((balance))))) med sig selv, og alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, bringer denne hårfine balance, i ubalance, og derfor har vi nu en ufrivillig opvarmning af atmosfæren. Dette skal bare trænge igennem hos dig, og alle de andre, og forstås på den helt rigtige måde, på den aktive 5 dimensionale holografiske og kvantefysiske fysikmodels måde.


Bare følg verdenstemperaturen, den stiger ikke særligt indtil vi kommer til sidst i 1970erne. Dette er belastningen af radio og tv! I 80erne og videre opover, kommer der utroligt mange satellitter, noget som der endnu kommer utroligt mange af, og de begyndte på GPS-systemet, noget som de endnu ikke er færdige med, og i 90erne kom også mobiltelefonen, den farligste af dem alle, og nu har mobiltelefonerne gået i fra 1G og op til 5G, og de sidste 25 år har været de aller varmeste som nogensinde er bogført?!? Og nu vil de indføre 6G nettet?? Dette er jo den reneste frekvensgalskab! Dette virker ikke særligt ’klogt’, det virker mere som om der ikke er en helt rigtig universal fysik involveret, men kun de helt store gisner-rier.


Men kan I overhoved ikke opfatte, at det er alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som er selve hovedproblemet her? Disse menneskeskabte højere trådløse frekvenser, skaber friktionsvarmen i vores atmosfære, og ingen reagerer på dette?!? Hvad er det som i grunden sker her? Bruger fysikerne fremdeles den forkerte fysikmodel?? Det virker sådan. Men hvad er hovedproblemet her? Det kommer af at alle atmosfæriske molekyler, gnides op af hinanden, i netop den frekvens som disse menneskeskabte trådløse frekvenser sender ud. Dette sker nu i ’milliardklassen’, og disse menneskeskabte trådløse frekvenser, sendes nu ud som disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som du kan afkode via din telefon, tablet eller computer. Alt dette og adskilligt mere til, drives kun af disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som sender ud frekvenser i milliarder af hertz, og det er netop dette som fører til denne menneskeskabte ekstra opvarmning, som nu er det helt store problem. Det er af meget stor vigtighed at publikum bliver klar over netop denne totalt usynlige ’synder’. Disse menneskeskabte trådløse frekvenser er altså ikke så uskyldige som de bliver fremstillet i dag.


Mobiltelefonen, er jo den aller værste af alle disse apparater, med den højeste menneskeskabte trådløse frekvens, og det er også den aller værste til at kunne fjerne igen! Menneskeheden har blevet totalt afhængige af dette ’fantastiske og meget udviklede spionredskab’, mobiltelefonen. Det samme kan siges om GPS-systemet til al navigering, og hvordan skal vi vel kunne klare os uden satellitter?!? Men, det er bare at bide tenderne sammen, fordi, det er det vi skal og må, for at overhoved kunne sænke verdenstemperaturen igen!! Kan I forstå dette?!? Dette er den absolutte eneste vej frem! Men hvis I absolut vil have en varmere verden, så kan I også få det, det er bare at fortsætte med disse opadgående menneskeskabte trådløse frekvenser, så bliver det hele meget varmere, mange arter dør ud, og til sidst så bliver vi mennesker også truet af disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser.


Disse menneskeskabte trådløse frekvenser, virker jo som en svag micro-bølgeovn, her indenfor vores eget jordiske gravitationsfelt. Denne varmeeffekt er relativt lille, men konsekvenserne, er en hurtigere opvarmning af atmosfæren! Dette fører også til hårdere og vildere storme, og en generel temperaturstigning, som langt overgår den klimanormal som er sat op i dag. Vi kommer mere i det spor, som siger 4-6 grader inden dette århundrede er over, og det er inklusive 6G nettet, Co2, metan udslip og andre klimagasser. Der er taget højde for alle disse ’klimagasser’, og de er også med på at hæve verdenstemperaturen, men her som de aktive molekyler, som skaber denne friktionsvarme, netop på grund af disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som vibrerer alle disse molekyler. Jo flere molekyler der er i atmosfæren, og her tænker jeg på alle disse ’klimagasser’, jo mere er det som rammes af disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser. Når disse menneskeskabte trådløse frekvenser, bare bliver højere, så følger også verdenstemperaturen med. Når vibrationerne bare bliver højere, her indenfor gravitationsfeltet, så bliver alle disse atmosfæriske molekyler ’rystet’ ligeså kraftigt som selve vibrationerne er. Dette fører til en ’opladning’ af atmosfæren, som igen fører til stadigt kraftigere storme, og uvejr generelt. Alt dette foregår stort set på landjorden, og dette skaber netop det eksakt samme vejrfænomen som blev fundet i Amazonasmiljøet, altså at det kommer i fra land og det er ’landet’ dette går ud over, i den sidste ende.


I denne helt rigtige tolkning af Einsteins relativitetsteori, får du vide mere om alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som varmer op vores atmosfære med friktionsvarme, nu når alle disse atmosfæriske atomer og molekyler ’gnides op’ imod hinanden, og det op til flere milliarder gange i sekundet. Og det sker i de eksakt samme højere frekvenser, som alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser sender ud, og mange bidrag små, ender med en større katastrofe, som menneskeheden er på vej imod nu, takket være alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser.


Jeg har skrevet 4 bøger om dette univers, så langt, og den første bog blev udgivet i 2015, altså året inden dommen i fra partikelacceleratoren kom, dommen som gav mig helt ret i at dette univers ikke længere er kun fysisk og kun 3 dimensionalt, men er faktisk hele 5 dimensionalt i det aktive universale holografiske maskinrum, og drives kun af 4 og 5 dimensionale kvantefysiske holografiske energier, ellers kendte som de Naturlige Trådløse Frekvenser. Der findes absolut ingen fysisk 3dje dimension i dette univers, fordi, den ligger under stregen, hvor kun dette 4 dimensionale ’stof’ optræder. Så i teorien, så findes der ingen 3dje dimension, kun ’stoffet’ som er og bliver 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid!


Vores overstyrende verdensborgere, vores ledere, trænger til at læse igennem hele dette dokument, for at kunne tage de helt rigtige beslutninger, og for at kunne køle ned jordens atmosfære igen! Dette gælder faktisk os alle sammen, og NU er det NU, så bare få dette dokument ud til folket!! De tager imod dette med ’kyshånd’! Hjælp mig med at få dette dokument ud til publikum. Dette er af stor vigtighed! Der vil forhåbentligt også komme en større ’reaktion’ på dette!!


Disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er selve roden til varmeproblemet, i den globale opvarmning, og nu kan vi endeligt forstå selve hovedproblemet, hvordan det opstår og hvordan vi kan takle dette problem i fremtiden, og kan endeligt gøre noget for at sænke verdenstemperaturen igen! Men det aller største problem, er at få fjernet alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som praktisk talt bare ikke kan graves ned, og bliver dermed til et stadigt stigende varmeproblem i sig selv, i vores ultratynde atmosfære, og det vil sige absolut alle Satellitter, hele GPS-systemet, og absolut alle Mobiltelefoner, og alt af modtagerudstyr til disse overnævnte, må væk!

Det er faktisk alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som driver opvarmningen stadigt opover, via disse 4 dimensionale holografiske kvantefysiske og stærkt vibrerende og totalt urolige energier, så hvorfor ikke stoppe netop disse 3 forskellige typer af ’frekvensforurenere’ lige nu? De skader jo verden mere end de tjener den. Betyder ikke verdenstemperaturen noget for dig og dine? Hvad med den resterende verden? Vælger du at beholde mobiltelefonen, så går vi helt sikkert en mere opvarmet fremtid i møde, og ikke en koldere, som jo er ønsket af de aller fleste på denne planet. Benytter du dig af satellitter, eller af GPS-systemet, så kvit dig med det hurtigst muligt, og kvit dig med mobiltelefonen. Giv verdenstemperaturen en chance til at kunne normalisere sig igen og gå over til fastnettelefonen!!


Men, vil dette mega store og vanskelige jordiske ’paradoks’ af et problem, kunne løses på noget tidspunkt? Bliver dette problem i den sidste ende, til et videnskabeligt problem, eller bliver det til et politisk problem? Ja, hvad tror du på? Jeg mener på, at dette er absolut et dybtgående videnskabeligt problem, som kun kan løses ved hjælp af videnskaben, altså denne helt rigtige meget aktive universale 5 dimensionale holografiske fysikmodel. Men det skulle ikke undres mig, om det bliver til et politisk problem. Den big-bangske fysikmodel, var jo gennemsyret politisk i fra dag ét, i 1925, og det beviste partikelacceleratoren endeligt i 2016, og det hele 91 år senere, og tak for det!!

Vel, dette problem kan kun løses, hvis menneskeheden absolut vil dette med at sænke verdenstemperaturen, så er dette også fuldt ud opnåeligt! Hvis ikke, så bliver dette til en adskilligt stadigt varmere verden, uden muligheder til at kunne afkøle atmosfæren igen, netop på grund af alle disse stadigt højere menneskeskabte trådløse frekvenser i atmosfæren!


Men hvad siger de styrende militære organisationer til dette? En stor del af det som de overvåger i dag, kommer netop i fra metadata, i fra internettet, og i fra absolut alle telefoner og tablets, og de udspionerer hvor du har færdes hen, via alle disse metadata. Storebror ser dig og følger med dig! USA har hele to domme for overvågning af befolkningen, men de holder endnu på med at overvåge alt og alle, og dette nægter de blankt på. Det gjorde de også de andre to gange. Men dette går tydeligvis ikke hurtigt nok, så nu planlægger de 6G nettet. 6G nettet, vil komme til at totalt ødelægge denne verden, som vi kender den!!! Hurtigere frekvenser, højere varmeudvikling, hurtigere opvarmning af atmosfæren, højere verdenstemperatur. Dette er vejen til den evigtvarende opvarmning af vores planet, kun på grund af disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu er så høje i frekvens, at de skaber friktionsvarmen i vores atmosfære. 6G nettet, vil gøre denne varmeudvikling adskilligt hurtigere, så venligst lad være med at indføre 6G nettet. Netop af den grund!


Jeg håber nu at disse naturvidenskabelige forskere, tager dette med disse menneskeskabte trådløse frekvenser, mere alvorligt, nu når de har fået oplyst hvordan dette univers virkeligt fungerer. Jeg håber på at de tager dette med disse menneskeskabte trådløse frekvenser mere alvorligt, og ikke tænker som de har gjort i over 90 år, at absolut alt i dette univers kun var 100 % kun fysisk. Nu skal de til at lære sig, at hele dette univers, kun kører på alle disse forskellige naturlige trådløse frekvenser, som nu viser sig at blive forstærket op til flere gange af disse samme menneskeskabte trådløse frekvenser, her indenfor vores gravitationsfelt. Problemet er, at dette beviser for os mennesker, at alle disse trådløse frekvenser som var der i fra skabelsen af, bliver nu forstærket op til flere gange, af disse menneskeskabte trådløse frekvenser! Og hvad har menneskeheden fået ud af dette? En opvarmet atmosfære, som ikke kan blive ’koldere’, så længe der findes menneskeskabte trådløse frekvenser.

Dette med disse menneskeskabte trådløse frekvenser, viser sig nu 120 år efter indførslen, at varme op vores atmosfære med netop disse menneskeskabte trådløse frekvenser. Det er selve vibrationerne, til alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne friktionsvarme i atmosfæren. Hvorfor kan du spørge om? Jo, netop på grund af at disse menneskeskabte trådløse frekvenser eller vibrationer, hertz, og som virker som en vibrator i en bolle med vand. Alle disse vandmolekyler, vil komme til at vibrere, i samme takt som vibratoren. Vi har en tilsvarende effekt i vores atmosfære, og denne varmeeffekt bliver med at stige, specielt når menneskeheden på et tidspunkt indfører 6G nettet. Højere frekvenser, højere vibrationer, og en højere varmeeffekt i vores atmosfære. Så sig farvel til alle gletsjere!


Nu forsvinder også det aller meste af vores bestøvere, og hvad vil menneskeheden så gøre? Det igen, kommer af alle disse ekstremt højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som influerer måske alle disse bestøvere som vi har, og som der også kommer til at komme færre af, engang i fremtiden!! Jeg kan huske de tider hvor man ikke kunne køre 10 km engang, uden at bilen var overklistret med alle mulige bestøvere og sværmere, og de tider er nu over. Dette var engang sidst i 90erne. Nu kan man køre i flere dage, for at opnå at få den samme mængde af bestøvere på bilen. Det bliver altså stadigt færre af disse bestøvere, og det skyldes alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som absolut ikke burde være der. Så lad os sammen stoppe denne farlige udvikling nu! Dette med disse menneskeskabte trådløse frekvenser kommer til at ødelægge vores verden. Husk at fortælle dette til hele menneskeheden hurtigst muligt!


Tvivler du på dette? Tror du ikke på at jeg har fundet den helt rigtige universale fysikmodel? Men denne meget aktive 5 dimensionale holografiske fysikmodel, bliver 100 % understøttet af Stealth Teknologien, og Bibelen er fyldt op af denne 5 dimensionale fysikmodel. Det er bare at begynde at læse og forstå hvad denne Jesus figur virkeligt gjorde, noget som nogen påstår gør ham til ’skaberens søn’. Men han var kun et ekstraordinært menneske, fordi, han var en helt ægte magiker, og ikke ’skaberens søn’!


”Hvis den fysikmodel som du holder på med, ikke kan forklare absolut alle menneskelige observationer, uanset hvilke, så er det heller ikke den helt rigtige universale fysikmodel du holder på med, så bare led videre!”   J.E. Andersen. 2015.


På min hjemmeside finder du hele 3 danske bøger om denne 5 dimensionale holografiske kvantefysik, og de bøger bør du absolut læse, for at virkeligt forstå hvad jeg mener, og adressen er som vanligt: www.nyfysik.dkTilbage til hovedsiden!


Link til bøgerne her!