Verdenstemperaturen bare stiger og stiger!!!

Verdenstemperaturen bare stiger og stiger!!? Hvorfor???

 

Det er det helt store ’ubesvarede’ spørgsmål i dag! Det kan bare ikke være alle disse klimagasser, som er årsagen til det!?! Det tror jeg simpelthen ikke på, har så stor ’varmeeffekt’ i atmosfæren, som alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser tilsammen!!! Hvis vi nu kigger lidt nærmere på denne verdenstemperatur, så minder den nu om den berømmelige ’hockeystav’, som har dette helt specielle ’knæk’ opover, sidst i 80erne, og den retning som denne ’hockeystav’ har nu, går hele tiden kraftigt opover?! Hvad skyldes dette, og hvad skaber denne ekstra ’varme’ i atmosfæren? ’Hockeystaven’ var jo nærmest helt ’lige’, inden den fik dette ’knæk’ opover sidst i 80erne, og hvad skyldes dette ’knæk’, i denne ’hockeystav’? Ja, hvad skete der i grunden sidst i 80erne? Jo, vi fik mobiltelefoner, GPS-systemet og mobiltelefonmaster! Jeg har nu i de sidste 7-8 år, haft en stadigt stigende mistanke til at alle mobiltelefoner, telefonmaster, GPS-systemet og alle mulige satellitter, varmer op vores atmosfære, og smelter indlandsis og gletsjere, og nu tror jeg at jeg kan bevise dette, for jer alle sammen! Løsningen kommer aller sidst!

Men vi starter med lidt historik. Dette med alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er noget som dukkede op for ca. 125 år siden, og det var Tesla som opfandt radioen, men det var Markoni brødrene som stjal patentet, byggede og lancerede radioen! Siden den gang, har der kommet i kronologisk orden, tv, satellitter, micro-bølgeovne, GPS-systemet, mobiltelefoner og alle mobiltelefonmaster! Dette var også starten på denne beviselige aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysik, fordi, her startet det for ca. 120 år siden, i 1902-1904, med radioen og radiobølger, og disse menneskeskabte trådløse frekvenser, har kun blevet højere og ’værre’ for vores atmosfære, for hvert 10år som går!

De startede forsøgene med disse håndholdte mobiltelefoner i midten af 80erne, og det var ganske enkelt en ’helt vanlig telefon’ som de havde monteret et større batteri under, sammen med en antenne, og denne ’mobiltelefon’ vejede ca. 15 kg. Der havde også været mobiltelefoner i biler, i en kortere tid, opretholdt af bilens batteri, og nu skulle dette prøves ud med disse håndholdte mobiltelefoner! Dette var starten på mobiltelefonernes tidsepoke! Men så sidst i 80erne, så havde de bragt disse nye mobiltelefoner ned i den aller mindste størrelse, af alle mobiltelefoner du kan tænke dig! Du kunne bare ringe, og sende sms’er, og ingenting mere. Alt dette skete over det ordinære telenet og det var ikke så godt, så de kom op med et helt nyt system, og begyndte at stille op disse sendemaster til 1G nettet! Den næste generation af mobiltelefoner, som var tilpasset 1G nettet, kom også med flere apps! Det tog ikke så lang tid så måtte de opgradere til 2G systemet, fordi, nu var der mere end 1 milliard mobiltelefonabonnenter, og 2G systemet kan servicere op til 2 milliarder mobiltelefonabonnenter! Desuden så kom dette nye 2Gigahertz system med endnu flere apps og flere funktioner til mobiltelefonerne, og med det dobbelte af disse højere frekvenser, nemlig 2Gigahertz systemet.

Disse opgraderinger sker med flere år imellem dem, og verdenstemperaturen stiger også i takt med disse opgraderinger! Der er nu adskilligt flere mennesker som bruger disse aktive mobiltelefoner, med flere mulige apps og funktioner i, og med højere frekvenser, og det giver i den andre ende, en højere verdenstemperatur! Det er da fuldt ud forståeligt! Bare tænk at ca. 85-90% af alle aktive mobiltelefoner, er nu langt over hvad en micro-bølgeovn indeholder af frekvenser. En micro-bølgeovn er opgivet til 2,5Gigahertz, og dette nye 5Gigahertz net, har den dobbelte effekt af hvad en micro-bølgeovn er opgivet til at være, og det er netop disse meget hurtige frekvenser, som skaber denne ekstra varmeeffekt, som vi nu har i vores atmosfære!!! I dag er der et sted imellem 4½-5 milliarder aktive mobiltelefoner, som er aktive døgnet rundt, året rundt, og de kører selvfølgeligt på 1G, 2G, 3G, 4G eller 5Gigahertz nettet!

Der er pladser i denne verden, hvor det gamle udstyr fremdeles bliver brugt, som 1G og 2G systemerne! Men jeg regner med at ca. 85-90% af alle aktive mobiltelefoner i dag, kører på 3G, 4G og 5G systemerne, og deraf denne høje ’varmeudvikling’ i vores atmosfære! Dette går ud over alt af indlandsis og gletsjere, som nu smelter, netop fordi, alle disse frekvenser, er blevet så intense og høje som de faktisk er! Disse 3, 4 og 5 milliarder hertz pr. sekund, er det som giver alle disse mobiltelefoner evnen til at varme op vores atmosfære, med netop disse høje og konstante frekvenser!

Det som er vigtigt at kunne forstå, er at alle mobiltelefoner har en helt ’grundlæggende’ konstant frekvens, som de sender ud, og som de modtager i fra de nærmeste telefonmaster, via bærebølgen, bare for at kunne opretholde dette tovejssignal, og som skal erstatte de tidligere ’kabler’! Dette kun vel og mærke om din mobiltelefon er tændt, eller på, og det er den nok hele tiden! Det er her at denne varmeeffekt virkeligt kommer op i ’gir’! For at din mobiltelefon skal have et ’konstant’ signal, så at du kan ringe, surfe eller sende en sms hvornår som helst, så skal du også have ’kontakt’ til en af de nærmeste telefonmaster! Det er her at disse ’konstante frekvenser’ kommer ind i billedet! Nu kommer det kun an på hvilket Gigahertz system du er på! Er du på 3G, 4G eller 5G nettet? Hvis du kun er på 3Gigahertz nettet, så sender din mobiltelefon ud og modtager dette konstante 3Gigahertz signal, i fra telefonmasterne 24/7/365! Her har vi dette konstante tovejssignal, ’bærebølgen’, og ’informationsbølgen’ som gør det muligt at sende en sms eller snakke med nogen, fordi, uden dette ’kabelløse tovejssignal’, så kan du bare ikke ringe eller sende sms’er! Dette konstante tovejssignal fungerer nemlig som de tidligere ’kabler’! Hvis du er på 4G nettet, så er denne ’konstante’ frekvens på 4 milliarder hertz, og hvis du er på 5G nettet, så er du på den aller højeste ’konstante’ frekvens som kan opnås i dag! Men når vi nu nærmer os de 5 milliarder mobiltelefonabonnenter, så bliver ’de’ nok nødt til at opgradere dette mobiltelefonnet til 6Gigahertz, hvis alle skal have muligheden til at eje en aktiv mobiltelefon!!! Nu får vores verden endnu hurtigere menneskeskabte trådløse frekvenser, 6Gigahertz, også går opvarmningen af vores atmosfære og havvand, også meget hurtigere! Al afsmeltning af indlandsis og gletsjere, går nu endnu hurtigere, på grund af stadigt nye og hurtigere frekvenser, noget som sker ved enhver opgradering af dette mobiltelefonsystem!!!

Vel, det var dette ’konstante’ tovejssignal, bærebølgen, og lad os nu kigge på det andet signal, informationsbølgen, som du også sender ud når du surfer eller sender en sms eller ringer til nogen! Fordi, der kommer nemlig to forskellige ’signaler’ ud af din mobiltelefon, og dette andet signal, ’informationsbølgen’, giver os nu endnu større problemer! Det er alle disse ’krypterede logaritmiske informationsbølger’, som kun består af flygtige og frie 4 dimensionale energier, sammen med 4 dimensionale frekvenser. Netop disse flygtige frie 4 dimensionale energier, styrker alle større storme og alt muligt af uvejr, og at de dermed bliver ’ligesom brugt op’! Energier, går som sagt ikke ’tabt’, de ændrer kun ’form og værdi’! De fortsætter som frie 4 dimensionale energier, og ender op i vores 4 dimensionale gravitationsfelt!

Lad os nu bare for eksemplets skyld, sige at din nye mobiltelefon bruger 0,1 Watt kun for at opretholde et konstant signal, og 0,2 Watt når du sender sms’er eller surfer på nettet, og 0,3 Watt når du ringer! Dette dobles op, fordi, vi har også ’sendemasterne’, som gør det samme til din telefon, tovejssignalet, ’bærebølgen’, så dette dobles op!! Resultatet af det, ganger du så op med 4½-5 milliarder enheder, og nu begynder der at blive virkning på selve slutresultatet! Men alle satellitterne er fremdeles ikke medregnet, og det er heller ikke alle de andre menneskeskabte trådløse frekvenser!!!

Så hvor meget bruger du mobiltelefonen til at surfe på nettet og sende sms’er og til samtaler? Du kan hurtigt se og forstå, at dette fører til et gennemsnitteligt og varierende forbrug på mellem ca. 1,6-2,6 milliarder Watt pr. sekund, og dette er summen af ’informationsbølgen’, i fra hele verden, og den er der hver eneste gang du bruger din mobiltelefon, i tillæg til dette ’konstante’ tovejssignal, ’bærebølgen’!!! Dette er alle disse frie 4 dimensionale energier tilsammen! Det er netop alle disse frie 4 dimensionale energier, som skaber denne ekstra varmeeffekt i vores atmosfære, fordi, det kommer også i fra det ’konstante’ signal, bærebølgen, og det er netop alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber ’varmen’ i vores atmosfære! Det er summen af alle disse milliarder Watt pr sekund, som nu skaber denne voksende ’uhyggelighed’, i vores atmosfære. Storme bliver boostet op, med de resultater som de storme nu kommer med! Slutresultatet, er store tilførte mænger af flygtige frie 4 dimensionale energier, som kommer ud af dette.

Husk nu at alt dette er frie 4 dimensionale og flygtige energier, som på toppen af det hele, ender op i vores omklamrende 4 dimensionale gravitationsfelt, og styrker gravitationskræfterne, kun fordi, disse frie 4 dimensionale energier, kan bare ikke passere ud igennem vores omklamrende 4 dimensionale gravitationsfelt!!! Resultatet af det, fører til lidt hyppigere vulkanudbrud og til lidt flere jordskælv, og at rigtigt mange forskellige universale processer generelt, går nu en bittelille smule hurtigere, end hvad de faktisk skulle, på grund af en nuværende ’menneskelig’ indblanding!!! Denne ’indblanding’ gælder netop alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser!!! Alle disse frie 4 dimensionale energier, skal og må reduceres ganske så kraftigt, for at få verdenstemperaturen til at gå nedover igen!!!

Din mobiltelefon bruger også kun en enkelt hertz, ud af de rigtigt mange menneskeskabte trådløse frekvenser, som vi mennesker har sluppet løs i vores verden. Der er i dag ca. 4½-5 milliarder aktive mobiltelefoner i drift døgnet rundt, året rundt, og med disse 3-5 Gigahertz, som de aller fleste af disse mobiltelefoner sender ud og modtager i fra 3G, 4G og 5G nettet, lægger sig nu i tillæg til alle disse helt naturlige og nærmest tilsvarende trådløse frekvenser, som nu også findes i hele vores helt naturlige miljø! Specielt alle disse unaturlige menneskeskabte trådløse frekvenser, som der nu en overflod af, og som nu rammer vores atmosfære. Det er netop alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu helt specielt står for mindst halvdelen af al opvarmning af vores atmosfære og havvand!!! Dette har sket gradvis og stigende, over disse sidste 120år, men specielt i de sidste 35 år, med mobiltelefonerne!!! Husk nu endeligt den berømmelige ’hockeystav’!!! For at du skal kunne have et konstant signal til en eller anden telefonmast, så at du kan ringe eller sende en sms, så må der også være et konstant signal tilstede hele tiden, for at dette kan ske! Nu er du totalt afhængig af denne konstante bærebølge, på 1G, 2G, 3G, 4G eller 5G nettet, til at ’hjælpe’ din informationsbølge, i at nå målet, eller destinationen! Som sagt, så ’rider’ informationsbølgen på denne grundlæggende bærebølge, og det er som sagt, et vanligt universalt ’fysisk princip’, her udført af denne aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysik!

Det er netop dette kvantefysiske overførselsprincip, som jeg har jagtet i ca. 7-8 år nu, og nu har jeg kommet adskilligt længere ind i dette vældigt ’enkle’, men fuldt ud ’forståelige’ problem! Mobiltelefonfabrikanterne, skilter med at de ikke kan måle nogen udstråling, i fra alle disse mobiltelefoner, så de regner ikke dette til at være et større problem?!? Men det er jo netop det som er ’Problemet’!!! Fordi, de følger kun en big-bangtolkning, og ifølge den 3 dimensionale standardiserede naturvidenskabelige big-bangske fysikmodel, så kan netop disse 4 dimensionale overførselsenergier, bare ikke opdages af en 3 dimensional teknologi, og det håber jeg på at du også kan komme til at forstå!!! Disse helt frie 4 dimensionale energier, farer i mellem telefonmasten og din mobiltelefon, og kan bare ikke opdages af den nuværende 3 dimensionale teknologi?!! Men du forstår vel, at alt dette foregår i den 4de dimension, den aller mest aktive dimension i universet, en dimension som vi bare ikke kan se, opfatte eller detektere, men den dimension er altid tilstede der, og den kalder jeg for Energi og Kommunikationsdimensionen, i min nye 7 dimensionale fysikmodel!

Det hele ’ser’ kun 3 dimensionalt ud, netop fordi, alt det du ser, er faktisk kun en 5 dimensional illusion, som nu ’manifesterer’ sig indvendigt i et rundt 4 dimensionalt himmellegeme, eller i en ’kugle’, og dermed så er denne ’3 dimensionale’ illusion skabt! Alt du ’ser’ der inde i ’kuglen’, ’ser’ kun 3 dimensional ud, men er faktisk fuldt ud 4 dimensional, liggende i en 5 dimensional rumtid!!! Dette kommer af den universale geometriske lov, som siger at alt som er indvendigt i en ’kugle’, eller i et rundt himmellegeme, vi altid komme til at ’se’ 3 dimensionalt ud, men er i grunden fuldt ud 4 dimensional, liggende i en 5 dimensional rumtid. Lige som min nye fysikmodel forklarer dig!!!

Bare tænk tilbage på de sidste ca. 15-20 år, og hvor voldsomme alle storme har blevet, netop fordi, vi havde åbnet for 3G, 4G, og nu 5G nettet!!! 3-5 Gigahertz pr. sek. i fra ca. 4 milliarder aktive mobiltelefoner, og dette giver nu i fra sig store mængder af ’micro-bølge-varme’ i vores atmosfære! Mobiltelefonerne ’svinger’ eller ’pulserer’ med de samme antal i frekvenser, som disse 3-5 milliarder mobiltelefonabonnenter!!! Dette fungerer i hvert fald som en ’jordisk micro-bølgeovn’, her på indersiden af vores omklamrende 4 dimensionale gravitationsfelt. Dette skyldes netop alle disse 4 aller værste ’atmosfære-op-varmere’, alle satellitter, GPS-systemet og alt af udstyr til mobiltelefonmasterne og alle mobiltelefoner! Kan dette også forstås på den helt rigtige måde? På den aktive 5 dimensionale holografiske og kvantefysiske måde? Og hvad med alt det andre som findes af menneskeskabte trådløse frekvenser? Alt af trådløst internet, alt af tv’er og radioer, som ikke kommer til dig via kabler, bare for at nævne nogen!

Prøv nu at tænke dig at vi har ca. 4 milliarder aktive mobiltelefoner, som har netop dette til fælles, at de fungerer med en højere effekt, end hvad en micro-bølgeovn er opgivet til at være, sågar det dobbelte af hvad en micro-bølgeovn har af effekt, i dette nye 5Gigahertz net!!! Det er netop alle disse høje menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu skaber denne varmeeffekt, i vores atmosfære. Det er nemlig alle disse frie 4 dimensionale energier, som kun ender op i vores omsluttende 4 dimensionale gravitationsfelt, og bare styrker og øger de gravitationale kræfter! Det er alle disse mange milliarder af Watt pr. sekund, som alle mobiltelefoner og de tilknyttede telefonmaster sender ud og modtager, og dette er alle disse frie 4 dimensionale energier!!! Altså begge signaler i fra mobiltelefonerne! Men det er netop alle disse mange Gigahertz tilsammen, som skaber denne ekstra varmeudvikling i vores atmosfære! Dette fører også til nogle ekstra vulkanudbrud og nogle ekstra jordskælv, og dette kan absolut mærkes i disse tider! Dette virker faktisk som en jordisk ’micro-bølgeovn’, her på indersiden af vores 4 dimensionale omklamrende gravitationsfelt, og det er alle disse menneskeskabte frie 4 dimensionale trådløse frekvenser, som står bag, og bare øger verdens-temperaturen!!! Micro-bølgeovne er jo generelt ’skærmet’ for omgivelserne, så at disse meget hurtige og ’farlige’ frekvenser, ikke ’slipper ud’ og skader os?!?

Men det gælder bare ikke for disse fire ’frekvensuhyrer’, fordi, de både kan, skal og må, ’spy’ ud alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, og det hele tiden, bare for at kunne fungere, uden at måtte være ’afskærmet’ for omgivelserne, og det er netop dette problem, som er årsagen til opvarmningen, og at det går hurtigere for hver opdatering, som nu snart til det kommende 6G nettet! Hvis disse 4 frekvensuhyrer, var ’skærmet af’ for omgivelserne, så ville de bare ikke kunne fungere, og slettens ikke efter intensionerne, eller måden som de var tiltænkt!

Det er meget vigtigt at kunne forstå dette nye forhold helt rigtigt, at de menneskeskabte trådløse frekvenser, påvirker de helt naturlige trådløse frekvenser, som findes i dette helt naturlige holografiske univers! Det er netop alle disse høje menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber denne ekstra ’varmeeffekt’ i vores atmosfære og i havvandet, og som smelter indlandsis og gletsjere, og dette foregår på indersiden, af vores omkransende gravitationsfelt!

Gravitationsfeltets ekstremt høje frekvenser, fungerer nærmest som en megastor ’induktiv ovn’, her på indersiden af gravitationsfeltet. Dette kaldes også for ’induktiv varmepåvirkning’! Men gravitationsfeltets meget høje frekvenser, er så ekstremt høje, at vi ikke mærker noget til alle disse ekstremt høje frekvenser!!! Men alle disse mere ’lavfrekvente’ menneskeskabte trådløse frekvenser, er i hvert fald mærkbare nu, også for vores små bestøvere!!!

Forstår du hvordan varme opstår ved hjælp af friktion? Kan du nu tænke dig at se på vores atmosfære som et stort ’hav’ af luftmolekyler, hvor alle disse runde atomer ligger helt tæt i tæt og danner luftmolekyler? Og nu tilfører du alle disse høje menneskeskabte trådløse frekvenser, 3-5Gigahertz pr. sekund! Hvad tror du der sker med alle atomerne nu? De ’gnides’ op af hinanden, netop med hjælp af alle disse menneskabte trådløse frekvenser, og når alle atomer i vores atmosfære ’gnides’ op imod hinanden, med en frekvens mellem 3-5Gigahertz pr. sekund, så bliver det også varme ud af alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser!!! Akkurat det samme som sker i en ’micro-bølgeovn’!!! Det håber jeg virkeligt på at du kan forstå!!! Det i tillæg til alt det andre som findes af menneskeskabte trådløse frekvenser, og det bliver til rigtigt meget af menneskeskabte trådløse frekvenser. Det at mange af disse tilsvarende menneskeskabte frekvenser, nu lægger sig ’i tillæg’ til alle disse helt naturlige trådløse frekvenser, fører netop til denne opvarmning af vores atmosfære. Det er netop alle disse ekstra menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu kommer ’i tillæg’ til alle disse helt naturlige trådløse frekvenser, som nu står bag dette, og som bare øger verdenstemperaturen hele tiden!!!

Tænk nu på et sted, hvor der er frost, som 10-20 grader minus! Hvordan vil du kunne forklare at alt dette er ved at smelte nu? Det kan jo ikke være den påståede ’opvarmning’ i fra alle disse klimagasser, som kan smelte alle disse gletsjere og al indlandsis, hvor der nu er denne frost!?! Bare tænk på et frysehus, med 40 grader minus, og indvendigt i dette frysehus er der nu en kraftig 5Gigahertz micro-bølgeovn, med en isblok i, som også holder disse 40 grader minus, og så starter vi denne nye kraftige micro-bølgeovn! Hvad sker der med denne isblok som ligger indvendigt i micro-bølgeovnen?? Den begynder ganske så forsigtigt at smelte, men ikke på grund af at der nu har blevet mange plusgrader der inde i micro-bølgeovnen, men på grund af at alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, indvendigt i selve isblokken! Micro-bølgeovne er opgivet til 2,5Gigahertz pr. sekund, men vi har nu 5Gigahertz i action, og vi har nu haft i fra 1G og op til nuet, med 5G nettet, og det er netop alle disse højere menneskeskabte trådløse frekvenser, som smelter alt af indlandsis og gletsjere! Det er absolut ikke alle disse påståede ’klimagasser’ som står for al opvarmning af vores atmosfære! Så det er ikke selve ’varmen’ indvendigt i ’micro-bølgeovnen’, som smelter denne isblok! Men alle disse meget høje menneskeskabte trådløse frekvenser, som skaber ’varmen’ indeni selve isen, på grund af kraftige friktioner indeni selve isen, som kommer ud af de høje frekvenser, fordi, dette fungerer som en ’jordisk micro-bølgeovn’ her på indersiden af vores 4 dimensionale gravitationsfelt. Dette skyldes disse fire aller værste ’atmosfære-op-varmere’, alle satellitter, GPS-systemet og alt af udstyr til mobiltelefonmasterne og alle mobiltelefoner! Der var nok ingen smeltende gletsjere og indlandsis før 1985!?! Kan dette også forstås helt rigtigt?

Solen, har absolut ingenting med dette at gøre, fordi, solens intensitet har bare ikke øget ’så drastisk’ i løbet af disse sidste 120 år, eller i de sidste 35 år for den sags skyld. Men det har i hvert fald alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser gjort, og de har øget både i udbredelse og i intensitet! Vel har solen en 11 års cyklus, og at den er på vej opad i disse tider, men det har den gjort i mange milliarder år, og den forandrer ikke så meget på sig, på så kort tid, og slettest ikke i det tempo som vores opvarmning af atmosfæren er på nu! Så solens indvirkning på temperaturen i havet og i atmosfæren, bliver nu i mindre betydende målestok, end alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu har ’overtaget’ opvarmningen af vores atmosfære, og af vores havvand! Det er alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som igennem deres ’vilde færd’ igennem vores atmosfære, indirekte også varmer op skyer og alt det regn som falder på land og i havet, og det er en af måderne havvandet bliver opvarmet på! Den andre måde, som alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser varmer op vores havvand på, er når de lidt større bølger bryder ud i det ’hvide’, og bliver lidt mere ’opvarmet’, netop på den lidt mere ’direkte’ måde, af disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu bliver ’rullet ind’ sammen med havvandet, men dette sker kun i overfladen! Dette trænger også til at blive forstået på den helt rigtige måde, på den aktive 5 dimensionale holografiske og kvantefysiske måde, og den eneste fysikmodel som er rigtigt tolket, og som tolker universet som det fremstår lige nu! Men alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, er hoved synderen, i opvarmningen af vores atmosfære og havvand! Hvornår startede blegningen af de aller første koralrev? Efter 1985?!!

Her har jeg skitseret op det som er selve hovedproblemet, i dagens ekstra tilførte menneskeskabte trådløse energier for dig, energier som giver det udslag, at vores atmosfære bliver opvarmet af alle disse ’unaturlige menneskeskabte trådløse frekvenser’! Men de er bare ikke alene om dette, fordi, jo mere der er af alle mulige ’klimagasser’ som CO2 og lignende, jo varmere bliver det. Disse CO2 atomer, som bare ikke skulle være der, bliver nemlig også grundigt og kraftigt ’rystet’ af alle disse ekstra unaturlige menneskeskabte trådløse frekvenser, og det går ’vildt’ for sig, med frekvenser på 3-5Gigahertz pr. sekund, og dette skaber denne ekstra unaturlige varmeudvikling i vores atmosfære!! Jo højere disse frekvenser bliver, og jo flere ’klimagasser’ der er i atmosfæren, jo højere bliver også varme-ind-puttet i vores atmosfære, med den følge at verdenstemperaturen stadigt bare stiger og stiger!!! Husk nu også at vores atmosfære er ganske så tynd, ikke tykkere end selve skallet på et stort æble, eller de små 5-600 km! Der er ca. 1000 km op til yderkanten af gravitationsfeltet som omklamrer vores jordklode! De sidste ca. 400 km, er så tynd i opløsningen, at vi ikke kan regne det for atmosfære! Dette repræsenterer faktisk den bittelille og ’tynde’ blålige ’ring’, som er rundt vores jordklode, når vi ser dette i fra ISS stationen! Det er hele vores atmosfære!!! Tænk engang på det!!!

For at få denne verdenstemperatur til at gå nedover igen, så må stort set alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, ’bøde’ med sin eksistens, noget som tilsiger at alle satellitter, mobiltelefonerne, telefonmasterne og GPS-systemet må stoppes hurtigst muligt! Det er netop disse fire menneskeskabte trådløse ’frekvensuhyrer’, som i gennem hele deres ’levetid’, har bidraget med at øge verdenstemperaturen ganske så drastisk, og dette må stoppes nu!!! Fortsat brug af disse fire værste atmosfæriske ’op-varmere’, vil kun fortsætte med at øge verdenstemperaturen, og den kan faktisk nå hele 4-6 grader inden 2050, hvis vi ikke følger denne opfordring, og stadigt bruger mobiltelefonerne, og opgraderer mobiltelefonnettet til 6G, og om mulig videre til 7G!!! Da går dette virkeligt for alvor galt, og verdenstemperaturen vil bare fortsætte med at stige, og det vil også gå adskilligt hurtigere på grund af nye og hurtigere frekvenser, og det nytter bare ikke at reducere alle disse klimagasser, uden at også helt fjerne absolut alt som findes af satellitter, mobiltelefoner og GPS-systemer, i en og samme omgang, for så at se og opleve, at verdenstemperaturen begynder at gå nedover igen! Det kan jeg ’garantere’ vil komme til at ske, når disse 4 værste menneskeskabte trådløse frekvenser er stanset helt, og at først på det tidspunkt, vil vi kunne mærke en langsom reduktion i verdenstemperaturen, som kun forsætter nedover, ikke opover! Dette problem må vi løse nu, hvis ikke, så bliver vores verden bare varmere og varmere …

Når man nu kigger udover vores verden i løbet af disse sidste 35-40 år, så kan man godt fornemme at det er rigtigt det som jeg kommer med her, og at det er alle disse høje menneskeskabte trådløse frekvenser, som nu lægger sig ’i tillæg’ til alle disse helt naturlige holografiske og kvantefysiske trådløse frekvenser, og som nu ’laver’ denne berømmelige opadgående bevægelse på ’hockeystaven’!!! Dette fører netop til denne ekstra varmeudvikling i vores atmosfære, som jeg påpeger her, som igen ’ødelægger’ vores ellers ’normale vejr’, og booster op store storme til ’monstre’, og som fører til alle mulige ekstremer i forskellige vejr-situationer, som langvarig tørke et sted, og langvarig regn et andet sted. Alle disse totalt unaturlige menneskeskabte trådløse frekvenser, med alle disse frie 4 dimensionale energier, som blandt andet kommer i fra din mobiltelefon, ødelægger også det ellers ’normale’ vejr, og pumper store mængder af disse frie 4 dimensionale energier ud i vores atmosfære, milliarder af Watt nonstop pr. sekund, i gennemsnit, og det er netop summen af alle disse frie 4 dimensionale menneskeskabte trådløse frekvenser, men som kun kommer i fra alle mobiltelefoner, mobiltelefonmaster og GPS-systemet! Alle andre satellitter er ikke medregnet i dette, og det er heller ikke alt af menneskeskabte 4 dimensionale trådløse frekvenser! Disse frie 4 dimensionale energier ender som sagt op i gravitationsfeltet, og forstærker gravitationskræfterne en lille smule hele vejen, og dette ender op med lidt hyppigere jordskælv, og deraf også nye vulkanudbrud. Noget som absolut kan mærkes i disse tider. Disse frie 4 dimensionale energier, kan bare ikke komme ud igennem selve gravitationsfeltet, og styrker dermed vores om klamrende gravitationsfelt, og gør det større, stærkere og tykkere hele tiden! Dette er faktisk en farlig og totalt unaturlig ’hurtig’ udvikling dette sker i, og dette må stoppes nu, inden dette går virkeligt for alvor galt!!! Det er virkeligt tæt på nu!!!

Nu vil jeg minde jer alle sammen om partikelacceleratorens absolutte og endelige dom, og den siger at der ikke findes nogen som helst forme for disse påståede kun 3 dimensionale og 100% kun fysiske partikler, i dette univers!!! Vores univers er kun ene og alene opbygget på runde 4 og 5 dimensionale energirige oscillerende felter, og et højst mærkeligt ’stof’, som Carl David Anderson påviste og beviste for os alle engang i 1930erne! Og i fra dette historiske ’tidspunkt’, så burde faktisk alle fysikere vide, at denne verden ikke består af 100% kun fysiske og 3 dimensionale partikler!!! Disse påståede teoretiske 100% kun fysiske partikler, kan jo bare ikke ’forenes’ på nogen som helst måde, med Carl David Andersons beviser for dette virkelige og unikke universale ’stof’, som kun gør vores verden synlig og ’fysisk’, uden at være 100% fysisk!!! Vores univers, er tværs igennem et 7 dimensionalt holografisk univers, som ’drives’ af en meget aktiv 5 dimensional holografisk kvantefysisk fysikmodel, i det berømmelige meget aktive universale maskinrum! Når det aller største ’sandhedsinstrument’ som menneskeheden har fremskaffet til i dag, partikelacceleratoren, ikke har kunnet finde nogen som helst af disse påståede 100% kun fysiske og kun 3 dimensionale partikler, så eksisterer de heller ikke i dette univers!!! Husk nu endeligt det!!!

Men absolut alt dette, ’tolkes’ som om det fremdeles er disse 100% kun fysiske partikler i dette univers, noget som partikelacceleratoren jo har blankt afvist!!! Forskerne kunne som sagt kun finde energirige oscillerende felter, og et højst mærkeligt ’stof’, i dette univers som vi lever i nu, og absolut ingen forme for disse påståede 3 dimensionale og 100% kun fysiske partikler, som bare ikke eksisterer i dette univers! Du kan heller ikke bare bruge denne gamle og falske 3 dimensionale fysikmodel, til at prøve på at forstå denne nye og meget aktive 5 dimensionale kvantefysiske fysikmodel, som er en meget aktiv holografisk kvantefysik, fordi, der er ikke noget i dette univers som kun er 100% fysisk, og som kun er 3 dimensionalt! Til det er disse to fysikmodeller så forskellige som det nærmest kan gå an! Det har partikelacceleratoren også kommet med som den endelige og afgørende dom! Respekter nu denne endelige dom!!!

Dette betyder at min holografiske tolkning på universet, er måske den eneste fysikmodel som er helt rigtig tolket, og er tolket som et 7 dimensionalt univers, men med kun 5 af disse 7 dimensioner, i det meget aktive universale maskinrum! Alt dette, er igen tolket ud i fra David Rountree’s opdagelse og bevis, for skabelsen af et gravitationsfelt, i de mange forskellige spøgelseshuse som han har besøgt. Dette er faktisk meget spændende og meget afslørende, fordi, her beviser faktisk David Rountree, hvordan absolut alle universale felter, faktisk bliver skabt, og det uanset hvilke felter, og i hvilke som helst dimensioner dette drejer sig om! Dette er den helt rigtige tolkning, af den helt rigtige universale fysikmodel, og den er i hvert fald ikke 100% kun fysisk, fordi, det er 100% blankt afvist af partikelacceleratoren!!! Vi lever ikke i et 100% kun fysisk univers. Nej, vi lever i et 100% holografisk univers, og i et ’ikke fysisk univers’, som kun drives af en meget aktiv 5 dimensional kvantefysik, i det berømmelige meget aktive universale maskinrum! Vi lever i et univers, hvor du ikke kan finde nogen som helst af disse påståede 100% kun fysiske partikler, netop fordi, de bare ikke eksisterer!!! Hele universet, er kun opbygget af ’ikke fysiske’ holografiske energirige oscillerende felter, som er arrangeret i 7 forskellige dimensioner, hvor kun 5 af disse dimensioner, er de meget aktive dimensioner!

Ja, jeg er meget inspireret af David Rountree, og den (u) bekendte fysik som foregår i alle disse spøgelseshuse, og som han har afsløret rigtigt meget af, og dette er den helt ægte og helt rigtige fysikmodel i dette univers! Hvis du nu går til min hjemmeside, www.nyfysik.dk og ser helt nederst på siden, så dukker Fusco og Rountree op, og der kan du høre flere interviewer med disse to, og specielt med David Rountree, hvor han ’underviser’ i hvad du kan gøre med alt det som du kan får ind på din computer i ’real time’, og i fra alle disse 15-20 forskellige laboratorie godkendte apparater, som registrerer stort set alt det som sker i det værelse, i det spøgelseshus, og som kan gå direkte ind på din computer i real time! Fordelen med det, er at du kan gå igennem dataene om og om igen, netop fordi, de blev optaget i real time! Men disse to Herrer, har valgt et big-bang som starten på vores univers, så de er også ude af ’dansen’ om at kunne føre beviser for hvordan universet kom til, og det ifølge partikelacceleratorens endelige dom!

Du ser det at alt dette var ikke helt ubekendt for mig, fordi, jeg har intenst studeret hologramteorien siden 1986, og igennem alle disse år siden jeg begyndte på denne hologramteori, så har den bare stemt mere og mere med universet, og med Einsteins Unified Field Theory og Einsteins udvidede relativitetsteori, den som kom i den aller første verdenskrig! En meget vigtig ting mere at huske, et hologram, kan kun styres uden i fra!!! Det siger mig at der et større univers på udsiden af vores! Kontinuummet, som Einstein kom med, stemmer helt ud med denne holografiske kvantefysiske fysikmodel! Der er en adskilligt større ’boble’, på udsiden af vores univers, ifølge dette kontinuum!

Det er jo kun den aller første relativitetsteori til Einstein, som fysikerne forholder sig til i dag, og den er falsk og dårlig forklaret! Men det rettet Einstein op på i denne anden og udvidede relativitetsteori, hvor han beviser at universet er alt andet end at være 100% kun fysisk, fordi, universet er kun ’ikke fysisk’, og det hele vejen igennem! Der findes bare ikke en eneste 100% kun fysisk partikel i dette univers, det er helt sikkert, efter partikelacceleratorens endelige dom!!!

I 1920 ca., kom kvantefysikken, netop den kvantefysik som fysikerne ’bøvler’ med at få til at stemme, med kun 3 aktive dimensioner, og som kun indeholder 100% kun fysiske partikler, og som kun ligger i en 4 dimensional rumtid?? Dette er så fejltolket som det kan gå an, men det må de selv om disse fysikere, fordi, vores univers er et 7 dimensionalt univers, hvor kun 5 af disse 7 dimensioner, er de meget aktive dimensioner! Ud af kvantefysikken, kommer Stealth fysikken, og ud af Stealth fysikken, kommer ’usynlighedsfysikken’! Det er netop den som alle ufoer benytter sig af!!! Jeg fik disse oplysninger om gravitationsfeltet i starten på 2012, hvor jeg hørte på disse to ’Herrer’ i et amerikansk videnskabeligt program, om den helt grundlæggende universale fysikmodel, noget som du også burde høre på, hvis du er ude efter sandheden om vores univers! Og går vi længere bagover i tid, så var det netop alle disse energirige oscillerende felter som jeg manglede solide beviser for, at de eksisterede! Dette var en gang midt i 1990erne! Ja, faktisk så har jeg holdt på med at løse alle mulige ’mysterier’ om dette holografiske univers som vi lever i, siden 1986, fordi, da begyndte jeg på denne hologrammodel, og jeg har afsløret hele denne standardiserede naturvidenskabelige big-bangske fysikmodel, til at være fuldstændig falsk og fejltolket, og dette skete allerede i 2015, altså et helt år før partikelacceleratoren kom med sin absolutte og endelige dom på universet! Det var netop på det tidspunkt, i 2015, at jeg udgav den aller første og helt grundlæggende universale teori! Den havde jeg skrevet på siden starten på 2013, efter denne skælsættende opdagelse som jeg gjorde i 2012! Men jeg ’slog’ denne afsløring af universet, med et helt år, da jeg udgav denne helt grundlæggende universale teori i september 2015, og den stemmer også med hvad forskerne, sammen med partikelacceleratoren, kom frem til i 2016! Så de ’beviste’ faktisk min nye holografiske teori!!!

Min teori, afslører også det sideliggende paranormale univers, og alt som er deri! Min teori afslører også den helt ægte Magi, udført af helt ægte magikere! Husk nu at Jesus var også en helt ægte magiker, fordi, han leviterede, han gik på vandet, han gjorde vandet om til vin, han genskabte hånden til en person som havde mistet hånden i en ulykke, han mættede tusinde vis af mennesker med kun 5 fisk og to brød o.s.v. Alt dette kommer som fortællinger og forklaringer i fra bibelen! Dagens ’Jesus’, er magikeren Dynamo, og alt hvad denne Dynamo gør, er den helt ægte magi! Det denne Dynamo, og Jesus for den sags skyld gjorde, var at overraske folket, eller vise folket dette uden at dække til det som sker, og som folket kun kan henvise til det som kaldes for den helt ægte magi! Dynamo beviser dette lige foran dine øjne, at den 3 dimensionale fysikmodel, er 100% falsk og 100% fejltolket! Fordi, alt det som han ’demonstrerer’, kan bare ikke ske, ifølge denne falske og kun 3 dimensionale big-bangske fysikmodel. Men alt det som sker, er kun filmet med et kamera, og i et uafbrudt optag, og der er absolut ingen forme for fusk eller falskneri, i det som Dynamo gør!!! Husk nu det!!! Jeg bruger faktisk Dynamos ’magiske åbenbaringer’, som solide beviser for min teori, fordi, han bruger netop dette fjerde 4 dimensionale gravitationsfelt, Auraen, til at kunne udføre denne magi! Forstå nu, at dette univers er hele 5 dimensionalt i den aktive del af universet! Indenfor disse 5 aktive dimensioner, finder vi et todelt univers, fordi, vi har et ’fysisk’ univers, og vi har et biologisk univers, og de kommer ud af to helt vidt forskellige skabelser!!! Ja, der skal hele to forskellige skabelser til, for at vi som er biologiske væsner, kan leve i denne ’fysiske’ verden! Først den ’fysiske’ platform, også den biologiske platform, som nummer to, og derfor kan der ikke have sket et big-bang!!!

I det ’fysiske’ univers, finder vi kun 3 ’forskellige’ gravitationsfelter, og de er helt inderst i fra og ud, Higg’s felterne som ligger indvendigt i atomerne, og det større gravitationsfelt, som omkranser ethvert himmellegeme i dette univers! Men i det biologiske univers, finder vi hele 4 ’forskellige’ gravitationsfelter, og indeni fra og ud, så har vi Higg’s felterne, udenfor Higg’s felterne, finder vi alle atomer, universets byggestene, og udenfor atomerne, finder vi alle cellemembraner, som indeholder alle mulige forskellige typer af celler, og som en form for ’indpakning’ af alle disse cellemembraner som vi består af, så har alt som er biologisk i dette univers, et fjerde 4 dimensionalt gravitationsfelt, som ligger som en ’Aura’ skal ligge, helt yderst! Det er netop dette fjerde 4 dimensionale gravitationsfelt, Auraen, som giver alle biologiske skabninger muligheden af at kunne bevæge på sig, til at ’løbe’ afsted, og til at bevæge sig generelt! Det kan bare ikke det 3 dimensionale 100% kun fysiske univers gøre! Fordi, det ikke er biologisk!!!

Det som et gravitationsfelt allerede har skabt, kan et andet gravitationsfelt ’lave om på’, og det er akkurat hvad Dynamo gør, når han udfører den helt ægte magi! Jeg kan forklare alt hvad han gør, i detaljer, men det finder du ud af når du læser igennem mine bøger! Jeg forklarer ikke enhver magisk udførelse, men forklarer dette mere generelt, og alt det som Dynamo udfører af Magi, er faktisk beviser for denne meget aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysik! Det er netop dette fjerde 4 dimensionale gravitationsfelt, Auraen, som giver enhver magiker, evnen til at udføre alle disse magiske numre! Men vedkommende magiker, skal og må også have dette ’i blodet’, altså er dette gen-baseret!!! Hvis du nu tænker på at blive til en ’magiker’, så kan du bare ikke blive til det, uden at have de helt rigtige sammensatte gener til det! Det er netop sammensætningen af flere forskellige ’specielle’ gener, som giver denne magiske effekt, og disse magiske kræfter, er netop ekstra stærke hos Dynamo!

Jeg sender med linket til en repræsentativ video af magikeren Dynamo, på ca. 40 minutter, og som går under navnet: Dynamo Magician Impossible Series 1. Episode 1 HD HD.MP4

Linket til denne episode af magikeren Dynamo er her: https://www.youtube.com/watch?v=KpfhcA19gBc 

Vælg 720 P, ikke auto, og få den bedste opløsning, når du skal til at se på Dynamo! Få med dig det hele!

 

Men tilbage til løsningen på alle disse menneskeskabte trådløse frekvenser, som kun peger i en retning, og det er, bliv kvit alle disse 4 ’frekvensmonstre’, fordi, de varmer op vores atmosfære alt for meget, og ingen kan få ’øje’ på dette i dag, og derfor så forbliver dette totalt ukendt for de aller fleste! Vi mennesker kan jo ikke ’se’ disse 4 dimensionale felter, men de er tilstede der! Løsningen på dette problem, kan nok være lidt vanskeligt at få ’øje’ på i dag, da alt dette er totalt usynligt for os mennesker! Dette vil jo komme til at ’ramme’ rigtigt mange ’brugere’, på et sted hvor de nu er ’meget fornøjede’(?) med mobiltelefonen og alle disse mulige funktioner og spil, og nu skal og må de væk?!?

Men alle typer af spil, og alle mulige ’funktioner’ til telefonen, har vi også via internettet der hjemme, og hvis du nu også har internettet indlagt via fiberkabel, så kan du også få den landfaste forbindelse til en fastnettelefon, og via denne internetkabel som er gravet ned i jorden, hvor disse 4 dimensionale energier ikke er så opvarmende, som hvis de var trådløse, som i dag! Dette vil give en meget stor effekt, når det gælder opvarmningen af vores verdenstemperatur, fordi, alle disse høje menneskeskabte trådløse frekvenser, afgiver mere ’varme’ i fra sig, når de er frie 4 dimensionale energier i vores atmosfære, end når disse samme menneskeskabte trådløse frekvenser, ligger en meter under jorden!

Så skaf dig en ny ’fastnettelefon’, via den nedgravede fiberkabel, den fiberforbindelse som du nu har til internettet! De aller fleste ’internetbokse’ som folk flest har i sit hjem, og som skaffer dem denne internetforbindelse, har også et stik til en fastnettelefon! Hvis dit udstyr er lidt for gammelt, og ikke har dette stik til en fastnettelefon, så kan du fremdeles løse problemet med at kontakte din internetudbyder, og få tilsendt en ny udgave som har dette stik til fastnettelefonen! Men dette løser måske også et par andre problemer, og kan om muligt komme til at samle familierne igen, og vi bliver ikke så meget ’overvåget’, som vi bliver i dag! Vi kan faktisk få mange positive oplevelser ud af at kvitte os med denne ’farlige og opvarmende’ mobilteknologi, og så på et lidt senere tidspunkt, kan vi begynde at ane at nu går verdenstemperaturen nedover igen, og det vil den fortsætte med, men kommer ikke ned på de temperaturer, som de havde engang for 100 år siden.

Vi bliver nok nødt til at tænke igennem hele denne universale ’proces’ på nyt, denne gang uden nogen som helst af disse påståede 100% kun fysiske og kun 3 dimensionale partikler, som bare ikke eksisterer i dette univers! Dette er et fuldt ud holografisk univers, altså et 100% ’ikke fysisk’ univers, opdelt i 7 forskellige dimensioner, hvor kun 5 af disse dimensioner ligger indenfor det meget aktive universale maskinrum! Dette meget aktive universale maskinrum, er totalt domineret af denne aktive 5 dimensionale holografiske og kvantefysiske fysikmodel, og hvis man følger denne kvantefysiske fysikmodel ’slavisk’, så ender man op med at ’forstå’ universet som det fremstår i dag!

Ifølge denne meget aktive universale 5 dimensionale kvantefysiske fysikmodel, så stemmer Einsteins kontinuum, fordi, et hologram ’kan kun styres uden i fra’ selve hologrammet! Det kan ’bare ikke’ styres inden i fra, og i fra selve hologrammet! Dette fortæller mig at der er en adskillig større universal boble/felt på udsiden af vores 7ende dimension! Og den store universale boble/felt, er så stor, at du vil nok blive lidt småskør af at tænke på denne utrolige store størrelse! Det var netop dette som løste den ’gordiske knude’, i at opdage den helt rigtige universale skabelse, og når dette endeligt gik op for mig i 2012, så var dette 7 dimensionale univers, pludseligt klar til at blive fuldt ud bevist og balanceret! Min helt nye universale fysikmodel, beskriver nemlig universet lige som det fremstår i dag, og du burde læse alle mine bøger, og dermed kunne forstå hele dette holografiske og kvantefysiske univers så meget bedre!

Dette er fremtidens fysikmodel, så lær dig denne nye universale og meget aktive 5 dimensionale holografiske kvantefysiske fysikmodel, som også er fuldt ud balanceret og bevist!

Den er til og med fuldt ud bevist af forskerne, og af partikelacceleratoren, i 2016!Tilbage til nyfysik.dk