Til alle berørte parter, i anledning klimaet og klimakrisen!

Til alle berørte parter, i anledning klimaet og klimakrisen!

 

Dette skriv er til alle politikere, til alle klimaforskere og til den danske presse og til alle de andre mennesker som virkeligt prøver at tage hensyn til det globale klima!

Dette globale klima er nu i endnu større fare end nogensinde! Spørgsmålet er nok en gang, hvorfor?


I de sidste ca. 50 år, har forskellige klimaforskere kommet med forskellige bud på hvor hurtigt den globale temperatur vil stige, og hvordan denne temperaturstigning vil kunne påvirke afsmeltningen af al indlandsis, og dermed få havets overflade til at stige! Disse klimaforskere har til enhver tid altid regnet forkert, og alt sker hurtigere end hvad de tidligere har beregnet, og dette sker hver gang!!

Hvorfor sker dette hele tiden, hver eneste gang, og ved enhver udregning? Hvad er det for en ubekendt faktor de ikke har med i ligningen? Hvorfor smelter al landbaseret is meget hurtigere end hvad disse klimaforskere kan komme frem til i sine kalkulationer? Hvad er det for noget helt specifikt i fysikkens nye ”ubekendte” verden, som disse klimaforskere ikke har forstået, helt og fuldt ud?

Hvilken grundlæggende fysikmodel er det de har i baghovedet? Er det den standardiserede big-bangske model og fysik? Den som beviseligt er fundet 100 % falsk og totalt ubrugelig, af partikelacceleratoren og forskerne nede i Cern? Så er det ikke forunderligt at de regner fejl hver eneste gang! Det som mangler i den store ligning, er fænomenet trådløs overførsel af data, igennem kvantefeltet! 

Denne form for trådløs overførsel af data, som vi kender i fra radioer, tv’er og ikke mindst i fra mobiltelefonen, er det som er den afgørende faktor her! Af disse tre forskellige forme for trådløse overførsler af data, så er mobiltelefonen den aller værste, og netop denne eksplosive øgning af mobiltelefonen og trådløse overførsler af data, kan også følges på verdenstemperaturen! Mobil-telefoni-systemet kom for alvor i gang i starten af 1990erne, og siden dengang har dette mobilnet-system bare vokset og vokset! Det har også den globale temperatur gjort, og den landbaserede is, har også i denne samme periode smeltet hurtigere og hurtigere! Reelle fakta!!


Ikke bare det, men disse induktive energirige oscillerende felter er der, som stående felter imellem sender og mobiltelefon, 24/7/365! Disse induktive energirige energier, påvirker også den aller øverste del af de store oceaner, og fører dermed til en større afdampning af vanddampe, som igen øger mængderne af regn, når regnen kommer! Denne forøgende mængde af vanddamp, kombinerer sig med sodpartikler og andet

micro-rusk som svæver i atmosfæren, og nedbørsmængderne sætter hele tiden nye rekorder! Alt dette skyldes den eksplosive øgning i antallet mobiltelefoner og sendere, og de øgede induktive oscillerende energier, i fra disse stående bølger! Dette er den ubekendte faktor som klimaforskerne ikke har taget med i ligningen!

Jo flere aktive mobiltelefoner der er, og jo flere og større og kraftigere sendere der er, som også placeres tættere og tættere for at give et bedre signal, og at dette sker overalt i verden, så er konsekvenserne af dette, at alle disse aktive mobiltelefoner og alle disse aktive sendere, faktisk vil fungere som den aktive del i en mega stor global ”micro-bølgeovn”! Dette foregår som sagt 24/7/365, altså hele døgnet rundt og hele året rundt, og øger bare i den totale dækning af jordens overflade, og dette er den største trussel som menneskeheden står over for, i klimakrisen, og nu til dags!


Dette går også ud over insekter og fugle, og denne induktive micro-bølgeeffekt som kommer ud af alle disse aktive sendere og aktive mobiltelefoner døgnet rundt, påvirker også os mennesker!

På verdensplan så stiger også aggressiviteten iblandt folk flest, og det kan igen mærkes på drejningen imod den ydre højre fløj! Fascismen er i opgangstider og verdensfreden er også i fare!

Disse fascistiske topledere, vil kun have mere produktion og overskud, og vil vel skide en lang på alt som hedder miljø, klima og arters diversitet! De har kun et mål, og det er at blive trillionærer!

De mener jo også på at de som har flest penge, også skal bestemme alt som skal foregå!

Det er også denne slags mennesker som er årsagen til den globale opvarmning, og det er en sideeffekt af alt for høj og ukontrolleret overproduktion, og alt for meget brug af forurenende energikilder, som kul, gas og olie til alle mulige forbrugsenergier! Det var bare ikke nok, og nu oversvømmes verden af elektroniske apparater, som mobiltelefonen, som også kan sende datainformationer trådløst og det over hele planeten!

Den forbindelse som din telefon har til senderne, 24/7/365, er noget som foregår så længe telefonen har en forbindelse til telefoni-nettet! Altså at mobiltelefonen er tændt og har kontakt til en sender!

Dette er en induktiv stående energirig oscillerende bølge som er der hele tiden, og dette fungerer nærmest som en global micro-bølgeovn, når der er 3-4 milliarder af dem!


Dette foregår indenfor den lille og tynde atmosfære som jorden nu engang har, og disse induktive micro-bølger, som der nu bliver flere og flere af på global basis, gør at isen bliver blødere og gør at den smelter hurtigere! Her kan klimaforskerne få den sidste faktor ind i ligningen, og så burde de fremtidige prognoser stemme bedre, på hvor hurtigt den landbaserede is vil smelte og hvor hurtigt havet vil stige!

Problemet er bare at de ikke kan forstå dette nye univers, som dukket op efter afsløringen i fra partikelacceleratoren nede i Cern, og som siger at der ikke findes fysiske partikler i den grundlæggende universale opbyggende del af vores univers! Denne opdagelse sendte ekstremt store chokbølger igennem hele den standardiserede big-bangske forskerverden, hvor de tog alvorligt fejl!

Absolut alt som findes i denne aktive side af det universale maskinrum, består kun ene og alene af diverse energirige oscillerende felter, og et højst mærkværdigt stof, som ikke består af 100 % fysiske atomer, og som heller ikke består af 100 % fysiske partikler! Men absolut alt som er synligt og som kan opdages og som også kan detekteres, består af en kombination af dette mærkelige stof og de energirige oscillerende atomer! Atomet er faktisk det mindste gravitationsfelt i universet, og dem er der rigtigt mange af! Det vil altså sige at alle atomer som udgør den ”fysiske” masse, kun består af energirige oscillerende kvantefysiske felter og dette specielle stof! Dette stof blev påvist og fuldt ud bevist af Carl David Anderson engang i 1930erne, noget som også gav ham en Nobelpris!


Det er altså kun Higg’s feltet som kan producere dette stof, men det kan kun ske med den overliggende kontrol som kommer i fra gravitationsfeltet! Altså atomet i dette forståelsesbillede!

Vel, dette er ifølge den eneste brugbare og fuldt ud beviste universale fysikmodel, den 5 dimensionale kvantefysiske model, som også er påvist og fuldt ud bevist af Einstein selv!

Problemet med denne ”ubekendte” 5 dimensionale model, er at to af disse kvantefysiske dimensioner ikke umiddelbart kan ses, opdages eller detekteres! Det gør dem til et mega stort problem, for alle de professorer og doktorer i fysik og fysikere som påstår at universet kom til af et big-bang, og at alt kun består af 100 % kun fysiske partikler! Universet består beviseligt kun af energirige oscillerende felter, og stoffet!

Du har forhåbentligt opdaget at partikelacceleratoren har dømt absolut alt som kaldes for fysiske partikler ude?! De eksisterer bare ikke i dette univers som vi lever i! Dette univers består kun af energirige oscillerende felter, og Higg’s felterne er de eneste felter som producerer dette højst mærkværdige stof! Det var også kun derfor, at de kun kunne påvise Higg’s feltet! Det eneste felt som kan gøre den fysiske masse synlig, eller usynlig! Det er også grundlaget for stealth teknologien, som kommer ud af ”stealth fysikken”, og som demonstreres af det berømmelige stealth fly! Hemmeligheden ligger i stoffet og i Higg’s feltet, men også i den fulde kontrol over det ”menneskeskabte gravitationsfelt”, som styrer denne stealth effekt! Detekter-bart, eller ikke detekter-bart?! ”To be, or not to be”?!?

Dette er den store hemmelighed som ligger i feltuniverset, som kun består af energirige oscillerende felter, og dette mærkelige stof! Det er ud i fra denne rigtige universale model og fysik, at vi skal beregne og udregne det univers vi lever i! Den standardiserede big-bangske model, har ført verdensbefolkningen bag lyset i lang nok tid nu, så nu skal der forandringer til! Nærmest et kvantespring!


Netop i denne anledning vil jeg også bringe ind et eksempel, som om ikke lang tid vil blive 100 % bekræftet af Nasa og af den sonde som skal ”kysse solens korona”! Det bliver varmt, rigtigt varmt!

Vel, hvis vi kigger i Wikipedia, så siges det at kernen til stjernen er hele 15 millioner grader Celsius, og at den har en korona som er ca. en million grader varm?!?

Og så kommer den største udfordring at kunne forstå, fordi overfladetemperaturen til stjernen er ”kun” de 6-7000 grader varm?!? Hvordan kan dette overhoved hænge sammen?

Kan dette på nogen som helst måde forsvares af den påståelige og falske standardiserede big-bangske model og fysik??

Ved at forklare dette mærkelige fænomen helt rigtigt, så kan man forklare hvorfor mobil-telefonien er den afgørende faktor, i hvorfor al indlandsis smelter hurtigere, end hvad de kan beregne med den falske standardiserede big-bangske model og fysik! Den er som sagt totalt ubrugbar i enhver universal situation! Den er jo fundet 100 % falsk, og alt som kommer ud af den falske 3 dimensionale model, vil derfor altid blive forkert, i en eller anden grad! Dette slår nu ud i alle disse klima beregninger, og det er faktisk mærkbart!


Gravitationsfeltet omfavner jordkloden lige udenfor al atmosfære, og er den ”irriterende” del som forstyrrer al kommunikation, når et rumfartøj skal ud eller ind af den tynde og spinkle atmosfære som vi nu engang har! Gravitationsfeltet udenfor, skaber det øgende gravitationale tryk ind til centrum og skaber også et atmosfærisk overtryk på indersiden af gravitationsfeltet, og dette gravitationsfelt har som nævnt en øgende tykkelse udover! Øgende med alder, og dermed også i størrelse! Den skal bare beregnes i tykkelse!

Vores stjerne har også et tilsvarende gravitationsfelt, bare meget tykkere, som her i fra og til månen, og dette gravitationsfelt er også 4 dimensionalt, kvantefysisk, og kan ikke ses, opdages eller detekteres!

Ligesom alle molekyler, felt eller atomer uden et aktivt Higg’s felt! De vil aldrig kunne påvises, opdages eller detekteres, hvis dette stof ikke er aktiveret af Higg’s feltet!

Det gør at universet er fuldstændigt anderledes opbygget end tidligere antaget, og at det fuldt ud også fungerer på en helt anderledes måde!

Det at gravitationsfeltet ligger i den 4de dimension, og er energirigt og induktivt stærkt oscillerende, gør at den fysiske del af dette forståelsesbillede med hvorfor koronaen er så varm, skal forstås som i retning af en induktionsovn eller en micro-bølgeovn, hvor det netop er det 4 dimensionale oscillerende energirige felt som opvarmer den fysiske masse, og det overalt indvendigt og på samme tid!!


Det er dette som sker i koronaen, at plasma lækker ud af stjernens hårdt trykkede atmosfære og ud til gravitationsfeltet, på grund af det enorme tryk som stjernen er underlagt, af netop gravitationsfeltet!

Denne plasma kommer nu i fra asken til ilden, i fra stjernens fortyndede og forholdsvis ”kølige” atmosfære og ud i gravitationsfeltet, hvor det nu hurtigt bliver opvarmet til ca. en million grader eller mere, af denne meget stærke oscillerende induktivitet! Det vil også sige at kernetemperaturen til stjernen, næppe har en temperatur over de 6-7000 grader, som i øvrigt er kogepunktet til flydende plasma masse, men dog under et enormt pres! Der kan jo ikke være 15 millioner grader i centrum, kun 6-7000 grader på overfladen, og så en korona på en million grader eller mere! Det er jo en total absurd påstand at komme med, og som absolut ingen hold har i virkeligheden, det at påstå at stjernens centrum skulle være på hele 15 millioner grader!?! Hvor får de så vilde ideer i fra? I fra den falske standardiserede big-bangske lære? Hvor ellers?

Dette beviser bare at forskerne der nede i Cern, sammen med partikelacceleratoren, har ret! Der findes ingen 100 % fysiske partikler i den grundlæggende opbygning af universet!

Det er feltuniverset og den 5 dimensionale kvantefysik, som er det overstyrende element i dette univers, og så må denne nye kvantefysiske model og fysik, også få den plads som den beviseligt bør og skal have! Denne nye kvantefysiske model forklarer nemlig hele universet som det fremstår! Denne rigtige model burde det undervises i, hurtigst muligt!


Det er altså stærke induktive energier i fra gravitationsfeltet som skaber selve koronaen, og koronaen er også selve gravitationsfeltet! Den 3 dimensionale fysiske masse bliver rystet i alle atomkernerne, og dette sker i selve gravitationsfeltet, som altså er meget stærkt induktivt oscillerende! Gravitationsfeltets egen-frekvens er nu så ekstremt høj, værende en stjerne, at den ud-sivende plasmamasse bliver nu forvandlet til en strøm af rene energier, kaldet stjernelys! Dette skyldes de høje induktive frekvenser som kommer ud af den 4de dimension og ud af gravitationsfeltet! Lyset skabes af de kvantefysiske processer som sker i koronaen!

Altså i gravitationsfeltet!


Tilsvarende effekt kommer altså ud af alle mobiltelefonsendere og ud af alle mobiltelefoner, og den stående forbindelse som er mellem mobiltelefonerne og senderne!

Dette skal forstås som om der er et fysisk ”kabel” mellem din mobiltelefon og senderen, og at dette kabel nu er erstattet af den energirige oscillerende induktive trådløse forbindelse!

Der farer den samme mængde energi igennem dette system, selv om der er et ”kabel” til stede eller ej, eller at det bare er den trådløse forbindelse! Energioverførslen er der uanset!

Denne induktive oscillerende energi bliver overført i fra din mobiltelefon og til senderen, og omvendt, hele døgnet, og med ca. 3-4 milliarder aktive mobiltelefoner og alle de sendere som skal til for at betjene dette mega store mobil-telefoni-system, gør dette system til en stadigt større global ”induktiv micro-bølgeovn”! Alt dette sker i atmosfæren! Disse induktive oscillerende felter varmer også op hele atmosfæren, noget som også giver en større afdampning af alt som hedder vand, og det i alle slags forme, også indlandsisen!

Mobiltelefoner og tilhørende sendere, må hurtigst muligt stoppes helt og fuldt! Hvis ikke, så vil den globale temperatur bare fortsætte med at stige og stige! Skal mobiltelefonen være ”kronen på værket”, og som skal være den ultimative årsag til verdens ”undergang”? Skal mobiltelefonen få ”lov” at gøre dette, eller skal alt som hedder for trådløse overførsler totalt forbydes, da de er med på at øge den globale temperatur, med disse høje induktive frekvenser? Stop alt mobil-telefoni, og verden begynder at afkøles!


Mobiltelefonen er også ”Storebrors” foretrukne og udvalgte ”sladrehank”! De indsamler absolut alle mulige data om os, og hvorfor gør de det? Denne overvågning foregår også 24/7/365 og så længe telefonen er tændt! Ja, det påstås til og med at engang sidst i 1970erne så ville verdensbefolkningen have fået ”valget” mellem en chip i nakken, eller mobiltelefonen! Vel, det var faktisk de ”høje fascistiske herrer” selv som stod bag dette forslag, og jeg gad vide om vi havde fået en chip i nakken, hvis ikke mobiltelefonen blev til det absolutte ultimative overvågningsinstrument som ”Storebror” altid ønsket sig!

Det ultimative spionudstyr, som næsten kan alt!

Det har de som sagt fået, og nu opvarmes verden rundt os på grund af eftervirkningerne af disse induktive mobile spion-enheder, som kun bruger energirige oscillerende induktive energier til at overføre mængder af data, trådløst! Denne opvarmende fysiske effekt, som ligger i induktivitetens stærke oscillerende kvantefysiske energier, opvarmer vores atmosfære forsigtigt, og gør dette stille og roligt, og påvirker dermed også al indlandsis og forøger afdampningen i fra absolut alle vandoverflader! Også den landbaserede is!!

Dette er måske ikke den aller største målbare effekt, da den kvantefysiske side ikke kan måles, vejes, ses, opdages eller detekteres af dagens apparater! Det kan måske ikke helt sammenlignes med det som virkeligt sker indvendigt i en rigtig micro-bølgeovn, men effekten er der i vores atmosfære, og denne lave effekt vil også bare forsætte med at stige, efterhånden som dette mobil-telefoni-net bliver mere og mere udbygget!

Dette kan som sagt bevises fuldt ud via kvantefysikken og det har jeg nu gjort et forsøg på i håb om at I alle sammen retter ind og forstår at der kun er en rigtig tolkning på den universale model og fysik!

Den 5 dimensionale kvantefysik!


Når alle mobiltelefonerne er væk, og at alle mobiltelefonsendere er slukket helt og fuldt, og overalt, så kan den globale temperatur begynde at gå nedad igen! Men ikke før! Det er netop disse påvirkende induktive frekvenser som gør at den globale temperatur øger, og at al landbaseret is, smelter hurtigere end hvad forskere overhoved kan fatte og forstå! Men det kan de forhåbentlig nu! Måske!?!

Men forhåbentligt kan de også se lyset i enden af tunnelen, og dermed også forstå at verden og universet blev totalt ”forandret” sidst i 2016! Det var da partikelacceleratoren konkluderede at der ikke findes fysiske partikler i dette univers! Den konklusion forandrer jo absolut alt af forståelse for fysik, og sender dermed menneskeheden ind i et nyt og ”uudforsket” 5 dimensionalt kvantefysisk univers!

Resultaterne i fra forskerne, og i fra partikelacceleratoren nede i Cern, konkluderer hvad som er hovedproblemet!! Mangel på 100 % fysiske partikler! De kan bare ikke finde nogen som helt form for 100 % kun fysiske partikler! Men de siger at bare de kan få en helt ny og stor nok partikelaccelerator, så skal de nok kunne finde disse ”ikke eksisterende partikler”! Endnu en af de big-bangske løgne!

De har tydeligvis ikke forstået universet helt rigtigt endnu! Desværre! Det som overhoved ikke eksisterer, kan bare ikke findes!!!


Vores meget aktive del af universet, det som ellers betegnes som det aktive maskinrum, består af 5 meget aktive dimensioner! Det vil sige at der er et par dimensioner som ikke er rigtigt forstået af den falske big-bangske lære, og det er den 4de og den 5te dimension! Disse to meget vigtige dimensioner kan nemlig ikke ses, opdages eller detekteres, hedder det sig i den gamle big-bangske tolkning!

Men det er heller ikke helt rigtigt! Fordi vi kan se, opdage og detektere hvad dette ”usynlige” kvantefysiske og ”ikke fysiske”, kan gøre med den fysiske side, og det afslører utroligt mange detaljer!

Det er netop disse detaljer som afslører det hovedsagelige ved den sideliggende kvantefysik! Det igen vil sige, at den sideliggende paranormale side faktisk kan afsløres, noget som jeg også har gjort!

Personligt så har jeg været på dette 5 dimensionale spor siden 1986, da jeg startede på selve hovedmodellen, den 5 dimensionale hovedmodel! Jeg ”forlod” også den big-bangske lære, efter en ud-af-kroppen oplevelse, som jeg havde for over 40 år siden! Den ud-af-kroppen oplevelse, overbeviste mig hvordan det kvantefysiske univers fungerede! Derfor et absolut og totalt farvel til big-bang!!!


Det har dog taget mig over 30 år at komme frem til at kunne påvise og bevise denne helt rigtige kvantefysiske model fuldt ud, og den tilhørende meget avancerede fysik! Men nu er det gjort! Jeg påviste og beviste dette 4 dimensionale kvantefysiske atom, teoretisk, allerede i sommeren 2012, og den første udgave af filosofien, teorien, modellen og fysikken bag, var udgivet i bogform aller første gang, 26. september 2015.

Dengang udgivet som en trilogi! Teorien, som afslører dette helt rigtigt tolkede kvantefysiske univers, blev til sidst samlet i en bog som hedder for ”Genopdagelsen af den femte dimension”!

Du som køber sparer ca. 250 kr. på netop det! Bogen findes nemmest via min hjemmeside, men kan også søges på hos forlaget ”Books on Demand”! Bogen er på over 600 sider!

Partikelacceleratoren og forskerne der nede i Cern, beviste mit allerede påviste og fuldt ud beviste 4 dimensionale kvantefysiske atom, og det gjorde de en gang sidst i 2016! Det var netop denne fantastiske opdagelse, som gav dem det aller største chok man kan få som forsker i universal fysik! Det at opdage at man helt ”bevidst” har blevet ”fejluddannet” i den 100 % falske big-bangske model og fysik og i den standardiserede model, må jo give et mega stort chok, når netop ”det” viser sig at være sandt! Ikke sandt!! For mig, så var denne så kaldede grime opdagelse ikke et chok, men kun en befriende opløftende bekræftelse af det som jeg allerede vidste alt om! Jeg har jo selv løst hele modellen, og det er nu beskrevet i 2 udgivne bøger, en dansk og en engelsk, og en tredje bog på vej, en ny bog på dansk! Denne engelske udgave, er absolut egnet som undervisningsmateriale, dersom denne uddannelseslinje bliver oprettet!

 

Vel, jeg har en ting mere som jeg vil at I alle sammen tager hensyn til, og det er energi, og det som energi i mange forskellige forme!

Det er jo det som er det store problem, tydeligvis, det at alle disse forskellige typer ”grønne energier” er vanskeligt at forholde sig til når dette bliver til, et forbrugsgode!

Vindenergier, solcelleenergier og energier baseret på kul, gas og olie, er ikke så forenelige som det er ønskeligt! Når det blæser meget, så skal der jo helst ikke bruges noget af disse meget forurenende energikilder, og når solen skinner, så skal der helst bruges solenergier! Men når det er overskyet, regnfuldt og meget stormende, så er alternativet stort set de forurenende kilder, og det er det som er problemet!

Problemet er disse 3 forskellige energikilder som skal ind på det samme energi net! Og nu når bliver verden mere og mere stormfuld! Men dette problem kan også løses af den nye 5 dimensionale kvantefysik!!

Jeg har skrevet om denne meget avancerede teknologiske løsning i de sidste 4-5 år og det til alle de ministre som har fået det at vide, og det er en 10-12 stykker! Det er i hovedsag forskningsministre og undervisningsministre som har fået denne viden! Hvad har vel kommet ud af det? Absolut ingenting!! Ingen positive responser, bare den totale tavshed! Hvorfor denne totale politiske tavshed??

Det er som om det gamle og falske fascistiske politiske big-bangske spøgelse, bare ikke vil slippe taget, og dermed fastholde hele verdensbefolkningen i denne falske og meget politiske big-bangske ”Orden”!

Kan ikke dette stoppes nu?? Tiden er inde til det!


Der er en teknologisk løsningsmodel som faktisk kan sidestille og nulstille de 3 ovenfornævnte energikilder, og det er vand, H2O!! Det vil sige at hele transportsektoren kan køre på vand, eller hydrogen, og det via en lille teknologisk ”dims” som skaber vandet om til hydrogen lige inden forbrændingskammeret! Alle biler, båder og fly kan i udgangspunktet køre på vand eller rent hydrogen og kun det! Måske der skal lidt oxygen til for at styre effekten som kan komme ud af dette, men dette er fremtidens ubestridte energikilde! Alt som trænges er denne overstyrende avancerede teknologiske ”dims”, en motor, rent vand og en generator, og du har al den energi som du ønsker, og det ud af, gratis vand! Vand har vi nok af på denne planet, vi skal bare blive kvit saltet og de største ”partikler” og plast, og så kan det bruges til det energifremskaffende stof, hydrogen! Dette kommer ud af fremtidens teknologi, kvantefysikken!


Teknologien er allerede til stede, og den teknologi finder vi i det berømmelige stealth fly, med det meget specielle udtryk! Det som er den teknologiske og allerede eksisterende avancerede kvantefysisk styrende del, er den teknologi som kan få flyet til at forsvinde i fra radaren! Flyet mangler nu ”stoffet”, det eneste eksisterende stof i universet! Dette er kvantefysik, og den er 5 dimensionalt opbygget, og denne teknologi ligger også bag det berømmelige stealth fly og dets evne til at pludseligt forsvinde fuldstændigt i fra radaren, og lige så pludseligt og uventet, dukke op igen! Dette styres 100 % af gravitationsfeltet, som igen fuldstændigt overstyrer Higg’s feltet, som absolut og totalt styrer ”stoffet”! Dette er ”opskriften” på stealth flyet, og kommer kun ud af kvantefysikkens oscillerende felter!

Husk nu at partikelacceleratoren ikke har kunnet finde nogen som helst forme for fysiske partikler i dette univers, kun energirige oscillerende felter, og Higg’s feltet! Det er Higg’s feltet som ”producerer” og fuldt ud styrer stoffet, og dette stof indeholder absolut ingen atomer, og absolut ingen fysiske partikler! Men absolut alle synlige, påviselige og detekter-bare atomer, eller rettere sagt alle detekter-bare molekyler, indeholder dette meget specielle stof! Atomer, kan forståeligt nok ikke ses, opdages eller detekteres, da de alle sammen er 4 dimensionale, kvantefysiske, og indeholder som sagt ingen fysiske partikler, eller dette unikke universale stof!

Det er først når vi kommer til det molekylære stadie, at dette stof dannes, og det er først når dette stof kommer ind i billedet at vi overhoved kan se, opdage eller detektere noget som helst som er ”fysisk”!

Uden at dette meget specielle stof er til stede, kan absolut ingenting ses, opdages eller detekteres! Dette er hvad den 5 dimensionale kvantefysiske model beskriver, og dette er faktisk 100 % bekræftet af forskerne og af partikelacceleratoren der nede i Cern! De kunne kun finde energirige oscillerende felter!?! Husk det!!


Dermed er opfordringen givet videre til alle jer politikere på folketinget, om at åbne op for forskningen i denne helt nye og helt rigtige universale 5 dimensionale kvantefysiske model og tilhørende nye og meget avancerede 5 dimensionale fysik! Det er denne meget avancerede 5 dimensionale kvantefysik som ligger bag selve stealth flyet, og det er denne avancerede 5 dimensionale kvantefysik som gør det muligt at pludseligt ”forsvinde” i fra en højteknologisk radar! Det er netop denne kvantefysiske styring af gravitationsfeltet, i denne 5 dimensionale kvantefysik, og som gør det muligt at blive ”usynlig” for en højteknologisk radar!

Der burde faktisk oprettes en helt ny universitets-studieretning, og det nemlig i denne avancerede 5 dimensionale kvantefysiske model, og tilhørende nye og meget avancerede 5 dimensionale kvantefysik!

Så kan alle finde ud af hvordan universet virkeligt er skabt, hvordan det er opbygget, og ikke mindst hvordan dette meget aktive 5 dimensionale kvantefysiske univers fungerer!


Jeg har som sagt løst hele den helt grundlæggende model og fysik, den som nu skal og må erstatte den gamle og falske big-bangske model og tilhørende falske fysik!

En fysik som kun er opbygget på fysiske partikler, og disse fysiske partikler eksisterer overhoved ikke i dette univers! Det var også den konklusion som forskerne nede i Cern kom frem til, sammen med partikelacceleratoren! Ingen fysiske partikler betyder også det totale farvel til den falske standardiserede big-bangske model og fysik! Så, hvad nu, politikere?

Skal fremtidens studerende, fremdeles uddannes i den falske big-bangske model og fysik?? Hvad er i grunden hensigten i det?? Hvorfor skal dette fremdeles foregå, nu når denne falske politiske big-bangske ”Orden”, model og fysik, er dømt 100 % falsk og ude, af partikelacceleratoren og af forskerne nede i Cern??

Er dette kun på grund af den overstyrende politiske bagen for liggende big-bangske Orden?

Den som er fundet 100 % falsk af partikelacceleratoren sidst i 2016? Hvorfor fortsætte med mere løgn og falskhed?


Link til bogen her!

 

Tilbage til hovedsiden!


Del denne side med alle du kender!