Hvad er det som varmer op vores atmosfære

Hvad er det som varmer op vores atmosfære?


Ville det ikke være fantastisk om vi vidste eksakt hvad som ligger bag den globale opvarmning? Men det gør vi jo, og det kommer jeg tilbage til, om et øjeblik!! Først vil jeg minde om partikelacceleratorens dom, som kom i 2016, og som siger at dette univers indeholder absolut ingen forme for disse påståede 3 dimensionale og 100 % kun fysiske partikler, og dermed er den nylige afslørede falske big-bangske naturvidenskabelige filosofi, teori og fysikmodel, totalt ude af billedet!!! Dette univers er ikke længere kun 3 dimensionalt og 100 % kun fysisk, liggende i en 4 dimensional rumtid. Dette univers er nu som det altid har været, fuldt ud 7 dimensionalt, holografisk, og drives af en meget aktiv 5 dimensional kvantefysik, i det aktive 5 dimensionale maskinrum. Det var netop dette billede, som partikelacceleratoren beskrev i sin dom over universet, og så må vi følge det bevis!


Naturvidenskaben har taget fejl i over 90 år nu, og nu skal og må dette rettes op på, for at kunne forstå universet som det fremstår. Der findes absolut ingenting i dette univers, som kun er 3 dimensionalt, og som kun er 100 % fysisk!! Det har partikelacceleratoren selv afgjort, en gang for alle, og så må vi følge disse helt nye beviser. Det er allerede gjort for længe siden, i 2012, og resultatet af denne aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysiske fysikmodel, som findes i dette dokument, vil afsløre dette ’lokale’ universale opvarmningsproblem, for alle som læser dette dokument.


Det at alt ser 3 dimensionalt ud, kommer ud af den geometriske lov i en kugle eller et rundt objekt som siger at absolut alt som er indvendigt i et rundt objekt, som en kugle eller et himmellegeme, vi altid komme til at se 3 dimensionalt ud, selv om absolut alt indeni, er fuldt ud 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid! Dette gælder kun for ’stoffet’, fordi, det er kun dette ’stof’ vi kan se, observere og detektere. Hele det resterende univers er totalt usynligt.

Her kommer et helt nyt indspil til klimadebatten, noget som følger den helt rigtige universale fysikmodel, den som Einstein kom med som hedder, Den Udvidede Relativitetsteori. Denne over 100 år gamle Einsteiniske relativitetsteori, beskriver en aktiv 5 dimensional universal kvantefysisk hologrammodel, som opererer i det aktive 5 dimensionale maskinrum. Dette sker faktisk i et 7 dimensionalt univers, hvor kun 5 af disse dimensioner, er de aktive dimensioner. Men husk at denne aktive 5 dimensionale fysikmodel, ligger til grundlag for alt, som kan kaldes for stealth teknologi.


Men det aller vigtigste nu, er at få sænket selve verdenstemperaturen, som nu er i en voldsom udvikling opover, og tørkeindekset globalt, er nu på vej til at blive alt for højt, med tørke over USA, over Europa, over Indien, over Afrika, og hvor ellers, og hvad skyldes alt dette? Menneskeskabte trådløse frekvenser?!?

Det næste som kommer, er noget som er virkeligt indviklet og dybt alvorligt, så prøv i det mindste at forstå dette!

For 125 år siden, havde denne verden ikke oplevet menneskeskabte trådløse frekvenser, men så kom Tesla og radioen, og nu begyndte tidsalderen for menneskeskabte trådløse frekvenser. Dette fænomen som kaldes for menneskeskabte trådløse frekvenser, virker for rigtigt mange i dag, som om det var absolut ingenting af ’vigtighed’!! Men netop disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er altså ikke så uskyldige som de bliver fremstillet i dag. Jeg bringer dette op, fordi, absolut alt i hele dette univers, er kun opbygget af holografiske kvantefysiske energirige oscillerende felter, og absolut alt af kvantefysiske og holografiske energier i dette univers kører på, Trådløse Frekvenser. Ligesom det som kom ud af Teslas radio. Men det er alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne ’disharmoni’, som nu opstår i vores atmosfære, og som skaber denne globale opvarmning, som ingen fysikere forstår hvorfor.


Senere kom tv, satellitter, GPS-system og alle mobiltelefoner. Alt dette, som internettet og mere til, kører i dag på disse menneskeskabte trådløse frekvenser, og dette har en alvorlig effekt på vores atmosfære, det fører nemlig til friktionsvarme! Alle disse indførte eller påførte menneskeskabte trådløse frekvenser, lægger sig nu ovenpå disse helt naturlige trådløse frekvenser som var der i fra den universale skabelse af, og mangedobler dem, og alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser kommer nu til at varme op vores verden induktivt, med friktionsvarme.


Hele frekvenskurven i fra radioen og op til mobiltelefonerne, er nu optaget, og den eneste vej videre, er stadigt højere menneskeskabte trådløse frekvenser, uden en eneste tanke på hvordan vores helt rigtige holografiske og kvantefysiske Trådløse Verden, vil reagere på dette! Vi har nu gået i fra 1G og videre op til 4G, og nu opdateres dette til 5G, og de planlægger allerede 6G nettet, noget som bliver endnu hurtigere, og endnu farligere!! Men kan vores atmosfære, tåle disse højere frekvensangreb, som alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser består af? Svaret er regelret nej, og det er nu på tide at forstå, at det er alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne uønskede friktionsvarme i atmosfæren.


Dette kan ikke atmosfæren tåle, fordi, vores atmosfære er ikke tykkere end skallet på et stort æble, og indenfor denne meget ultratynde atmosfære, skal alle disse påførte menneskeskabte trådløse frekvenser, nu til at varme op vores meget tynde atmosfære induktivt, med friktionsvarme?

Prøv at forstå dette, hele dette aktive 5 dimensionale universale maskinrum, består kun af energirige oscillerende felter, som kun kører på mange forskellige naturlige trådløse frekvenser, og nu forstærker man nogen af disse forskellige frekvenser, med at indføre menneskeskabte trådløse frekvenser oveni dette!? Dette er vejen til katastrofen, og menneskeheden har blevet luret af denne falske naturvidenskabelige 3 dimensionale politiske big-bangske fysikmodel i over 90 år, og det har partikelacceleratoren slået fast engang for alle, sidst i 2016, og tak for det!


Prøv heller at koncentrere dig om universet som det nu fremstår, og koncentrer dig om universets trådløse frekvenser, fordi, hele dette univers består kun af holografiske oscillerende energirige felter, og et holografisk ’stof’, og alt dette drives kun af kvantefysiske trådløse frekvenser, fordi, der findes ingen kabler i universet. Dette viser vejen til den helt rigtige universale kvantefysik, nemlig det holografiske univers, som i alt består af 7 dimensioner, og 5 af dem er dette meget aktive universale maskinrum, og alt dette virker kun via alle disse mange forskellige trådløse frekvenser.


Hvis du nu kan tænke dig en horisontal streg, og at under denne streg, finder vi det synlige univers, og over denne streg, finder vi det usynlige holografiske univers, hvor ingenting kan ses, observeres eller detekteres. Nu når den 3 dimensionale og 100 % kun fysiske verden er fundet falsk og urigtig, så kan vi fjerne absolut alt i fra denne så kaldede 3 dimensionale fysiske dimension. Men læg mærke til at absolut ingenting eksisterer i denne så kaldede 3dje dimension nu, absolut ingenting, og det er netop her, at jeg mistænker at forskerne i fra naturvidenskaben vil at disse påståede partikler, bare skal udskiftes med disse energirige oscillerende felter, og så er absolut alt som det var før?!? Men der eksisterer bare ikke noget som er 100 % kun fysisk, i denne 3dje og 100 % kun fysiske dimension. Denne dimension er nu helt ’tom’, og det vil sige at vi begynder i den 4de dimension, og går udover. Det er her at det 4 dimensionale og holografiske ’stof’ kommer ned under denne synlige barriere, stregen, og bliver synligt. Men absolut alt som er synligt, er ’stoffet’, og det er fuldt ud 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid.


Det at noget ser 3 dimensionalt ud, skyldes kun den geometriske lov, som siger at i ethvert rundt objekt, som et himmellegeme eller et atom, vil altid komme til at se 3 dimensionalt ud, fordi, dette er indvendigt i en kugle eller i et rundt objekt! Men absolut alt det du ser, observerer eller detekterer, er kun dette ’stof’ som er 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid. Det er kun ’stoffet’, som er det eneste vi kan se, observere eller detektere, og som kommer ud af Higg’s feltet, under denne streg og ind i den synlige verden. Men ’stoffet’ er og bliver 100 % kun 4 dimensionalt, liggende i en 5 dimensional rumtid. Det at alt ser 3 dimensionalt ud, kommer kun ud af Higg’s feltets ’stof’, som skaber hele vores synlige verden, og dette ’stof’ har naturvidenskaben altid tolket som værende 100 % kun fysisk, noget det bare ikke er, det er faktisk 100 % kun holografisk!


Men dette med friktionsvarme, kommer af at vores univers, og disse menneskabte trådløse frekvenser, skaber netop denne konflikt som opstår, når man ’uvidende’ indfører noget som er så skadeligt som disse menneskeskabte trådløse frekvenser. De farligste, er de aller højeste, og det er mobiltelefonerne, men dette er farligt helt ned til radio og tv, og de to kan vi godt klare sammen med internettet, fordi, de kan teoretisk graves ned i kabel. Men det resterende må væk, fordi, alt dette kan ikke graves ned i kabel, og det er alle Satellitter, GPS-systemet og absolut alle Mobiltelefoner!!!


Forbindelsen mellem din mobiltelefon og sendenettet, foregår også med menneskeskabte trådløse frekvenser, og du slukker aldrig din mobiltelefon!? Vel, kun for at genstarte den igen. Men er du klar over at der findes ca. 4 Milliarder mobiltelefoner som heller aldrig slukkes? Læg det sammen med hele GPS-systemet og alle fungerende satellitter, og du kommer til at få et chok!! Alle disse 4 dimensionale menneskeskabte trådløse frekvenser tilsammen, lader nu op vores meget ultratynde atmosfære, og dette fører til katastrofen! Denne overskudsenergi af alle disse 4 dimensionale menneskeskabte trådløse energier som nu er i atmosfæren, forstærker alle vejrfænomener, som varme, tørke, storme og regnvejr, og jo højere disse frekvenser bliver, jo voldsommere bliver resultatet af dette, og jo hurtigere går det, og jo mere skade gør det på planetens biodiversitet, noget som også inkluderer os mennesker! Bare tænk på hvor mange forskellige biologiske arter som har gået tabt i løbet af de sidste 100 år! Dette virker som om vi er i en svag micro-bølgeovn. Effekten af denne micro-bølgeovn, er lille på objektet som modtager denne frekvens, os, men effekten er der og det er problemet. Dette bringer os ind på det næste problem, hvad med al indlandsis og gletsjere, fordi, de smelter jo også, og hvad sker med dem? Skal vi endeligt kunne gøre noget for at stoppe denne skadelige udvikling?


Tænk på et frysehus, hvori der er 40 grader frost, og indvendigt i dette frysehus finder vi en kraftig micro-bølgeovn med en isblok i, som også holder 40 graders frost. Så starter vi op micro-bølgeovnen, og hvad er det som sker? Jo, isblokken begynder meget forsigtigt at tø op, og dette i et frysehus, hvori der er 40 graders frost?? Det forklarer os, at dette er årsagen til al afsmeltning af indlandsis og gletsjere, og dette skyldes netop alle disse farlige menneskeskabte trådløse frekvenser, som virker på samme måde som en micro-bølgeovn, her indenfor jordens eget gravitationsfelt.


Tænk en stund på dette, og lad det synke ind, så kan måske du også komme til at forstå dette!!!


’Micro-bølgeeffekten’, er altid tilstede i et himmellegeme som ikke er i (((((balance))))) med sig selv, og alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, bringer denne hårfine balance, i ubalance, og derfor har vi nu en ufrivillig opvarmning af atmosfæren. Dette skal bare trænge igennem hos dig, og alle de andre, og forstås på den helt rigtige måde, på den aktive 5 dimensionale holografiske og kvantefysiske fysikmodels måde.

Bare følg verdenstemperaturen, den stiger ikke særligt indtil vi kommer til sidst i 1970erne. Dette er belastningen af radio og tv! I 80erne og videre opover, kommer der mange satellitter, noget som der endnu kommer utroligt mange af, og de begyndte på GPS-systemet, noget som de endnu ikke er færdige med, og i 90erne kom mobiltelefonen, den farligste af dem alle, og som nu har gået i fra 1G og op til 5G, og de sidste 30 år har været de aller varmeste som nogensinde er bogført?!? Og nu vil de indføre 6G nettet?? Dette er jo den rene frekvensgalskab!!


Men kan I overhoved ikke opfatte, at det er alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som er selve hovedproblemet her? Disse menneskeskabte højere trådløse frekvenser, skaber friktionsvarmen i vores atmosfære, og ingen reagerer på dette?!? Hvad er det som i grunden sker her? Bruger fysikerne den forkerte fysikmodel fremdeles??


Mobiltelefonen, er jo den aller værste af alle disse apparater, med den højeste menneskeskabte trådløse frekvens, og det er også den aller værste til at kunne fjerne igen! Menneskeheden har blevet totalt afhængige af dette ’fantastiske og meget udviklede spionredskab’, mobiltelefonen. Det samme kan siges om GPS-systemet til al navigering, og hvordan skal vi vel kunne klare os uden satellitter?!? Men, det er bare at bide tenderne sammen, fordi, det er det vi skal og må, for at overhoved kunne sænke verdenstemperaturen igen!! Kan I forstå dette?!? Så kvit dig med mobiltelefonen!!


Disse menneskeskabte trådløse frekvenser virker som i en svag micro-bølgeovn. Denne varmeeffekt er relativt lille, men konsekvenserne, er en hurtigere opvarmning af atmosfæren! Dette fører også til hårdere og vildere storme, og en generel temperaturstigning, som langt overgår den klimanormal som er sat op i dag. Vi kommer mere i det spor, som siger 4-6 grader inden dette århundrede er over, og det er inklusive 6G nettet, Co2, metan udslip og andre klimagasser.

I denne helt rigtige tolkning af Einsteins relativitetsteori, får du vide mere om alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som varmer op vores atmosfære med friktionsvarme, nu når alle disse atmosfæriske atomer og molekyler ’gnides op’ imod hinanden. Og det sker i de eksakt samme højere frekvenser, som alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser sender ud, og mange bidrag små, ender med en større katastrofe, som menneskeheden er på vej imod nu, takket være alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser.


Jeg har skrevet 4 bøger om dette univers, så langt, og den første bog blev udgivet i 2015, altså året inden dommen i fra partikelacceleratoren kom ud, og som gav mig helt ret i at dette univers ikke længere er kun fysisk og kun 3 dimensionalt, men er faktisk hele 5 dimensionalt i det aktive universale holografiske maskinrum, og drives kun af 4 og 5 dimensionale kvantefysiske holografiske energier, ellers kendt som, Trådløse Frekvenser. Der findes absolut ingen fysisk 3dje dimension i dette univers, fordi, den ligger under stregen, hvor kun dette 4 dimensionale ’stof’ optræder.


Vores overstyrende verdensborgere, vores ledere, trænger til at læse igennem hele dette dokument, for at kunne tage de helt rigtige beslutninger, og for at kunne køle ned jordens atmosfære igen! Dette gælder faktisk os alle sammen, og NU er det NU, så bare få dette dokument ud til publikum!! De tager imod dette med kyshånd! Der vil forhåbentligt også komme en større reaktion på dette!!


Disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er selve roden til varmeproblemet i den globale opvarmning, og nu kan vi endeligt forstå selve hovedproblemet, og kan endeligt gøre noget for at sænke verdenstemperaturen igen! Men det aller største problem, er at få fjernet alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som praktisk talt bare ikke kan graves ned, og bliver dermed til et stadigt stigende varmeproblem, og det vil sige absolut alle Satellitter, hele GPS-systemet, og absolut alle Mobiltelefoner, og alt af modtagerudstyr til disse nævnte!


Det er faktisk alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som driver opvarmningen stadigt opover, via disse 4 dimensionale holografiske kvantefysiske og stærkt vibrerende og totalt urolige energier, så hvorfor ikke stoppe netop disse 3 forskellige typer af ’frekvensforurenere’ nu? Betyder ikke verdenstemperaturen noget for dig og dine? Hvad med den resterende verden? Vælger du at beholde mobiltelefonen, så går vi helt sikkert en mere opvarmet fremtid i møde, og ikke en koldere, som jo er ønsket af de aller fleste på denne planet.


Men, vil dette mega vanskelige jordiske ’paradoks’ af et problem, kunne løses på noget tidspunkt? Bliver dette problem i den sidste ende til et videnskabeligt problem, eller bliver det til et politisk problem? Hvad tror du? Jeg mener absolut at dette er et dybtgående videnskabeligt problem, som kun kan løses ved hjælp af videnskaben, altså denne 5 dimensionale fysikmodel. Men det skulle ikke undres mig, om det bliver til et politisk problem. Den big-bangske fysikmodel var jo gennemsyret politisk i fra dag et, i 1925, og det beviste endeligt partikelacceleratoren i 2016, 91 år senere, og tak for det.


Vel, dette problem kan kun løses, hvis menneskeheden absolut vil dette med at sænke verdenstemperaturen, så er dette også absolut fuldt ud opnåeligt! Hvis ikke, så bliver dette til en adskilligt stadigt varmere verden, uden muligheder til at kunne afkøle atmosfæren, netop på grund af alle disse stadigt højere menneskeskabte trådløse frekvenser!


6G nettet, vil komme til at totalt ødelægge denne verden, som vi kender den!!! Nu forsvinder også det aller meste af vores bestøvere, og hvad vil menneskeheden gøre så? Det igen, kommer af alle disse ekstremt højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som kommer engang i fremtiden!! Lad os sammen stoppe denne farlige udvikling nu!

På min hjemmeside finder du hele 4 bøger om denne 5 dimensionale holografiske kvantefysik, og de bøger bør du absolut læse, for at forstå hvad jeg virkeligt mener, og adressen er: www.nyfysik.dk