Partikelacceleratoren, har modbevist


Partikelacceleratoren, har modbevist den standardiserede big-bangske model og fysik, en gang for alle!


Sandheden om universet er nu helt på plads, men den er desværre ikke særligt godt kendt blandt den bredere befolkning, endnu!

Men inden du kommer for godt i gang på denne hjemmeside, så hør på denne meget afslørende video! Jeg vil nu bede jer om at høre igennem hele videopræsentationen til Professor David Tong, ved Cambridge University, hvor han til sidst konkluderer at dagens standardiserede videnskab, har kørt sig selv til endestationen på det falske blindspor de er på, i fysikkens verden!

Dette tager ca. en time og du får en bekræftelse på at den Newtoniske big-bangske standardiserede naturvidenskab, er fundet 100 % falsk og uløselig!

Professor David Tong tager dig med på en rejse igennem fysikkens 150-200 årige historie, og som ender op et sted i dag, som absolut ingen forskere i den naturvidenskabelige verden, ville have troet at de ville komme til at opleve! Netop det, at dette big-bang, nu er fundet 100 % falskt, og det til og med af naturvidenskaben selv og partikelacceleratoren der nede i Cern.

Derfor skal og må du se igennem hele videoen!

Quantum Fields: The real building blocks of the universe - with David Tong:

https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg

 

Dette er en meget afslørende, og en meget stærkt oplysende videopræsentation, som absolut bør ses hele vejen til endes, uden stop! Det er hele denne lange rejse igennem hele fysikkens historie han tager dig med på i denne video, og som afslører resultatet i fra partikelacceleratoren, og som siger at der overhoved ikke findes oscillerende fysiske partikler i dette univers!

Der findes kun energirige oscillerende kvantefysiske felter! Men for at kunne forstå dette igen, så må du også forstå, at der nu kun er en universal model som fremdeles er tilbage og som står ved magt, og det er den 100 årige Einsteiniske 5 dimensionale kvantefysiske model, den som jeg også har løst, og gjort helt færdig! Det er kun derfor dette bevis, denne videopræsentation, kommer op på min hjemmeside!


Resultatet i fra partikelacceleratoren, beviser bare at min 5 dimensionale kvantefysiske model, som kun er opbygget på energirige oscillerende felter, plus et kvantefysisk universalt stof, er den eneste rigtige model med tilhørende fysik! Denne nye 5 dimensionale kvantefysik, kan bare ikke sammenlignes med denne falske 3 dimensionale big-bangske model og fysik, på nogen som helst måde!

Der er et helt univers til forskel, i filosofi, i teori, som model, i opbygning og i den udøvende kvantefysik, og ikke mindst måden selve skabelsen af hele universet foregår på!

Den fysiske side af universet, skabes af denne kvantefysiske og ”ikke fysiske” side! Alle universale felter er ”ikke fysiske” og kvantefysiske, og styres 100 % af kvantefysikken!

Alle atomer er todelte, kvantefysiske, og ligger i en 5 dimensional rumtid! Ikke bare i en tid, som big-bang modellen beskriver, men i en rumtid! Tid og rum hænger sammen!


Det var dette resultat som også Einstein kom frem til med hans 5 dimensionale model, som nu er 100 år gammel. Dette førte til en af Einsteins mange nye grundlæggende teorier, og netop denne specielle hedder, ”De Forende Universale Felters Teori”! Vi eksisterer i den fysiske side af universet, og alt det som er fysisk, er skabt ud af dette store mangefold som findes af forskellige universale felter!

Det er alle disse felter tilsammen som skaber universet, og det er nogen af disse felter som skaber alt som er fysisk, og det ved hjælp af netop dette helt specielle stof!

Det er ikke ”stoffet” i sig selv, som gør at verden er og føles fysisk, men de mange kvantefysiske ”knuder” af energier, som faktisk er mange enkeltstående felt, altså mange felt som er bundet og fastlåst i en helt specifik position, og så er det dette stof som kan gøre det synligt og detekter bart! Men alt dette styres 100 % af kvantefysikken selv! Det vil sige at der ikke findes nogen 100 % fysiske partikler i universet, men kun dette helt specielle stof, som atomer kan skabe, og som styres 100 % af kvantefysikken!


Atomer, findes kun som disse energirige oscillerende felter, og alle disse felter som danner alle universale atomer, kan også danne et meget specielt stof, som absolut ikke er fysiske partikler, men et meget mærkværdigt stof, som faktisk kan komme og forsvinde igen! Dette kunststykke kan ikke udføres af 100 % kun fysiske partikler i et big-bangsk univers, det er 100 % sikkert!

Kun et big-bang, kan skabe fysiske partikler, og disse 100 % fysiske partikler er rester af en påstået eksplosion! Men har der nogensinde været et big-bang?

Påstanden om at der har været et universalt big-bang, og det at universet består af 100 % kun fysiske partikler, er nu 100 % afvist af partikelacceleratoren der nede i Cern.


Det altafgørende bevis er, at i ”bunden” på absolut alle universale atomer, findes der kun et energirigt oscillerende felt, og absolut ingen oscillerende ”kun fysiske partikler”!

Hele universet består kun af disse diverse felt, og disse afgørende oscillerende energirige felter som udgør atomer, skabes ikke af et påstået og energiløst big-bang! Det er helt sikkert!

Et big-bang, eller en eksplosion, vil kun komme til at skabe 100 % fysiske partikler, men absolut ingen af disse påståede fysiske partikler, kan påvises af partikelacceleratoren, så derfor må vi antage at dette big-bang, er en af fysikhistoriens aller største svipsere!

Fordi, hvis matematikere regner på dette påståede big-bang, så mangler der de berømmelige 30 millisekunder ned til nul, hver eneste gang de prøver på dette! Så dette påståede big-bang kan bare ikke bevises matematisk, og det er jo ikke så forunderligt, når det nu viser sig at partikelacceleratoren siger at der ikke findes fysiske partikler i universet! Der findes kun oscillerende energirige felter i universet!

Dette er også det resultat som Einstein kom frem til, og som ligger som grundlag til netop Einsteins 5 dimensionale kvantefysiske model, og jeg regner faktisk også med at ikke han heller, troede på et big-bang! Det har nemlig aldrig sket!

 

Min helt nye 5 dimensionale hologrammodel, med en fuldt ud fysisk side, er et Pier Review med den revolutionerende 5 dimensionale Einsteiniske model, og min helt nye 5 dimensionale model og tilhørende fysik, vil afsløre 99,9 % af universet som vi lever i! Denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model, indeholder og beskriver alle disse forskellige felter, og hvad de faktisk udfører i dette univers!

Denne nye kvantefysiske 5 dimensionale model, som er en hologrammodel med en fuldt ud fysisk side, en kvantefysisk side, og en ”ikke fysisk” side!

Alt dette ligger indvendigt i dette 5 dimensionale og meget aktive maskinrum!

Den big-bangske model, og den standardiserede model i fysik, påstår at de kan forklare dig ”sølle” 5 % af dette univers, nemlig den påståede 100 % kun fysiske og big-bangske side!

Men til og med det er jo falskt, fordi der ikke findes fysiske partikler i dette univers, til at skabe dette 100 % kun fysiske big-bangske univers med!

Det er jo netop det som nu er bevist af partikelacceleratoren, og af naturvidenskabens forskere selv!


Husk at dette big-bang skaber sig selv, ud af det absolutte ingenting, fordi der ikke var mere til stede end denne påståede singularitet! Denne singularitet skabte sig selv ud af netop dette ”ingenting”!

Men, et hologram kommer i fra et sted i dette ”ingenting”, og bliver ”overført” i fra netop dette sted og til det nye sted, vores univers, og dette sted er det univers som vores univers er skabt indvendigt i, og ”overførslen” er måden dette rent fysisk foregår på! Husk at den universale model, skal og må være minimum 5 dimensional, og det er kun den aktive del af maskinrummet!

Denne model indeholder ikke big-bang fysik!! Husk endeligt det!!


Det helt nye og revolutionerende i denne nye model og fysik, er at dette omtalte universale stof, kan komme og forsvinde igen! Alle disse oscillerende energirige felter som udgør atomerne, kan også producere det mærkelige universale stof, som Carl David Anderson påviste og beviste engang i 1930erne. Det som er endnu mærkeligere i denne helt rigtige universale kvantefysiske proces, er at dette stof kan trækkes tilbage igen af feltet som producerede stoffet, og så opnås det som går under navnet ”Stealth effekten”! Dette understøttes igen af det berømmelige ”Double Slit Experiment”!

Du skal bare forstå dette eksperiment på den helt rigtige måde, og med den helt rigtige universale fysik, som viser sig at være den 5 dimensionale kvantefysiske model, med den tilhørende nye fysik!


Dette nye universale forståelsesbillede, som denne stealth effekt giver i fra sig, kan bare ikke opnås med en påstået big-bang model og fysik. Ingen af disse 100 % kun fysiske partikler, vil kunne gøres ”usynlige” og dermed opnå en form for stealth effekt! Stealth effekten kan kun opnås som en 4 dimensional og ”ikke fysisk” og kvantefysisk ”masse”, og denne ”usynlige masse” kan derefter ikke detekteres, ikke en gang på dagens højteknologiske radarer! Og ja, jeg refererer til stealth flyet! Stealth flyet har netop denne fantastiske stealth egenskab, og det vil sige at denne 5 dimensionale kvantefysik, er bekendt i nogle ”top hemmelige” amerikanske projekter! Denne model er efter al sandsynlighed kendt af ”Nogen”, men i den absolutte hemmelighed! Dette stealth fly kan absolut blive usynlig for en hypermoderne radar, og det ved de udmærket godt de som byggede dette avancerede stealth fly, og de havde kendskab til netop denne Einsteiniske 5 dimensional kvantefysik! Hvorfor er ikke denne model og fysik ”officiel og offentlig”?

Hvor fik de disse oplysninger i fra, når denne 5 dimensionale fysik ligesom skal være totalt ”ubekendt” for hele verden? Hvordan kan ”Nogen” lave et stealth fly som kan forsvinde for en hyper moderne radar, nu når partikelacceleratoren siger at dette big-bang er falskt? Eneste løsning vil være netop denne 5 dimensionale Einsteiniske model og tilhørende fysik!


Problemet er bare at ingen vil indrømme netop dette forhold! Men jeg kan forklare hvordan denne fysik fungerer i fra A til Å! Fordi jeg har selv løst hele modellen!

Denne alvorlige erkendelse, fører til at dette big-bang kun må opfattes som et politisk projekt, og det kun for at dække over den rigtige universale fysik, den 5 dimensionale kvantefysiske model og fysik, som Einstein kom frem til for 100 år siden! Dette siger også historien vores noget om, dersom du kigger i det rigtige ”spor”, og ikke det falske big-bangske ”spor”!

I mine to bøger, vil denne mere rigtige historie, når det gælder den helt rigtige tolkede universale fysik, komme frem i lyset!


”Genopdagelsen af den femte dimension”, som er den helt grundlæggende filosofi, model og fysik, og ”De To Spor”, med to undertitler, ”Bølge eller Partikel” og ”Den Tosidige Politiske Løsningsmodel”!

Disse to bøger bør du absolut læse, hvis du vil vide hvad der foregår ”bag kulisserne” i denne meget politiske videnskabelige verden!

Dette påståede big-bang har dermed aldrig forekommet, og det vil sige at universet skal og må skabes på en helt anderledes måde, end hvad til nu antaget med dette falske big-bang!

Denne afsløring skete aller sidst i 2016, og det er nu i skrivende stund 3 år siden, men hvor mange mennesker på planeten kender til dette nye og revolutionerende resultat i fra partikelacceleratoren, i dag og lige akkurat nu? Det kan du på en måde læse ud af antal views den video har haft siden den blev offentliggjort i februar 2017!


Det som er den helt store revolutionerende forandring, er at der ikke har været et big-bang og at universet ikke er 100 % kun fysisk længere! Universet er og bliver kun et ”ikke fysisk” og kvantefysisk univers, med en tilhørende fysisk og synlig side, og denne fysiske og synlige side, er netop skabt af denne ”ikke fysiske” og kvantefysiske side, og er kun skabt af oscillerende energirige felter!

Det er den nye gennemgribende tanke bag dette univers, som kun består af kontrollerende energirige oscillerende felter, og et ”stof”!

Men for at kunne forstå dette igen, helt til bunds, så må selve skabelsen af universet foregå på en helt anderledes måde!

Det er netop denne helt anderledes og ubekendte skabelsesmåde, som min helt nye 5 dimensionale kvantefysiske filosofi, teori, model og fysik forhåbentlig vil fortælle dig alt om.

Det vil i hvert fald min første bog, ”Genopdagelsen af den femte dimension” forklare dig alt om!


Jeg har selv, nu efter over 40 års forskning i dette ”ubekendte” og paranormale, ikke kunne finde et eneste fnug af det som kaldes for en big-bang model eller den tilhørende falske fysik, i denne helt rigtige kvantefysiske 5 dimensionale model! Absolut ingenting!!

Dette skyldes kun det fænomen at vi snakker om to helt vidt forskellige universale teorier på det aktive universale maskinrum. Så vi snakker om, at den eneste rigtige model og fysik, skal indeholde enten 3 eller 5 aktive dimensioner!? Denne 3 dimensionale model og fysik, er netop den som nu er fundet 100 % falsk af partikelacceleratoren! Den standardiserede universale big-bangske model er en 3 dimensional universal model, og det er denne kun 3 dimensionale model som nu er fundet falsk af partikelacceleratoren! Forstå det!


Denne nye 5 dimensionale kvantefysiske model vil forklare dig 99,9 % af dette univers som vi lever i, og ikke bare de ”sølle” ca. 5 % som naturvidenskaben påstår at de kan forklare dig, med et falskt big-bang som starten på det hele! Det er denne 3 dimensionale big-bangske model som nu er fundet 100 % falsk, af netop partikelacceleratoren!

Du må også forstå at de forskere som var med på dette lange projekt nede i Cern, lider nu af det som professor David Tong siger at de lider af, nemlig et meget kraftigt ”granat chok”!

Nu efter 95 år, er det endeligt 100 % bevist at dette påståede big-bang, er og bliver falskt og urigtigt! Dette var en bombe, så stor at der ikke har kommet ud mere om dette, end denne videopræsentation som professor David Tong leverer her! Ingenting af dette, har kommet ud via pressen, og er ikke det ganske så forunderligt og mærkeligt? 


Det er jo netop dette påståede og nu beviste falske big-bang, som aldrig vil kunne bevises, men som fremdeles og selv efter denne afsløring som partikelacceleratoren nu har kommet med, er den eneste model og fysik som det undervises i! Hvor længe vil det gå inden naturvidenskaben tager bladet i fra munden og siger tingene som de er, at de ikke ved noget som helst om selve universet.

Det eneste de har kendskab til, er hvad der foregår helt lokalt på denne planet! Det er den del af fysikken som jeg kalder for laboratorie fysik! Al den viden de har om universet, kan fremskaffes i et laboratorie, og det er bare ikke godt nok! Det beskriver ikke det rigtige univers, men det beskriver måske det big-bangske univers! Konklusionen er at de faktisk ingenting ved, om det enormt store univers!

Alt som til nu har blevet fremført som påståede big-bangske beviser, udregninger, påstande, vildfarne fejlagtige tanker og idéer, kan nu smides i skraldespanden!


Alt dette falder nu til jorden, netop på grund af disse altafgørende beviser i fra partikelacceleratoren, og det som professor David Tong har at sige til dig, dersom du er lydhør og hører godt efter.

Fatter du ikke dette første gang, så lyt på det en gang mere! Kan det være dette som er årsagen, til at de nu har blevet helt tavse, om netop denne revolutionerende opdagelse?

Tænk nu grundigt igennem det her! Dette big-bang er bevist falskt for over 3 år siden, men fremdeles så er det kun dette falske big-bang som du finder præsenteret overalt indenfor alle dagens mediers påståede videnskabelige sider! Det er det eneste som disse ”medievidenskabsprædikanter” kan skrive og tale om! Du finder absolut ingenting i dagens presse, om at dette big-bang nu er fundet 100 % falskt, og det til og med af partikelacceleratoren! Så kan du jo virkeligt undre dig på hvorfor dette ikke offentliggøres? Kan dette blot skyldes at de ikke kan forstå hvad som virkeligt har sket der nede i Cern?

Tror de på at alt muligt andet nyt udstyr, vil kunne ”trylle” disse påståede kun fysiske partikler, tilbage igen? De vil så gerne have dette meget falske big-bang tilbage igen, fordi det var det eneste ”vrøvl og løgn” som de kunne forstå! De kan bare overhoved ikke fatte hvordan universet er skruet sammen!


Pressen fulgte med på absolut alt hvad der foregik der nede i Cern for nogle år siden, og det til og med meget tæt på og meget intenst! Men når så big-bang ”bomben” eksploderede, og at pressen fandt ud af at dette big-bang nu var 100 % falskt, og at det også var bevist af selveste partikelacceleratoren, så blev de også grebet af dette berømmelige ”granat chok” som videnskaben har blevet ramt af!

Dermed er det nu lukket af for absolut alt af informationer, om netop dette resultat i fra partikelacceleratoren, og det er simpelthen bare ikke godt nok!

Vi burde kunne forvente en bedre kurs, i fra den presse som skal og må skrive om sandheden, noget som tydeligvis ikke sker i denne sag!

Hvad det er for en bag for liggende universal fysik som styrer alle disse felter, og hvordan dette sker, det ved de bare intet om!

Det er også det, som denne video i fra professor David Tong, så tydeligt beviser! Dette er de nye videnskabelige og absolutte beviser!

 

Men denne big-bangske model og fysik, har nu blevet til en ”varm politisk kartoffel”, og den skulle bruges som en modvægt til Einsteins fuldt ud beviste 5 dimensionale kvantefysiske model!

Dette har som sagt lykkedes helt frem til nu, men resultaterne i fra partikelacceleratoren vil forhåbentligt sætte en totalt stop for dette! Men big-bang modellen er jo politisk, og det er jo dette, som netop er beviset! Denne efterhånden ”politiske” big-bangske model, skulle også lægge hele grundlaget for at al verdens oligarker, ville kunne komme til at tjene flere penge end hvad der er offentligt kendt, i det officielle offentlige kendte økonomiske billede af al verdens banker! Dette har nu foregået i langt over 100 år! Svig og bedrag og mange penge i skattelyer!

Derfor er der kun et falskt og politisk big-bang, at få forklaret i de mainstreamske medier, og som bare ikke kan stoppes, og årsagen er at dette big-bang er og bliver ”en varm politisk kartoffel”!

Resultatet af denne ”varme kartoffel”, eller det at følge denne politiske big-bangske model, har ført til at nu er planeten ved at kvæles i partikler i fra kul, gas og olie, noget som har ført til en katastrofal global opvarmning og et meget ustabilt vejr! Alt dette takket være grådigheden, til disse meget grådige fascistiske oligarker!


Dette kommer desværre til at blive værre og værre i rigtigt mange år endnu, og til sidst så risikerer menneskeheden at udrydde sig selv, kun på grund af grådighed og en falsk politisk big-bang model og fysik! Oligarkerne ved udmærket godt at dette er tilfældet! Men ved du at dette er tilfældet? Det er mere det rigtige spørgsmål at stille lige nu på dette tidspunkt!

Selvfølgeligt er der stor politisk prestige i dette, for hvis oligarkerne virkeligt ville at menneskeheden skulle få vide dette og forstå dette nye som kommer i fra partikelacceleratoren, så havde de mainstreamske medier forklaret dette på tv for længe siden, og i bedste sendetid, at nu er universet helt anderledes end hvad det tidligere blev opfattet til at være, med en falsk big-bangsk model og fysik!

Men dette er som jeg beskriver det, og dette er en del af denne over 40 års lange forskning i netop denne 5 dimensionale model! Dette vil du nok komme til at opdage ved videre udforskning af netop denne hjemmeside!


Mere om denne nye og helt rigtige universale model og tilhørende fysik, kan du finde her på denne hjemmeside, og i mine to bøger! Disse to bøger afslører hele dette politiske spil, og hele den rigtige 5 dimensionale universale fysiks historie!

Men disse to bøger beskriver også hele denne rigtig tolkede 5 dimensionale kvantefysik, i detaljer og i fra A til Å, og som faktisk er den helt grundlæggende drivkraft i dette 5 dimensionale og meget aktive universale maskinrum!

Drivkraften i universet, slår også ud via alle universale atomer, og i denne proces ”udskilles” der et mærkeligt stof, og i absolut alle atomer som dette stof findes i, kan nu detekteres!

Men det som er den helt nye universale realitet i dette forståelsesbillede, er at de eksakt samme atomer, kan trække dette specielle stof tilbage igen, og så kan denne ”masse” bare ikke detekteres mere, selv på en hyper moderne radar! Dette er som sagt grundlaget til stealth teknologien og stealth flyet! Derfor kan flyet ”forsvinde” for radaren!


Dette mærkelige universale stof, er ”skillet” mellem den ”ikke fysiske” kvantefysiske side i universet, og denne ”fysiske” side som vi lever i!

Dette stof er 100 % atomfrit! Det vil sige at der ingen atomer er i dette stof, men absolut alle detekter bare atomer i dette univers, indeholder dette helt specielle stof!

Dette universale stof, er ikke nogen som helst form for ”fysiske partikler”, og kan heller ikke regnes for at være ”fysiske” partikler, da det ikke er dette stof som gør universet ”fysisk”!

Det er nemlig de mange oscillerende felter som gør at universet føles fysisk og er ”fysisk”! Dette stof, gør kun at disse kvantefysiske felter er synlige og detekter bare for os, som den synlige og observer bare masse, og for de frekvenser som vi kan se og opfatte omgivelserne med!


Frekvenserne i stjernens udsendte lys, er alt for høje til at vi kan se dette lys, direkte! Stjernens lys er i sig selv 100 % 4 dimensionalt og kvantefysisk og kan bare ikke ses, opdages eller detekteres!

Stjernens lys kan kun opfattes af os, når det lys træffer noget som er opbygget af noget som indeholder dette mærkelige stof, altså noget som er fysisk!

Det, er måden dette med stjernens lys, skal og må opfattes som! Det er den 5 dimensionale kvantefysiske models forklaring på dette!

I al enkelthed, kan vi sige at dette stof er skillet mellem det som er fysisk og detekter bart, og det resterende univers, som er 4 og 5 dimensionalt, og som er ”ikke fysisk” og kvantefysisk!

Dette helt specielle stof, er nemlig ”ikke fysisk”, kvantefysisk og usynlig af natur, og kan, på kommando, være og kan ikke være, ”fysisk” af karakter og synligt! Men det er kun dette ”stof” som kan detekteres i dag! Selve kvantefysikken er jo ”ikke fysisk”, og dermed u detekter bar i sig selv, så det er kun ene og alene dette fantastiske stof, som er skillet mellem den resterende ubekendte paranormale side, og denne fysiske og synlige og detekter bare side som vi lever i!

Dette stof er det som sagt Higg’s feltet som står for, men Higg’s feltet kan ikke udføre noget som helt uden en kommando i fra selve gravitationsfeltet!

 

Min helt nye 5 dimensionale kvantefysiske model, med det 4 dimensionale kvantefysiske atom, er altså 100 % bekræftet af partikelacceleratoren nede i Cern!

Så denne afslørende video, er bare en bekræftelse på netop dette! Det er kun derfor jeg tager med ”en enkelt positiv melding”, i fra denne meget falske og dybt politiske big-bangske verden, på denne hjemmeside!

Nemlig erkendelsen i fra naturvidenskaben selv, at de tager fejl med dette påståede big-bang, og et påstået 100 % kun fysisk univers!

 

Nu genstår det bare at læse igennem det resterende af denne spændende og meget afslørende hjemmeside!

Hvis det ikke er nok, så er der nu to meget afslørende bøger, som vil give dig svar på alle de universale spørgsmål du måtte have, og den tredje er på vej!

Velkommen til det helt rigtigt tolkede 5 dimensionale kvantefysiske univers, og til de ”nye” universale atomer, som kun er energirige oscillerende felter, uden fysiske partikler!

Det er kvantefysikken selv som gør universet fysisk, og ”stoffet” som gør det synligt og detekter bart! Uden dette stof, kan ingenting detekteres, selv om det er ”fysisk”, altså kvantefysisk!

Dette beviser stealth flyet!

 

Dette giver ekstremt mange muligheder til en meget avanceret teknologi, engang i fremtiden, baseret netop på denne fuldt ud beviste kvantefysiske 5 dimensionale model og tilhørende avancerede fysik!

 

Så velkommen til det rigtigt tolkede univers, det 5 dimensionale kvantefysiske univers!


 

Tilbage til hovedsiden!


Link til bøgerne her!