Hvordan skabes den biologiske dna-spiralsekvens

Hvordan skabes den biologiske dna-spiralsekvens?

 

Jeg ønsker at få en udtalelse eller et svar på dette spørgsmål, i fra en eller anden som virkeligt kan svare på dette. Det kan for eksempel være en eller anden doktor i biologi, eller en professor i kemi, som kan prøve på at komme op med et fyldes gørende og rigtigt svar på dette specifikke spørgsmål! Et spørgsmål som jeg personligt regner for at være 100 % umuligt at komme op med et fyldes gørende og helt rigtigt svar på, med en tvivlsom 3 dimensional big-bang tolket verden som baggrund! Men prøv bare alligevel! Du kan jo ikke risikere andet end at fejle! Prøv bare at svare på dette spørgsmål!

 

Hvordan kan denne påståede kun 3 dimensionale og 100 % kun fysiske og absolutte dna-løse big-bang masse, komme op med denne meget avancerede biologiske dna-spiralsekvens?

Det er jo det som virkeligt skiller den universale biologiske ”levende” masse, i fra den ”vanlige” og påståede kun fysiske big-bang masse!

Så, hvordan opstår dna-spiralens sekvenser og den biologiske levende masse, i det big-bangske univers?

 

Ingen forme for tilfældige kemiske processer, kan ved en ren og sker tilfældighed, tilfældigvis komme op med denne meget avancerede dna-spiralsekvens. Det er en absolut og total umulighed i sig selv! Det som påstås i dette meget forkerte opfattede universale big-bang tolkede forståelsesbillede, kan jo på ingen måde påvises eller bevises. Alt som kommer ud af et big-bang tolket universalt forståelsesbillede, kan jo bare ikke bevises, uanset hvad du end gør! Big-bang, er så fjernt fra virkeligheden som det ovehoved går an at komme, og det er fuldt ud beviseligt i dag!

Årsagen er enkel, der aldrig nogensinde har været et big-bang!

 

Det fysiske univers skal og må skabes aller først og helt for sig selv, og så skabes det biologiske liv. Så vi snakker altså om hele to forskellige skabelser som skal og må ske, på forskellige tidspunkter, for at vi overhoved kan være i live, og for at du overhoved kan læse dette, og for at vor verden kan bestå af en dna-styrende biologisk levende masse. Dette biologiske dna-styrede levende liv, er ikke noget som kan komme ud af den ”døde” og fuldstendigt dna-løse fysiske masse i et big-bang tolket universalt forståelsesbillede.

 

Dette uanset hvad du kommer op med af påstået forskellig tilfældig kemi eller elektrokemi, som ved tilfældighedernes tilfældighed, helt pludseligt blev til denne meget anderledes form for fysisk masse, den avancerede dna-styrede biologiske masse! Et big-bang tolket univers, kan ikke på nogen som helst måde forklare skabelsen af det biologiske levende dna-styrede liv, ud af den dna-løse big-bang masse! Årsagen er at der aldrig nogensinde har været et universalt big-bang, og at det er fuldt ud beviseligt i dag!

 

Dette meget store og nærmest uforståelige kvantespring i den universale udvikling af det levende biologiske dna-styrede liv, kan bare ikke ske ved en tilfældighed. Det levende dna-styrede liv i universet skal og må skabes helt separat og helt for sig selv. Dette kan kun først ske når det fysiske univers er helt på plads, og at alt indvendigt i det helt nødvendige fysiske miljø, er helt rigtigt og på plads.

Først da kan det biologiske liv skabes. Kan dette være svaret på den præhistoriske kimbriske eksplosion? Det var jo omtrent på det tidspunkt at alt det første levende biologiske liv, nærmest eksplosivt kom til en eksistens på denne planet. Det er kvantefysikken som styrer alt dette helt og fuldt ud, helt i fra skabelsen af universet og frem til i dag. Dna-sekvensen er fuldt ud styret af kvantefysikken.

 

Dette kan tydeligvis ikke forstås af dagen forskere. Årsagen, er at der aldrig har været et big-bang, og derfor kan ingenting af dette politisk indførte big-bang univers, komme op med noget som helst af rigtige svar på universet, og som faktisk kan være helt rigtige! En tilfældighedernes tilfældig kemisk reaktion, som ender op med at blive til den biologiske dna-styrede biologiske masse, og det helt af sig selv, er noget som kun kan være muligt i det store og falske big-bang eventyr. Big-bang er et politisk indført eventyr om et eksploderende og kun fysisk univers, som selvfølgeligt ikke har noget med virkelighedens virkelighed at gøre! Eller hvad tror du på?

 

Big-bang universet er absolut tilfældighedernes tilfældighed, og alt som følger i kølvandet til dette meget forkerte big-bang tolkede univers, er og bliver en ren tilfældighed. ”Tilfældigheden” er også at denne big-bang model er politisk indført, og det kan bevises til fulde i dag! Men absolut alle mainstreammedier vil fremdeles kun ”forkynde” dig om dette politiske big-bangske løgnagtige eventyr!

Den løgn ligger fastlåst i dette politiske mainstreammediebillede, som pressen selv er en aktiv del af.

 

Mit råd til dig er som følgende. Tænk selv, og husk at filosofien skal og må stemme i et og alt som du tænker på at fremføre!

 

Specifikt når det drejer sig om den helt grundlæggende universale fysik! Dette aller vigtigste grundlæggende fundament, som er forståelsen for skabelsen og fysikken i universet, skal og må være helt rigtigt tolket! Ellers ender vi op der som vi er i dag, hvor astrofysikere og fysikere ikke kan forklare hvordan en stjerne bliver til en stjerne, ved at bruge big-bang modellen.

Det igen, er en udtalelse som kommer i fra professor Brian Cox. Han udtalte dette i et BBC program som hedder for Sky Watch, engang i efteråret 2016.

Dette er og bliver en mega stor bombe ind i den politiske big-bangske tankegang, og mangel på filosofi som kan stemme!

 

Der er kun en rigtig universal model, og det er den 5 dimensionale model. Den er fuldt ud matematisk balanceret, og den er fuldt ud matematisk bevist. Denne Einsteiniske 5 dimensionale model er faktisk den eneste universale model som er fuldt ud matematisk balanceret og bevist, endnu den dag i dag. Denne 5 dimensionale universale models gravitationsfelt, er også helt og fuldt ud bevist, med den berømmelige solformørkelse, og videre og senere med de to atomure, i starten på rumalderen.

Modellen i sig selv, er 100 % bevist, og kan efterprøves og fuldt ud bevises, dersom man bare bruger den 5 dimensionale model til det!

 

Prøver man at bruge en falsk politisk big-bang model, til at balancere eller modbevise denne fuldt ud beviste 5 dimensionale model, så går det for alvor rigtigt galt. Det siger sig selv, og hvis du overhoved ikke kan forstå dette, så er du rigtigt alvorligt ude af kurs! Man kan bare ikke bruge en falsk politisk big-bang model, til at afsløre eller modbevise den helt rigtige og fuldt ud matematisk beviste 5 dimensionale universale model! Til det mangler de helt rigtige og helt grundlæggende dybere tanker i dit universale forståelsesbillede! Du mangler den dybere forståelse for den eneste rigtige universale fysik, kvantefysikken, og du mangler den dybere forståelse for den eneste rigtigt tolkede udgave af kvantefysikken, den som er og bliver 5 dimensional.

 

Den falske big-bang model, med de kun 3 dimensioner + tid, kan de bare opgive med at prøve på at bevise matematisk. Det kan bare ikke bevises på nogen som helst måde, at dette påståede big-bang nogensinde har futtet af. De 30 millisekunder vil altid mangle ned til det berømmelige 0-punkt. Desuden er der ikke energier nok tilstede, for at dette påståede big-bang kan futte af.

Det betyder at absolut alle universale atomer skal og må skabes på en helt anderledes måde end hvad big-bang modellen ellers løgnagtigt postulerer.

 

Disse big-bang atomer er jo kun 100 % fysiske atomer, og som påståeligt skulle skabes af et meget tvivlsomt big-bang! Dette påståede big-bang er også den eneste måde at disse påståede big-bang atomer kan skabes på. Der findes altså ingen anden mulig måde at skabe disse 100 % kun fysiske og kun 3 dimensionale atomer på. Dermed kan det også fastslås at der heller ikke findes big-bang atomer i universet! Alle universale atomer skal og må skabes på en helt anderledes måde, og det sker på den kvantefysiske måde. Derfor bliver også resultatet, at alle universale atomer, bliver til disse 4 dimensionale, dimensionalt todelte og kvantefysiske atomer, som ligger i en 5 dimensional rumtid. Eneste mulige løsning, bevist af den 5 dimensionale universale kvantefysiske model.

 

Desuden så siger en kun 3 dimensional model + tid, at der ikke kan være en ekspansion i universet!! Men der er jo en ekspansion i universet!

Et big-bang univers vil ende op i et statisk univers, fuldstændigt uden nogen form for ekspansion, altså det statiske univers. Der har de også været, disse big-bang eventyrfortællere.

Men de ”videreudvikler” og justerer big-bang løgnen og eventyret af og til.

Naturvidenskab, kaldes det for i disse tider! Men naturvidenskaben er altså nærmest en blåkopi af big-bang modellen i et og alt, med disse kun 3 fysiske dimensioner som skal og må være fysiske, og så er alle universets atomer disse påståede big-bang atomer. Den eneste forskel, er i grunden at naturvidenskaben anerkender at der er disse to ”ikke fysiske” elementer i det universale maskinrum, den mørke energi og den mørke masse. To elementer som tilhører den ”ikke fysiske” men meget aktive kvantefysiske verden.

 

Den universale ekspansion, kan kun foregå i et aktivt 5 dimensionalt kvantestyret ”maskinrum”. Der skal og må være alle disse kvantefysiske energier og styringer til stede, for at denne store universale ekspansion overhoved kan ske. Det er også kun det kvantefysiske ”ikke fysiske” univers som kan stå for denne energileveranse. Disse kvantefysiske energier kommer ud af den ”ikke fysiske” og kvantefysiske 4de dimension. Det siger kvantefysikkens 5 dimensionale universale model, og den er fuldt ud bevist!

Alt det som du ser, vil altid være det som du ser! Det er det som kaldes for den menneskelige observation! Men alt af forklaringer på det du ser og observerer, vil selvfølgeligt blive fuldstændigt anderledes forklaret, når du også finder ud af at det er det sideliggende ”ikke fysiske” og paranormale kvantefysiske univers, som styrer absolut alt i den fysiske og synlige side af universet. Vor verden!

 

Jeg ved at jeg afslører en lille del af dette kvantefysiske universale forståelsesbillede, her på denne hjemmeside.

Men det er altså meget nødvendigt, for at åbne øjnene til alle de som er ”blændet og bundet”, af et falsk og politisk indført eventyr om vort univers.

 

Men uden den helt rigtige og grundlæggende universale models totale opbygning og absolutte funktion, helt ned i de aller mindste detaljer, tror jeg faktisk ikke på at det vil være muligt at forstå universet som det virkeligt fremstår. Ikke uden at lære sig denne eneste rigtige 5 dimensionale kvantefysiske model, som faktisk styrer hele dette store universale 5 dimensionale kvantefysiske og meget aktive universale maskinrum. Stedet hvor absolut alt af udførende fysik eksekverer sine universale lovpålagde opgaver.

 

Årsagen til dette er at filosofien du skal bruge, må stemme 100 %, og ud af filosofien kommer modellen. Når de to er afstemt og samstemt, så dukker der op en teori, og når den endelige teori er fuldstændigt i samstemmighed med filosofien og modellen, så kommer den rigtigt tolkede fysik ud af dette forståelsesbillede. Dette rigtigt tolkede universale billede, ender op med 5 dimensioner!

Det fandt også Einstein ud af, og derfor kom den 5 dimensionale universale model. Den som Einstein har fuldt ud bevist!

 

Det er i detaljerne at ”djævelen” ligger, siges det, og det betyder bare at dersom du kommer dybt nok ind i detaljerne, så forandrer disse detaljer, dette meget ”overfladiske” og falske universale big-bangske forståelsesbillede som du har fået til nu, til et nyt og mere rigtigt opfattet og rigtigt tolket universalt forståelsesbillede. Det er som sagt aldrig for sent at se sandheden i øjnene!

Men spørgsmålet er mere om du vil have sandheden om universet, eller om du fremdeles vil have den politisk indførte big-bang løgn om universet?

Valget er helt og fuldt ud suverænt dit, men træf endeligt det rigtige valg for dig! Tænk selv! Filosofien må stemme!

 

Det tog mig over 30 år for at knække denne meget vigtige og detaljerede universale ”kode”, og for at kunne forstå hele filosofien bag, og udfylde alle de huller som har opstået, og som var i den tidligere Einsteiniske 5 dimensionale model. Den 5 dimensionale model var bare ikke helt 100 % komplet, men mere som et solid skelet, og det som manglede, er nu fuldstændigt opdateret til dagens sidste og højeste vidensniveau. Hvor lang tid vil det mon tage en big-bang forsker at knække denne kvantefysiske universale ”kode”?

 

Vel, det trænger du ikke at tænke på, fordi modellen er allerede komplet og er allerede i bogform, og blev udgivet som en trilogi i 2014, og den trilogi blev samlet til en bog i 2017. I bogen får du præsenteret hvordan den kvantefysiske model bygges op og hvordan den fungerer, og modellen er bygget op og baseret på ”skelettet” til den tidligere og allerede fuldt ud beviste 5 dimensionale model.

Den største forskel, er at min nye og fuldt ud opdaterede 5 dimensionale model, indeholder disse helt rigtigt tolkede universale og kvantefysiske 4 dimensionale atomer. Uden disse helt rigtige universale kvantefysiske atomer, vil ikke det kvantefysiske univers fungere som det skal og må. Så langt i det kendte historiske billede, er det måske kun mig og Einstein som har opdaget og påvist, at alle universale atomer skal og må være 4 dimensionale og kvantefysiske, for at det aktive universale maskinrum kan fungere efter hensigten. Hensigten med universet, er at skabe en fysisk verden, som kan være ”platformen” til det levende biologiske liv!

 

Men ingen andre har disse rigtigt tolkede kvantefysiske atomer med i de efterhånden mange forskellige udgaver af skabelsesteorier som har kommet op gennem historiske skiftende tider.

Bare se på den politisk indførte big-bang model og den falske big-bang fysik!

Kvantefysikken kan bare ikke fungere korrekt og rigtigt sammen med big-bang atomer! Atomerne skal og må være kvantefysiske!

 

Læs mere om denne rigtige tolkede 5 dimensionale kvantefysik på denne hjemmeside, og lær dig mere om det fantastiske spændende kvantestyrede univers som vi lever i.

Husk at vores fantastiske gener er kvantestyrede! Oplev universet som det virkeligt fremstår!

Læs mere om denne meget spændende bog om universets tilblivelse, og om denne rigtige kvantefysik, her på denne hjemmeside.

 

 

Link til bogen her!

 

                                                                                                                                Copyright ©  jea@nyfysik.dk