Partikel eller bølge

Partiklen eller bølgen? The Double Slit Experiment!

 

 

Denne lille artikel drejer sig i hovedsag om the Double Slit experiment, og hvad som faktisk kommer ud af dette eksperiment!

Jeg kigget på tv fornyligt, og på DR K, og der var den karismatiske professor Holger Smith Nielsen i gang med at skulle forklare alt om den universale standardiserede 3 dimensionale big-bangske model. Og tak for det! Det åbnet virkeligt op for hvordan big-bang modellen virkeligt tolkes og opfattes, endnu den dag i dag, og hvor fundamentalt gal denne opfattelse i grunden er! Så fandt jeg også ud af det, nok en gang! Det er langt over 40 år siden jeg tænkte i de grundlæggende forkerte big-bangske tanker. Det er jo bare ikke den rigtige universale løsning, model eller fysik, og det er fuldt ud beviseligt i dag! Tro mig, også på det punkt!

 

Han kom også ind på dette med partiklen og bølgen, og Holger kan tydeligvis ikke forstå, at der kan findes ”bølger” i dette univers! Dette kan jo kun skyldes den fundamentalt forkerte opfattelse af at hele dette big-bangske univers, kun regnes for at være 100 % fysisk og kun 3 dimensionalt, både af natur og karakter + tid! Men det er og bliver et big-bangsk løsningsproblem! Det må i absolut selv om!

Big-bang er og bliver det totalt umulige univers på alle mulige måder, selv om det kaldes for naturvidenskab i dag!

Universet er nemlig alt andet end 100 % fysisk! Universet er faktisk ”bølgen” og ikke partiklen! Dette med bølger eller partikler, er jo noget som the Double Slit experiment virkeligt prøver på at forklare os noget om! Dette Double Slit experiment fortæller faktisk det hele, bare ud i fra de oplyste data som allerede foreligger i fra dette eksperiment! Det hele skal bare tolkes helt rigtigt og på den 5 dimensionale kvantefysiske måde! Dette eksperiment kan bare ikke forklares ud i fra ”partiklen”! Det kan kun forklares ud i fra ”bølgen”! Var du i grunden klar over det? Lad mig prøve på at gøre denne forklaring så enkel som overhoved muligt, og så præcis som overhoved muligt, og helt ned i de små detaljer!

 

Eksperimentet i sig selv forklarer at der er en fotonkanon, som skyder ud fotoner, og at disse fotoner har muligheden af at bevæge sig i gennem to forskellige spalter. Det forventede resultat tilsiger selvfølgeligt også at der kun skal være to spalter på den bag for liggende skærm! Eksperimentet i sig selv gik ud på at finde ud af hvor mange fotoner som rent tilfældigt valgte den venstre spalte og hvor mange som tilfældigt valgte den højre spalte. Ville disse fotoner fordele sig ens på hver side eller hvad? Ville disse fotoner ”ramme” hinanden? Som sagt så var det forventede resultat at der kun skulle være disse to spalter på den bag for liggende skærm!

Men det som opdages, er at der er et bølgemønster som også viser sig! Nu er der altså flere end de to spalter som optræder på skærmen! Dette bølgemønster er jo ikke det som var det forventede resultat, vel?! Når dette bølgemønster opdages og for at kunne dokumentere denne bølge som nu opstod, så sættes der overvågning på! Men i det samme øjeblik som overvågningen starter op, så forsvinder bølgen og kun de to spalter viser sig på skærmen! De slukker for overvågningen, og bølgen dukker op igen! Nu blev det hele endnu mere kompliceret! Hvad foregår i grunden her i dette mystiske og mærkelige eksperiment? Hvad er det fotonen gør her?

 

Alle de som nu tænker i de kun fysiske big-bangske baner og kun tænker på disse fysiske partikler, vil selvfølgeligt have meget store problemer med at i det hele taget at kunne fatte og forstå at denne uforklarlige ”bølge” overhoved kan være der, og at den virkeligt kan eksistere! Den kan skal og må jo ikke være der, ifølge den skarpt tolkede 3 dimensionale big-bangske model og fysik!

Men bølgen er jo der, helt beviseligt, også opstår selvfølgeligt forklaringsproblemet! Hvordan kan dette på nogen måde forklares?

Det som dette eksperiment faktisk fortæller os, er at denne helt specifikke og mærkelige universale bølgeform som optræder her, reagerer på overvågning!! Tænk, en universal proces, som reagerer på den menneskelige overvågning!? Er det ikke forunderligt og mærkeligt?! Men det er og bliver helt sandt! Men hvem bliver i grunden overvåget i dette eksperiment? Kan du eller ”partiklen” give os svaret på det? Dette med bølger skulle overhoved ikke kunne ske i et 100 % helt rigtigt tolket big-bangsk univers! Derfor kan man jo også absolut kunne stille spørgsmålet om vi virkeligt lever i et big-bangsk univers?

Det ved jeg nemlig at vi ikke gør!

 

I dette big-bangske univers, kan skal og må absolut alt kun være 100 % fysisk og kun 3 dimensionalt! Der kan skal og må jo ikke, ud i fra den big-bangske universale tolkning og forståelse, komme nogen som helst andre indikationer på at der skulle kunne findes noget som helst mere i hele dette big-bangske univers, end denne 3 dimensionale big-bangske og 100 % kun fysiske masse! Vel, den universale tid er jo altid der! Kun 3 fysiske dimensioner + tid, udgør altså hele dette big-bangske univers. Dette 100 % kun fysiske big-bangske univers repræsenteres kun ene og alene af ”partiklen” og intet mere!

Kan dette med ”bølgen” påvise os nogen som helst form for ”uventet intelligens” i fra det aktive universale maskinrums side? Er disse universale fotoner ”intelligente” på nogen som helst måde?

Disse fotoner opfører sig som om der var en intelligens bag dem! Der er noget i dette eksperiment, som vil forklare os at der faktisk er en eller anden form for intelligent bølgeform, som så absolut reagerer på denne menneskabte overvågning! Er denne intelligente bølge-energi-form universel? Kan det være denne universale intelligente energiform som skaber hele universet, via ”bølgen” og kvantefysikken? Hvad tror du på?

 

Derfor må jeg jo kunne stille spørgsmålet om den kun 100 % fysiske big-bangske masse, på nogen som helst måde kan komme op med at ”producere” nogle som helst forme for kvantefysiske eller ”ikke fysiske” bølger? Det er jo i sig selv en absolut total fysisk umulighed! Fordi det jo ligger i selve tolkningen af dette big-bangske forståelsesbillede af universets maskinrum! Den kun fysiske big-bangske masse, kan jo kun producere fysiske bølger, og alle disse kun fysiske bølger kan kun bevæge sig igennem den kun fysiske masse. Hvad sker der med alle disse forme for fysiske bølger, i det øjeblik disse fysiske bølger overvåges? Forandrer disse fysiske bølger overhoved på sig, bare fordi der kommer ”overvågning” på? Det sker jo ikke, vel? Det kan jo også nemt bevises! Dermed kan vi udelukke absolut alle kun fysiske aktiviteter i fra det kun fysiske big-bangske univers! Så glem big-bang universet!

Der er med andre ord absolut ingen fysiske bølger, som kan komme i fra et 100 % fysisk big-bangsk tolket univers, og som vil kunne skabe dette mærkelige og forunderlige forhold med bølgen og fotonen i the Double Slit experiment! Årsagen er simpelthen at vi lever i et 5 dimensionalt kvantefysisk univers, og ikke i et 3 dimensionalt big-bangsk univers!

 

I dette eksperiment og i dette univers, er det kun fotonen som kan lave denne bølgeform i dette instrument, og det kan den kun fordi fotonen nærmest har en fod i ”hver lejr”. Dette betyder bare at fotonen er ”ikke fysisk” og kvantefysisk, og at den også kan optræde som om den var ”fysisk”, men den er absolut ikke fysisk på nogen som helst måde! Årsagen er at fotonen er en del af ”bølgen”!

Fotoner optræder i de to forskellige ”forklædninger”! Den ene som den så kaldede ”solide” foton, og den anden som bølgen eller som bølgeenergien! Det er netop dette som instrumentet også afslører, højt og tydeligt, her i the Double Slit experiment. Dette meget specielle forhold er også udgangspunktet til stealth teknologien og stealth flyet! Instrumentet afslører både fotonen og bølgen, og hvis vi virkeligt levede i dette påståede big-bangske univers, så ville hverken bølgen eller fotonen kunne blive opdaget i det hele taget! Årsagen er som sagt at fotonen kun kommer i fra selve ”bølgen”! Husk det! Bølgeuniverset! Kvanteuniverset! Fotonen! Alt sammen er ”ikke fysisk” og kvantefysisk!

Disse ”fotonbølger” eksisterer nemlig heller ikke det oprindelige og helt ”rigtigt firkantet tolkede” big-bangske universale forståelsesbillede! Deri er absolut alt 100 % kun fysisk, både af natur og karakter! Fotonen kommer oprindeligt som en bølge, og er en bølge, men bliver til fotonen når den overvåges! Det vil sige at bølgen er her og bliver her, i dette 5 dimensionale kvantefysiske univers, som vi virkeligt lever i! Dette er en helt naturlig proces i det aktive 5 dimensionale kvantefysiske universale maskinrum, specielt når dette gælder fotonen! Fotonen er meget speciel indenfor kvantefysikken og den helt rigtige universale fysik generelt!

 

Hvad sker når man splitter en foton, og bringer dette splittede ”fotonpar” på hver sin ende af universet? Når den ene påvirkes, så reagerer den anden prompte og i det eksakt samme øjeblik, men omvendt og spejlvendt! Der er overhoved ingen tidsforskel mellem disse to dele af dette fotonpar, uanset hvor stor afstanden bliver dem imellem og selv om hele universets diameter var i mellem dem!

Dette skyldes den kvantefysiske 4de dimension og hvordan bølgen fungerer i dette rigtige kvantefysiske univers! Dette kan tydeligvis ikke forstås når tankerne kun koncentrerer sig om 100 % fysiske partikler i det kun fysiske big-bangske univers! Det fejltolkede big-bangske univers som bare ikke eksisterer, og som bare ikke kan bevises på nogen som helst måde!

Den big-bangske fysiske masse er kun 100 % fysiske partikler i bevægelse, og det fører kun til 100 % fysiske bølger! Alle disse forme for kun fysiske bølger reagerer heller ikke på nogen som helst form for overvågning! Det kan de jo heller ikke, selv i et big-bangsk univers! Disse kun fysiske big-bangske processer og kun fysiske bølger, kan heller ikke ”producere” fotoner på nogen som helst måde, fordi fotonen kun kommer i fra bølgen, og ikke i fra partiklen! Dette er også et universalt faktum du ikke kan løbe i fra!

 

Du kan prøve dig på alt du vil af alle mulige og umulige mærkelige big-bangske forklaringer, men dette er og bliver sandheden om fotonen! Dette fører til at det Double Slit experiment, udført i et 100 % kun fysisk big-bangsk univers, ikke vil kunne komme op med hverken fotonen eller bølgen! Hverken fotonen eller bølgen hører til i det big-bangske 100 % fysiske univers, netop på grund af bølgeformen til selve fotonen! Big-bang modellen og big-bang fysikken kan ikke producere kvantefysiske bølger eller fotoner!

Påstanden er jo at der ikke findes bølger i det big-bangske univers, og det gør det faktisk heller ikke, og det er 100 % absolut helt korrekt! Dette er også en meget stærk indikation og faktisk også et bevis på, at vi lever i et 5 dimensionalt kvantefysisk univers! Fotonen kommer ud af selve bølgen, og bliver først til fotonen når den overvåges! Men fotonen er jo her i dette univers som vi er i, og det beviser bare fuldt og helt ud, at dette er det 5 dimensionale kvantefysiske univers! Det beviser også helt og fuldt ud at dette univers ikke er et big-bangsk univers! I et big-bangsk univers er der ingen ”bølger eller fotoner” som reagerer på overvågning!

 

Dermed kan det til sidst også fastslås, med 7 tommers søm, at fotonen kun hører til i det kvantefysiske 5 dimensionale univers, bølgeuniverset, og ikke det totalt fejlopfattede 100 % kun fysiske big-bangske univers eller det fejlopfattede 100 % kun fysiske partikelunivers! Dette afslører også at det univers som vi lever i, faktisk er et 5 dimensionalt kvantefysisk univers!

Der er ingen som helst tvivl hos mig, men så kender jeg også til alt om De Forenede Felters Teori og den Energiforstærkende Rotationsfysik! Det vil sige hele den Einsteiniske 5 dimensionale model og fysik, plus en god del flere og nyere beviser! Den eneste model som til dags dato er 100 % matematisk balanceret og 100 % matematisk bevist! Til og med gravitationsfeltet i denne 5 dimensionale model er fuldt ud bevist, hele to gange af Einstein, og for nyligt af David Rountree!

Så der foreligger hele tre stærke beviser på dette meget vigtige universale gravitationsfelt, og dette sidste bevis kommer også med utroligt mange meget vigtige detaljer! Det er netop disse detaljer, som var min nøgle til universet. Det var lige de detaljer som ”låste op” det resterende univers for mig og min allerede eksisterende model! Noget af dette findes du på min hjemmeside!

Men den helt grundlæggende model og hvordan denne model udvikler sig og hvordan dette faktisk skaber, styrer og kontrollerer hele dette meget aktive 5 dimensionale universale maskinrum, får du kun i bogen ”Genopdagelsen af den femte dimension”, og den bør absolut læses!

 

Jeg håber på at dette kan lette lidt på den big-bangske tåge og på forståelsen for fotonen i dette univers! Fotonen er meget speciel og meget central i den universale forståelse og findes stort set overalt og i nærmest alle mulige tænkelige processer! Universets love udføres og drives kun af kvantefysikken, og fotonen er en meget vigtig brik i dette kvantefysiske system. Alle universale love bliver kun udført af denne 5 dimensionale kvantefysik, og noget af dette udføres af disse berømmelige fotoner, netop i dette eksperiment!

Alle typer hjerner fungerer også netop på denne måde som dette eksperiment bringer frem! Fotonen kommer som bølgen i fra dit eget 4 dimensionale kvantefysiske astrale legeme, og ind i den fysiske del af hjernen, hvor den bliver til den ”solide” foton eller til din ”tanke”! Det er dette som skaber vores tanker, og det er dette som er svaret som alle hjerneforskere ønsker svaret på! Hvordan opstår tanker i vores hoveder? Det er også en af de ting som dette Double Slit experiment fortæller os alt om! Energien! Bølgen! Bølgeformen! Fotonen! Tanken! Forståelsen! Erkendelsen! Accepten!

 

Bølgen virker absolut overalt, fordi den er kvantefysisk og ”ikke fysisk” og er totalt universal! Hele denne 4de dimension er kvantefysisk og ”ikke fysisk”! Dette ligger i den model som jeg var færdig med i midten af 1990erne! Hele min store model var stort set helt færdig, men på det lidt mere grove plan! Jeg manglede selve ”nøglen” til at kunne forklare absolut alle detaljer i dette meget aktive universale maskinrum. Denne grundlæggende nøgle er hovednøglen til det rigtige tolkede universale forståelsesbillede!

Nøglen til universet fik jeg i et radioshow i 2012, og det har nu ført til at hele dette Einsteiniske univers er forklaret ned i de mindste detaljer. Det som jeg har kommet frem til er det som kaldes for et Pier Review med Einsteins 5 dimensionale model! Men min indgang ind i dette nye univers kommer via en helt anden form for skabelse, end den big-bangske! Ikke det at jeg på nogen måde ville insinuere at Einstein på noget som helst tidpunkt tænkte på et big-bang, fordi, det tror jeg simpelthen bare ikke på at han gjorde! Einstein tænkte kun 5 dimensionalt, og det er meget tvivlsomt om et big-bang vil kunne ende op i et 5 dimensionalt univers! Det er i hvert fald ikke det som det big-bangske univers beskriver, hverken dengang eller i dag! Big-bang universet skaber sig selv ud af det absolutte ingenting, og det er og bliver en total fysisk umulighed i sig selv! Big-bang er falskt og big-bang er faktisk også politisk!

 

Min universale løsningsmodel er faktisk et 7 dimensionalt univers, som også har en 3 dimensional fysisk side, i det 5 dimensionale aktive universale maskinrum! Det er måden som dette univers skabes på, som er en af hovednøglerne til forståelsen af dette kvantefysiske univers! Dette kvantefysiske univers kommer i fra et sted, som er langt udenfor grænsen for hvad den menneskelige forståelsesevne kan fatte og begribe! Det kommer som et ”ikke fysisk” signal og i form af en ”ikke fysisk” bølge, og selve bølgen indeholder energier i sig selv, ”ikke fysiske” energier! Denne eneste rigtige løsningsmodel er et universalt hologram i 7 dimensioner, hvori kun de 5 er de aktive dimensioner, og hvori kun 3 af disse 5 aktive dimensioner, er de som er ”fuldt ud fysiske”!

Disse indkommende ”ikke fysiske” energier, bliver til de kvantefysiske energier, i denne kvantefysiske 4de dimension! Oscillerende energier! Alt som har frekvenser eller ”bølger” i dette univers, indeholder disse forme for energier! Dette selv om denne frekvens er ”ikke fysisk” eller kvantefysisk, og ikke har noget som helst at gøre med det big-bangske univers! Denne indkommende bølge er det som hedder for Den Universale Information! I en bibelsk sammenlignende sammenhæng, så kan denne universale information sammenlignes med guds ord i fra skabelsen, altså Ordet! Der er så utroligt mange passager i bibelen som stemmer 100 % med kvantefysikken, og bibelen er faktisk en historisk bog, som forklarer netop denne avancerede 5 dimensionale kvantefysik! Det beviser teksten i bibelen selv alt om! Der har for resten blevet indskrevet noget ”religiøst vrøvl” i bibelen på et eller andet senere historisk tidspunkt, noget som skal give en speciel ”religionsretning” fordelen af at være ”guds udvalgte folk”!

Men det er en gang løgn det hele, og det har blevet tilbagevist af nyere og skarpere videnskab! Alt drejer sig om historien om Noah og floden, men denne flod kender ikke Egypterne til!

Egypterne boede ikke så langt i fra denne påståede flod, og de har ikke nævnt denne flod nogen plads i de nedtegnelser som de har. Det var den græske ø Thera som havde et voldsomt udbrud og eksploderede i de historiske tider, og som også var årsagen til de efterfølgende bibelske plager. Disse bibelske plager beskrives også af Egypterne, men Egypterne nævner ikke noget om en mega stor flod! Så her er starten på den løgnagtige religion og religionsdyrkelse, og at denne falske religion, sammen med dette falske big-bang, er den ”erstatning” som vi har fået i stedet for den helt rigtige universale fysik, den 5 dimensionale kvantefysik! Denne ”beslutning” er fuldt ud politisk, uanset hvordan du prøver at bortforklare dette!

 

Hvis vi nu kobler dette bibelske sammen med the Double Slit experiment, så kan man måske begynde at ane hvorfor bølgen altid bliver til fotonen når den overvåges! Det er absolut en intelligent universal energi som ligger bag dette og som gør hele udslaget! Vi bliver overvåget i absolut alt hvad vi end foretager os, af denne universale information! Dette er faktisk et tovejsvirkende system!

Dette er et 5 dimensionalt kvantefysisk hologram med sin helt egen fysik! Uanset hvordan du bygger op dette eksperiment med alle mulige tilfældighedslåger, som er totalt uden den menneskelige styring, så vil det altid ende op med de to spalter. Hvorfor?

Dette skyldes kun overvågningen, fordi, med en gang overvågningen forsvinder, så dukker bølgen op igen! Er dette bare en tilfældighed, eller ligger der faktisk ”Noget” i dette kvantefysiske, som faktisk kontrollerer os helt og fuldt ud? Kan det være den kvantefysiske overstyring som gør at dette overhoved er muligt? Kan det være noget som helst andet? Dette ligger også som et svar på dette spektakulære eksperiment! Jeg håber bare på at dette kan opfattes og forstås på den eneste rigtige måde, den kvantefysiske måde! Vi overvåger dette eksperiment, vi finder fotonen og bølgen, men vi er ikke selv klar over at det er os som bliver overvåget!?

Dette er nok en helt ny tanke for dig, men en tanke du skal og må vende dig til, dersom du vil begynde at forstå denne eneste rigtige universale model og fysik! Den 5 dimensionale kvantefysiske model repræsenterer kun bølgen, og det er kun bølgen som optræder i dette Double Slit eksperiment! Der er absolut ingen spor af ”den fysiske partikel” i dette eksperiment, kun bølgen og fotonen! Årsagen er simpelthen at vi faktisk lever i et 5 dimensionalt kvantefysisk univers! Jeg håber dette er overbevisende nok for dig!

 

Hvis ikke kan du jo fortsat hygge dig med en fuldt ud beviselig, falsk og politisk big-bang model og fysik, som aldrig på nogen som helst rigtig måde vil kunne bevises, uden at ”fuske”, og det er det de er i fuld gang med hele tiden! Spørgsmålet er mere om den helt grundlæggende big-bangske tankegang nogen gang vil komme til at forlade dit indre tankemønster? Det gør det i hvert fald ikke dersom du kun fortsætter i det gale big-bangske spor! Det er helt sikkert! Det er også et universalt faktum du ikke kommer udenom!

Prøv at forstå at der i grunden kun er en eneste rigtig universal model, den 5 dimensionale kvantefysiske model! Den big-bangske model er der kun for at vi ikke skal kunne opdage dette helt rigtige univers. Årsagen til det er politisk! Er det en tanke som begynder at spire hos dig? Det håber jeg virkeligt på, fordi det er faktisk en del af virkeligheden i dag! Den big-bangske model og fysik er genindført for at skjule den fuldt ud beviste Einsteiniske 5 dimensionale model! Absolut alle mulige indikationer peger kun i den retning, og det er desværre også rigtigt! Det er kun politik og mainstreampressen som holder denne big-bangske model i fuld gang endnu! Noget som har været i gang i snart 100 år! Specifikt i de sidste 50 år, og siden mennesket bare skulle og måtte til månen!

 

Der er en anden ting som kommer ud af en over 40 års lang forskning i dette store universale forståelsesbillede, og som indeholder stort set absolut alt i fra alle mulige videnskabelige retninger!

Det er denne totalt uforståelige store inflation som skulle komme ganske få øjeblikke efter dette påståede big-bang futtede af. Det var når alt dette absolutte ingenting, blev til alt det som vi kan se og observere i dag, at denne store inflation skulle have sket, ifølge den big-bangske teori, model og fysik! Kan du klare at ”svælge” den uforståeligt store inflation, så kan du faktisk narres til at tro på hvad som helst indenfor hele dette fejltolkede big-bangske univers, og det er jo det som ligger i intentionerne til denne falske big-bangske 3 dimensionale og kun fysiske model!

Kan dette forklares på nogen som helst fornuftig måde med den big-bangske model? Dette prøvede Holger også på at forklare, men den store usikkerhed strålede ud af ham, og det lykkedes ham på ingen måde at komme op med en fornuftig forklaring på hvorfor så utroligt lidt, kan blive til så utroligt meget! Det er jo akkurat dette denne påståeligt store inflation skal beskrive, men som bare ikke kan forklares eller bevises af den big-bangske model og fysik, fordi alle følger partiklen, i stedet for bølgen. Så enkelt kan det siges! Et lidt mere forståeligt forståelsesbillede på denne voldsomt store uforståelige inflation, kan forklares på en helt anderledes måde! Vi kan absolut sammenligne denne inflation med en anden udgave af en nærmest identisk og helt tilsvarende inflation, nemlig denne.:

En bitte lille bakterie skal altså nærmest eksplosionsagtigt ”skide ud” en mængde fysisk masse, som svarer til en million milliarder blåhvaler på 100 tons stykket, bare for at komme i nærheden af den adskilligt meget større inflation, som sker i denne big-bangske eksplosive inflation! Vil du tro på at bakterien vil kunne gennemføre det utrolige kunststykke med blåhvalerne?

Dette har jeg det faktisk lidt vanskeligt med at tro på, at du ville kunne tro på at bakterien kan udføre dette!? Hvorfor så tro på et falskt big-bang!?

 

Men det skal også siges at den kvantefysiske måde at skabe universet på, tager noget længere tid end dette påståede ”hurtige” big-bang! Universet kan faktisk være mellem 50 – 75 milliarder år undervejs, i fra den aller første start på skabelsen af dette univers! 

 

Dette er også resultatet af den tosidige politiske løsning som de op med for snart 100 år siden, og som skubbede Einsteins udvidede relativitetsteori i hænderne på oligarkerne. De tog i mod den med kyshånd fordi det var lige akkurat den, nærmest uforståelige model, som de havde ledt efter i over 100 år! De havde jo ”snublet” over en meget avanceret fysik engang tidligt på 1800 tallet, som de bare ikke kunne forstå opbygningen af, inden Einstein løste den for dem med den udvidede relativitetsteori! Den siger 5 dimensioner!

Dermed så endte den resterende verdensbefolkning op med en falsk og politisk 3 dimensional big-bang model og fysik! En tværs igennem falsk universal model og fysik, som bare ikke kan bevises på nogen som helst rigtig måde! Denne big-bangske model bliver politisk fastholdt den dag i dag! Hvorfor? Er det kun for at uddanne endnu flere big-bangske ”partikeltabere”, som heller ikke vil kunne forstå universet helt rigtigt? Alle disse nyuddannede big-bangske lærlinge, vil aldrig kunne opdage bølgen og sandheden om universet, fordi det eneste som serveres indenfor alt af undervisning den dag i dag, er kun partiklen! Ingen undervisning i ”bølgen”!

 

Tidligere i år, 2018, har jeg sendt ikke mindre end 4 henvendelser til forskningsministeren, om at åbne op for en ny studieretning i netop denne 5 dimensionale kvantefysik! Dette ved også alle forskningsordførere om, så folketinget kender til hele dette store projekt! Dette er også forklaret til pressen i løbet af disse 4 år, men ingen har hørt om denne model igennem pressen, nogensinde!?

Jeg oplyste også ministeren om den enormt store forskel der er af informationsmængde i denne nye og fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysik, i forhold til den falske politiske 3 dimensionale big-bangske viden! Det at sammenligne dette falske politiske 3 dimensionale big-bangske univers med det fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysiske univers, vil være som at sammenligne den lille spejderhåndbog, op i mod et 96 binds leksikonserie, hvor alle disse 96 bind indeholder 2.000 sider i et A4 format! Jeg har bare åbnet de aller første af disse bind, som forklarer skabelsen og hvordan hele dette aktive maskinrum er bygget op og hvordan det virkeligt helt grundlæggende fungerer! Dette er den helt nødvendige og helt grundlæggende viden om ”bølgen” og for den rigtige forståelse af vort store og mærkelige univers, og som skal og må være 100 % korrekt tolket og 100 % i orden, for at kunne kalde sig en helt rigtig grundlæggende universal teori og fysik! Det kan nemlig kun denne 5 dimensionale kvantefysik kalde sig, en fuldt ud bevist 5 dimensional teori, model og fysik! Alt i denne 5 dimensionale model kan bevises helt og fuldt ud!

 

Jeg har faktisk den eneste rigtige universale løsning, model og fysik, selv om den kan virke fjern og mystisk for de aller fleste!

Husk bare hvad Steven Hawking sagde helt sidst i interviewet på tv 2 news, den dag han var i København, i 2016!

”Den virkelige virkelighed vil for de aller fleste virke mærkeligere, forunderligere og mere uforståelig end den vildeste science fiction”. 

Jeg kan kun sige at, det har han absolut fuldstendigt ret i, fordi det beskriver dette 5 dimensionale kvantefysiske univers! Det beskriver absolut det univers som jeg prøver på at overbevise dig om er det eneste rigtige valg, det kvantefysiske univers! Bølgen!

 

 

Link til bogen her!

 

                                                                                                                                        Copyright ©  jea@nyfysik.dk